Đầu mũi chống tâm xoay

Thương hiệu

Đầu mũi chống tâm xoay thay thế ROTOR

With taper 1:10 Is part of: 244120 Assortment of rotating centre points ROTOR

Usable with: 244080 Revolving centre point ROTOR


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
2-012 ST + 3 SM
PCE
2-022 ST + 3 SM
PCE
2-032 ST + 3 SM
PCE
2-052 ST + 3 SM
PCE
2-062 ST + 3 SM
PCE
2-072 ST + 3 SM
PCE
2-082 ST + 3 SM
PCE
2-092 ST + 3 SM
PCE
2-102 ST + 3 SM
PCE
3-013 ST + 4 SM
PCE
3-023 ST + 4 SM
PCE
3-033 ST + 4 SM
PCE
3-053 ST + 4 SM
PCE
3-063 ST + 4 SM
PCE
3-073 ST + 4 SM
PCE
3-083 ST + 4 SM
PCE
3-093 ST + 4 SM
PCE
3-103 ST + 4 SM
PCE
4-014 ST + 5 SM
PCE
4-024 ST + 5 SM
PCE
4-034 ST + 5 SM
PCE
4-054 ST + 5 SM
PCE
4-064 ST + 5 SM
PCE
4-074 ST + 5 SM
PCE
4-084 ST + 5 SM
PCE
4-094 ST + 5 SM
PCE
4-104 ST + 5 SM
PCE
5-015 ST
PCE
5-025 ST
PCE
5-035 ST
PCE
5-055 ST
PCE
5-065 ST
PCE
5-075 ST
PCE
5-085 ST
PCE
5-095 ST
PCE
5-105 ST
PCE

Xem thêm >>


Đầu thay thế ROTOR, Main-line-244160

Main-line


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-35
PCE
-50
PCE
-50
PCE
-75
PCE
-100
PCE
-150
PCE
-75
PCE
-100
PCE
-150
PCE
-200
PCE
-120
PCE
-150
PCE
-200
PCE

Xem thêm >>


Đầu thay thế ROTOR, Main-line-244160

Main-line


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-35
PCE
-50
PCE
-50
PCE
-75
PCE
-100
PCE
-150
PCE
-75
PCE
-100
PCE
-150
PCE
-200
PCE
-120
PCE
-150
PCE
-200
PCE

Xem thêm >>


Đầu thay thế GREBER

Usable with: 244380 Revolving centre point GPR-TOPS


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng TypeDùng cho Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-MK 2
PCE
-MK 2
PCE
-MK 3
PCE
-MK 3
PCE
-MK 4
PCE
-MK 4
PCE
-MK 5
PCE
-MK 5
PCE

Xem thêm >>