Compa cơ khí

Thương hiệu

Compa cơ khí MAKE-039760

With square-edged legs, blank, quick nut and continuous spindle.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

039760.0100

Compa cơ khí MAKE

75
287,000 PCE

039760.0200

Compa cơ khí MAKE

100
306,000 PCE

039760.0300

Compa cơ khí MAKE

125
322,000 PCE

039760.0400

Compa cơ khí MAKE

150
335,000 PCE

039760.0500

Compa cơ khí MAKE

175
358,000 PCE

039760.0600

Compa cơ khí MAKE

200
392,000 PCE

039760.0700

Compa cơ khí MAKE

250
482,000 PCE

Xem thêm >>

Compa cơ khí NERIOX

Ground and polished with hardened and ground measurement surfaces.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

039796.0100

Compa cơ khí NERIOX

150
342,000 PCE

039796.0200

Compa cơ khí NERIOX

200
449,000 PCE

039796.0300

Compa cơ khí NERIOX

250
602,000 PCE

039796.0400

Compa cơ khí NERIOX

300
723,000 PCE

Compa cơ khí NERIOX-039801

Steel Ground and polished with hardened and ground measuring surfaces.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

039801.0100

Compa cơ khí NERIOX

150
404,000 PCE

039801.0200

Compa cơ khí NERIOX

200
533,000 PCE

039801.0300

Compa cơ khí NERIOX

250
729,000 PCE

039801.0400

Compa cơ khí NERIOX

300
864,000 PCE

039801.0500

Compa cơ khí NERIOX

400
1,567,000 PCE

039801.0600

Compa cơ khí NERIOX

500
2,298,000 PCE

Xem thêm >>

Compa cơ khí NERIOX

Bright steel punched Ground and polished version.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

039811.0100

Compa cơ khí NERIOX

150
228,000 PCE

039811.0200

Compa cơ khí NERIOX

200
359,000 PCE

039811.0300

Compa cơ khí NERIOX

250
445,000 PCE

039811.0400

Compa cơ khí NERIOX

300
537,000 PCE

Compa cơ khí MAKE-039820

Blank model with square-edged legs, quick nut and continuous spindle

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

039820.0200

Compa cơ khí MAKE

100
277,000 PCE

039820.0300

Compa cơ khí MAKE

125
306,000 PCE

039820.0400

Compa cơ khí MAKE

150
341,000 PCE

039820.0600

Compa cơ khí MAKE

200
403,000 PCE

039820.0700

Compa cơ khí MAKE

250
446,000 PCE

Xem thêm >>

Compa cơ khí NERIOX

Bright steel punched ,Ground and polished version.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

039831.0100

Compa cơ khí NERIOX

150
236,000 PCE

039831.0200

Compa cơ khí NERIOX

200
321,000 PCE

039831.0300

Compa cơ khí NERIOX

300
540,000 PCE

Compa cơ khí MAKE-039840

Bright steel punched ,Ground and polished version.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Chiều dài chân (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

039840.0100

Compa cơ khí MAKE

500
4,610,000 PCE

039840.0200

Compa cơ khí MAKE

1000
6,140,000 PCE

039840.0300

Compa cơ khí MAKE

1500
8,532,000 PCE

039840.0400

Compa cơ khí MAKE

2000
11,594,000 PCE