Đầu nối dài taro

Thương hiệu

Đầu nối dài DC

Swiss Made. For tap drill.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Square size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2.160
321,000
PCE
2.2470
584,000
PCE
2.470
322,000
PCE
2.580
584,000
PCE
2.890
585,000
PCE
390
342,000
PCE
3.1595
638,000
PCE
3.495
342,000
PCE
3.55110
640,000
PCE
4110
646,000
PCE
4.3105
447,000
PCE
4.5110
646,000
PCE
4.9110
420,000
PCE
5110
681,000
PCE
5.5115
425,000
PCE
5.6110
689,000
PCE
6.2120
473,000
PCE
6.3120
788,000
PCE
7125
481,000
PCE
7.1125
823,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu nối dài MAKE

Adjustable, for tap drill or hand reamer.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Square size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2.7 / 3 / 3.4 / 3.8 / 4.3 / 4.9 / 5.5175
PCE
4.9 / 5.5 / 6.2 / 7250
PCE