Đầu chuyển đổi 1 inch

Thương hiệu

Đầu chuyển đổi 1" HAZET, 1158-2-330610

Hazet 1158, DIN 3123, ISO 3316, with locking pin for bit lock, with ball and bit lock, chrome-plated. Maximum fastening torque 1412 Nm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/41
PCE

Đầu chuyển đổi 1" FACOM-330620

Facom M.230C, DIN 3123/ISO 3316, chrome-vanadium steel, chrome-plated body; black-oxide finish on square drive anvil, which is replaceable. Maximum fastening torque 1412 Nm. Appropriate spare parts: 430621 Interchangeable square insert FACOM


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/41
PCE

Đầu chuyển đổi 1" FACOM-330621

Facom M.230C1, chrome-vanadium steel, black-oxide finish. Maximum fastening torque 1412 Nm. Suitable for: 430620 Socket adapter FACOM


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/4-
618,000
PCE

Đầu chuyển đổi 1" STAHLWILLE-330630

Stahlwille 866, DIN 3123/ISO 3316, HPQ high-performance steel, chrome-plated. Maximum fastening torque 1412 Nm.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/41
PCE

Đầu chuyển đổi 1" GEDORE, No. 2132-832104

Vanadium Stahl 31CrV3 Version according to DIN 3123, for manually-operated socket wrench inserts with D25-1" square drive, with pin locking device, chrome-plated.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu ra Male (inch)Đầu vào Female (inch) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3/41
PCE