Đai ốc thép đen

Thương hiệu

Hexagon nuts ~0.8d-760950

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 8 / black-oxidized DIN 934: Standard withdrawn


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

760950.0010

Hexagon nuts ~0.8d
M3200
3,000
PCE

760950.0020

Hexagon nuts ~0.8d
M4200
3,000
PCE

760950.0030

Hexagon nuts ~0.8d
M5200
3,000
PCE

760950.0040

Hexagon nuts ~0.8d
M6100
7,000
PCE

760950.0050

Hexagon nuts ~0.8d
M8100
7,000
PCE

760950.0060

Hexagon nuts ~0.8d
M10100
12,000
PCE

760950.0070

Hexagon nuts ~0.8d
M12100
23,000
PCE

760950.0080

Hexagon nuts ~0.8d
M14100
35,000
PCE

760950.0090

Hexagon nuts ~0.8d
M16100
44,000
PCE

760950.0100

Hexagon nuts ~0.8d
M18100
86,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.8d-760952

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 8 / plain DIN 934: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3200
3,000
PCE
M3.5200
3,000
PCE
M4200
3,000
PCE
M5200
3,000
PCE
M6100
5,000
PCE
M7100
5,000
PCE
M8100
7,000
PCE
M10100
9,000
PCE
M12100
14,000
PCE
M14100
21,000
PCE
M16100
26,000
PCE
M18100
40,000
PCE
M20100
91,000
PCE
M2250
131,000
PCE
M2450
185,000
PCE
M2725
51,000
PCE
M3025
280,000
PCE
M331
251,000
PCE
M361
148,000
PCE
M391
172,000
PCE
M421
203,000
PCE
M451
283,000
PCE
M481
300,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.8d-760953

DIN 934 Steel cl. 6 / plain DIN 934: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2200
3,000
PCE
M2.5200
4,000
PCE
M2.6200
3,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.5d-760954

DIN 439 B / ~ISO 4035 Steel cl. 04 / plain DIN 439: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2200
3,000
PCE
M2.5200
4,000
PCE
M3200
3,000
PCE
M4200
3,000
PCE
M5200
3,000
PCE
M6100
4,000
PCE
M8100
5,000
PCE
M10100
10,000
PCE
M12100
16,000
PCE
M14100
16,000
PCE
M16100
29,000
PCE
M18100
83,000
PCE
M20100
108,000
PCE
M2250
157,000
PCE
M2450
207,000
PCE
M2725
255,000
PCE
M3025
342,000
PCE
M3325
647,000
PCE
M3625
735,000
PCE
M391
445,000
PCE
M421
629,000
PCE
M451
754,000
PCE
M481
689,000
PCE

Xem thêm >>


Hexagon nuts ~0.8d-760955

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 8 / black heat treated DIN 934: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

760955.0010

Hexagon nuts ~0.8d
M16100
51,000
PCE

760955.0020

Hexagon nuts ~0.8d
M18100
64,000
PCE

760955.0030

Hexagon nuts ~0.8d
M20100
69,000
PCE

760955.0040

Hexagon nuts ~0.8d
M2250
90,000
PCE

760955.0050

Hexagon nuts ~0.8d
M2450
103,000
PCE

760955.0060

Hexagon nuts ~0.8d
M2725
170,000
PCE

760955.0070

Hexagon nuts ~0.8d
M3025
225,000
PCE

760955.0080

Hexagon nuts ~0.8d
M3310
390,000
PCE

760955.0090

Hexagon nuts ~0.8d
M3610
412,000
PCE

760955.0100

Hexagon nuts ~0.8d
M391
499,000
PCE

760955.0110

Hexagon nuts ~0.8d
M421
568,000
PCE

760955.0120

Hexagon nuts ~0.8d
M451
749,000
PCE

760955.0130

Hexagon nuts ~0.8d
M481
944,000
PCE

760955.0140

Hexagon nuts ~0.8d
M521
PCE

760955.0150

Hexagon nuts ~0.8d
M561
PCE

760955.0160

Hexagon nuts ~0.8d
M601
PCE

760955.0170

Hexagon nuts ~0.8d
M641
PCE

760955.0180

Hexagon nuts ~0.8d
M761
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts ~0,8d with metric fine thread-760956

DIN 934 / ~ISO 8673 Steel 8 / plain DIN 934: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M10x1100
29,000
PCE
M10x1.25100
13,000
PCE
M12x1.25100
30,000
PCE
M12x1.5100
40,000
PCE
M14x1.5100
20,000
PCE
M16x1.5100
34,000
PCE
M20x1.5100
72,000
PCE
M22x1.550
104,000
PCE
M24x1.550
229,000
PCE
M27x225
137,000
PCE
M30x1.525
207,000
PCE
M33x210
263,000
PCE
M36x1.510
640,000
PCE
M36x310
315,000
PCE
M39x31
337,000
PCE
M48x31
911,000
PCE
M56x41
PCE
M64x41
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.8d-760960

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 12 / black DIN 934: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M8100
17,000
PCE
M10100
23,000
PCE
M12100
43,000
PCE
M16100
69,000
PCE
M20100
104,000
PCE
M2450
179,000
PCE

Xem thêm >>


Hex nuts nominal height ~0.8d-760962

DIN 934 / ~ISO 4032 Steel cl. 10 / black DIN 934: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M5100
3,000
PCE
M6100
4,000
PCE
M8100
7,000
PCE
M10100
12,000
PCE
M12100
16,000
PCE
M14100
26,000
PCE