Đá mài gốm hợp kim

Thương hiệu

Lỗ lắp (mm)

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 1, of regular aluminium oxide, for rough cutting of iron and steel.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
125 x 154632M
PCE
125 x 204632M
PCE
125 x 206032N
PCE
150 x 204632M
PCE
150 x 206032L
PCE
150 x 254632M
PCE
150 x 256032L
PCE
175 x 254632M
PCE
175 x 256032L
PCE
200 x 254632M
PCE
200 x 256032P
PCE
200 x 324632M
PCE
200 x 326032L
PCE
300 x 503635P
PCE

Xem thêm >>


Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Shape 1, of aluminium oxide, for grinding of HSS turning tools, twist drills and higher-alloy tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
75 x 412010I
499,000
PCE
75 x 412012I
503,000
PCE
100 x 412012JOT
783,000
PCE
125 x 166032K
PCE
150 x 204632K
PCE
150 x 206032P
PCE
150 x 254632P
PCE
150 x 256032K
PCE
175 x 254632K
PCE
175 x 256032P
PCE
200 x 254632K
PCE
200 x 256032K
PCE
200 x 324632K
PCE
200 x 326032K
PCE

Xem thêm >>


Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 5 (recessed on one side) of aluminium oxide, for grinding of HSS turning tools, twist drills and higher-alloy tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
175 x 325432JOT
PCE
200 x 404650I
PCE

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 6, of aluminium oxide, for grinding of HSS tools and stylets.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
100 x 504620JOT
PCE
100 x 508020JOT
PCE

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

Of aluminium oxide, for twist drill grinding machines DEMANDERS.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
20, Adapter thread 3/8\'\'---
PCE
35, Adapter thread 3/8\'\'---
PCE
35, Adapter thread M12---
PCE
60, Adapter thread M12---
PCE

Xem thêm >>


Đế lắp đá mài DEWALT


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
DT3795, Ø 125---
PCE
DT3796, Ø 125---
PCE
DT3797, Ø 125---
PCE

Xem thêm >>


Đá mài Silicon carbide ADLER

Form 1, of silicon carbide, for pre-grinding and finish-grinding of carbide tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
125 x 168032K
PCE
150 x 206032K
PCE
150 x 208032K
PCE
150 x 256032K
PCE
150 x 258032K
PCE
175 x 254632K
PCE
175 x 258032K
PCE
200 x 254632K
PCE
200 x 258032K
PCE
200 x 326032K
PCE
200 x 328032K
PCE

Xem thêm >>


Đá mài Silicon carbide ADLER

Form 5 (recessed on one side) silicon carbide, for grinding tungsten carbide tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
175 x 328032JOT
PCE
200 x 408050K
PCE