Đai ốc nối ren

Thương hiệu

Hex stand-offs, with internal and external thread-761492

Steel / zinc plated


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2.55100
9,000
PCE
M2.56100
8,000
PCE
M2.58100
8,000
PCE
M2.510100
8,000
PCE
M2.512100
9,000
PCE
M2.516100
12,000
PCE
M35100
12,000
PCE
M36100
9,000
PCE
M38100
12,000
PCE
M310100
12,000
PCE
M312100
14,000
PCE
M314100
13,000
PCE
M316100
43,000
PCE
M318100
44,000
PCE
M320100
44,000
PCE
M325100
48,000
PCE
M330100
49,000
PCE
M335100
51,000
PCE
M340100
55,000
PCE
M345100
57,000
PCE
M350100
57,000
PCE
M355100
59,000
PCE
M360100
64,000
PCE
M45100
12,000
PCE
M46100
12,000
PCE
M48100
12,000
PCE
M410100
13,000
PCE
M412100
14,000
PCE
M414100
46,000
PCE
M416100
47,000
PCE
M418100
47,000
PCE
M420100
49,000
PCE
M425100
53,000
PCE
M430100
53,000
PCE
M435100
57,000
PCE
M440100
61,000
PCE
M445100
62,000
PCE
M450100
64,000
PCE
M455100
66,000
PCE
M460100
72,000
PCE
M58100
49,000
PCE
M510100
47,000
PCE
M512100
48,000
PCE
M514100
49,000
PCE
M516100
51,000
PCE
M518100
49,000
PCE
M520100
52,000
PCE
M525100
56,000
PCE
M530100
59,000
PCE
M535100
65,000
PCE
M540100
66,000
PCE
M545100
72,000
PCE
M550100
74,000
PCE
M555100
91,000
PCE
M560100
94,000
PCE
M570100
109,000
PCE
M580100
116,000
PCE
M68100
60,000
PCE
M610100
61,000
PCE
M612100
64,000
PCE
M614100
65,000
PCE
M616100
68,000
PCE
M618100
65,000
PCE
M620100
70,000
PCE
M625100
73,000
PCE
M630100
77,000
PCE
M635100
81,000
PCE
M640100
90,000
PCE
M645100
96,000
PCE
M650100
98,000
PCE
M655100
107,000
PCE
M660100
111,000
PCE
M670100
127,000
PCE
M680100
137,000
PCE
M6100100
160,000
PCE

Xem thêm >>


Hex stand-offs, with internal thread on both sides-761493

Steel / zinc plated


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2.55100
8,000
PCE
M2.56100
8,000
PCE
M2.58100
9,000
PCE
M2.510100
9,000
PCE
M2.512100
10,000
PCE
M2.516100
10,000
PCE
M35100
8,000
PCE
M36100
10,000
PCE
M38100
9,000
PCE
M310100
10,000
PCE
M312100
10,000
PCE
M314100
12,000
PCE
M316100
43,000
PCE
M318100
42,000
PCE
M320100
46,000
PCE
M325100
47,000
PCE
M330100
48,000
PCE
M335100
49,000
PCE
M340100
51,000
PCE
M345100
52,000
PCE
M350100
55,000
PCE
M355100
56,000
PCE
M360100
62,000
PCE
M46100
10,000
PCE
M48100
10,000
PCE
M410100
12,000
PCE
M412100
13,000
PCE
M414100
12,000
PCE
M416100
14,000
PCE
M418100
43,000
PCE
M420100
47,000
PCE
M425100
48,000
PCE
M430100
48,000
PCE
M435100
48,000
PCE
M440100
56,000
PCE
M445100
57,000
PCE
M450100
60,000
PCE