Cờ lê 2 đầu vòng

Thương hiệu

Cờ lê vòng miệng FACOM

Facom 42, Được làm từ thép mạ chrome góc nghiêng 15°.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321630.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM 8 x 10

8 x 10140
731,000 PCE

321630.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM 10 x 11

10 x 11150
718,000 PCE

321630.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM 10 x 12

10 x 12150
716,000 PCE

321630.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM 11 x 13

11 x 13165
733,000 PCE

321630.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM 12 x 14

12 x 14170
827,000 PCE

321630.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM 14 x 17

14 x 17200
865,000 PCE

321630.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM 17 x 19

17 x 19210
963,000 PCE

321630.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM 19 x 22

19 x 22220
1,167,000 PCE

321630.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM 22 x 24

22 x 24235
1,371,000 PCE

321630.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM 24 x 27

24 x 27255
1,683,000 PCE

321630.1100

Cờ lê vòng miệng FACOM 30 x 32

30 x 32275
2,190,000 PCE

321630.1200

Cờ lê vòng miệng FACOM 36 x 41

36 x 41310
3,570,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng FACOM

Facom 42,Được làm từ thép mạ chrome góc nghiêng 15°.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321635.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM 5/16" x 3/8

5/16" x 3/8"140
768,000 PCE

321635.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM 7/16" x 1/2

7/16" x 1/2"165
915,000 PCE

321635.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM 9/16" x 5/8

9/16" x 5/8"200
1,052,000 PCE

321635.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM 11/16" x 3/4

11/16" x 3/4"210
1,082,000 PCE

321635.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM 3/4" x 7/8

3/4" x 7/8"220
1,306,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE

Stahlwille 24, DIN 3118 / ISO 3318,Được làm từ thép mạ chrome

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321640.0100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 x 10

8 x 10145
569,000 PCE

321640.0200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 9 x 11

9 x 11155
651,000 PCE

321640.0300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 11

10 x 11155
605,000 PCE

321640.0400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 12

10 x 12160
644,000 PCE

321640.0500

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 11 x 13

11 x 13170
632,000 PCE

321640.0600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 12 x 14

12 x 14180
668,000 PCE

321640.0700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 14 x 17

14 x 17200
725,000 PCE

321640.0800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 17 x 19

17 x 19220
809,000 PCE

321640.1000

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 19 x 22

19 x 22230
1,000,000 PCE

321640.1100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 22 x 24

22 x 24245
1,138,000 PCE

321640.1200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 24 x 27

24 x 27270
1,388,000 PCE

321640.1300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 27 x 36

27 x 36300
1,747,000 PCE

321640.1400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 30 x 32

30 x 32300
1,841,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 55A, Tiêu chuẩn, DIN 838 / ISO 10104,Được làm từ thép mạ chrome.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321760.0050

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 6 x 7

6 x 7167
393,000 PCE

321760.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 x 9

8 x 9182
411,000 PCE

321760.0150

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 x 10

8 x 10182
437,000 PCE

321760.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 10 x 11

10 x 11197
465,000 PCE

321760.0250

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 12 x 13

12 x 13218
516,000 PCE

321760.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 13 x 17

13 x 17245
613,000 PCE

321760.0350

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 14 x 15

14 x 15238
571,000 PCE

321760.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 x 17

16 x 17258
637,000 PCE

321760.0450

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 x 18

16 x 18258
694,000 PCE

321760.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 17 x 19

17 x 19290
726,000 PCE

321760.0550

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 18 x 19

18 x 19290
726,000 PCE

321760.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 19 x 22

19 x 22296
844,000 PCE

321760.0650

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 20 x 22

20 x 22316
874,000 PCE

321760.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 21 x 23

21 x 23316
968,000 PCE

321760.0750

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 22 x 24

22 x 24324
1,054,000 PCE

321760.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 24 x 26

24 x 26328
1,146,000 PCE

321760.0850

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 24 x 27

24 x 27328
1,136,000 PCE

321760.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 25 x 28

25 x 28345
1,334,000 PCE

321760.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 30 x 32

30 x 32360
1,623,000 PCE

321760.1050

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 34 x 36

34 x 36440
2,440,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE

Stahlwille 20, DIN 838 / ISO 10104, Được làm từ thép mạ chrome

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321790.0100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 6 x 7

