Đai ốc khóa

Thương hiệu

Slotted round nuts, with polyamide lock ring-761030

Steel / zinc plated

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761030.0010

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M10x0.751
Liên hệ

761030.0020

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M12x11
Liên hệ

761030.0030

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M15x11
Liên hệ

761030.0040

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M17x11
Liên hệ

761030.0050

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M20x11
Liên hệ

761030.0060

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M25x1.51
Liên hệ

761030.0070

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M30x1.51
Liên hệ

761030.0080

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M35x1.51
Liên hệ

761030.0090

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M40x1.51
Liên hệ

761030.0100

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M45x1.51
Liên hệ

761030.0110

Slotted round nuts, with polyamide lock ring

M50x1.51
Liên hệ

Xem thêm >>

Lock nuts, thin type, with polyamide insert-761038

DIN 985 Steel class 8 / zinc plated DIN 985: standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761038.0010

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M5100
Liên hệ

761038.0020

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M6100
Liên hệ

761038.0030

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M8100
Liên hệ

761038.0040

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M10100
Liên hệ

761038.0050

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M12100
Liên hệ

761038.0060

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1450
Liên hệ

761038.0070

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1650
Liên hệ

761038.0080

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1850
Liên hệ

761038.0090

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2050
Liên hệ

761038.0100

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2250
Liên hệ

761038.0110

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2450
Liên hệ

761038.0120

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2725
Liên hệ

761038.0130

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M3025
Liên hệ

761038.0140

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M3310
Liên hệ

761038.0150

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M3610
Liên hệ

761038.0160

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M391
Liên hệ

761038.0170

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M421
Liên hệ

761038.0180

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M451
Liên hệ

761038.0190

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M481
Liên hệ

Xem thêm >>

Lock nuts, thin type, with polyamide insert-761040

DIN 985 / ~ISO 10511 Steel class 6 / zinc plated DIN 985: standard withdrawn

THAILAND

Made in Thailand

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761040.0005

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2100
Liên hệ

761040.0008

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2.5100
Liên hệ

761040.0010

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M3100
Liên hệ

761040.0015

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M3.5100
Liên hệ

761040.0020

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M4100
Liên hệ

761040.0030

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M5100
Liên hệ

761040.0040

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M6100
Liên hệ

761040.0045

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M7100
Liên hệ

761040.0050

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M8100
Liên hệ

761040.0060

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M10100
Liên hệ

761040.0070

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M12100
Liên hệ

761040.0075

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1450
Liên hệ

761040.0080

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1650
Liên hệ

761040.0085

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1850
Liên hệ

761040.0090

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2050
Liên hệ

761040.0095

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2250
Liên hệ

761040.0100

Lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2450
Liên hệ

Xem thêm >>

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®-761043

Steel ~8 / zinc plated Spring: stainless steel

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761043.0100

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M5100
Liên hệ

761043.0200

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M6100
Liên hệ

761043.0300

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M8100
Liên hệ

761043.0400

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M10100
Liên hệ

761043.0500

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M12100
Liên hệ

761043.0600

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M1450
Liên hệ

761043.0700

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M1650
Liên hệ

761043.0800

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M1850
Liên hệ

761043.0900

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M2025
Liên hệ

761043.1000

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M2225
Liên hệ

761043.1100

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M2425
Liên hệ

761043.1200

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M2725
Liên hệ

761043.1300

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M3025
Liên hệ

761043.1400

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M331
Liên hệ

761043.1500

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®

M361
Liên hệ

Xem thêm >>

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal-761044

DIN 980 M / ISO 7042 Steel 8 / zinc plated yellow

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761044.0100

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal

M6100
Liên hệ

761044.0200

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal

M8100
Liên hệ

761044.0300

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal

M10100
Liên hệ

761044.0400

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal

M12100
Liên hệ

761044.0500

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal

M1650
Liên hệ

761044.0600

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal

M2025
Liên hệ

761044.0700

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal

M2425
Liên hệ

761044.0800

Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal

M3025
Liên hệ

Xem thêm >>

Lock nuts all-metal-761045

DIN 980 V / ~ISO 7042 Steel class 8 / zinc plated DIN 980 V: standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761045.0010

