Dao phay góc HSS

Thương hiệu

Dao phay góc chữ T FRANKEN

            

3218, Type H, DIN 1833D, HSS-E Co5, angle of twist 0°, cutting tolerance js16, weldon flat (HB), number of teeth 10


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
45°16412
PCE
45°20512
PCE
45°256.312
PCE
60°166.312
PCE
60°20812
PCE
60°251012
PCE
70°16712
PCE
70°20912
PCE
70°251116
PCE

Xem thêm >>


Dao phay góc chữ T FRANKEN

            

3218, Type H, DIN 1833D, HSS-E Co5, angle of twist 0°, cutting tolerance js16, weldon flat (HB), number of teeth 10


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
45°16412
PCE
45°20512
PCE
45°256.312
PCE
60°166.312
PCE
60°20812
PCE
60°251012
PCE

Xem thêm >>


Dao phay góc đôi V FRANKEN

         

Type N, DIN 847., HSS, number of teeth 16-28


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
45°50816
PCE
45°631022
PCE
45°801227
PCE
45°1001832
PCE
60°501016
PCE
60°631422
PCE
60°801827
PCE
60°1002532
PCE
90°501416
PCE
90°632022
PCE
90°802227
PCE
90°1003232
PCE
120°501416
PCE
120°632022
PCE
120°802527
PCE
120°1003632
PCE

Xem thêm >>


Dao phay góc đơn FRANKEN

         

Type N, DIN 842A, HSS, number of teeth 14-22


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
45°631816
PCE
45°802222
PCE
45°1002827
PCE
50°501613
PCE
50°632016
PCE
50°802522
PCE
50°1003227
PCE
55°401310
PCE
55°501613
PCE
55°632016
PCE
55°802522
PCE
55°1003227
PCE
60°401310
PCE
60°501613
PCE
60°632016
PCE
60°802522
PCE
60°1003227
PCE

Xem thêm >>