6 x 7165
339,000 PCE

321790.0200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 x 9

8 x 9180
353,000 PCE

321790.0300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 x 10

8 x 10180
446,000 PCE

321790.0400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 11

10 x 11200
401,000 PCE

321790.0500

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 13

10 x 13220
506,000 PCE

321790.0600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 12 x 13

12 x 13220
445,000 PCE

321790.0700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 13 x 17

13 x 17245
591,000 PCE

321790.0800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 14 x 15

14 x 15245
485,000 PCE

321790.1000

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 16 x 17

16 x 17255
542,000 PCE

321790.1200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 17 x 19

17 x 19270
631,000 PCE

321790.1300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 18 x 19

18 x 19275
625,000 PCE

321790.1400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 19 x 22

19 x 22300
819,000 PCE

321790.1600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 20 x 22

20 x 22300
760,000 PCE

321790.1700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 21 x 23

21 x 23315
919,000 PCE

321790.1800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 22 x 24

22 x 24330
1,009,000 PCE

321790.1900

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 24 x 26

24 x 26330
1,124,000 PCE

321790.2000

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 24 x 27

24 x 27330
1,012,000 PCE

321790.2200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 25 x 28

25 x 28350
1,172,000 PCE

321790.2300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 27 x 32

27 x 32360
1,366,000 PCE

321790.2400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 30 x 32

30 x 32365
1,318,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng HAZET

HAZET 630, DIN 838, ISO 10104 ,Được làm từ thép mạ chrome-vanadium nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc hẹp. Đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không vũ trụ

