Dao phay bo góc HSS

Thương hiệu

Dao phay bo góc R FRANKEN

            

3288, Type N, concave, HSS-E Co5, angle of twist 0°, angle of cut 0°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, number of teeth 4-6

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Bán kính r (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

112970.0100

Dao phay bo góc R FRANKEN

8110
1,161,000 PCE

112970.0200

Dao phay bo góc R FRANKEN

91.510
1,424,000 PCE

112970.0300

Dao phay bo góc R FRANKEN

10210
1,297,000 PCE

112970.0400

Dao phay bo góc R FRANKEN

112.510
1,485,000 PCE

112970.0500

Dao phay bo góc R FRANKEN

12312
1,374,000 PCE

112970.0600

Dao phay bo góc R FRANKEN

14412
1,752,000 PCE

112970.0700

Dao phay bo góc R FRANKEN

16512
1,844,000 PCE

112970.0800

Dao phay bo góc R FRANKEN

20616
2,365,000 PCE

112970.0900

Dao phay bo góc R FRANKEN

22716
3,314,000 PCE

112970.1000

Dao phay bo góc R FRANKEN

24816
3,227,000 PCE

112970.1100

Dao phay bo góc R FRANKEN

26925
3,463,000 PCE

112970.1200

Dao phay bo góc R FRANKEN

281025
3,995,000 PCE

112970.1300

Dao phay bo góc R FRANKEN

341225
5,896,000 PCE

112970.1400

Dao phay bo góc R FRANKEN

4112.525
7,552,000 PCE

112970.1500

Dao phay bo góc R FRANKEN

441425
8,594,000 PCE

112970.1600

Dao phay bo góc R FRANKEN

461525
8,223,000 PCE

Xem thêm >>

Dao phay bo góc R FRANKEN

            

3288A, Type N, concave, HSS-E Co5, TiAlN coating, angle of twist 0°, angle of cut 0°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, number of teeth 4

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Bán kính r (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

112980.0100

Dao phay bo góc R FRANKEN

8110
1,498,000 PCE

112980.0200

Dao phay bo góc R FRANKEN

91.510
1,791,000 PCE

112980.0300

Dao phay bo góc R FRANKEN

10210
1,661,000 PCE

112980.0400

Dao phay bo góc R FRANKEN

112.510
1,902,000 PCE

112980.0500

Dao phay bo góc R FRANKEN

12312
1,796,000 PCE

112980.0600

Dao phay bo góc R FRANKEN

14412
2,239,000 PCE

112980.0700

Dao phay bo góc R FRANKEN

16512
2,449,000 PCE

112980.0800

Dao phay bo góc R FRANKEN

20616
3,498,000 PCE

112980.0900

Dao phay bo góc R FRANKEN

22716
4,678,000 PCE

112980.1000

Dao phay bo góc R FRANKEN

24816
4,638,000 PCE

112980.1100

Dao phay bo góc R FRANKEN

26925
5,099,000 PCE

112980.1200

Dao phay bo góc R FRANKEN

281025
5,625,000 PCE

Xem thêm >>