Dao phay bo góc HSS

Thương hiệu

Dao phay bo góc R FRANKEN

            

3288, Type N, concave, HSS-E Co5, angle of twist 0°, angle of cut 0°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, number of teeth 4-6


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Bán kính r (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8110
PCE
91.510
PCE
10210
PCE
112.510
PCE
12312
PCE
14412
PCE
16512
PCE
20616
PCE
22716
PCE
24816
PCE
26925
PCE
281025
PCE
341225
PCE
4112.525
PCE
441425
PCE
461525
PCE

Xem thêm >>


Dao phay bo góc R FRANKEN

            

3288A, Type N, concave, HSS-E Co5, TiAlN coating, angle of twist 0°, angle of cut 0°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, number of teeth 4


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Bán kính r (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8110
PCE
91.510
PCE
10210
PCE
112.510
PCE
12312
PCE
14412
PCE
16512
PCE
20616
PCE
22716
PCE
24816
PCE
26925
PCE
281025
PCE

Xem thêm >>