Dao phay ngón HSS

Thương hiệu

Dao phay ngón HSS NERIOX

                

Type N, 2 teeth to the centre, HSS-E Co8, angle of twist 30°, angle of cut 9°, cutting tolerance 0 / +0.04, weldon flat (HB), shank tolerance h6, short, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 4-6, DIN 844


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116001.0100

Dao phay ngón HSS NERIOX

27651
347,000
PCE

116001.0200

Dao phay ngón HSS NERIOX

38652
346,000
PCE

116001.0300

Dao phay ngón HSS NERIOX

411655
347,000
PCE

116001.0400

Dao phay ngón HSS NERIOX

513657
347,000
PCE

116001.0500

Dao phay ngón HSS NERIOX

613657
347,000
PCE

116001.0600

Dao phay ngón HSS NERIOX

7161066
476,000
PCE

116001.0700

Dao phay ngón HSS NERIOX

8191069
477,000
PCE

116001.0800

Dao phay ngón HSS NERIOX

9191069
478,000
PCE

116001.0900

Dao phay ngón HSS NERIOX

10221072
480,000
PCE

116001.1000

Dao phay ngón HSS NERIOX

11221279
672,000
PCE

116001.1100

Dao phay ngón HSS NERIOX

12261283
673,000
PCE

116001.1200

Dao phay ngón HSS NERIOX

14261283
745,000
PCE

116001.1300

Dao phay ngón HSS NERIOX

16321692
927,000
PCE

116001.1400

Dao phay ngón HSS NERIOX

18321692
1,135,000
PCE

116001.1500

Dao phay ngón HSS NERIOX

203820104
1,381,000
PCE

116001.1700

Dao phay ngón HSS NERIOX

254525121
2,244,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay ngón HSS NERIOX

            

Type N, 2 teeth to the centre, DIN 844, HSS-E Co8, angle of twist 30°, angle of cut 10°, cutting tolerance 0 / +0.05, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 4


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116061.0100

Dao phay ngón HSS NERIOX

312656
447,000
PCE

116061.0200

Dao phay ngón HSS NERIOX

419663
449,000
PCE

116061.0300

Dao phay ngón HSS NERIOX

524668
450,000
PCE

116061.0400

Dao phay ngón HSS NERIOX

624668
450,000
PCE

116061.0600

Dao phay ngón HSS NERIOX

8381088
641,000
PCE

116061.0700

Dao phay ngón HSS NERIOX

10451095
646,000
PCE

116061.0800

Dao phay ngón HSS NERIOX

125312110
906,000
PCE

116061.1000

Dao phay ngón HSS NERIOX

166316123
1,288,000
PCE

116061.1200

Dao phay ngón HSS NERIOX

207520141
1,925,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay ngón HSS NERIOX

                 

Type N, HSS-E Co8, TiAlN coating, angle of twist 30°, angle of cut 12°, cutting tolerance e8, weldon flat (HB), shank tolerance h6, extra short, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 3, works standard


