Dao phay góc HSS

Thương hiệu

Dao phay góc chữ T FRANKEN

            

3218, Type H, DIN 1833D, HSS-E Co5, angle of twist 0°, cutting tolerance js16, weldon flat (HB), number of teeth 10

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

112830.0100

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°16412
1,990,000 PCE

112830.0200

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°20512
2,489,000 PCE

112830.0300

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°256.312
3,085,000 PCE

112830.0400

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°166.312
1,992,000 PCE

112830.0500

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°20812
2,490,000 PCE

112830.0600

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°251012
3,086,000 PCE

112830.0700

Dao phay góc chữ T FRANKEN

70°16712
1,992,000 PCE

112830.0800

Dao phay góc chữ T FRANKEN

70°20912
2,492,000 PCE

112830.0900

Dao phay góc chữ T FRANKEN

70°251116
3,108,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay góc chữ T FRANKEN

            

3218, Type H, DIN 1833D, HSS-E Co5, angle of twist 0°, cutting tolerance js16, weldon flat (HB), number of teeth 10

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

112860.0100

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°16412
1,990,000 PCE

112860.0200

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°20512
2,490,000 PCE

112860.0300

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°256.312
3,086,000 PCE

112860.0400

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°166.312
1,990,000 PCE

112860.0500

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°20812
2,492,000 PCE

112860.0600

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°251012
3,089,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay góc đôi V FRANKEN

         

Type N, DIN 847., HSS, number of teeth 16-28

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

118080.0100

Dao phay góc đôi V FRANKEN

45°50816
3,908,000 PCE

118080.0200

Dao phay góc đôi V FRANKEN

45°631022
4,865,000 PCE

118080.0300

Dao phay góc đôi V FRANKEN

45°801227
6,384,000 PCE

118080.0400

Dao phay góc đôi V FRANKEN

45°1001832
9,634,000 PCE

118080.0500

Dao phay góc đôi V FRANKEN

60°501016
3,918,000 PCE

118080.0600

Dao phay góc đôi V FRANKEN

60°631422
5,623,000 PCE

118080.0700

Dao phay góc đôi V FRANKEN

60°801827
7,452,000 PCE

118080.0800

Dao phay góc đôi V FRANKEN

60°1002532
12,004,000 PCE

118080.0900

Dao phay góc đôi V FRANKEN

90°501416
4,553,000 PCE

118080.1000

Dao phay góc đôi V FRANKEN

90°632022
5,898,000 PCE

118080.1100

Dao phay góc đôi V FRANKEN

90°802227
7,953,000 PCE

118080.1200

Dao phay góc đôi V FRANKEN

90°1003232
13,522,000 PCE

118080.1300

Dao phay góc đôi V FRANKEN

120°501416
4,286,000 PCE

118080.1400

Dao phay góc đôi V FRANKEN

120°632022
6,297,000 PCE

118080.1500

Dao phay góc đôi V FRANKEN

120°802527
9,046,000 PCE

118080.1600

Dao phay góc đôi V FRANKEN

120°1003632
21,162,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay góc đơn FRANKEN

         

Type N, DIN 842A, HSS, number of teeth 14-22

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

118100.0100

Dao phay góc đơn FRANKEN

45°631816
6,393,000 PCE

118100.0200

Dao phay góc đơn FRANKEN

45°802222
9,028,000 PCE

118100.0300

Dao phay góc đơn FRANKEN

45°1002827
13,905,000 PCE

118100.0400

Dao phay góc đơn FRANKEN

50°501613
5,052,000 PCE

118100.0500

Dao phay góc đơn FRANKEN

50°632016
6,409,000 PCE

118100.0600

Dao phay góc đơn FRANKEN

50°802522
9,053,000 PCE

118100.0700

Dao phay góc đơn FRANKEN

50°1003227
13,931,000 PCE

118100.0800

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°401310
4,269,000 PCE

118100.0900

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°501613
5,045,000 PCE

118100.1000

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°632016
6,419,000 PCE

118100.1100

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°802522
9,077,000 PCE

118100.1200

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°1003227
14,018,000 PCE

118100.1300

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°401310
4,277,000 PCE

118100.1400

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°501613
5,052,000 PCE

118100.1500

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°632016
6,433,000 PCE

118100.1600

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°802522
9,109,000 PCE

118100.1700

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°1003227
14,067,000 PCE

Xem thêm >>