Dao phay trụ HSS

Thương hiệu

Dao phay trụ tinh FRANKEN

              

4010, Type N, bore with keyway and drive slot, DIN 1880., HSS-E, angle of twist 25°, cutting tolerance h10, Scharfe Eckenausführung, number of teeth 8-14, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE
1005032
PCE
1255640
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ tinh FRANKEN

              

4010C, Type N, bore with keyway and drive slot, HSS-E, TiCN coating, angle of twist 25°, cutting tolerance k10, Scharfe Eckenausführung, number of teeth 8-14, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE
1005032
PCE
1255640
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ phá thô FRANKEN

             

4051, Type NR-Topline, roughing profile, bore with keyway and drive slot, HSS-E CoPM, angle of twist 25°, angle of cut 14°, cutting tolerance js14, number of teeth 7-12, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE
1005032
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ phá thô FRANKEN

             

4051C, Type NR-Topline, roughing profile, bore with keyway and drive slot, HSS-E CoPM, TiCN coating, angle of twist 25°, angle of cut 14°, cutting tolerance js14, number of teeth 7-10, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ phá thô FRANKEN

           

4050, Type NR, roughing profile, bore with keyway and drive slot, HSS-E Co5, angle of twist 25°, angle of cut 14°, cutting tolerance js14, number of teeth 7-12, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE
1005032
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ phá thô FRANKEN

            

4050C, Type NR, roughing profile, bore with keyway and drive slot, HSS-E Co5, TiCN coating, angle of twist 25°, angle of cut 14°, cutting tolerance js14, number of teeth 7-12, DIN 1880


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE
1005032
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ FUTURO

           

Type N, with keyway and drive slot, dimensions according to DIN 1880., HSS-E Co8, angle of twist 30°, number of teeth 8-10, DIN 1880


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ FUTURO

           

Type NR, roughing profile, with keyway and drive slot, dimensions according to DIN 1880., HSS-E Co8, angle of twist 30°, number of teeth 6-10, DIN 1880


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE

Xem thêm >>


Dao phay trụ FUTURO

           

Type NF, roughing-finishing profile, with keyway and drive slot, dimensions according to DIN 1880., HSS-E Co8, angle of twist 30°, number of teeth 6-10, DIN 1880


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dày h1 (mm)Lỗ lắp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
403216
PCE
503622
PCE
634027
PCE
804527
PCE

Xem thêm >>