Đai ốc đặc biệt

Thương hiệu

Prevailing torque type hex lock nuts Seal-Lock®, with polyamide sealing ring-761032

Steel 8 / phosphated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M6100
61,000
PCE
M8100
68,000
PCE
M10100
112,000
PCE
M12100
129,000
PCE

Xem thêm >>


Cage nuts, serie C 4800-761067

Steel / zinc plated (nut) / cage: stainless steel


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M4 (plate thickness 0.3-0.9 mm)200
20,000
PCE
M4 (plate thickness 0.3-1.1 mm)200
21,000
PCE
M4 (plate thickness 1-1.6 mm)200
21,000
PCE
M4 (plate thickness 1.2-1.6 mm)200
22,000
PCE
M4 (plate thickness 1.7-2.3 mm)200
22,000
PCE
M4 (plate thickness 1.7-2.5 mm)200
23,000
PCE
M4 (plate thickness 2.4-3.1 mm)200
27,000
PCE
M4 (plate thickness 2.6-3.5 mm)200
29,000
PCE
M5 (plate thickness 0.3-1.1 mm)200
26,000
PCE
M5 (plate thickness 1.2-1.6 mm)200
27,000
PCE
M5 (plate thickness 1.7-2.5 mm)200
31,000
PCE
M5 (plate thickness 2.6-3.5 mm)200
29,000
PCE
M6 (plate thickness 0.3-1.1 mm)200
30,000
PCE
M6 (plate thickness 1.2-1.6 mm)200
34,000
PCE
M6 (plate thickness 1.7-2.5 mm)200
35,000
PCE
M6 (plate thickness 1.8-3.2 mm)200
34,000
PCE
M6 (plate thickness 2.6-3.5 mm)200
35,000
PCE
M6 (plate thickness 3.6-4.5 mm)200
35,000
PCE
M8 (plate thickness 1-1.7 mm)200
36,000
PCE
M8 (plate thickness 1.8-3.2 mm)200
36,000
PCE
M8 (plate thickness 3.3-4.7 mm)200
42,000
PCE
M10 (plate thickness 1-1.7 mm)200
46,000
PCE
M10 (plate thickness 1.8-3.2 mm)200
48,000
PCE
M10 (plate thickness 1.8-3.2 mm)200
47,000
PCE
M10 (plate thickness 3.3-4.7 mm)200
47,000
PCE
M10 (plate thickness 3.3-4.7 mm)200
51,000
PCE
M12 (plate thickness 1.8-3.2 mm)200
48,000
PCE

Xem thêm >>


Hex domed nuts, tall form-761068

DIN 1587 Steel cl. 6 / plain


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M4100
8,000
PCE
M5100
9,000
PCE
M6100
13,000
PCE
M8100
21,000
PCE
M10100
39,000
PCE
M12100
62,000
PCE

Xem thêm >>


Spot weld nuts with smooth faced flange, form C-761069

Steel / plain


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M4 (h= 5.8-6.2 mm)100
14,000
PCE
M5 (h= 7.1-7.9 mm)100
16,000
PCE
M6 (h= 8.1-8.9 mm)100
20,000
PCE
M8 (h= 8.1-8.9 mm)100
21,000
PCE
M8 (h= 9.6-10.4 mm)100
23,000
PCE
M10 (h= 44480 mm)100
29,000
PCE
M12 (h= 44543 mm)100
42,000
PCE

Xem thêm >>


Hex domed nuts, tall form-761070

DIN 1587 Steel cl. 6 / zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3100
9,000
PCE
M4100
9,000
PCE
M5100
10,000
PCE
M6100
14,000
PCE
M8100
20,000
PCE
M10100
38,000
PCE
M12100
77,000
PCE
M14100
113,000
PCE
M16100
105,000
PCE
M1850
252,000
PCE
M2050
211,000
PCE
M2250
389,000
PCE
M2450
411,000
PCE

Xem thêm >>


Hex domed nuts, low type-761071

DIN 917 Steel cl. 6 / zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3100
7,000
PCE
M4100
5,000
PCE
M5100
7,000
PCE
M6100
9,000
PCE
M8100
16,000
PCE
M10100
66,000
PCE
M12100
81,000
PCE
M16100
150,000
PCE
M2050
346,000
PCE
M2425
533,000
PCE

Xem thêm >>


Square nuts-761072

DIN 557 Steel cl. 5 / 4 / zinc plated Designs: M4...M16: Steel cl. 5 M20...M24: Steel cl. 4 =M16: cl. 5, >M16: cl. 4


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761072.0010

Square nuts
M4200
3,000
PCE

761072.0020

Square nuts
M5200
3,000
PCE

761072.0030

Square nuts
M6100
4,000
PCE

761072.0040

Square nuts
M8100
8,000
PCE

761072.0050

Square nuts
M10100
14,000
PCE

761072.0060

Square nuts
M12100
20,000
PCE

761072.0080

Square nuts
M1650
114,000
PCE

761072.0090

Square nuts
M2050
Liên hệ
PCE

761072.0100

Square nuts
M2450
153,000
PCE

Xem thêm >>


Square nuts-761073

DIN 562 Steel cl. 11H / 04 / zinc plated


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761073.0010

Square nuts
M2200
3,000
PCE

761073.0020

Square nuts
M2.5200
1,000
PCE

761073.0030

Square nuts
M3200
1,000
PCE

761073.0040

Square nuts
M3200
3,000
PCE

761073.0050

Square nuts
M3200
3,000
PCE

761073.0060

Square nuts
M3.5200
3,000
PCE

761073.0070

Square nuts
M4200
1,000
PCE

761073.0080

Square nuts
M4200
3,000
PCE

761073.0090

Square nuts
M5200
3,000
PCE

761073.0100

Square nuts
M6100
4,000
PCE

761073.0110

Square nuts
M8100
7,000
PCE

761073.0120

Square nuts
M10100
13,000
PCE

Xem thêm >>


Slotted round nuts-761074

DIN 546 Steel / zinc plated


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

761074.0010

Slotted round nuts
M2100
16,000
PCE

761074.0020

Slotted round nuts
M2.5100
8,000
PCE

761074.0030

Slotted round nuts
M3100
7,000
PCE

761074.0040

Slotted round nuts
M4100
8,000
PCE

761074.0050

Slotted round nuts
M5100
10,000
PCE

761074.0060

Slotted round nuts
M6100
13,000
PCE

761074.0070

Slotted round nuts
M8100
62,000
PCE

761074.0080

Slotted round nuts
M10100
109,000
PCE

Xem thêm >>


Countersunk nuts 110°, with slot-761075

Steel / zinc plated


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M3100
17,000
PCE
M4100
16,000
PCE
M5100
20,000
PCE
M6a100
51,000
PCE
M6b100
57,000
PCE
M8100
65,000
PCE
M10100
98,000
PCE

Xem thêm >>


Slotted round nuts, unhardened and unground-761076

DIN 1804 w Steel cl. 5 / plain Appropriate accessories: 861345 Tab washers for slotted round nuts DIN 1804


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M6x0.751
265,000
PCE