Compa cơ khí

Thương hiệu

Compa cơ khí MAKE-039760

With square-edged legs, blank, quick nut and continuous spindle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039760.0100

Compa cơ khí MAKE

75
280,000
PCE

039760.0200

Compa cơ khí MAKE

100
289,000
PCE

039760.0300

Compa cơ khí MAKE

125
306,000
PCE

039760.0400

Compa cơ khí MAKE

150
316,000
PCE

039760.0500

Compa cơ khí MAKE

175
345,000
PCE

039760.0600

Compa cơ khí MAKE

200
371,000
PCE

039760.0700

Compa cơ khí MAKE

250
456,000
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí NERIOX

Ground and polished with hardened and ground measurement surfaces.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039796.0100

Compa cơ khí NERIOX

150
378,000
PCE

039796.0200

Compa cơ khí NERIOX

200
488,000
PCE

039796.0300

Compa cơ khí NERIOX

250
611,000
PCE

039796.0400

Compa cơ khí NERIOX

300
837,000
PCE

Compa cơ khí NERIOX-039801

Steel Ground and polished with hardened and ground measuring surfaces.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039801.0100

Compa cơ khí NERIOX

150
477,000
PCE

039801.0200

Compa cơ khí NERIOX

200
625,000
PCE

039801.0300

Compa cơ khí NERIOX

250
846,000
PCE

039801.0400

Compa cơ khí NERIOX

300
997,000
PCE

039801.0500

Compa cơ khí NERIOX

400
1,565,000
PCE

039801.0600

Compa cơ khí NERIOX

500
2,291,000
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí NERIOX

Bright steel punched Ground and polished version.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039811.0100

Compa cơ khí NERIOX

150
242,000
PCE

039811.0200

Compa cơ khí NERIOX

200
368,000
PCE

039811.0300

Compa cơ khí NERIOX

250
456,000
PCE

039811.0400

Compa cơ khí NERIOX

300
546,000
PCE

Compa cơ khí MAKE-039820

Blank model with square-edged legs, quick nut and continuous spindle


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039820.0200

Compa cơ khí MAKE

100
287,000
PCE

039820.0300

Compa cơ khí MAKE

125
289,000
PCE

039820.0400

Compa cơ khí MAKE

150
324,000
PCE

039820.0600

Compa cơ khí MAKE

200
398,000
PCE

039820.0700

Compa cơ khí MAKE

250
471,000
PCE

Xem thêm >>


Compa cơ khí NERIOX

Bright steel punched ,Ground and polished version.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039831.0100

Compa cơ khí NERIOX

150
234,000
PCE

039831.0200

Compa cơ khí NERIOX

200
332,000
PCE

039831.0300

Compa cơ khí NERIOX

300
549,000
PCE

Compa cơ khí MAKE-039840

Bright steel punched ,Ground and polished version.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

039840.0100

Compa cơ khí MAKE

500
4,356,000
PCE

039840.0200

Compa cơ khí MAKE

1000
6,140,000
PCE

039840.0300

Compa cơ khí MAKE

1500
8,532,000
PCE

039840.0400

Compa cơ khí MAKE

2000
11,594,000
PCE