Cờ lê vòng-miệng

Thương hiệu

Cờ lê vòng miệng FACOM

Facom 39, ISO 7738, phiên bản rất ngắn dành cho công việc vi mô, được làm từ thép mạ chrome.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321260.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM 3.2 mm

3.277
320,000
PCE

321260.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM 4 mm

477
324,000
PCE

321260.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM 5 mm

582
324,000
PCE

321260.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM 5.5 mm

5.584
328,000
PCE

321260.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM 6 mm

690
335,000
PCE

321260.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM 7 mm

790
340,000
PCE

321260.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM 8 mm

894
350,000
PCE

321260.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM 9 mm

998
356,000
PCE

321260.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM 10 mm

10103
356,000
PCE

321260.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM 11 mm

11109
383,000
PCE

321260.1100

Cờ lê vòng miệng FACOM 12 mm

12127
388,000
PCE

321260.1200

Cờ lê vòng miệng FACOM 13 mm

13141
406,000
PCE

321260.1300

Cờ lê vòng miệng FACOM 14 mm

14147
444,000
PCE

321260.1400

Cờ lê vòng miệng FACOM 15 mm

15152
474,000
PCE

321260.1500

Cờ lê vòng miệng FACOM 16 mm

16158
497,000
PCE

321260.1600

Cờ lê vòng miệng FACOM 17 mm

17165
511,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®-321269

Facom 440, DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321269.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 4 mm

4106
318,000
PCE

321269.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 5 mm

5115
328,000
PCE

321269.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 5.5 mm

5.5115
251,000
PCE

321269.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 6 mm

6115
251,000
PCE

321269.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 7 mm

7122
251,000
PCE

321269.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 mm

8133
270,000
PCE

321269.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 9 mm

9138
289,000
PCE

321269.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 10 mm

10145
319,000
PCE

321269.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 11 mm

11155
328,000
PCE

321269.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 12 mm

12162
358,000
PCE

321269.1100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 13 mm

13170
397,000
PCE

321269.1200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 14 mm

14180
414,000
PCE

321269.1300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 15 mm

15185
456,000
PCE

321269.1400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 mm

16195
498,000
PCE

321269.1500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 17 mm

17202
520,000
PCE

321269.1600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 18 mm

18208
570,000
PCE

321269.1700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 19 mm

19216
608,000
PCE

321269.1800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 20 mm

20224
650,000
PCE

321269.1900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 21 mm

21233
707,000
PCE

321269.2000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 22 mm

22248
754,000
PCE

321269.2100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 23 mm

23257
899,000
PCE

321269.2200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 24 mm

24267
918,000
PCE

321269.2300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 25 mm

25274
998,000
PCE

321269.2400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 26 mm

26285
1,058,000
PCE

321269.2500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 27 mm

27295
1,072,000
PCE

321269.2600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 28 mm

28305
1,182,000
PCE

321269.2700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 29 mm

29320
1,246,000
PCE

321269.2800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 30 mm

30340
1,294,000
PCE

321269.2900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 32 mm

32355
1,420,000
PCE

321269.3000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 33 mm

33380
1,499,000
PCE

321269.3100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 34 mm

34390
1,795,000
PCE

321269.3200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 35 mm

35430
2,044,000
PCE

321269.3300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 36 mm

36440
1,987,000
PCE

321269.3400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 38 mm

38450
1,774,000
PCE

321269.3500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 41 mm

41460
2,700,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440 RFID. tiêu chuẩn DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321271.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 5 mm

