Đầu vạch dấu

Thương hiệu

Đầu mũi vạch dấu thay thế NERIOX

Hollow steel shaft (5 mm) sheathed in plastic, with clamping chuck. Tips hardened and replaceable.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039202.0100

Đầu mũi vạch dấu thay thế NERIOX

150
303,000
PCE

Mũi vạch dấu NERIOX

Replacement scriber needles, in set of 12.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039204.0100

Mũi vạch dấu NERIOX

-
56,000
SET

Mũi vạch dấu NERIOX

Hardened version with knurled metal handle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039231.0100

Mũi vạch dấu NERIOX

180
88,000
PCE

Mũi vạch dấu PB Swiss Tools-039260

PB 703 - Chrome-vanadium tips, chrome-plated, polyamide handle.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039260.0100

Mũi vạch dấu PB Swiss Tools

200
191,000
PCE

Mũi vạch dấu NERIOX

Straight and curved tips made of steel. Red plastic handle, length 70 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039265.0100

Mũi vạch dấu NERIOX

220
127,000
PCE

Mũi vạch dấu NERIOX

With hardened steel tips, handle made of aluminium.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039271.0100

Mũi vạch dấu NERIOX

180
199,000
PCE