Đầu mũi chống tâm xoay

Thương hiệu

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

With taper 1:10 Is part of: 244120 Assortment of rotating centre points ROTOR

Usable with: 244080 Revolving centre point ROTOR


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

244100.0100

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-012 ST + 3 SM
2,152,000
PCE

244100.0200

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-022 ST + 3 SM
2,152,000
PCE

244100.0300

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-032 ST + 3 SM
4,313,000
PCE

244100.0400

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-052 ST + 3 SM
2,152,000
PCE

244100.0500

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-062 ST + 3 SM
2,153,000
PCE

244100.0600

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-072 ST + 3 SM
2,153,000
PCE

244100.0700

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-082 ST + 3 SM
2,154,000
PCE

244100.0800

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-092 ST + 3 SM
4,497,000
PCE

244100.0900

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

2-102 ST + 3 SM
4,108,000
PCE

244100.1000

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-013 ST + 4 SM
2,336,000
PCE

244100.1100

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-023 ST + 4 SM
2,336,000
PCE

244100.1200

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-033 ST + 4 SM
5,208,000
PCE

244100.1300

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-053 ST + 4 SM
2,334,000
PCE

244100.1400

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-063 ST + 4 SM
2,335,000
PCE

244100.1500

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-073 ST + 4 SM
2,335,000
PCE

244100.1600

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-083 ST + 4 SM
2,337,000
PCE

244100.1700

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-093 ST + 4 SM
4,759,000
PCE

244100.1800

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

3-103 ST + 4 SM
4,460,000
PCE

244100.1900

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-014 ST + 5 SM
3,051,000
PCE

244100.2000

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-024 ST + 5 SM
3,046,000
PCE

244100.2100

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-034 ST + 5 SM
6,058,000
PCE

244100.2200

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-054 ST + 5 SM
3,051,000
PCE

244100.2300

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-064 ST + 5 SM
3,049,000
PCE

244100.2400

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-074 ST + 5 SM
3,050,000
PCE

244100.2500

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-084 ST + 5 SM
3,051,000
PCE

244100.2600

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-094 ST + 5 SM
4,856,000
PCE

244100.2700

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

4-104 ST + 5 SM
5,781,000
PCE

244100.2800

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-015 ST
3,565,000
PCE

244100.2900

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-025 ST
3,595,000
PCE

244100.3000

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-035 ST
7,992,000
PCE

244100.3100

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-055 ST
3,595,000
PCE

244100.3200

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-065 ST
3,622,000
PCE

244100.3300

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-075 ST
3,596,000
PCE

244100.3400

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-085 ST
3,602,000
PCE

244100.3500

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-095 ST
5,664,000
PCE

244100.3600

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

5-105 ST
5,990,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu thay thế ROTOR, Main-line-244160

Main-line


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

244160.0100

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-35
9,394,000
PCE

244160.0200

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-50
10,269,000
PCE

244160.0300

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-50
10,342,000
PCE

244160.0400

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-75
10,638,000
PCE

244160.0500

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-100
15,184,000
PCE

244160.0600

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
22,966,000
PCE

244160.0700

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-75
12,336,000
PCE

244160.0800

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-100
12,825,000
PCE

244160.0900

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
23,206,000
PCE

244160.1000

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-200
36,586,000
PCE

244160.1100

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-120
26,822,000
PCE

244160.1200

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
31,249,000
PCE

244160.1300

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-200
38,370,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu thay thế ROTOR, Main-line-244160

Main-line


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

244160.0100

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-35
9,394,000
PCE

244160.0200

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-50
10,269,000
PCE

244160.0300

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-50
10,342,000
PCE

244160.0400

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-75
10,638,000
PCE

244160.0500

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-100
15,184,000
PCE

244160.0600

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
22,966,000
PCE

244160.0700

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-75
12,336,000
PCE

244160.0800

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-100
12,825,000
PCE

244160.0900

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
23,206,000
PCE

244160.1000

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-200
36,586,000
PCE

244160.1100

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-120
26,822,000
PCE

244160.1200

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-150
31,249,000
PCE

244160.1300

Đầu thay thế ROTOR, Main-line

-200
38,370,000
PCE

Xem thêm >>


Đầu thay thế GREBER

Usable with: 244380 Revolving centre point GPR-TOPS


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

244400.0100

Đầu thay thế GREBER

-MK 2
3,960,000
PCE

244400.0200

Đầu thay thế GREBER

-MK 2
7,719,000
PCE

244400.0300

Đầu thay thế GREBER

-MK 3
5,847,000
PCE

244400.0400

Đầu thay thế GREBER

-MK 3
9,064,000
PCE

244400.0500

Đầu thay thế GREBER

-MK 4
7,567,000
PCE

244400.0600

Đầu thay thế GREBER

-MK 4
11,967,000
PCE

244400.0700

Đầu thay thế GREBER

-MK 5
9,819,000
PCE

244400.0800

Đầu thay thế GREBER

-MK 5
17,809,000
PCE

Xem thêm >>