Dao cạo vát góc

Thương hiệu

Dụng cụ vát mép CP GRAT EX

Chamfering tool, deburrs metals and plastics.

Appropriate accessories:

361430 Replacement blade


ISRAEL

Made in Israel

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

361110.0120

Dụng cụ vát mép CP GRAT EX

V-2-MK
829,000
PCE

361110.0220

Dụng cụ vát mép CP GRAT EX

VDT-MK
1,061,000
PCE

Dụng cụ vát mép NOGA

Chamfering tool, deburrs metals and plastics.

Appropriate accessories:

361430 Replacement blade


ISRAEL

Made in Israel

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

361115.0100

Dụng cụ vát mép NOGA

DB 1000
1,138,000
PCE

361115.0200

Dụng cụ vát mép NOGA

LD 1000
966,000
PCE

361115.0300

Dụng cụ vát mép NOGA

NG 3800
965,000
PCE