Đầu nối dài, tay vặn đầu trượt 3/4 inch

Thương hiệu

Đầu nối dài 3/4" HAZET-330150

Hazet 1015, DIN 3122, handle bar and sliding head, with locking pin for bit lock, chrome-plated, polished.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330150.0100

Đầu nối dài 3/4" HAZET, 500 mm

5003/4
2,870,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" FACOM-330160

FACOM K.120B, DIN 3122/ISO 3315, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with safety locking with locking pin.


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330160.0100

Đầu nối dài 3/4" FACOM, 425 mm

4253/4
2,285,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" NERIOX-330165

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, with lock pin.


Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330165.0100

Đầu nối dài 3/4" NERIOX, 460 mm

4603/4
1,541,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE-330171

Stahlwille 556, chrome alloy steel, chrome-plated, handle not included. Appropriate accessories: 430175 Handle STAHLWILLE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330171.0100

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE, 61.5 mm

61.53/4
942,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE-330173

Stahlwille 554, chrome alloy steel, chrome-plated, with QuickRelease safety lock, handle not included. Appropriate accessories: 430175 Handle STAHLWILLE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330173.0100

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE, 132 mm

1323/4
2,140,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" HAZET-330180

Hazet 1017 / 1018, DIN 3123, ISO 3316, with ball and bit lock, with locking pin for bit lock, surface chrome-plated, polished.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330180.0100

Đầu nối dài 3/4" HAZET, 75 mm

753/4
1,198,000
PCE

330180.0200

Đầu nối dài 3/4" HAZET, 200 mm

2003/4
1,679,000
PCE

330180.0300

Đầu nối dài 3/4" HAZET, 400 mm

4003/4
2,495,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" FACOM-330190

Facom K.B, DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with safety locking with locking pin.


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330190.0100

Đầu nối dài 3/4" FACOM, 100 mm

1003/4
1,055,000
PCE

330190.0200

Đầu nối dài 3/4" FACOM, 200 mm

2003/4
1,248,000
PCE

330190.0300

Đầu nối dài 3/4" FACOM, 400 mm

4003/4
1,970,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" NERIOX-330195

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, with lock pin


Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330195.0100

Đầu nối dài 3/4" NERIOX, 200 mm

2003/4
904,000
PCE

330195.0200

Đầu nối dài 3/4" NERIOX, 400 mm

4003/4
1,513,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE-330200

Stahlwille 559, DIN 3123/ISO 3316, chrome alloy steel, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330200.0100

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE, 95 mm

953/4
1,070,000
PCE

330200.0200

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE, 200 mm

2003/4
1,308,000
PCE

330200.0300

Đầu nối dài 3/4" STAHLWILLE, 400 mm

4003/4
2,224,000
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" HAZET-330225

Hazet 1021, DIN 3123, ISO 3316, with ball and bit lock, with locking pin for bit lock, surface chrome-plated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330225.0100

Đầu nối lúc lắc 3/4" HAZET, 105 mm

1053/4
3,638,000
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" STAHLWILLE-330230

Stahlwille 561, chrome alloy steel, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330230.0100

Đầu nối lúc lắc 3/4" STAHLWILLE, 109 mm

1093/4
3,496,000
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" NERIOX-330250

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, knurled.


Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330250.0100

Đầu nối lúc lắc 3/4" NERIOX, 105 mm

1053/4
1,530,000
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" NERIOX-330250

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, knurled.


Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330250.0100

Đầu nối lúc lắc 3/4" NERIOX, 105 mm

1053/4
1,530,000
PCE

Đầu nối dài 3/4" GEDORE, No. 3290-832095

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3123, for manually-operated socket wrench inserts with D20-3/4" square drive, with pin locking device, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

832095.0100

Đầu nối dài 3/4" GEDORE, No. 3290, 200 mm

2003/4
1,463,000
PCE

832095.0200

Đầu nối dài 3/4" GEDORE, No. 3290, 400 mm

4003/4
2,112,000
PCE

Đầu nối lúc lắc 3/4" GEDORE, No. 3295-832096

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3123, for manually-operated socket wrench inserts with D20-3/4" square drive, with pin locking device, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

832096.0100

Đầu nối lúc lắc 3/4" GEDORE, No. 3295, 108 mm

1083/4
4,175,000
PCE