Dao cạo mép ống

Thương hiệu

Bộ dụng cụ cạo Bavia CP GRAT EX

Pipe deburrer with 2 blades for inside and outside. Supplied with 1/4" adapter. For mechanical application


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Đường kính trong (mm)Đường kính ngoài (mm)Góc (độ) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

361500.0100

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

16...3516...3160
1,725,000
PCE

361500.0200

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

16...3516...3190
1,664,000
PCE

361500.0300

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

22...4622...4260
2,506,000
PCE

361500.0400

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

22...4622...4290
2,045,000
PCE

361500.0500

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

40...6240...5860
3,848,000
PCE

361500.0600

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

40...6240...5890
3,218,000
PCE

Xem thêm >>


Bộ dụng cụ cạo Bavia CP GRAT EX

Pipe deburrer with 2 blades for inside and outside. With TiAIN coating for extremely hard materials and longer service life. Supplied with 1/4" adapter. For mechanical application


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Đường kính trong (mm)Đường kính ngoài (mm)Góc (độ) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

361505.0100

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

16...3516...3160
3,575,000
PCE

361505.0200

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

16...3516...3190
2,817,000
PCE

361505.0300

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

22...4622...4260
4,040,000
PCE

361505.0400

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

22...4622...4290
3,218,000
PCE

361505.0500

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

40...6240...5860
5,591,000
PCE

361505.0600

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

40...6240...5890
4,801,000
PCE

Xem thêm >>


Bộ dụng cụ cạo Bavia CP GRAT EX

Hand pipe deburrer with 1 blade for inside and outside. Supplied with 1/4" adapter


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Đường kính trong (mm)Đường kính ngoài (mm)Góc (độ) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

361510.0100

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

4...424...4260
2,928,000
PCE

361510.0200

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

4...424...4290
2,348,000
PCE

Bộ dụng cụ cạo Bavia CP GRAT EX

Pipe deburrer which with the aid of an attachment can be used with cordless hand drills. For inside and outside.


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Đường kính trong (mm)Đường kính ngoài (mm)Góc (độ) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

361512.0100

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

4...424...4260
3,350,000
PCE

361512.0200

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

4...424...4290
2,768,000
PCE

Bộ dụng cụ cạo Bavia bằng tay CP GRAT EX

Hand pipe deburrer with 1 blade for inside and outside. With TiAIN coating for extremely hard materials and longer service life. Supplied with 1/4" adapter.


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Đường kính trong (mm)Đường kính ngoài (mm)Góc (độ) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

361515.0100

Dao cạo mép ống bằng tay CP GRAT EX

4...424...4260
5,658,000
PCE

361515.0200

Dao cạo mép ống bằng tay CP GRAT EX

4...424...4290
3,948,000
PCE

Bộ dụng cụ cạo Bavia CP GRAT EX

Pipe deburrer which with the aid of an attachment can be used with cordless hand drills. For inside and outside. With TiAIN coating for extremely hard materials and longer service life


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Đường kính trong (mm)Đường kính ngoài (mm)Góc (độ) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

361517.0100

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

4...424...4260
6,066,000
PCE

361517.0200

Dao cạo mép ống CP GRAT EX

4...424...4290
4,352,000
PCE