Đai ốc nối ren

Thương hiệu

Hex stand-offs, with internal and external thread-761492

Steel / zinc plated


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2.55100
12,000
PCE
M2.56100
10,000
PCE
M2.58100
12,000
PCE
M2.510100
12,000
PCE
M2.512100
13,000
PCE
M2.516100
14,000
PCE
M35100
16,000
PCE
M36100
12,000
PCE
M38100
16,000
PCE
M310100
14,000
PCE
M312100
18,000
PCE
M314100
16,000
PCE
M316100
52,000
PCE
M318100
60,000
PCE
M320100
53,000
PCE
M325100
57,000
PCE
M330100
59,000
PCE
M335100
61,000
PCE
M340100
65,000
PCE
M345100
68,000
PCE
M350100
68,000
PCE
M355100
68,000
PCE
M360100
74,000
PCE
M45100
16,000
PCE
M46100
16,000
PCE
M48100
14,000
PCE
M410100
17,000
PCE
M412100
20,000
PCE
M414100
59,000
PCE
M416100
60,000
PCE
M418100
56,000
PCE
M420100
60,000
PCE
M425100
61,000
PCE
M430100
68,000
PCE
M435100
69,000
PCE
M440100
70,000
PCE
M445100
74,000
PCE
M450100
75,000
PCE
M455100
81,000
PCE
M460100
83,000
PCE
M58100
62,000
PCE
M510100
60,000
PCE
M512100
61,000
PCE
M514100
64,000
PCE
M516100
65,000
PCE
M518100
65,000
PCE
M520100
66,000
PCE
M525100
73,000
PCE
M530100
75,000
PCE
M535100
82,000
PCE
M540100
85,000
PCE
M545100
91,000
PCE
M550100
94,000
PCE
M555100
108,000
PCE
M560100
105,000
PCE
M570100
130,000
PCE
M580100
137,000
PCE
M68100
75,000
PCE
M610100
73,000
PCE
M612100
77,000
PCE
M614100
78,000
PCE
M616100
82,000
PCE
M618100
85,000
PCE
M620100
82,000
PCE
M625100
87,000
PCE
M630100
92,000
PCE
M635100
104,000
PCE
M640100
114,000
PCE
M645100
114,000
PCE
M650100
117,000
PCE
M655100
129,000
PCE
M660100
129,000
PCE
M670100
151,000
PCE
M680100
161,000
PCE
M6100100
192,000
PCE

Xem thêm >>


Hex stand-offs, with internal thread on both sides-761493

Steel / zinc plated


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2.55100
9,000
PCE
M2.56100
10,000
PCE
M2.58100
12,000
PCE
M2.510100
14,000
PCE
M2.512100
16,000
PCE
M2.516100
16,000
PCE
M35100
10,000
PCE
M36100
14,000
PCE
M38100
12,000
PCE
M310100
14,000
PCE
M312100
16,000
PCE
M314100
17,000
PCE
M316100
55,000
PCE
M318100
55,000
PCE
M320100
59,000
PCE
M325100
60,000
PCE
M330100
62,000
PCE
M335100
60,000
PCE
M340100
61,000
PCE
M345100
64,000
PCE
M350100
66,000
PCE
M355100
72,000
PCE
M360100
77,000
PCE
M46100
12,000
PCE
M48100
12,000
PCE
M410100
14,000
PCE
M412100
17,000
PCE
M414100
17,000
PCE
M416100
18,000
PCE
M418100
59,000
PCE
M420100
61,000
PCE
M425100
62,000
PCE
M430100
62,000
PCE
M435100
60,000
PCE
M440100
72,000
PCE
M445100
74,000
PCE
M450100
73,000
PCE