Dao phay bo góc HSS

Thương hiệu

Dao phay bo góc R FRANKEN

            

3288, Type N, concave, HSS-E Co5, angle of twist 0°, angle of cut 0°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, number of teeth 4-6


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Bán kính r (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

112970.0100

Dao phay bo góc R FRANKEN

8110
1,096,000
PCE

112970.0200

Dao phay bo góc R FRANKEN

91.510
1,343,000
PCE

112970.0300

Dao phay bo góc R FRANKEN

10210
1,223,000
PCE

112970.0400

Dao phay bo góc R FRANKEN

112.510
1,401,000
PCE

112970.0500

Dao phay bo góc R FRANKEN

12312
1,296,000
PCE

112970.0600

Dao phay bo góc R FRANKEN

14412
1,652,000
PCE

112970.0700

Dao phay bo góc R FRANKEN

16512
1,741,000
PCE

112970.0800

Dao phay bo góc R FRANKEN

20616
2,231,000
PCE

112970.0900

Dao phay bo góc R FRANKEN

22716
3,127,000
PCE

112970.1000

Dao phay bo góc R FRANKEN

24816
3,043,000
PCE

112970.1100

Dao phay bo góc R FRANKEN

26925
3,268,000
PCE

112970.1200

Dao phay bo góc R FRANKEN

281025
3,770,000
PCE

112970.1300

Dao phay bo góc R FRANKEN

341225
5,561,000
PCE

112970.1400

Dao phay bo góc R FRANKEN

4112.525
7,124,000
PCE

112970.1500

Dao phay bo góc R FRANKEN

441425
8,108,000
PCE

112970.1600

Dao phay bo góc R FRANKEN

461525
7,758,000
PCE

Xem thêm >>


Dao phay bo góc R FRANKEN

            

3288A, Type N, concave, HSS-E Co5, TiAlN coating, angle of twist 0°, angle of cut 0°, weldon flat (HB), shank tolerance h6, number of teeth 4


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Bán kính r (mm)Chuôi kẹp d2 (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

112980.0100

Dao phay bo góc R FRANKEN

8110
1,414,000
PCE

112980.0200

Dao phay bo góc R FRANKEN

91.510
1,689,000
PCE

112980.0300

Dao phay bo góc R FRANKEN

10210
1,567,000
PCE

112980.0400

Dao phay bo góc R FRANKEN

112.510
1,793,000
PCE

112980.0500

Dao phay bo góc R FRANKEN

12312
1,693,000
PCE

112980.0600

Dao phay bo góc R FRANKEN

14412
2,111,000
PCE

112980.0700

Dao phay bo góc R FRANKEN

16512
2,310,000
PCE

112980.0800

Dao phay bo góc R FRANKEN

20616
3,299,000
PCE

112980.0900

Dao phay bo góc R FRANKEN

22716
4,412,000
PCE

112980.1000

Dao phay bo góc R FRANKEN

24816
4,376,000
PCE

112980.1100

Dao phay bo góc R FRANKEN

26925
4,810,000
PCE

112980.1200

Dao phay bo góc R FRANKEN

281025
5,308,000
PCE

Xem thêm >>