Lock nuts all-metal

M3100
Liên hệ

761045.0020

Lock nuts all-metal

M4100
Liên hệ

761045.0030

Lock nuts all-metal

M5100
Liên hệ

761045.0040

Lock nuts all-metal

M6100
Liên hệ

761045.0050

Lock nuts all-metal

M8100
Liên hệ

761045.0060

Lock nuts all-metal

M10100
Liên hệ

761045.0070

Lock nuts all-metal

M12100
Liên hệ

761045.0080

Lock nuts all-metal

M14100
Liên hệ

761045.0090

Lock nuts all-metal

M16100
Liên hệ

761045.0100

Lock nuts all-metal

M1850
Liên hệ

761045.0110

Lock nuts all-metal

M2050
Liên hệ

761045.0120

Lock nuts all-metal

M2250
Liên hệ

761045.0130

Lock nuts all-metal

M2425
Liên hệ

Xem thêm >>

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread-761046

DIN 980 V / ~ISO 7042 Steel 8 / zinc plated blue DIN 980 V: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761046.0100

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M8x1100
Liên hệ

761046.0200

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M10x1100
Liên hệ

761046.0300

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M10x1.25100
Liên hệ

761046.0400

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M12x1100
Liên hệ

761046.0500

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M12x1.25100
Liên hệ

761046.0600

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M12x1.5100
Liên hệ

761046.0700

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M14x1.5100
Liên hệ

761046.0800

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M16x1.5100
Liên hệ

761046.0900

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M18x1.550
Liên hệ

761046.1000

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M20x1.550
Liên hệ

761046.1100

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M22x1.550
Liên hệ

761046.1200

Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread

M24x225
Liên hệ

Xem thêm >>

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert-761047

DIN 985 Steel 10 / zinc plated blue DIN 985: standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761047.0100

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M6100
Liên hệ

761047.0200

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M8100
Liên hệ

761047.0300

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M10100
Liên hệ

761047.0400

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M12100
Liên hệ

761047.0500

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1450
Liên hệ

761047.0600

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1650
Liên hệ

761047.0700

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M1850
Liên hệ

761047.0800

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2050
Liên hệ

761047.0900

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M2450
Liên hệ

761047.1000

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M3025
Liên hệ

761047.1100

Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert

M3610
Liên hệ

Xem thêm >>

Prevailing torque type hex flange lock nuts all-metal-761049

DIN 6927 / ISO 7044 Steel 8 / zinc plated blue DIN 6927: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761049.0100

Prevailing torque type hex flange lock nuts all-metal

M5100
Liên hệ

761049.0200

Prevailing torque type hex flange lock nuts all-metal

M6100
Liên hệ

761049.0300

Prevailing torque type hex flange lock nuts all-metal

M8100
Liên hệ

761049.0400

Prevailing torque type hex flange lock nuts all-metal

M10100
Liên hệ

761049.0500

Prevailing torque type hex flange lock nuts all-metal

M12100
Liên hệ

761049.0600

Prevailing torque type hex flange lock nuts all-metal

M1650
Liên hệ

Xem thêm >>

Prevailing torque type hex flange lock nuts, with polyamide insert-761050

DIN 6926 / ISO 7043 Steel 8 / zinc plated blue DIN 6926: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761050.0100

Prevailing torque type hex flange lock nuts, with polyamide insert

M5100
Liên hệ

761050.0200

Prevailing torque type hex flange lock nuts, with polyamide insert

M6100
Liên hệ

761050.0300

Prevailing torque type hex flange lock nuts, with polyamide insert

M8100
Liên hệ

761050.0400

Prevailing torque type hex flange lock nuts, with polyamide insert

M10100
Liên hệ

761050.0500

Prevailing torque type hex flange lock nuts, with polyamide insert

M12100
Liên hệ

761050.0600

Prevailing torque type hex flange lock nuts, with polyamide insert

M1650
Liên hệ

761050.0700

Prevailing torque type hex flange lock nuts, with polyamide insert

M2050
Liên hệ

Xem thêm >>

Hex nuts with flange and serrations-761051

~DIN 6923 / ~ISO 4161 Steel 8 / zinc plated blue DIN 6923: Standard withdrawn

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761051.0100

Hex nuts with flange and serrations

M3100
Liên hệ

761051.0200

Hex nuts with flange and serrations

M4100
Liên hệ

761051.0300

Hex nuts with flange and serrations

M5100
Liên hệ

761051.0400

Hex nuts with flange and serrations

M6100
Liên hệ

761051.0500

Hex nuts with flange and serrations

M8100
Liên hệ

761051.0600

Hex nuts with flange and serrations

M10100
Liên hệ

761051.0700

Hex nuts with flange and serrations

M12100
Liên hệ

761051.0800

Hex nuts with flange and serrations

M1650
Liên hệ

Xem thêm >>

Hex flange nuts-761052

~DIN 6923 / ~ISO 4161 Steel 8 / zinc plated blue DIN 6923: Standard withdrawn M3; M4: not included in DIN 6923

