Đai ốc khóa

Thương hiệu

Slotted round nuts, with polyamide lock ring-761030

Steel / zinc plated


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M10x0.751
183,000
PCE
M12x11
191,000
PCE
M15x11
181,000
PCE
M17x11
220,000
PCE
M20x11
237,000
PCE
M25x1.51
317,000
PCE
M30x1.51
376,000
PCE
M35x1.51
490,000
PCE
M40x1.51
631,000
PCE
M45x1.51
711,000
PCE
M50x1.51
846,000
PCE

Xem thêm >>


Lock nuts, thin type, with polyamide insert-761038

DIN 985 Steel class 8 / zinc plated DIN 985: standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M5100
3,000
PCE
M6100
4,000
PCE
M8100
7,000
PCE
M10100
12,000
PCE
M12100
17,000
PCE
M1450
30,000
PCE
M1650
109,000
PCE
M1850
176,000
PCE
M2050
178,000
PCE
M2250
261,000
PCE
M2450
212,000
PCE
M2725
407,000
PCE
M3025
455,000
PCE
M3310
746,000
PCE
M3610
949,000
PCE
M391
641,000
PCE
M421
PCE
M451
PCE
M481
PCE

Xem thêm >>


Lock nuts, thin type, with polyamide insert-761040

DIN 985 / ~ISO 10511 Steel class 6 / zinc plated DIN 985: standard withdrawn


THAILAND

Made in Thailand

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M2100
9,000
PCE
M2.5100
7,000
PCE
M3100
4,000
PCE
M3.5100
13,000
PCE
M4100
4,000
PCE
M5100
4,000
PCE
M6100
5,000
PCE
M7100
5,000
PCE
M8100
8,000
PCE
M10100
14,000
PCE
M12100
26,000
PCE
M1450
22,000
PCE
M1650
47,000
PCE
M1850
142,000
PCE
M2050
86,000
PCE
M2250
155,000
PCE
M2450
139,000
PCE

Xem thêm >>


Prevailing torque type hex lock nuts all-metal Vargal®-761043

Steel ~8 / zinc plated Spring: stainless steel


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M5100
224,000
PCE
M6100
191,000
PCE
M8100
208,000
PCE
M10100
243,000
PCE
M12100
311,000
PCE
M1450
480,000
PCE
M1650
528,000
PCE
M1850
991,000
PCE
M2025
915,000
PCE
M2225
PCE
M2425
PCE
M2725
PCE
M3025
PCE
M331
PCE
M361
PCE

Xem thêm >>


Prevailing torque type hex lock nuts type FS all-metal-761044

DIN 980 M / ISO 7042 Steel 8 / zinc plated yellow


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M6100
43,000
PCE
M8100
53,000
PCE
M10100
65,000
PCE
M12100
125,000
PCE
M1650
179,000
PCE
M2025
489,000
PCE
M2425
644,000
PCE
M3025
PCE

Xem thêm >>


Lock nuts all-metal-761045

DIN 980 V / ~ISO 7042 Steel class 8 / zinc plated DIN 980 V: standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761045.0010

Lock nuts all-metal
M3100
4,000
PCE

761045.0020

Lock nuts all-metal
M4100
4,000
PCE

761045.0030

Lock nuts all-metal
M5100
4,000
PCE

761045.0040

Lock nuts all-metal
M6100
5,000
PCE

761045.0050

Lock nuts all-metal
M8100
8,000
PCE

761045.0060

Lock nuts all-metal
M10100
16,000
PCE

761045.0070

Lock nuts all-metal
M12100
20,000
PCE

761045.0080

Lock nuts all-metal
M14100
82,000
PCE

761045.0090

Lock nuts all-metal
M16100
87,000
PCE

761045.0100

Lock nuts all-metal
M1850
138,000
PCE

761045.0110

Lock nuts all-metal
M2050
160,000
PCE

761045.0120

Lock nuts all-metal
M2250
178,000
PCE

761045.0130

Lock nuts all-metal
M2425
268,000
PCE

Xem thêm >>


Prevailing torque type hex lock nuts all-metal with metric fine thread-761046

DIN 980 V / ~ISO 7042 Steel 8 / zinc plated blue DIN 980 V: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M8x1100
12,000
PCE
M10x1100
20,000
PCE
M10x1.25100
17,000
PCE
M12x1100
21,000
PCE
M12x1.25100
30,000
PCE
M12x1.5100
30,000
PCE
M14x1.5100
42,000
PCE
M16x1.5100
60,000
PCE
M18x1.550
124,000
PCE
M20x1.550
147,000
PCE
M22x1.550
183,000
PCE
M24x225
220,000
PCE

Xem thêm >>


Prevailing torque type hex lock nuts, thin type, with polyamide insert-761047

DIN 985 Steel 10 / zinc plated blue DIN 985: standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M6100
7,000
PCE
M8100
9,000
PCE
M10100
17,000
PCE
M12100
18,000
PCE
M1450
614,000
PCE
M1650
35,000
PCE
M1850
73,000
PCE
M2050
92,000
PCE
M2450
118,000
PCE
M3025
335,000
PCE
M3610
716,000
PCE