Đầu chuyển đổi 1/2 inch

Đầu chuyển đổi 1/2" FACOM -329600

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, square socket and bit to DIN 3120.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/81/2
365,000
PCE
3/41/2
502,000
PCE

Đầu chuyển đổi 1/2" NERIOX-329615

Chrome-vanadium steel, chrome-plated, male and female square according to DIN 3120


Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/81/2
108,000
PCE
3/41/2
251,000
PCE

Đầu chuyển đổi 1/2" STAHLWILLE-329620

HPQ high-performance steel, chrome-plated, square socket and bit to DIN 3120.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/81/2
451,000
PCE
3/41/2
594,000
PCE

Đầu chuyển đổi 1/2" STAHLWILLE-329622

Stahlwille 514M, with magnet, chrome-plated, square socket and bit to DIN 3120.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/41/2
PCE

Đầu chuyển đổi 1/2" KOKEN-329624

Koken 4433A, chrome-vanadium steel, chrome-plated, square socket and anvil to DIN 3120.


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/81/2
324,000
PCE

Đầu chuyển đổi 1/2" HAZET -329630

Hazet 958, DIN 3123, ISO 3316, chrome vanadium steel, chrome-plated, polished


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/81/2
666,000
PCE
3/41/2
868,000
PCE

Đầu chuyển đổi 1/2" GEDORE-832083

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3123, for manually-operated socket wrench inserts with C12.5-1/2" square drive, with ball locking device, ground and chrome-plated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/81/2
494,000
PCE
3/41/2
624,000
PCE