Đầu nối dài, tay vặn đầu trượt 1 inch

Thương hiệu

Đầu nối dài 1" FACOM-330560

Facom M.120A, chrome-vanadium steel, chrome-plated.


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5001
PCE

Đầu nối dài 1" HAZET-330565

Hazet 1115/2, sliding head with handle bar, chrome-plated, polished.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7001
PCE

Đầu nối dài 1" STAHLWILLE-330571

Stahlwille 886, chrome alloy steel, chrome-plated, handle not included. Appropriate accessories: 430575 Handle STAHLWILLE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
801
PCE

Đầu nối lúc lắc 1" STAHLWILLE-330573

Stahlwille 884, chrome alloy steel, chrome-plated, with QuickRelease safety lock, handle not included. Appropriate accessories: 430575 Handle STAHLWILLE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1951
PCE

Đầu nối dài 1" HAZET-330580

Hazet 1117, DIN 3123, ISO 3316, with bit lock, with locking pin for bit lock, chrome-plated, polished.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2001
PCE
4001
PCE

Đầu nối lúc lắc 1" HAZET-330585

Hazet 1121, with bit lock, with locking pin for bit lock, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1441
PCE

Đầu nối dài 1" FACOM-330590

DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated, with safety locking with locking pin.


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2001
PCE
4151
PCE

Đầu nối dài 1" STAHLWILLE-330600

Stahlwille 859, DIN 3123/ISO 3316, chrome alloy steel, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2001
PCE
4101
PCE

Đầu nối dài 1" GEDORE, No. 2190-832102

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3123, for manually-operated socket wrench inserts with D25-1" square drive, with pin locking device, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2001
PCE
4001
PCE

Đầu nối dài 1" GEDORE, No. 2187-832103

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3122, for manually-operated socket wrench inserts with D25-1" square drive, with pin locking device, completely chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dài (mm)Đầu nối (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
7001
PCE