Đai ốc khóa

Thương hiệu

Slotted round nuts, with polyamide lock ring-761030

Steel / zinc plated


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M10x0.751
168,000
PCE
M12x11
169,000
PCE
M15x11
163,000
PCE
M17x11
192,000
PCE
M20x11
221,000
PCE
M25x1.51
260,000
PCE
M30x1.51
333,000
PCE
M35x1.51
413,000
PCE
M40x1.51
530,000
PCE
M45x1.51
641,000
PCE
M50x1.51
686,000
PCE

Xem thêm >>


Lock nuts, thin type, with polyamide insert-761038

DIN 985 Steel class 8 / zinc plated DIN 985: standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M5100
3,000
PCE
M6100
3,000
PCE
M8100
5,000
PCE
M10100
10,000
PCE
M12100
16,000
PCE
M1450
25,000
PCE
M1650
95,000
PCE
M1850
140,000
PCE
M2050
159,000
PCE
M2250
204,000
PCE
M2450
182,000
PCE
M2725
358,000
PCE
M3025
386,000
PCE
M3310
605,000
PCE
M3610
790,000
PCE
M391
538,000
PCE
M421
941,000
PCE
M451
894,000
PCE
M481
PCE

Xem thêm >>


Lock nuts, thin type, with polyamide insert-761040

DIN 985 / ~ISO 10511 Steel class 6 / zinc plated DIN 985: standard withdrawn


THAILAND

Made in Thailand

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2100
7,000
PCE
M2.5100
5,000
PCE
M3100
4,000
PCE
M3.5100
10,000
PCE
M4100
4,000
PCE
M5100
3,000
PCE
M6100
4,000
PCE
M7100
4,000
PCE
M8100
7,000
PCE
M10100
13,000
PCE
M12100
23,000
PCE
M1450
21,000
PCE
M1650
43,000
PCE
M1850
118,000
PCE
M2050
74,000
PCE
M2250
126,000
PCE
M2450
121,000
PCE

Xem thêm >>


Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®-761043

Steel ~8 / zinc plated Spring: stainless steel


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M5100
196,000
PCE
M6100
168,000
PCE
M8100
181,000
PCE
M10100
213,000
PCE
M12100
273,000
PCE
M1450
421,000
PCE
M1650
467,000
PCE
M1850
868,000
PCE
M2025
809,000
PCE
M2225
PCE
M2425
PCE
M2725
PCE
M3025
PCE
M331
PCE
M361
PCE

Xem thêm >>


Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal-761044

DIN 980 M / ISO 7042 Steel 8 / zinc plated yellow


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M6100
36,000
PCE
M8100
47,000
PCE
M10100
57,000
PCE
M12100
111,000
PCE
M1650
157,000
PCE
M2025
428,000
PCE
M2425
566,000
PCE
M3025
PCE

Xem thêm >>


Lock nuts all-metal-761045

DIN 980 V / ~ISO 7042 Steel class 8 / zinc plated DIN 980 V: standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761045.0010

Lock nuts all-metal
M3100
3,000
PCE

761045.0020

Lock nuts all-metal
M4100
3,000
PCE

761045.0030

Lock nuts all-metal
M5100
3,000
PCE

761045.0040

Lock nuts all-metal
M6100
4,000
PCE

761045.0050

Lock nuts all-metal
M8100
7,000
PCE

761045.0060

Lock nuts all-metal
M10100
14,000
PCE

761045.0070

Lock nuts all-metal
M12100
18,000
PCE

761045.0080

Lock nuts all-metal
M14100
66,000
PCE

761045.0090

Lock nuts all-metal
M16100
74,000
PCE

761045.0100

Lock nuts all-metal
M1850
122,000
PCE

761045.0110

Lock nuts all-metal
M2050
138,000
PCE

761045.0120

Lock nuts all-metal
M2250
147,000
PCE

761045.0130

Lock nuts all-metal
M2425
239,000
PCE

Xem thêm >>


Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread-761046

DIN 980 V / ~ISO 7042 Steel 8 / zinc plated blue DIN 980 V: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M8x1100
10,000
PCE
M10x1100
17,000
PCE
M10x1.25100
12,000
PCE
M12x1100
17,000
PCE
M12x1.25100
26,000
PCE
M12x1.5100
26,000
PCE
M14x1.5100
34,000
PCE
M16x1.5100
51,000
PCE
M18x1.550
103,000
PCE
M20x1.550
90,000
PCE
M22x1.550
144,000
PCE
M24x225
172,000
PCE

Xem thêm >>


Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert-761047

DIN 985 Steel 10 / zinc plated blue DIN 985: standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M6100
5,000
PCE
M8100
8,000
PCE
M10100
14,000
PCE
M12100
16,000
PCE
M1450
25,000
PCE
M1650
29,000
PCE
M1850
66,000
PCE
M2050
78,000
PCE
M2450
96,000
PCE
M3025
278,000
PCE
M3610
554,000
PCE

Xem thêm >>