Dao phay đĩa HSS

Thương hiệu

Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp ALESA

         

Type N, staggered-tooth, to DIN 885A., HSS-E, number of teeth 12-22


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Lỗ lắp d2 (mm)Số me cắt Z Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5071612
7,071,000
PCE
5081612
7,073,000
PCE
50101612
8,208,000
PCE
6362214
6,725,000
PCE
6372214
7,414,000
PCE
6382214
7,426,000
PCE
63102214
8,230,000
PCE
63122212
8,624,000
PCE
8062718
7,701,000
PCE
8082718
8,399,000
PCE
80102718
9,097,000
PCE
80122718
9,337,000
PCE
10063218
9,107,000
PCE
10073218
10,092,000
PCE
10083218
9,841,000
PCE
100103218
10,179,000
PCE
100123218
11,002,000
PCE
100143218
13,347,000
PCE
125103220
13,354,000
PCE
125123220
14,004,000
PCE
160104022
18,535,000
PCE
160124022
20,366,000
PCE
160144022
23,943,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay đĩa HSS ALESA

         

Type N,staggered-tooth, slim version, DIN 1834A., HSS, number of teeth 18-36


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Lỗ lắp d2 (mm)Số me cắt Z Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
501.51618
5,113,000
PCE
501.61618
5,106,000
PCE
5021618
5,073,000
PCE
502.51618
5,117,000
PCE
5031618
5,190,000
PCE
5041618
5,413,000
PCE
5051618
5,542,000
PCE
5061618
5,546,000
PCE
631.52222
5,411,000
PCE
631.62222
5,412,000
PCE
6322222
5,374,000
PCE
632.52222
5,417,000
PCE
6332222
5,504,000
PCE
6342222
5,664,000
PCE
6352222
5,828,000
PCE
6362222
5,976,000
PCE
801.52724
5,740,000
PCE
801.62724
5,741,000
PCE
8022724
5,738,000
PCE
802.52724
5,751,000
PCE
8032724
5,964,000
PCE
8042724
6,001,000
PCE
8052724
6,231,000
PCE
8062724
6,504,000
PCE
1001.53228
6,889,000
PCE
1001.63228
6,890,000
PCE
10023228
6,825,000
PCE
1002.53228
6,939,000
PCE
10033228
7,058,000
PCE
10043228
7,259,000
PCE
10053228
7,517,000
PCE
10063228
7,749,000
PCE
1251.63232
8,489,000
PCE
12523232
8,497,000
PCE
1252.53232
8,901,000
PCE
12533232
8,918,000
PCE
12543232
10,381,000
PCE
12553232
10,634,000
PCE
12563232
11,241,000
PCE
16024036
12,034,000
PCE
1602.54036
12,082,000
PCE
16034036
12,644,000
PCE
16044036
13,462,000
PCE
16054036
14,088,000
PCE
16064036
14,786,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay đĩa HSS Tian ALESA

          

Type N,staggered-tooth, slim version, DIN 1834A., HSS, TiN coating, number of teeth 22-32


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Lỗ lắp d2 (mm)Số me cắt Z Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6322222
6,629,000
PCE
6332222
7,270,000
PCE
6342222
7,454,000
PCE
8022724
9,351,000
PCE
8032724
9,439,000
PCE
8042724
9,601,000
PCE
10023228
10,742,000
PCE
10033228
11,085,000
PCE
10043228
11,677,000
PCE
12523232
14,524,000
PCE
12533232
14,851,000
PCE
12543232
16,322,000
PCE
12553232
16,658,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay đĩa 3 mặt kết hợp FRANKEN

         

Type N,staggered-tooth, slim version, DIN 1834A., HSS-E Co5, number of teeth 20-26


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Lưỡi dày b (mm)Lỗ lắp d2 (mm)Số me cắt Z Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8022720
5,031,000
PCE
802.52720
5,153,000
PCE
8032720
5,277,000
PCE
8042720
5,386,000
PCE
10033224
6,526,000
PCE
10043224
7,128,000
PCE
10053224
7,751,000
PCE
12533226
8,652,000
PCE
12543226
10,390,000
PCE
12553226
10,232,000
PCE
12563226
11,119,000
PCE

Xem thêm >>