Dây thít nhựa

Thương hiệu

Dây thít nhựa

Raw material: Pure polyamide 6.6 (PA 6.6, Nylon) containing no recycled materials, raw materials exclusively from leading, high-quality manufacturers, colour natural, for temperatures from -40°C...+100°C.
Approvals and quality certifications:
- ISO EN 50146, - IEC standard IEC 92-101, - flame resistance according to UL 94-V2, "Yellow Card" certification by Underwriters Laboratories Inc., self extinguishing according to UL 94, flame class 94V-2, self extinguishing according to ISO 1210, flame class FV-2, minimum untying strength according to MIL-S-23190E.
Pack of 100


Other dimensions on request!


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size dây (mm)Đường kính thít (mm)Lực siết max (N) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

350220.0100

Dây thít nhựa, 100 x 2.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

100 x 2.52...2488
49,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350220.0150

Dây thít nhựa, 200 x 2.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

200 x 2.52...5588
155,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350220.0200

Dây thít nhựa, 140 x 3.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

140 x 3.52.5...36176
121,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350220.0300

Dây thít nhựa, 180 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

180 x 4.53...45216
207,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350220.0350

Dây thít nhựa, 200 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

200 x 4.53...51216
231,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350220.0400

Dây thít nhựa, 280 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

280 x 4.55...76216
369,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350220.0500

Dây thít nhựa, 360 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

360 x 4.55...101216
481,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350220.0600

Dây thít nhựa, 360 x 7.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

360 x 7.55...101588
915,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Dây thít nhựa màu

Raw material: Pure polyamide 6.6 (PA 6.6, Nylon) containing no recycled materials, raw materials exclusively from leading, high-quality manufacturers, for temperatures from -40°C...+100°C.
Approvals and quality certifications:
- ISO EN 50146, - IEC standard IEC 92-101, - flame resistance according to UL 94-V2, "Yellow Card" certification by Underwriters Laboratories Inc., self extinguishing according to UL 94, flame class 94V-2, self extinguishing according to ISO 1210, flame class FV-2, minimum untying strength according to MIL-S-23190E.
Pack of 100


Other dimensions on request!


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size dây (mm)Đường kính thít (mm)Lực siết max (N) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

350225.0100

Dây thít nhựa màu, 100 x 2.5, red mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

100 x 2.5, red2...2488
209,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.0200

Dây thít nhựa màu, 140 x 3.5, red mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

140 x 3.5, red2.5...36176
333,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.0300

Dây thít nhựa màu, 200 x 4.5, red mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

200 x 4.5, red3...51216
507,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.0400

Dây thít nhựa màu, 280 x 4.5, red mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

280 x 4.5, red5...76216
1,032,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.0500

Dây thít nhựa màu, 100 x 2.5, blue mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

100 x 2.5, blue2...2488
209,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.0600

Dây thít nhựa màu, 140 x 3.5, blue mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

140 x 3.5, blue2.5...36176
333,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.0700

Dây thít nhựa màu, 200 x 4.5, blue mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

200 x 4.5, blue3...51216
511,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.0800

Dây thít nhựa màu, 280 x 4.5, blue mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

280 x 4.5, blue5...76216
1,035,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.0900

Dây thít nhựa màu, 100 x 2.5, green mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

100 x 2.5, green2...2488
209,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.1000

Dây thít nhựa màu, 140 x 3.5, green mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

140 x 3.5, green2.5...36176
333,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.1100

Dây thít nhựa màu, 200 x 4.5, green mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

200 x 4.5, green3...51216
511,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.1200

Dây thít nhựa màu, 280 x 4.5, green mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

280 x 4.5, green5...76216
1,035,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.1300

Dây thít nhựa màu, 100 x 2.5, yellow mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

100 x 2.5, yellow2...2488
209,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.1400

Dây thít nhựa màu, 140 x 3.5, yellow mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

140 x 3.5, yellow2.5...36176
333,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.1500

Dây thít nhựa màu, 200 x 4.5, yellow mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

200 x 4.5, yellow3...51216
511,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350225.1600

Dây thít nhựa màu, 280 x 4.5, yellow mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

280 x 4.5, yellow5...76216
1,036,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Dây thít nhựa

Raw material: Pure polyamide 6.6 (PA 6.6, Nylon) containing no recycled materials, raw materials exclusively from leading, high-quality manufacturers. Colour Black, weather resistant, conditionally UV-resistant, for temperatures from -40°C...+100°C.
Approvals and quality certifications:
- ISO EN 50146, - IEC standard IEC 92-101, - flame resistance according to UL 94-V2, "Yellow Card" certification by Underwriters Laboratories Inc., self extinguishing according to UL 94, flame class 94V-2, self extinguishing according to ISO 1210, flame class FV-2, minimum untying strength according to MIL-S-23190E.
Pack of 100


Other dimensions on request!


