Đầu nối dài taro

Thương hiệu

Đầu nối dài DC

Swiss Made. For tap drill.


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Square size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

172000.0100

Đầu nối dài taro

2.160
309,000
PCE

172000.0300

Đầu nối dài taro

2.2470
562,000
PCE

172000.0400

Đầu nối dài taro

2.470
311,000
PCE

172000.0500

Đầu nối dài taro

2.580
563,000
PCE

172000.0600

Đầu nối dài taro

2.890
563,000
PCE

172000.0700

Đầu nối dài taro

390
329,000
PCE

172000.0800

Đầu nối dài taro

3.1595
614,000
PCE

172000.0900

Đầu nối dài taro

3.495
330,000
PCE

172000.1000

Đầu nối dài taro

3.55110
615,000
PCE

172000.1100

Đầu nối dài taro

4110
621,000
PCE

172000.1200

Đầu nối dài taro

4.3105
429,000
PCE

172000.1300

Đầu nối dài taro

4.5110
621,000
PCE

172000.1400

Đầu nối dài taro

4.9110
404,000
PCE

172000.1500

Đầu nối dài taro

5110
655,000
PCE

172000.1600

Đầu nối dài taro

5.5115
410,000
PCE

172000.1700

Đầu nối dài taro

5.6110
663,000
PCE

172000.1800

Đầu nối dài taro

6.2120
455,000
PCE

172000.1900

Đầu nối dài taro

6.3120
758,000
PCE

172000.2000

Đầu nối dài taro

7125
463,000
PCE

172000.2100

Đầu nối dài taro

7.1125
793,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu nối dài MAKE

Adjustable, for tap drill or hand reamer.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Square size (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

172010.0100

Đầu nối dài taro

2.7 / 3 / 3.4 / 3.8 / 4.3 / 4.9 / 5.5175
1,209,000
PCE

172010.0200

Đầu nối dài taro

4.9 / 5.5 / 6.2 / 7250
1,565,000
PCE