Cờ lê 2 đầu vòng

Thương hiệu

Cờ lê vòng miệng FACOM

Facom 42, Được làm từ thép mạ chrome góc nghiêng 15°.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321630.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM 8 x 10

8 x 10140
696,000
PCE

321630.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM 10 x 11

10 x 11150
684,000
PCE

321630.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM 10 x 12

10 x 12150
682,000
PCE

321630.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM 11 x 13

11 x 13165
698,000
PCE

321630.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM 12 x 14

12 x 14170
788,000
PCE

321630.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM 14 x 17

14 x 17200
824,000
PCE

321630.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM 17 x 19

17 x 19210
917,000
PCE

321630.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM 19 x 22

19 x 22220
1,111,000
PCE

321630.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM 22 x 24

22 x 24235
1,306,000
PCE

321630.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM 24 x 27

24 x 27255
1,603,000
PCE

321630.1100

Cờ lê vòng miệng FACOM 30 x 32

30 x 32275
2,086,000
PCE

321630.1200

Cờ lê vòng miệng FACOM 36 x 41

36 x 41310
3,400,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM

Facom 42,Được làm từ thép mạ chrome góc nghiêng 15°.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321635.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM 5/16" x 3/8

5/16" x 3/8"140
731,000
PCE

321635.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM 7/16" x 1/2

7/16" x 1/2"165
871,000
PCE

321635.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM 9/16" x 5/8

9/16" x 5/8"200
1,002,000
PCE

321635.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM 11/16" x 3/4

11/16" x 3/4"210
1,030,000
PCE

321635.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM 3/4" x 7/8

3/4" x 7/8"220
1,244,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE-321640

Stahlwille 24, DIN 3118 / ISO 3318,Được làm từ thép mạ chrome


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321640.0100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 x 10

8 x 10145
548,000
PCE

321640.0200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 9 x 11

9 x 11155
625,000
PCE

321640.0300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 11

10 x 11155
582,000
PCE

321640.0400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 12

10 x 12160
620,000
PCE

321640.0500

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 11 x 13

11 x 13170
610,000
PCE

321640.0600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 12 x 14

12 x 14180
641,000
PCE

321640.0700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 14 x 17

14 x 17200
695,000
PCE

321640.0800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 17 x 19

17 x 19220
778,000
PCE

321640.1000

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 19 x 22

19 x 22230
960,000
PCE

321640.1100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 22 x 24

22 x 24245
1,093,000
PCE

321640.1200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 24 x 27

24 x 27270
1,328,000
PCE

321640.1300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 27 x 36

27 x 36300
1,681,000
PCE

321640.1400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 30 x 32

30 x 32300
1,770,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 55A, Tiêu chuẩn, DIN 838 / ISO 10104,Được làm từ thép mạ chrome.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321760.0050

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 6 x 7

6 x 7167
374,000
PCE

321760.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 x 9

8 x 9182
391,000
PCE

321760.0150

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 x 10

8 x 10182
416,000
PCE

321760.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 10 x 11

10 x 11197
443,000
PCE

321760.0250

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 12 x 13

12 x 13218
491,000
PCE

321760.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 13 x 17

13 x 17245
584,000
PCE

321760.0350

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 14 x 15

14 x 15238
544,000
PCE

321760.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 x 17

16 x 17258
607,000
PCE

321760.0450

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 x 18

16 x 18258
661,000
PCE

321760.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 17 x 19

17 x 19290
691,000
PCE

321760.0550

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 18 x 19

18 x 19290
691,000
PCE

321760.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 19 x 22

19 x 22296
804,000
PCE

321760.0650

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 20 x 22

20 x 22316
832,000
PCE

321760.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 21 x 23

21 x 23316
922,000
PCE

321760.0750

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 22 x 24

22 x 24324
1,004,000
PCE

321760.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 24 x 26

24 x 26328
1,091,000
PCE

321760.0850

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 24 x 27

24 x 27328
1,082,000
PCE

321760.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 25 x 28

25 x 28345
1,270,000
PCE

321760.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 30 x 32

30 x 32360
1,546,000
PCE

321760.1050

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 34 x 36

34 x 36440
2,324,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE-321790

Stahlwille 20, DIN 838 / ISO 10104, Được làm từ thép mạ chrome


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321790.0100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 6 x 7

6 x 7165
328,000
PCE

321790.0200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 x 9

8 x 9180
340,000
PCE

321790.0300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 x 10

8 x 10180
430,000
PCE

321790.0400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 11

10 x 11200
384,000
PCE

321790.0500

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 13

10 x 13220
488,000
PCE

321790.0600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 12 x 13

12 x 13220
428,000
PCE

321790.0700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 13 x 17

13 x 17245
566,000
PCE

321790.0800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 14 x 15

14 x 15245
467,000
PCE

321790.1000

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 16 x 17

16 x 17255
520,000
PCE

321790.1200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 17 x 19

17 x 19270
605,000
PCE

321790.1300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 18 x 19

18 x 19275
599,000
PCE

321790.1400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 19 x 22

19 x 22300
786,000
PCE

321790.1600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 20 x 22

20 x 22300
730,000
PCE

321790.1700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 21 x 23

21 x 23315
883,000
PCE

321790.1800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 22 x 24

22 x 24330
970,000
PCE

321790.1900

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 24 x 26

24 x 26330
1,080,000
PCE

321790.2000

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 24 x 27

24 x 27330
971,000
PCE

321790.2200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 25 x 28

25 x 28350
1,123,000
PCE

321790.2300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 27 x 32

27 x 32360
1,309,000
PCE

321790.2400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 30 x 32

30 x 32365
1,264,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng HAZET

HAZET 630, DIN 838, ISO 10104 ,Được làm từ thép mạ chrome-vanadium nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc hẹp. Đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không vũ trụ


