Đầu nối dài, tay vặn đầu trượt 1 inch

Thương hiệu

Đầu nối dài 1" FACOM-330560

Facom M.120A, chrome-vanadium steel, chrome-plated.


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330560.0100

Đầu nối dài 1" FACOM, 500 mm

5001
3,972,000
PCE

Đầu nối dài 1" HAZET-330565

Hazet 1115/2, sliding head with handle bar, chrome-plated, polished.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330565.0100

Đầu nối dài 1" HAZET

7001
6,432,000
PCE

Đầu nối dài 1" STAHLWILLE-330571

Stahlwille 886, chrome alloy steel, chrome-plated, handle not included. Appropriate accessories: 430575 Handle STAHLWILLE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330571.0100

Đầu nối dài 1" STAHLWILLE, 80 mm

801
1,592,000
PCE

Đầu nối lúc lắc 1" STAHLWILLE-330573

Stahlwille 884, chrome alloy steel, chrome-plated, with QuickRelease safety lock, handle not included. Appropriate accessories: 430575 Handle STAHLWILLE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330573.0100

Đầu nối lúc lắc 1" STAHLWILLE, 195 mm

1951
4,978,000
PCE

Đầu nối dài 1" HAZET-330580

Hazet 1117, DIN 3123, ISO 3316, with bit lock, with locking pin for bit lock, chrome-plated, polished.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330580.0100

Đầu nối dài 1" HAZET

2001
3,148,000
PCE

330580.0200

Đầu nối dài 1" HAZET

4001
4,640,000
PCE

Đầu nối lúc lắc 1" HAZET-330585

Hazet 1121, with bit lock, with locking pin for bit lock, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330585.0100

Đầu nối lúc lắc 1" HAZET, 144 mm

1441
6,781,000
PCE

Đầu nối dài 1" FACOM-330590

DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with safety locking with locking pin.


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330590.0100

Đầu nối dài 1" FACOM

2001
2,628,000
PCE

330590.0200

Đầu nối dài 1" FACOM

4151
3,349,000
PCE

Đầu nối dài 1" STAHLWILLE-330600

Stahlwille 859, DIN 3123/ISO 3316, chrome alloy steel, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

330600.0100

Đầu nối dài 1" STAHLWILLE, 200 mm

2001
2,410,000
PCE

330600.0200

Đầu nối dài 1" STAHLWILLE

4101
3,678,000
PCE

Đầu nối dài 1" GEDORE, No. 2190-832102

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3123, for manually-operated socket wrench inserts with D25-1" square drive, with pin locking device, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

832102.0100

Đầu nối dài 1" GEDORE, No. 2190, 200 mm

2001
2,780,000
PCE

832102.0200

Đầu nối dài 1" GEDORE, No. 2190, 400 mm

4001
4,105,000
PCE

Đầu nối dài 1" GEDORE, No. 2187-832103

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3122, for manually-operated socket wrench inserts with D25-1" square drive, with pin locking device, completely chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

832103.0100

Đầu nối dài 1" GEDORE, No. 2187, 700 mm

7001
5,244,000
PCE