Đầu vạch dấu

Thương hiệu

Đầu mũi vạch dấu thay thế NERIOX

Hollow steel shaft (5 mm) sheathed in plastic, with clamping chuck. Tips hardened and replaceable.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
150
358,000
PCE

Mũi vạch dấu NERIOX

Replacement scriber needles, in set of 12.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-
56,000
SET

Mũi vạch dấu NERIOX

Hardened version with knurled metal handle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
180
138,000
PCE

Mũi vạch dấu PB Swiss Tools-039260

PB 703 - Chrome-vanadium tips, chrome-plated, polyamide handle.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
200
225,000
PCE

Mũi vạch dấu NERIOX

Straight and curved tips made of steel. Red plastic handle, length 70 mm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
220
179,000
PCE

Mũi vạch dấu NERIOX

With hardened steel tips, handle made of aluminium.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
180
221,000
PCE