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321820.0100

Cờ lê vòng miệng HAZET 6 x 7

6 x 7165
443,000
PCE

321820.0200

Cờ lê vòng miệng HAZET 8 x 9

8 x 9180
469,000
PCE

321820.0300

Cờ lê vòng miệng HAZET 10 x11

10 x11200
502,000
PCE

321820.0400

Cờ lê vòng miệng HAZET 12 x 13

12 x 13220
608,000
PCE

321820.0500

Cờ lê vòng miệng HAZET 14 x 15

14 x 15240
631,000
PCE

321820.0600

Cờ lê vòng miệng HAZET 16 x 17

16 x 17255
713,000
PCE

321820.0700

Cờ lê vòng miệng HAZET 17 x 19

17 x 19265
766,000
PCE

321820.0800

Cờ lê vòng miệng HAZET 18 x 19

18 x 19265
778,000
PCE

321820.0900

Cờ lê vòng miệng HAZET 20 x 22

20 x 22295
935,000
PCE

321820.1000

Cờ lê vòng miệng HAZET 21 x 22

21 x 22295
1,013,000
PCE

321820.1100

Cờ lê vòng miệng HAZET 21 x 23

21 x 23315
1,043,000
PCE

321820.1200

Cờ lê vòng miệng HAZET 24 x 26

24 x 26330
1,217,000
PCE

321820.1300

Cờ lê vòng miệng HAZET 24 x 27

24 x 27340
1,337,000
PCE

321820.1400

Cờ lê vòng miệng HAZET 25 x 28

25 x 28350
1,362,000
PCE

321820.1500

Cờ lê vòng miệng HAZET 27 x 32

27 x 32365
1,506,000
PCE

321820.1600

Cờ lê vòng miệng HAZET 30 x 32

30 x 32365
1,562,000
PCE

321820.1700

Cờ lê vòng miệng HAZET 36 x 41

36 x 41440
2,444,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng NERIOX-321865

Tiêu chuẩn DIN 838/ISO 3318,Được làm từ thép mạ chrome-vanadium


Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321865.0100

Cờ lê vòng miệng NERIOX 6 x 7

6 x 7168
107,000
PCE

321865.0200

Cờ lê vòng miệng NERIOX 8 x 9

8 x 9183
129,000
PCE

321865.0300

Cờ lê vòng miệng NERIOX 10 x 11

10 x 11197
148,000
PCE

321865.0400

Cờ lê vòng miệng NERIOX 10 x 13

10 x 13216
176,000
PCE

321865.0500

Cờ lê vòng miệng NERIOX 12 x 13

12 x 13216
169,000
PCE

321865.0600

Cờ lê vòng miệng NERIOX 13 x 14

13 x 14216
215,000
PCE

321865.0700

Cờ lê vòng miệng NERIOX 13 x 17

13 x 17263
244,000
PCE

321865.0800

Cờ lê vòng miệng NERIOX 14 x 15

14 x 15239
200,000
PCE

321865.0900

Cờ lê vòng miệng NERIOX 16 x 17

16 x 17263
237,000
PCE

321865.1000

Cờ lê vòng miệng NERIOX 17 x 19

17 x 19290
302,000
PCE

321865.1100

Cờ lê vòng miệng NERIOX 18 x 19

18 x 19290
302,000
PCE

321865.1200

Cờ lê vòng miệng NERIOX 19 x 22

19 x 22318
367,000
PCE

321865.1300

Cờ lê vòng miệng NERIOX 19 x 24

19 x 24325
369,000
PCE

321865.1400

Cờ lê vòng miệng NERIOX 20 x 22

20 x 22318
367,000
PCE

321865.1500

Cờ lê vòng miệng NERIOX 21 x 23

21 x 23325
385,000
PCE

321865.1600

Cờ lê vòng miệng NERIOX 22 x 24

22 x 24325
395,000
PCE

321865.1700

Cờ lê vòng miệng NERIOX 24 x 26

24 x 26337
423,000
PCE

321865.1800

Cờ lê vòng miệng NERIOX 24 x 27

24 x 27337
465,000
PCE

321865.1900

Cờ lê vòng miệng NERIOX 24 x 30

24 x 30346
555,000
PCE

321865.2000

Cờ lê vòng miệng NERIOX 25 x 28

25 x 28346
554,000
PCE

321865.2100

Cờ lê vòng miệng NERIOX 27 x 30

27 x 30346
620,000
PCE

321865.2200

Cờ lê vòng miệng NERIOX 30 x 32

30 x 32360
621,000
PCE

321865.2300

Cờ lê vòng miệng NERIOX 32 x 36

32 x 36410
826,000
PCE

321865.2400

Cờ lê vòng miệng NERIOX 36 x 41

36 x 41440
572,000
PCE

321865.2500

Cờ lê vòng miệng NERIOX 41 x 46

41 x 46475
2,256,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE-321890

Stahlwille 23, DIN 897 / ISO 10104, Được làm từ thép mạ chrome


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321890.0100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 6 x 7

6 x 7170
388,000
PCE

321890.0200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 x 9

8 x 9179
372,000
PCE

321890.0300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 11

10 x 11188
413,000
PCE

321890.0400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 12 x 13

12 x 13203
461,000
PCE

321890.0500

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 14 x 15

14 x 15219
515,000
PCE

321890.0600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 16 x 17

16 x 17248
564,000
PCE

321890.0700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 17 x 19

17 x 19250
610,000
PCE

321890.0800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 18 x 19

18 x 19251
637,000
PCE

321890.0900

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 20 x 22

20 x 22280
781,000
PCE

321890.1000

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 21 x 23

21 x 23328
958,000
PCE

321890.1100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 24 x 27

24 x 27376