Dao phay bo góc HSS

Thương hiệu

Dao phay bo góc R FRANKEN

            

3288, Type N, concave, HSS-E Co5, angle of twist 0°, angle of cut 0°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, number of teeth 4-6


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Bán kính r (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8110
1,139,000
PCE
91.510
1,395,000
PCE
10210
1,270,000
PCE
112.510
1,455,000
PCE
12312
1,346,000
PCE
14412
1,716,000
PCE
16512
1,807,000
PCE
20616
2,315,000
PCE
22716
3,246,000
PCE
24816
3,160,000
PCE
26925
3,389,000
PCE
281025
3,910,000
PCE
341225
5,772,000
PCE
4112.525
7,393,000
PCE
441425
8,415,000
PCE
461525
8,051,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay bo góc R FRANKEN

            

3288A, Type N, concave, HSS-E Co5, TiAlN coating, angle of twist 0°, angle of cut 0°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, number of teeth 4


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Bán kính r (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
8110
1,469,000
PCE
91.510
1,754,000
PCE
10210
1,628,000
PCE
112.510
1,863,000
PCE
12312
1,758,000
PCE
14412
2,192,000
PCE
16512
2,399,000
PCE
20616
3,427,000
PCE
22716
4,583,000
PCE
24816
4,544,000
PCE
26925
4,992,000
PCE
281025
5,508,000
PCE

Xem thêm >>