Đai ốc thép mạ kẽm

Thương hiệu

Hex nuts nominal height ~0.8d-760980

DIN 934 Steel cl. 6 / zinc plated DIN 934: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1100
12,000
PCE
M1.2100
9,000
PCE
M1.4100
8,000
PCE
M1.6100
5,000
PCE
M1.7100
7,000
PCE
M1.8100
8,000
PCE
M2200
3,000
PCE
M2.2200
5,000
PCE
M2.3200
4,000
PCE
M2.5200
3,000
PCE
M2.6200
3,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts ~0,8d-760981

DIN 934 / ~ISO 4032 / ~UNI 5588 Steel 10 / zinc plated blue DIN 934: Standard withdrawn M10; M12; M14: wrench size according to ISO on request


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

760981.0100

Hex nuts ~0,8d
M6100
5,000
PCE

760981.0200

Hex nuts ~0,8d
M8100
5,000
PCE

760981.0300

Hex nuts ~0,8d
M10100
14,000
PCE

760981.0400

Hex nuts ~0,8d
M12100
17,000
PCE

760981.0500

Hex nuts ~0,8d
M14100
23,000
PCE

760981.0600

Hex nuts ~0,8d
M16100
34,000
PCE

760981.0700

Hex nuts ~0,8d
M18100
22,000
PCE

760981.0800

Hex nuts ~0,8d
M20100
65,000
PCE

760981.0900

Hex nuts ~0,8d
M2450
135,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts ~1d-760982

~ISO 4033 / UNI 5587 Steel 6 / zinc plated blue M2; M2.5: acc. VSM 13756


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

760982.0100

Hex nuts ~1d
M2100
4,000
PCE

760982.0200

Hex nuts ~1d
M2.5100
4,000
PCE

760982.0300

Hex nuts ~1d
M3100
4,000
PCE

760982.0400

Hex nuts ~1d
M4100
3,000
PCE

760982.0500

Hex nuts ~1d
M5100
3,000
PCE

760982.0600

Hex nuts ~1d
M421
909,000
PCE

Xem thêm >>


 Hex nuts ~1d-760983

~ISO 4033 / UNI 5587 Steel 8 / zinc plated blue


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

760983.0100

 Hex nuts ~1d
M5100
4,000
PCE

760983.0200

 Hex nuts ~1d
M6100
4,000
PCE

760983.0300

 Hex nuts ~1d
M7100
8,000
PCE

760983.0400

 Hex nuts ~1d
M8100
8,000
PCE

760983.0500

 Hex nuts ~1d
M10100
14,000
PCE

760983.0600

 Hex nuts ~1d
M12100
22,000
PCE

760983.0700

 Hex nuts ~1d
M14100
40,000
PCE

760983.0800

 Hex nuts ~1d
M16100
43,000
PCE

760983.0900

 Hex nuts ~1d
M1850
64,000
PCE

760983.1000

 Hex nuts ~1d
M2050
77,000
PCE

760983.1100

 Hex nuts ~1d
M2250
73,000
PCE

760983.1200

 Hex nuts ~1d
M2450
94,000
PCE

760983.1300

 Hex nuts ~1d
M2725
116,000
PCE

760983.1400

 Hex nuts ~1d
M3025
321,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts ~0,8d with pipe thread-760984

~DIN 934 / ~ISO 4033 Steel 6 / zinc plated blue DIN 934: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1/8"100
48,000
PCE
1/4"100
87,000
PCE
3/8"50
124,000
PCE
1/2"25
255,000
PCE
5/8"1
251,000
PCE
3/4"1
441,000
PCE
7/8"1
442,000
PCE
1"1
755,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.8d-760990

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 8 / zinc plated DIN 934: Standard withdrawn


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3100
3,000
PCE
M3.5100
3,000
PCE
M4100
3,000
PCE
M5100
3,000
PCE
M6100
4,000
PCE
M7100
4,000
PCE
M8100
5,000
PCE
M10100
10,000
PCE
M12100
20,000
PCE
M1450
27,000
PCE
M1650
34,000
PCE
M1850
52,000
PCE
M2050
61,000
PCE
M2250
77,000
PCE
M2450
94,000
PCE
M2725
143,000
PCE
M3025
189,000
PCE
M3310
277,000
PCE
M3610
350,000
PCE
M391
373,000
PCE
M421
460,000
PCE
M451
559,000
PCE
M481
681,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.8d-760992

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 8 / hot dip galvanized DIN 934: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M6100
5,000
PCE
M8100
5,000
PCE
M10100
10,000
PCE
M12100
16,000
PCE
M16100
55,000
PCE
M20100
81,000
PCE
M2450
147,000
PCE
M2725
134,000
PCE
M3025
267,000
PCE
M3610
412,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.8d-760993

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 8 / zinc plated blue with ecosyn®-lubric Black DIN 934: Standard withdrawn


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M10100
16,000
PCE
M12100
17,000
PCE
M1650
20,000
PCE
M2050
148,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.8d-760994

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 8 / zinc plated blue with ecosyn®-lubric Silver DIN 934: Standard withdrawn


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M10100
10,000
PCE
M12100
17,000
PCE
M1650
35,000
PCE
M2050
146,000
PCE

Xem thêm >>


Hexagon nuts Type 1-760995

DIN 934 / ISO 4032 Steel class 8 / zinc plated


SRI LANKA

Made in Sri lanka

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M5200
3,000
PCE
M6100
5,000
PCE
M8100
7,000
PCE
M10100
12,000
PCE
M12100
16,000
PCE
M14100
25,000
PCE
M16100
33,000
PCE
M20100
109,000
PCE
M2450
198,000
PCE

Xem thêm >>


Hexagon connection nuts 3d-761000

Steel / zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M4100
12,000
PCE
M5100
20,000
PCE
M6100
25,000
PCE
M8100
33,000
PCE
M10100
55,000
PCE
M1250
78,000
PCE
M1450