Đầu kìm thay thế

Thương hiệu

Đầu kìm thay thế FACOM

Available as straight, 45° and 90° tip.

Each reference includes a set of 2 tips.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng ModelSize (mm, bent) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
E1

0.9, straight

144,000
SET
E2

0.9, bent 450

145,000
SET
E3

0.9, bent 900

144,000
SET
E5

1.3, straight

145,000
SET
E6

1.3, bent 450

145,000
SET
E7

1.3, bent 900

145,000
SET
E8

1.8, straight

145,000
SET
E9

1.8, bent 450

145,000
SET
E10

1.8, bent 900

145,000
SET

Xem thêm >>


Đầu kìm thay thế KNIPEX

Per pair, straight, made of special tool steel, rolled, oil-hardened.

Dùng cho kìm mở phe:


345230 Circlip pliers for internal rings KNIPEX
345240 Circlip pliers for external rings KNIPEX

 


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng ModelSize (mm, bent) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
A5

for outer rings 122...300, straight

503,000
SET
J5

for inside rings 122...300, straight

500,000
SET
A6

for outer rings 252...400, straight

506,000
SET
J6

for inside rings 252...400, straight

505,000
SET

Đầu kìm thay thế KNIPEX

Per pair, 90° offset, made of special tool steel, rolled, oil-hardened, for circlip pliers.

Dùng cho kìm mở phe:

 

345230 Circlip pliers for internal rings KNIPEX
345240 Circlip pliers for external rings KNIPEX


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng ModelSize (mm, bent) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
A51

for outer rings 122...300, bent 900

535,000
SET
J51

for inside rings 122...300, bent 900

534,000
SET
A61

for outer rings 252...400, bent 900

537,000
SET
J61

for inside rings 252...400, bent 900

537,000
SET