Dao phay đĩa HSS

Thương hiệu

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

         

Type N, staggered-tooth, to DIN 885A., HSS-E, number of teeth 12-22


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Lỗ lắp d2 (mm)Số me cắt Z Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

118000.0100

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

5071612
7,904,000
PCE

118000.0200

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

5081612
7,907,000
PCE

118000.0400

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

50101612
9,175,000
PCE

118000.0600

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

6362214
7,513,000
PCE

118000.0700

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

6372214
8,284,000
PCE

118000.0800

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

6382214
8,295,000
PCE

118000.1000

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

63102214
9,198,000
PCE

118000.1100

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

63122212
9,637,000
PCE

118000.1500

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

8062718
8,601,000
PCE

118000.1700

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

8082718
9,381,000
PCE

118000.1900

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

80102718
10,161,000
PCE

118000.2000

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

80122718
10,422,000
PCE

118000.2500

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

10063218
10,170,000
PCE

118000.2600

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

10073218
11,267,000
PCE

118000.2700

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

10083218
10,986,000
PCE

118000.2800

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

100103218
11,362,000
PCE

118000.2900

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

100123218
12,275,000
PCE

118000.3000

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

100143218
14,890,000
PCE

118000.3700

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

125103220
14,897,000
PCE

118000.3800

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

125123220
15,621,000
PCE

118000.4700

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

160104022
20,673,000
PCE

118000.4800

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

160124022
22,708,000
PCE

118000.4900

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

160144022
26,694,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay đĩa HSS ALESA

         

Type N,staggered-tooth, slim version, DIN 1834A., HSS, number of teeth 18-36


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Lỗ lắp d2 (mm)Số me cắt Z Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

118020.0100

Dao phay đĩa HSS ALESA

501.51618
5,715,000
PCE

118020.0200

Dao phay đĩa HSS ALESA

501.61618
5,710,000
PCE

118020.0300

Dao phay đĩa HSS ALESA

5021618
5,672,000
PCE

118020.0400

Dao phay đĩa HSS ALESA

502.51618
5,720,000
PCE

118020.0500

Dao phay đĩa HSS ALESA

5031618
5,799,000
PCE

118020.0700

Dao phay đĩa HSS ALESA

5041618
6,049,000
PCE

118020.0800

Dao phay đĩa HSS ALESA

5051618
6,192,000
PCE

118020.0900

Dao phay đĩa HSS ALESA

5061618
6,197,000
PCE

118020.1000

Dao phay đĩa HSS ALESA

631.52222
6,046,000
PCE

118020.1100

Dao phay đĩa HSS ALESA

631.62222
6,048,000
PCE

118020.1200

Dao phay đĩa HSS ALESA

6322222
6,007,000
PCE

118020.1300

Dao phay đĩa HSS ALESA

632.52222
6,053,000
PCE

118020.1400

Dao phay đĩa HSS ALESA

6332222
6,152,000
PCE

118020.1600

Dao phay đĩa HSS ALESA

6342222
6,330,000
PCE

118020.1700

Dao phay đĩa HSS ALESA

6352222
6,512,000
PCE

118020.1800

Dao phay đĩa HSS ALESA

6362222
6,676,000
PCE

118020.1900

Dao phay đĩa HSS ALESA

801.52724
6,417,000
PCE

118020.2000

Dao phay đĩa HSS ALESA

801.62724
6,418,000
PCE

118020.2100

Dao phay đĩa HSS ALESA

8022724
6,416,000
PCE

118020.2200

Dao phay đĩa HSS ALESA

802.52724
6,429,000
PCE

118020.2300

Dao phay đĩa HSS ALESA

8032724
6,663,000
PCE

118020.2500

Dao phay đĩa HSS ALESA

8042724
6,700,000
PCE

118020.2600

Dao phay đĩa HSS ALESA

8052724
6,960,000
PCE

118020.2700

Dao phay đĩa HSS ALESA

8062724
7,262,000
PCE

118020.2900

Dao phay đĩa HSS ALESA

1001.53228
7,700,000
PCE

118020.3000

Dao phay đĩa HSS ALESA

1001.63228
7,701,000
PCE

118020.3100

Dao phay đĩa HSS ALESA

10023228
7,628,000
PCE

118020.3200

Dao phay đĩa HSS ALESA

1002.53228
7,751,000
PCE

118020.3300

Dao phay đĩa HSS ALESA

10033228
7,882,000
PCE

118020.3500

Dao phay đĩa HSS ALESA

10043228
8,107,000
PCE

118020.3600

Dao phay đĩa HSS ALESA

10053228
8,394,000
PCE

118020.3700

Dao phay đĩa HSS ALESA

10063228
8,649,000
PCE

118020.4000

Dao phay đĩa HSS ALESA

1251.63232
9,485,000
PCE

118020.4100

Dao phay đĩa HSS ALESA

12523232
9,493,000
PCE

118020.4200

Dao phay đĩa HSS ALESA

1252.53232
9,942,000
PCE

118020.4300

Dao phay đĩa HSS ALESA

12533232
9,959,000
PCE

118020.4500

Dao phay đĩa HSS ALESA

12543232
11,592,000
PCE

118020.4600

Dao phay đĩa HSS ALESA

12553232
11,869,000
PCE

118020.4700

Dao phay đĩa HSS ALESA

12563232
12,542,000
PCE

118020.5200

Dao phay đĩa HSS ALESA

16024036
13,449,000
PCE

118020.5300

Dao phay đĩa HSS ALESA

1602.54036
13,497,000
PCE

118020.5400

Dao phay đĩa HSS ALESA

16034036
14,112,000
PCE

118020.5600

Dao phay đĩa HSS ALESA

16044036
15,023,000
PCE

118020.5700

Dao phay đĩa HSS ALESA

16054036
15,726,000
PCE

118020.5800

Dao phay đĩa HSS ALESA

16064036
16,498,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

          

Type N,staggered-tooth, slim version, DIN 1834A., HSS, TiN coating, number of teeth 22-32


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Lỗ lắp d2 (mm)Số me cắt Z Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

118040.0100

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

6322222
7,410,000
PCE

118040.0200

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

6332222
8,125,000
PCE

118040.0300

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

6342222
8,332,000
PCE

118040.0400

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

8022724
10,452,000
PCE

118040.0500

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

8032724
10,547,000
PCE

118040.0600

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

8042724
10,730,000
PCE

118040.0700

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

10023228
12,006,000
PCE

118040.0800

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

10033228
12,386,000
PCE

118040.0900

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

10043228
13,055,000
PCE

118040.1000

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

12523232
16,234,000
PCE

118040.1100

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

12533232
16,598,000
PCE

118040.1200

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

12543232
18,238,000
PCE

118040.1300

Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

12553232
18,554,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

         

Type N,staggered-tooth, slim version, DIN 1834A., HSS-E Co5, number of teeth 20-26


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Lỗ lắp d2 (mm)Số me cắt Z Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

118070.0100

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

8022720
4,844,000
PCE

118070.0200

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

802.52720
4,962,000
PCE

118070.0300

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

8032720
5,080,000
PCE

118070.0400

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

8042720
5,187,000
PCE

118070.0500

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

10033224
6,284,000
PCE

118070.0600

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

10043224
6,863,000
PCE

118070.0700

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

10053224
7,463,000
PCE

118070.0800

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

12533226
8,332,000
PCE

118070.0900

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

12543226
10,005,000
PCE

118070.1000

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

12553226
9,855,000
PCE

118070.1100

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

12563226
10,711,000
PCE

Xem thêm >>