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116141.0100

Dao phay ngón HSS NERIOX

12634
408,000
PCE

116141.0200

Dao phay ngón HSS NERIOX

1.53634
408,000
PCE

116141.0400

Dao phay ngón HSS NERIOX

24635
408,000
PCE

116141.0500

Dao phay ngón HSS NERIOX

2.55636
408,000
PCE

116141.0600

Dao phay ngón HSS NERIOX

2.85636
408,000
PCE

116141.0700

Dao phay ngón HSS NERIOX

35636
407,000
PCE

116141.0800

Dao phay ngón HSS NERIOX

3.56637
407,000
PCE

116141.0900

Dao phay ngón HSS NERIOX

3.87638
407,000
PCE

116141.1000

Dao phay ngón HSS NERIOX

47638
407,000
PCE

116141.1100

Dao phay ngón HSS NERIOX

4.57638
407,000
PCE

116141.1200

Dao phay ngón HSS NERIOX

4.88639
407,000
PCE

116141.1300

Dao phay ngón HSS NERIOX

58639
407,000
PCE

116141.1400

Dao phay ngón HSS NERIOX

5.58639
407,000
PCE

116141.1500

Dao phay ngón HSS NERIOX

5.758639
408,000
PCE

116141.1600

Dao phay ngón HSS NERIOX

68639
407,000
PCE

116141.1700

Dao phay ngón HSS NERIOX

6.510842
562,000
PCE

116141.1800

Dao phay ngón HSS NERIOX

710842
562,000
PCE

116141.1900

Dao phay ngón HSS NERIOX

811843
563,000
PCE

116141.2100

Dao phay ngón HSS NERIOX

10131050
672,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay ngón HSS NERIOX

                 

Type N, HSS-E Co8, TiAlN coating, angle of twist 30°, angle of cut 11°, cutting tolerance e8, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 3, works standard


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116181.0100

Dao phay ngón HSS NERIOX

27638
439,000
PCE

116181.0300

Dao phay ngón HSS NERIOX

38639
438,000
PCE

116181.0500

Dao phay ngón HSS NERIOX

411642
438,000
PCE

116181.0700

Dao phay ngón HSS NERIOX

513644
438,000
PCE

116181.0900

Dao phay ngón HSS NERIOX

613644
439,000
PCE

116181.1100

Dao phay ngón HSS NERIOX

819851
599,000
PCE

116181.1300

Dao phay ngón HSS NERIOX

10221059
722,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay ngón HSS NERIOX

                

Type N, DIN 844K, HSS-E Co8, angle of twist 30°, angle of cut 12°, cutting tolerance e8, weldon flat (HB), shank tolerance h6, short, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 3


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116221.0100

Dao phay ngón HSS NERIOX

1.57651
371,000
PCE

116221.0200

Dao phay ngón HSS NERIOX

27651
347,000
PCE

116221.0300

Dao phay ngón HSS NERIOX

2.58652
347,000
PCE

116221.0400

Dao phay ngón HSS NERIOX

38652
346,000
PCE

116221.0500

Dao phay ngón HSS NERIOX

3.510654
346,000
PCE

116221.0600

Dao phay ngón HSS NERIOX

411655
347,000
PCE

116221.0700

Dao phay ngón HSS NERIOX

4.511655
347,000
PCE

116221.0800

Dao phay ngón HSS NERIOX

513657
347,000
PCE

116221.0900

Dao phay ngón HSS NERIOX

5.513657
347,000
PCE

116221.1000

Dao phay ngón HSS NERIOX

613657
347,000
PCE

116221.1100

Dao phay ngón HSS NERIOX

6.5161066
476,000
PCE

116221.1200

Dao phay ngón HSS NERIOX

7161066
476,000
PCE

116221.1300

Dao phay ngón HSS NERIOX

7.5161066
476,000
PCE

116221.1400

Dao phay ngón HSS NERIOX

8191069
476,000
PCE

116221.1500

Dao phay ngón HSS NERIOX

8.5191069
477,000
PCE

116221.1600

Dao phay ngón HSS NERIOX

9191069
477,000
PCE

116221.1700

Dao phay ngón HSS NERIOX

10221072
480,000
PCE

116221.1800

Dao phay ngón HSS NERIOX

12261283
642,000
PCE

116221.1900

Dao phay ngón HSS NERIOX

14261283
709,000
PCE

116221.2000

Dao phay ngón HSS NERIOX

16321692
881,000
PCE

116221.2100

Dao phay ngón HSS NERIOX

18321692
1,086,000
PCE

116221.2200

Dao phay ngón HSS NERIOX

203820104
1,317,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay ngón HSS NERIOX

               

Type N, HSS-E Co8, angle of twist 30°, angle of cut 10°, cutting tolerance e8, weldon flat (HB), shank tolerance h6, long, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 3, DIN 844L