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321820.0100

Cờ lê vòng miệng HAZET 6 x 7

6 x 7165
458,000 PCE

321820.0200

Cờ lê vòng miệng HAZET 8 x 9

8 x 9180
484,000 PCE

321820.0300

Cờ lê vòng miệng HAZET 10 x11

10 x11200
518,000 PCE

321820.0400

Cờ lê vòng miệng HAZET 12 x 13

12 x 13220
629,000 PCE

321820.0500

Cờ lê vòng miệng HAZET 14 x 15

14 x 15240
651,000 PCE

321820.0600

Cờ lê vòng miệng HAZET 16 x 17

16 x 17255
737,000 PCE

321820.0700

Cờ lê vòng miệng HAZET 17 x 19

17 x 19265
790,000 PCE

321820.0800

Cờ lê vòng miệng HAZET 18 x 19

18 x 19265
804,000 PCE

321820.0900

Cờ lê vòng miệng HAZET 20 x 22

20 x 22295
966,000 PCE

321820.1000

Cờ lê vòng miệng HAZET 21 x 22

21 x 22295
1,048,000 PCE

321820.1100

Cờ lê vòng miệng HAZET 21 x 23

21 x 23315
1,079,000 PCE

321820.1200

Cờ lê vòng miệng HAZET 24 x 26

24 x 26330
1,283,000 PCE

321820.1300

Cờ lê vòng miệng HAZET 24 x 27

24 x 27340
1,385,000 PCE

321820.1400

Cờ lê vòng miệng HAZET 25 x 28

25 x 28350
1,411,000 PCE

321820.1500

Cờ lê vòng miệng HAZET 27 x 32

27 x 32365
1,561,000 PCE

321820.1600

Cờ lê vòng miệng HAZET 30 x 32

30 x 32365
1,614,000 PCE

321820.1700

Cờ lê vòng miệng HAZET 36 x 41

36 x 41440
2,537,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng NERIOX

Tiêu chuẩn DIN 838/ISO 3318,Được làm từ thép mạ chrome-vanadium

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321865.0100

Cờ lê vòng miệng NERIOX 6 x 7

6 x 7168
113,000 PCE

321865.0200

Cờ lê vòng miệng NERIOX 8 x 9

8 x 9183
137,000 PCE

321865.0300

Cờ lê vòng miệng NERIOX 10 x 11

10 x 11197
155,000 PCE

321865.0400

Cờ lê vòng miệng NERIOX 10 x 13

10 x 13216
186,000 PCE

321865.0500

Cờ lê vòng miệng NERIOX 12 x 13

12 x 13216
182,000 PCE

321865.0600

Cờ lê vòng miệng NERIOX 13 x 14

13 x 14216
227,000 PCE

321865.0700

Cờ lê vòng miệng NERIOX 13 x 17

13 x 17263
256,000 PCE

321865.0800

Cờ lê vòng miệng NERIOX 14 x 15

14 x 15239
215,000 PCE

321865.0900

Cờ lê vòng miệng NERIOX 16 x 17

16 x 17263
249,000 PCE

321865.1000

Cờ lê vòng miệng NERIOX 17 x 19

17 x 19290
318,000 PCE

321865.1100

Cờ lê vòng miệng NERIOX 18 x 19

18 x 19290
318,000 PCE

321865.1200

Cờ lê vòng miệng NERIOX 19 x 22

19 x 22318
386,000 PCE

321865.1300

Cờ lê vòng miệng NERIOX 19 x 24

19 x 24325
390,000 PCE

321865.1400

Cờ lê vòng miệng NERIOX 20 x 22

20 x 22318
386,000 PCE

321865.1500

Cờ lê vòng miệng NERIOX 21 x 23

21 x 23325
404,000 PCE

321865.1600

Cờ lê vòng miệng NERIOX 22 x 24

22 x 24325
415,000 PCE

321865.1700

Cờ lê vòng miệng NERIOX 24 x 26

24 x 26337
445,000 PCE

321865.1800

Cờ lê vòng miệng NERIOX 24 x 27

24 x 27337
490,000 PCE

321865.1900

Cờ lê vòng miệng NERIOX 24 x 30

24 x 30346
586,000 PCE

321865.2000

Cờ lê vòng miệng NERIOX 25 x 28

25 x 28346
582,000 PCE

321865.2100

Cờ lê vòng miệng NERIOX 27 x 30

27 x 30346
652,000 PCE

321865.2200

Cờ lê vòng miệng NERIOX 30 x 32

30 x 32360
655,000 PCE

321865.2300

Cờ lê vòng miệng NERIOX 32 x 36

32 x 36410
868,000 PCE

321865.2400

Cờ lê vòng miệng NERIOX 36 x 41

36 x 41440
604,000 PCE

321865.2500

Cờ lê vòng miệng NERIOX 41 x 46

41 x 46475
2,378,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE

Stahlwille 23, DIN 897 / ISO 10104, Được làm từ thép mạ chrome

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321890.0100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 6 x 7

6 x 7170
402,000 PCE

321890.0200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 x 9

8 x 9179
384,000 PCE

321890.0300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 11

10 x 11188
427,000 PCE

321890.0400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 12 x 13

12 x 13203
479,000 PCE

321890.0500

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 14 x 15

14 x 15219
536,000 PCE

321890.0600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 16 x 17

16 x 17248
588,000 PCE

321890.0700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 17 x 19

17 x 19250
634,000 PCE

321890.0800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 18 x 19

18 x 19251
663,000 PCE

321890.0900

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 20 x 22

20 x 22280
815,000 PCE

321890.1000

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 21 x 23

21 x 23328
1,000,000 PCE

321890.1100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 24 x 27

24 x 27376
1,092,000 PCE

321890.1200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 30 x 32

30 x 32429
1,431,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 59, DIN 837 / ISO 10103, Phiên bản thẳng, Được làm từ thép mạ chrome-vanadium

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321900.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 6 x 7

