Dao cạo vát góc

Thương hiệu

Dụng cụ vát mép CP GRAT EX

Chamfering tool, deburrs metals and plastics.

Appropriate accessories:

361430 Replacement blade


ISRAEL

Made in Israel

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
V-2-MK
829,000
PCE
VDT-MK
PCE

Dụng cụ vát mép NOGA

Chamfering tool, deburrs metals and plastics.

Appropriate accessories:

361430 Replacement blade


ISRAEL

Made in Israel

Mã & tên hàng Type Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
DB 1000
PCE
LD 1000
PCE
NG 3800
965,000
PCE

Xem thêm >>