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116241.0100

Dao phay ngón HSS NERIOX

312656
447,000
PCE

116241.0200

Dao phay ngón HSS NERIOX

419663
449,000
PCE

116241.0300

Dao phay ngón HSS NERIOX

524668
449,000
PCE

116241.0400

Dao phay ngón HSS NERIOX

624668
450,000
PCE

116241.0600

Dao phay ngón HSS NERIOX

8381088
641,000
PCE

116241.0700

Dao phay ngón HSS NERIOX

10451095
644,000
PCE

116241.0800

Dao phay ngón HSS NERIOX

125312110
862,000
PCE

116241.1000

Dao phay ngón HSS NERIOX

166316123
1,226,000
PCE

116241.1200

Dao phay ngón HSS NERIOX

207520141
1,827,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay ngón HSS NERIOX

                

Type N, DIN 327, HSS-E Co8, angle of twist 30°, angle of cut 12°, cutting tolerance e8, weldon flat (HB), shank tolerance h6, short, centre cut, sharp cutting edge, number of teeth 2


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116261.0100

Dao phay ngón HSS NERIOX

12.5647
335,000
PCE

116261.0200

Dao phay ngón HSS NERIOX

1.53647
322,000
PCE

116261.0300

Dao phay ngón HSS NERIOX

24648
278,000
PCE

116261.0400

Dao phay ngón HSS NERIOX

2.55649
278,000
PCE

116261.0500

Dao phay ngón HSS NERIOX

35649
277,000
PCE

116261.0600

Dao phay ngón HSS NERIOX

3.56650
277,000
PCE

116261.0700

Dao phay ngón HSS NERIOX

47651
277,000
PCE

116261.0800

Dao phay ngón HSS NERIOX

4.57651
278,000
PCE

116261.0900

Dao phay ngón HSS NERIOX

4.88652
278,000
PCE

116261.1000

Dao phay ngón HSS NERIOX

58652
278,000
PCE

116261.1100

Dao phay ngón HSS NERIOX

5.58652
278,000
PCE

116261.1300

Dao phay ngón HSS NERIOX

68652
278,000
PCE

116261.1400

Dao phay ngón HSS NERIOX

6.5101060
404,000
PCE

116261.1500

Dao phay ngón HSS NERIOX

7101060
404,000
PCE

116261.1600

Dao phay ngón HSS NERIOX

7.5101060
404,000
PCE

116261.1800

Dao phay ngón HSS NERIOX

8111061
404,000
PCE

116261.2000

Dao phay ngón HSS NERIOX

9111061
404,000
PCE

116261.2200

Dao phay ngón HSS NERIOX

10131063
406,000
PCE

116261.2300

Dao phay ngón HSS NERIOX

11131270
546,000
PCE

116261.2400

Dao phay ngón HSS NERIOX

12161273
547,000
PCE

116261.2500

Dao phay ngón HSS NERIOX

14161273
605,000
PCE

116261.2600

Dao phay ngón HSS NERIOX

15161273
698,000
PCE

116261.2700

Dao phay ngón HSS NERIOX

16191679
754,000
PCE

116261.2800

Dao phay ngón HSS NERIOX

18191679
926,000
PCE

116261.2900

Dao phay ngón HSS NERIOX

20222088
1,126,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay ngón HSS NERIOX

                

Type NR, DIN 844, HSS-E Co8, angle of twist 30°, angle of cut 12°, cutting tolerance js12, weldon flat (HB), shank tolerance h6, short, up to 20 mm with centre cut, with protective chamfer, number of teeth 3-6


KOREA

Made in Korea

Mã & tên hàng Size (mm)Đầu phay dài (mm)Chuôi (mm)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

116401.0100

Dao phay ngón HSS NERIOX

613657
738,000
PCE

116401.0300

Dao phay ngón HSS NERIOX

8191069
794,000
PCE

116401.0500

Dao phay ngón HSS NERIOX

10221072
797,000
PCE

116401.0600

Dao phay ngón HSS NERIOX

12261283
896,000
PCE

116401.0800

Dao phay ngón HSS NERIOX

16321692
1,295,000
PCE

116401.1000

Dao phay ngón HSS NERIOX

203820104
1,599,000
PCE

116401.1300

Dao phay ngón HSS NERIOX

254525121
2,467,000
PCE

Xem thêm >>