Dao phay trụ HSS

Thương hiệu

Dao phay trụ tinh FRANKEN

              

4010, Type N, bore with keyway and drive slot, DIN 1880., HSS-E, angle of twist 25°, cutting tolerance h10, Scharfe Eckenausführung, number of teeth 8-14, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

113401.0100

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

403216
3,961,000
PCE

113401.0200

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

503622
5,084,000
PCE

113401.0300

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

634027
6,299,000
PCE

113401.0400

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

804527
9,100,000
PCE

113401.0500

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

1005032
14,928,000
PCE

113401.0600

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

1255640
21,767,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ tinh FRANKEN

              

4010C, Type N, bore with keyway and drive slot, HSS-E, TiCN coating, angle of twist 25°, cutting tolerance k10, Scharfe Eckenausführung, number of teeth 8-14, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

113402.0100

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

403216
5,322,000
PCE

113402.0200

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

503622
6,917,000
PCE

113402.0300

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

634027
8,802,000
PCE

113402.0400

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

804527
13,328,000
PCE

113402.0500

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

1005032
20,012,000
PCE

113402.0600

Dao phay trụ tinh FRANKEN 

1255640
27,300,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ phá thô FRANKEN

             

4051, Type NR-Topline, roughing profile, bore with keyway and drive slot, HSS-E CoPM, angle of twist 25°, angle of cut 14°, cutting tolerance js14, number of teeth 7-12, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

113460.0100

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

403216
7,112,000
PCE

113460.0200

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

503622
8,941,000
PCE

113460.0300

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

634027
11,478,000
PCE

113460.0400

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

804527
17,038,000
PCE

113460.0500

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

1005032
27,062,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ phá thô FRANKEN

             

4051C, Type NR-Topline, roughing profile, bore with keyway and drive slot, HSS-E CoPM, TiCN coating, angle of twist 25°, angle of cut 14°, cutting tolerance js14, number of teeth 7-10, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

113480.0100

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

403216
8,540,000
PCE

113480.0200

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

503622
10,873,000
PCE

113480.0300

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

634027
14,091,000
PCE

113480.0400

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

804527
21,362,000
PCE

Dao phay trụ phá thô FRANKEN

           

4050, Type NR, roughing profile, bore with keyway and drive slot, HSS-E Co5, angle of twist 25°, angle of cut 14°, cutting tolerance js14, number of teeth 7-12, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

113500.0100

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

403216
5,110,000
PCE

113500.0200

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

503622
6,213,000
PCE

113500.0300

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

634027
7,751,000
PCE

113500.0400

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

804527
10,830,000
PCE

113500.0500

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

1005032
16,845,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ phá thô FRANKEN

            

4050C, Type NR, roughing profile, bore with keyway and drive slot, HSS-E Co5, TiCN coating, angle of twist 25°, angle of cut 14°, cutting tolerance js14, number of teeth 7-12, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

113520.0100

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

403216
6,516,000
PCE

113520.0200

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

503622
8,082,000
PCE

113520.0300

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

634027
10,243,000
PCE

113520.0400

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

804527
15,132,000
PCE

113520.0500

Dao phay trụ phá thô FRANKEN 

1005032
23,089,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ FUTURO

           

Type N, with keyway and drive slot, dimensions according to DIN 1880., HSS-E Co8, angle of twist 30°, number of teeth 8-10, DIN 1880


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116600.0100

Dao phay trụ FUTURO 

403216
2,336,000
PCE

116600.0200

Dao phay trụ FUTURO 

503622
3,281,000
PCE

116600.0300

Dao phay trụ FUTURO 

634027
4,549,000
PCE

116600.0400

Dao phay trụ FUTURO 

804527
7,619,000
PCE

Dao phay trụ FUTURO

           

Type NR, roughing profile, with keyway and drive slot, dimensions according to DIN 1880., HSS-E Co8, angle of twist 30°, number of teeth 6-10, DIN 1880


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116640.0100

Dao phay trụ FUTURO 

403216
2,696,000
PCE

116640.0200

Dao phay trụ FUTURO 

503622
3,639,000
PCE

116640.0300

Dao phay trụ FUTURO 

634027
5,299,000
PCE

116640.0400

Dao phay trụ FUTURO 

804527
8,706,000
PCE

Dao phay trụ FUTURO

           

Type NF, roughing-finishing profile, with keyway and drive slot, dimensions according to DIN 1880., HSS-E Co8, angle of twist 30°, number of teeth 6-10, DIN 1880


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116660.0100

Dao phay trụ FUTURO 

403216
2,963,000
PCE

116660.0200

Dao phay trụ FUTURO 

503622
3,995,000
PCE

116660.0300

Dao phay trụ FUTURO 

634027
5,820,000
PCE

116660.0400

Dao phay trụ FUTURO 

804527
9,530,000
PCE