Compa cơ khí

Thương hiệu

Compa cơ khí MAKE-039760

With square-edged legs, blank, quick nut and continuous spindle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039760.0100

Compa cơ khí MAKE
75
280,000
PCE

039760.0200

Compa cơ khí MAKE
100
289,000
PCE

039760.0300

Compa cơ khí MAKE
125
306,000
PCE

039760.0400

Compa cơ khí MAKE
150
316,000
PCE

039760.0500

Compa cơ khí MAKE
175
345,000
PCE

039760.0600

Compa cơ khí MAKE
200
371,000
PCE

039760.0700

Compa cơ khí MAKE
250
456,000
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí NERIOX

Ground and polished with hardened and ground measurement surfaces.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039796.0100

Compa cơ khí NERIOX
150
387,000
PCE

039796.0200

Compa cơ khí NERIOX
200
573,000
PCE

039796.0300

Compa cơ khí NERIOX
250
692,000
PCE

039796.0400

Compa cơ khí NERIOX
300
931,000
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí NERIOX-039801

Steel Ground and polished with hardened and ground measuring surfaces.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039801.0100

Compa cơ khí NERIOX
150
572,000
PCE

039801.0200

Compa cơ khí NERIOX
200
719,000
PCE

039801.0300

Compa cơ khí NERIOX
250
941,000
PCE

039801.0400

Compa cơ khí NERIOX
300
PCE

039801.0500

Compa cơ khí NERIOX
400
PCE

039801.0600

Compa cơ khí NERIOX
500
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí NERIOX

Bright steel punched Ground and polished version.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039811.0100

Compa cơ khí NERIOX
150
248,000
PCE

039811.0200

Compa cơ khí NERIOX
200
447,000
PCE

039811.0300

Compa cơ khí NERIOX
250
536,000
PCE

039811.0400

Compa cơ khí NERIOX
300
627,000
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí MAKE-039820

Blank model with square-edged legs, quick nut and continuous spindle


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039820.0200

Compa cơ khí MAKE
100
287,000
PCE

039820.0300

Compa cơ khí MAKE
125
289,000
PCE

039820.0400

Compa cơ khí MAKE
150
293,000
PCE

039820.0600

Compa cơ khí MAKE
200
398,000
PCE

039820.0700

Compa cơ khí MAKE
250
471,000
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí NERIOX

Bright steel punched ,Ground and polished version.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039831.0100

Compa cơ khí NERIOX
150
329,000
PCE

039831.0200

Compa cơ khí NERIOX
200
412,000
PCE

039831.0300

Compa cơ khí NERIOX
300
629,000
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí MAKE-039840

Bright steel punched ,Ground and polished version.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039840.0100

Compa cơ khí MAKE
500
PCE

039840.0200

Compa cơ khí MAKE
1000
PCE

039840.0300

Compa cơ khí MAKE
1500
PCE

039840.0400

Compa cơ khí MAKE
2000
PCE

Xem thêm >>