Đầu nối dài, tay vặn đầu trượt 3/4 inch

Thương hiệu

Đầu nối dài 3/4" HAZET-330150

Hazet 1015, DIN 3122, handle bar and sliding head, with locking pin for bit lock, chrome-plated, polished.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5003/4
PCE

Đầu nối dài 3/4" FACOM-330160

FACOM K.120B, DIN 3122/ISO 3315, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with safety locking with locking pin.


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4253/4
PCE

Đầu nối dài 3/4" NERIOX-330165

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, with lock pin.


Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4603/4
PCE

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE-330171

Stahlwille 556, chrome alloy steel, chrome-plated, handle not included. Appropriate accessories: 430175 Handle STAHLWILLE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
61.53/4
PCE

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE-330173

Stahlwille 554, chrome alloy steel, chrome-plated, with QuickRelease safety lock, handle not included. Appropriate accessories: 430175 Handle STAHLWILLE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1323/4
PCE

Đầu nối dài 3/4" HAZET-330180

Hazet 1017 / 1018, DIN 3123, ISO 3316, with ball and bit lock, with locking pin for bit lock, surface chrome-plated, polished.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
753/4
PCE
2003/4
PCE
4003/4
PCE

Xem thêm >>


Đầu nối dài 3/4" FACOM-330190

Facom K.B, DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with safety locking with locking pin.


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1003/4
PCE
2003/4
PCE
4003/4
PCE

Xem thêm >>


Đầu nối dài 3/4" NERIOX-330195

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, with lock pin


Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2003/4
904,000
PCE
4003/4
PCE

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE-330200

Stahlwille 559, DIN 3123/ISO 3316, chrome alloy steel, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
953/4
PCE
2003/4
PCE
4003/4
PCE

Xem thêm >>


Đầu nối lúc lắc 3/4" HAZET-330225

Hazet 1021, DIN 3123, ISO 3316, with ball and bit lock, with locking pin for bit lock, surface chrome-plated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1053/4
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" STAHLWILLE-330230

Stahlwille 561, chrome alloy steel, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1093/4
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" NERIOX-330250

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, knurled.


Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1053/4
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" NERIOX-330250

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, knurled.


Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1053/4
PCE

Đầu nối dài 3/4" GEDORE, No. 3290-832095

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3123, for manually-operated socket wrench inserts with D20-3/4" square drive, with pin locking device, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2003/4
PCE
4003/4
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" GEDORE, No. 3295-832096

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3123, for manually-operated socket wrench inserts with D20-3/4" square drive, with pin locking device, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1083/4
PCE