6 x 7100
360,000 PCE

321900.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 x 9

8 x 9115
374,000 PCE

321900.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 10 x 11

10 x 11128
390,000 PCE

321900.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 12 x 13

12 x 13143
434,000 PCE

321900.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 14 x 15

14 x 15157
475,000 PCE

321900.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 x 17

16 x 17168
536,000 PCE

321900.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 18 x 19

18 x 19189
585,000 PCE

321900.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 21 x 23

21 x 23217
756,000 PCE

321900.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 22 x 24

22 x 24217
837,000 PCE

321900.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 26 x 28

26 x 28265
1,116,000 PCE

321900.1100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 27 x 29

27 x 29285
1,268,000 PCE

321900.1200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 30 x 32

30 x 32285
1,361,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE

STAHLWILLE 21, DIN 837 / ISO 10103, Phiên bản thẳng,Được làm từ thép mạ chrome

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321905.0100

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 6 x 7

6 x 7100
371,000 PCE

321905.0200

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 8 x 9

8 x 9115
383,000 PCE

321905.0300

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 8 x 10

8 x 10115
354,000 PCE

321905.0400

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 10 x 11

10 x 11130
372,000 PCE

321905.0500

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 12 x 13

12 x 13150
427,000 PCE

321905.0600

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 13 x 17

13 x 17170
487,000 PCE

321905.0700

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 14 x 15

14 x 15165
459,000 PCE

321905.0800

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 16 x 17

16 x 17170
490,000 PCE

321905.0900

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 17 x 19

17 x 19185
498,000 PCE

321905.1000

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 18 x 19

18 x 19185
510,000 PCE

321905.1100

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 18 x 21

18 x 21210
712,000 PCE

321905.1200

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 19 x 22

19 x 22210
654,000 PCE

321905.1300

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 20 x 22

20 x 22210
622,000 PCE

321905.1400

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 21 x 24

21 x 24235
802,000 PCE

321905.1500

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 24 x 27

24 x 27290
821,000 PCE

321905.1600

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 27 x 32

27 x 32320
1,132,000 PCE

321905.1700

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 30 x 32

30 x 32325
1,110,000 PCE

321905.1800

Cờ lê 2 đầu vòng STAHLWILLE 30 x 34

30 x 34325
1,275,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng FACOM

Facom 57, ISO 3318,Được làm từ thép mạ chrome-vanadium

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321940.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM 10 x 12

10 x 12143
749,000 PCE

321940.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM 11 x 13

11 x 13143
782,000 PCE

321940.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM 13 x 15

13 x 15166
897,000 PCE

321940.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM 14 x 16

14 x 16184
998,000 PCE

321940.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM 14 x 17

14 x 17184
1,012,000 PCE

321940.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM 15 x 17

15 x 17184
1,070,000 PCE

321940.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM 16 x 18

16 x 18200
1,187,000 PCE

321940.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM 19 x 22

19 x 22235
1,286,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE

STAHLWILLE 27, ISO 3318, Được làm từ thép mạ chrome

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321950.0100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 x 12

10 x 12150
779,000 PCE

321950.0200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 11 x 13

11 x 13150
741,000 PCE

321950.0300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 14 x 16

14 x 16179
958,000 PCE

321950.0400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 14 x 17

14 x 17179
944,000 PCE

321950.0500

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 15 x 17

15 x 17184
938,000 PCE

321950.0600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 16 x 18

16 x 18200
1,146,000 PCE

321950.0700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 19 x 22

19 x 22225
1,222,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 66A, DIN 899 / ISO 1711-1, ,Được làm từ thép mạ chrome-vanadium

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321960.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 6 x 7

6 x 7188.5
1,122,000 PCE

321960.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 x 9

8 x 9188.5
1,151,000 PCE

321960.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 10 x 11

10 x 11194.5
1,160,000 PCE

321960.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 12 x 13

12 x 13233.5
1,415,000 PCE

321960.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 14 x 15

14 x 15237.5
1,469,000 PCE

321960.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 x 17

16 x 17280
1,575,000 PCE

321960.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 18 x 19

18 x 19286
1,806,000 PCE

Xem thêm >>