Đá mài gốm hợp kim

Thương hiệu

Lỗ lắp (mm)

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 1, of regular aluminium oxide, for rough cutting of iron and steel.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
125 x 154632M
850,000
PCE
125 x 204632M
1,004,000
PCE
125 x 206032N
957,000
PCE
150 x 204632M
1,173,000
PCE
150 x 206032L
1,209,000
PCE
150 x 254632M
1,465,000
PCE
150 x 256032L
1,446,000
PCE
175 x 254632M
1,811,000
PCE
175 x 256032L
1,769,000
PCE
200 x 254632M
2,386,000
PCE
200 x 256032P
2,362,000
PCE
200 x 324632M
2,802,000
PCE
200 x 326032L
2,765,000
PCE
300 x 503635P
9,705,000
PCE

Xem thêm >>


Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Shape 1, of aluminium oxide, for grinding of HSS turning tools, twist drills and higher-alloy tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
75 x 412010I
426,000
PCE
75 x 412012I
430,000
PCE
100 x 412012JOT
711,000
PCE
125 x 166032K
987,000
PCE
150 x 204632K
1,183,000
PCE
150 x 206032P
1,201,000
PCE
150 x 254632P
1,465,000
PCE
150 x 256032K
1,491,000
PCE
175 x 254632K
1,789,000
PCE
175 x 256032P
1,845,000
PCE
200 x 254632K
2,531,000
PCE
200 x 256032K
2,519,000
PCE
200 x 324632K
2,952,000
PCE
200 x 326032K
2,960,000
PCE

Xem thêm >>


Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 5 (recessed on one side) of aluminium oxide, for grinding of HSS turning tools, twist drills and higher-alloy tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
175 x 325432JOT
5,173,000
PCE
200 x 404650I
5,465,000
PCE

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit ADLER

Form 6, of aluminium oxide, for grinding of HSS tools and stylets.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
100 x 504620JOT
1,459,000
PCE
100 x 508020JOT
1,438,000
PCE

Đá mài gốm hợp kim nhôm oxit DEMANDERS

Of aluminium oxide, for twist drill grinding machines DEMANDERS.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
20, Adapter thread 3/8\'\'---
2,194,000
PCE
35, Adapter thread 3/8\'\'---
2,215,000
PCE
35, Adapter thread M12---
2,223,000
PCE
60, Adapter thread M12---
2,495,000
PCE

Đế lắp đá mài DEWALT


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
DT3795, Ø 125---
2,444,000
PCE
DT3796, Ø 125---
3,381,000
PCE
DT3797, Ø 125---
3,611,000
PCE

Đá mài Silicon carbide ADLER

Form 1, of silicon carbide, for pre-grinding and finish-grinding of carbide tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
125 x 168032K
1,084,000
PCE
150 x 206032K
1,329,000
PCE
150 x 208032K
1,314,000
PCE
150 x 256032K
1,590,000
PCE
150 x 258032K
1,569,000
PCE
175 x 254632K
2,087,000
PCE
175 x 258032K
1,556,000
PCE
200 x 254632K
2,639,000
PCE
200 x 258032K
2,690,000
PCE
200 x 326032K
3,090,000
PCE
200 x 328032K
3,076,000
PCE

Xem thêm >>


Đá mài Silicon carbide ADLER

Form 5 (recessed on one side) silicon carbide, for grinding tungsten carbide tools.

 

Appropriate accessories:

386200 Reduction bushings


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm)Độ nhám (Grain)Lỗ lắp (mm)Độ cứng Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
175 x 328032JOT
3,266,000
PCE
200 x 408050K
4,757,000
PCE