Dao phay góc HSS

Thương hiệu

Dao phay góc chữ T FRANKEN

            

3218, Type H, DIN 1833D, HSS-E Co5, angle of twist 0°, cutting tolerance js16, weldon flat (HB), number of teeth 10


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

112830.0100

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°16412
1,877,000
PCE

112830.0200

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°20512
2,348,000
PCE

112830.0300

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°256.312
2,911,000
PCE

112830.0400

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°166.312
1,879,000
PCE

112830.0500

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°20812
2,348,000
PCE

112830.0600

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°251012
2,912,000
PCE

112830.0700

Dao phay góc chữ T FRANKEN

70°16712
1,879,000
PCE

112830.0800

Dao phay góc chữ T FRANKEN

70°20912
2,349,000
PCE

112830.0900

Dao phay góc chữ T FRANKEN

70°251116
2,933,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay góc chữ T FRANKEN

            

3218, Type H, DIN 1833D, HSS-E Co5, angle of twist 0°, cutting tolerance js16, weldon flat (HB), number of teeth 10


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

112860.0100

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°16412
1,879,000
PCE

112860.0200

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°20512
2,348,000
PCE

112860.0300

Dao phay góc chữ T FRANKEN

45°256.312
2,912,000
PCE

112860.0400

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°166.312
1,879,000
PCE

112860.0500

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°20812
2,349,000
PCE

112860.0600

Dao phay góc chữ T FRANKEN

60°251012
2,915,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay góc đôi V FRANKEN

         

Type N, DIN 847., HSS, number of teeth 16-28


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

118080.0100

Dao phay góc đôi V FRANKEN

45°50816
3,687,000
PCE

118080.0200

Dao phay góc đôi V FRANKEN

45°631022
4,589,000
PCE

118080.0300

Dao phay góc đôi V FRANKEN

45°801227
6,023,000
PCE

118080.0400

Dao phay góc đôi V FRANKEN

45°1001832
9,088,000
PCE

118080.0500

Dao phay góc đôi V FRANKEN

60°501016
3,696,000
PCE

118080.0600

Dao phay góc đôi V FRANKEN

60°631422
5,304,000
PCE

118080.0700

Dao phay góc đôi V FRANKEN

60°801827
7,029,000
PCE

118080.0800

Dao phay góc đôi V FRANKEN

60°1002532
11,326,000
PCE

118080.0900

Dao phay góc đôi V FRANKEN

90°501416
4,294,000
PCE

118080.1000

Dao phay góc đôi V FRANKEN

90°632022
5,564,000
PCE

118080.1100

Dao phay góc đôi V FRANKEN

90°802227
7,502,000
PCE

118080.1200

Dao phay góc đôi V FRANKEN

90°1003232
12,760,000
PCE

118080.1300

Dao phay góc đôi V FRANKEN

120°501416
4,043,000
PCE

118080.1400

Dao phay góc đôi V FRANKEN

120°632022
5,940,000
PCE

118080.1500

Dao phay góc đôi V FRANKEN

120°802527
8,535,000
PCE

118080.1600

Dao phay góc đôi V FRANKEN

120°1003632
19,965,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay góc đơn FRANKEN

         

Type N, DIN 842A, HSS, number of teeth 14-22


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Góc cắtSize d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Chuôi lắp d2 mm Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

118100.0100

Dao phay góc đơn FRANKEN

45°631816
6,031,000
PCE

118100.0200

Dao phay góc đơn FRANKEN

45°802222
8,516,000
PCE

118100.0300

Dao phay góc đơn FRANKEN

45°1002827
13,118,000
PCE

118100.0400

Dao phay góc đơn FRANKEN

50°501613
4,765,000
PCE

118100.0500

Dao phay góc đơn FRANKEN

50°632016
6,045,000
PCE

118100.0600

Dao phay góc đơn FRANKEN

50°802522
8,541,000
PCE

118100.0700

Dao phay góc đơn FRANKEN

50°1003227
13,143,000
PCE

118100.0800

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°401310
4,026,000
PCE

118100.0900

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°501613
4,758,000
PCE

118100.1000

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°632016
6,054,000
PCE

118100.1100

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°802522
8,563,000
PCE

118100.1200

Dao phay góc đơn FRANKEN

55°1003227
13,225,000
PCE

118100.1300

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°401310
4,033,000
PCE

118100.1400

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°501613
4,766,000
PCE

118100.1500

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°632016
6,068,000
PCE

118100.1600

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°802522
8,593,000
PCE

118100.1700

Dao phay góc đơn FRANKEN

60°1003227
13,272,000
PCE

Xem thêm >>