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size dây (mm)Đường kính thít (mm)Lực siết max (N) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

350230.0100

Dây thít nhựa, 100 x 2.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

100 x 2.52...2488
53,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350230.0200

Dây thít nhựa, 140 x 3.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

140 x 3.52.5...36176
139,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350230.0300

Dây thít nhựa, 180 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

180 x 4.53...45216
226,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350230.0400

Dây thít nhựa, 280 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

280 x 4.55...76216
385,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350230.0500

Dây thít nhựa, 360 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

360 x 4.55...101216
515,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350230.0600

Dây thít nhựa, 360 x 7.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

360 x 7.55...101588
979,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Dây thít nhựa lưỡi thép

Raw material: Pure polyamide 6.6 (PA 6.6, Nylon) containing no recycled materials, raw materials exclusively from leading, high-quality manufacturers, with anti-magnetic tongue made of stainless steel, natural colour, for temperatures from -40°C...+100°C.
Approvals and quality certifications:
- ISO EN 50146, - IEC standard IEC 92-101, - flame resistance according to UL 94-V2, "Yellow Card" certification by Underwriters Laboratories Inc., self extinguishing according to UL 94, flame class 94V-2, self extinguishing according to ISO 1210, flame class FV-2, minimum untying strength conforming to MIL-S-23190E.


Other dimensions on request!


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size dây (mm)Đường kính thít (mm)Lực siết max (N) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

350232.0100

Dây thít nhựa lưỡi thép, 100 x 2.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

100 x 2.52...1680
332,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350232.0200

Dây thít nhựa lưỡi thép, 200 x 2.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

200 x 2.52...5080
724,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350232.0300

Dây thít nhựa lưỡi thép, 140 x 3.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

140 x 3.52...29180
449,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350232.0400

Dây thít nhựa lưỡi thép, 186 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

186 x 4.53.5...54220
637,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350232.0500

Dây thít nhựa lưỡi thép, 290 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

290 x 4.53.5...78220
1,552,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350232.0600

Dây thít nhựa lưỡi thép, 360 x 7.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

360 x 7.56...90540
2,993,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Dây thít nhựa lưỡi thép

Raw material: Pure polyamide 6.6 (PA 6.6, Nylon) containing no recycled materials, raw materials exclusively from leading, high-quality manufacturers, with anti-magnetic tongue made of stainless steel, black, weather resistant, conditionally UV-resistant for temperatures from -40°C...+100°C.
Approvals and quality certifications:
- ISO EN 50146, - IEC standard IEC 92-101, - flame resistance according to UL 94-V2, "Yellow Card" certification by Underwriters Laboratories Inc., self extinguishing according to UL 94, flame class 94V-2, self extinguishing according to ISO 1210, flame class FV-2, minimum untying strength conforming to MIL-S-23190E.
Pack of 100 pieces


Other dimensions on request!


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size dây (mm)Đường kính thít (mm)Lực siết max (N) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

350235.0100

Dây thít nhựa lưỡi thép, 100 x 2.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

100 x 2.52...1680
378,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350235.0200

Dây thít nhựa lưỡi thép, 200 x 2.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

200 x 2.52...5080
783,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350235.0300

Dây thít nhựa lưỡi thép, 140 x 3.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

140 x 3.52...29180
482,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350235.0400

Dây thít nhựa lưỡi thép, 186 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

186 x 4.53.5...54220
686,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350235.0500

Dây thít nhựa lưỡi thép, 290 x 4.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

290 x 4.53.5...78220
1,717,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

350235.0600

Dây thít nhựa lưỡi thép, 360 x 7.5 mm

Phụ kiện, sản phẩm liên quan

360 x 7.56...90540
3,397,000 PACK
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Bộ dây thít nhựa MAKE

Plastic case filled with standard cable ties.

Contents:
Natural colour:
1000 pcs. 2.5 x 100 mm
200 pcs. 3.6 x 140 mm
200 pcs 4.8 x 200 mm
200 pcs 4.8 x 300
Black:
200 pcs. 3.6 x 140 mm
200 pcs. 4.8 x 200 mm


Other dimensions on request!


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size dây (mm)Đường kính thít (mm)Lực siết max (N) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

350240.0100

Bộ dây thít nhựa MAKE 2000 pcs

2.5...4.8 (length 100...300)2...8088...220
5,057,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!