Cờ lê vòng-miệng

Cờ lê vòng miệng FACOM

Facom 39, ISO 7738, phiên bản rất ngắn dành cho công việc vi mô, được làm từ thép mạ chrome.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.277
395,000
PCE
477
392,000
PCE
582
392,000
PCE
5.584
394,000
PCE
690
397,000
PCE
790
397,000
PCE
894
401,000
PCE
998
403,000
PCE
10103
402,000
PCE
11109
413,000
PCE
12127
418,000
PCE
13141
428,000
PCE
14147
472,000
PCE
15152
498,000
PCE
16158
503,000
PCE
17165
510,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®-321269

Facom 440, DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4106
224,000
PCE
5115
230,000
PCE
5.5115
233,000
PCE
6115
232,000
PCE
7122
233,000
PCE
8133
241,000
PCE
9138
241,000
PCE
10145
266,000
PCE
11155
275,000
PCE
12162
283,000
PCE
13170
314,000
PCE
14180
324,000
PCE
15185
368,000
PCE
16195
400,000
PCE
17202
445,000
PCE
18208
484,000
PCE
19216
503,000
PCE
20224
570,000
PCE
21233
589,000
PCE
22248
622,000
PCE
23257
674,000
PCE
24267
728,000
PCE
25274
772,000
PCE
26285
833,000
PCE
27295
865,000
PCE
28305
916,000
PCE
29320
984,000
PCE
30340
PCE
32355
PCE
33380
PCE
34390
PCE
35430
PCE
36440
PCE
38450
PCE
41460
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440 RFID. tiêu chuẩn DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5115
Liên hệ
PCE
5.5115
Liên hệ
PCE
6115
Liên hệ
PCE
7122
Liên hệ
PCE
8133
Liên hệ
PCE
9138
Liên hệ
PCE
10145
Liên hệ
PCE
11155
Liên hệ
PCE
12162
Liên hệ
PCE
13170
Liên hệ
PCE
14180
Liên hệ
PCE
15185
Liên hệ
PCE
16195
Liên hệ
PCE
17202
Liên hệ
PCE
18208
Liên hệ
PCE
19216
Liên hệ
PCE
20224
Liên hệ
PCE
21233
Liên hệ
PCE
22248
Liên hệ
PCE
23257
Liên hệ
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440 SLS, Tiêu chuẩn DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6115
782,000
PCE
7122
788,000
PCE
8133
792,000
PCE
9138
797,000
PCE
10145
803,000
PCE
11155
828,000
PCE
12162
834,000
PCE
13170
868,000
PCE
14180
874,000
PCE
15185
932,000
PCE
16195
953,000
PCE
17202
PCE
18208
PCE
19216
PCE
21233
PCE
22248
PCE
23257
PCE
24267
PCE
27295
PCE
29320
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440, inch sizes, NF ISO 7738 / NF ISO 1711-1 ; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1/4"115
234,000
PCE
5/16"133
242,000
PCE
11/32"138
263,000
PCE
3/8"145
268,000
PCE
7/16"155
278,000
PCE
1/2"170
314,000
PCE
9/16"180
330,000
PCE
5/8"195
408,000
PCE
11/16"202
452,000
PCE
3/4"216
523,000
PCE
13/16"224
575,000
PCE
7/8"248
616,000
PCE
15/16"267
730,000
PCE
1"274
774,000
PCE
1 1/16"295
PCE
1 1/8"305
906,000
PCE
1 1/4"355
PCE
1 5/16"380
PCE
1 3/8"430
PCE