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761052.0100

Hex flange nuts

M3100
Liên hệ

761052.0200

Hex flange nuts

M4100
Liên hệ

761052.0300

Hex flange nuts

M5100
Liên hệ

761052.0400

Hex flange nuts

M6100
Liên hệ

761052.0500

Hex flange nuts

M8100
Liên hệ

761052.0600

Hex flange nuts

M10100
Liên hệ

761052.0700

Hex flange nuts

M12100
Liên hệ

761052.0800

Hex flange nuts

M1450
Liên hệ

761052.0900

Hex flange nuts

M1650
Liên hệ

761052.1000

Hex flange nuts

M2050
Liên hệ

Xem thêm >>

Hexagon locking nuts VERBUS RIPP®-761053

Steel 10 / black

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761053.0100

Hexagon locking nuts VERBUS RIPP®

M5100
Liên hệ

761053.0200

Hexagon locking nuts VERBUS RIPP®

M6100
Liên hệ

761053.0300

Hexagon locking nuts VERBUS RIPP®

M8100
Liên hệ

761053.0400

Hexagon locking nuts VERBUS RIPP®

M10100
Liên hệ

761053.0500

Hexagon locking nuts VERBUS RIPP®

M12100
Liên hệ

761053.0600

Hexagon locking nuts VERBUS RIPP®

M16100
Liên hệ

Xem thêm >>

Hex nuts, with external tooth lock washer-761054

Steel 8 / zinc plated blue Retaining element: spring steel 350 HV, mechanical zinc plated

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761054.0100

Hex nuts, with external tooth lock washer

M3100
Liên hệ

761054.0200

Hex nuts, with external tooth lock washer

M4100
Liên hệ

761054.0300

Hex nuts, with external tooth lock washer

M5100
Liên hệ

761054.0400

Hex nuts, with external tooth lock washer

M6100
Liên hệ

761054.0500

Hex nuts, with external tooth lock washer

M8100
Liên hệ

761054.0600

Hex nuts, with external tooth lock washer

M10100
Liên hệ

Xem thêm >>

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert-761055

DIN 985 Steel class 8 / zinc plated DIN 985: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761055.0010

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M8x1100
Liên hệ

761055.0020

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M10x1100
Liên hệ

761055.0030

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M10x1.25100
Liên hệ

761055.0040

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M12x1100
Liên hệ

761055.0050

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M12x1.25100
Liên hệ

761055.0060

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M12x1.5100
Liên hệ

761055.0070

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M14x1.5100
Liên hệ

761055.0080

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M16x1.550
Liên hệ

761055.0090

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M18x1.550
Liên hệ

761055.0100

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M20x1.550
Liên hệ

761055.0110

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M22x1.550
Liên hệ

761055.0120

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M24x250
Liên hệ

761055.0130

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M30x225
Liên hệ

761055.0140

Lock nuts with metric fine thread, thin type, with polyamide insert

M36x310
Liên hệ

Xem thêm >>

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert-761056

DIN 982 / DIN 6924 / ~ISO 7040 Steel 8 / zinc plated blue DIN 982: standard withdrawn M27; M36: acc. DIN 6924

TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761056.0100

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M5100
Liên hệ

761056.0200

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M6100
Liên hệ

761056.0300

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M8100
Liên hệ

761056.0400

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M10100
Liên hệ

761056.0500

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M12100
Liên hệ

761056.0600

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M1450
Liên hệ

761056.0700

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M1650
Liên hệ

761056.0800

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M1850
Liên hệ

761056.0900

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M2050
Liên hệ

761056.1000

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M2250
Liên hệ

761056.1100

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M2450
Liên hệ

761056.1200

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M2725
Liên hệ

761056.1300

Prevailing torque type hex lock nuts, high type, with polyamide insert

M3610
Liên hệ

Xem thêm >>

Hexagon locking nuts VERBUS TENSILOCK®-761057

Steel 8 / black