5115
25
PCE

321271.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 5.5 mm

5.5115
25
PCE

321271.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 6 mm

6115
25
PCE

321271.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 7 mm

7122
25
PCE

321271.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 mm

8133
25
PCE

321271.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 9 mm

9138
25
PCE

321271.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 10 mm

10145
25
PCE

321271.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 11 mm

11155
25
PCE

321271.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 12 mm

12162
25
PCE

321271.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 13 mm

13170
26
PCE

321271.1100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 14 mm

14180
26
PCE

321271.1200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 15 mm

15185
26
PCE

321271.1300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 mm

16195
26
PCE

321271.1400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 17 mm

17202
27
PCE

321271.1500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 18 mm

18208
27
PCE

321271.1600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 19 mm

19216
28
PCE

321271.1700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 20 mm

20224
28
PCE

321271.1800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 21 mm

21233
29
PCE

321271.1900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 22 mm

22248
29
PCE

321271.2000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 23 mm

23257
29
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440 SLS, Tiêu chuẩn DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321272.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 6 mm

6115
719,000
PCE

321272.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 7 mm

7122
725,000
PCE

321272.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 8 mm

8133
732,000
PCE

321272.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 9 mm

9138
736,000
PCE

321272.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 10 mm

10145
745,000
PCE

321272.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 11 mm

11155
762,000
PCE

321272.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 12 mm

12162
774,000
PCE

321272.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 13 mm

13170
799,000
PCE

321272.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 14 mm

14180
808,000
PCE

321272.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 15 mm

15185
857,000
PCE

321272.1100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 16 mm

16195
889,000
PCE

321272.1200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 17 mm

17202
944,000
PCE

321272.1300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 18 mm

18208
970,000
PCE

321272.1400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 19 mm

19216
1,016,000
PCE

321272.1500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 21 mm

21233
1,100,000
PCE

321272.1600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 22 mm

22248
1,130,000
PCE

321272.1700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 23 mm

23257
1,044,000
PCE

321272.1800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 24 mm

24267
1,230,000
PCE

321272.1900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 27 mm

27295
1,399,000
PCE

321272.2000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 29 mm

29320
1,271,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440, inch sizes, NF ISO 7738 / NF ISO 1711-1 ; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321274.0100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 1/4

1/4"115
264,000
PCE

321274.0200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 5/16

5/16"133
301,000
PCE

321274.0300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 11/32

11/32"138
306,000
PCE

321274.0400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 3/8

3/8"145
352,000
PCE

321274.0500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 7/16

7/16"155
356,000
PCE

321274.0600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 1/2

1/2"170
404,000
PCE

321274.0700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 9/16

9/16"180
437,000
PCE

321274.0800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 5/8

5/8"195
546,000
PCE

321274.0900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 11/16

11/16"202
584,000
PCE

321274.1000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 3/4

3/4"216
661,000
PCE

321274.1100

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 13/16

13/16"224
761,000
PCE

321274.1200

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 7/8

7/8"248
827,000
PCE

321274.1300

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 15/16

15/16"267
980,000
PCE

321274.1400

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 1

1"274
1,038,000
PCE

321274.1500

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 1 1/16

1 1/16"295
1,142,000
PCE

321274.1600

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 1 1/8

1 1/8"305
1,273,000
PCE

321274.1700

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 1 1/4

1 1/4"355
1,564,000
PCE

321274.1800

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 1 5/16

1 5/16"380
1,544,000
PCE

321274.1900

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV® 1 3/8

1 3/8"430
1,625,000
PCE

321274.2000

Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

1 7/16"440
1,656,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE

Stahlwille 16 (3.2-5 mm) / Stahlwille 13 (5.5-60 mm), Tiêu chuẩn DIN 3113 form A / ISO 7738 form A, Được làm từ thép mạ chrome.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321300.0100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 3.2 mm

3.2

120
328,000
PCE

321300.0200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 3.5 mm

3.575
328,000
PCE

321300.0300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 4 mm

485
330,000
PCE

321300.0400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 4.5 mm

4.585
330,000
PCE

321300.0500

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 5 mm

595
330,000
PCE

321300.0600

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 5.5 mm

5.5100
272,000
PCE

321300.0700

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 6 mm

6105
250,000
PCE

321300.0800

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 7 mm

7110
245,000
PCE

321300.0900

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 8 mm

8115
245,000
PCE

321300.0900

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 9 mm

9

120
Liên hệ
PCE

321300.1100

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 10 mm

10125
278,000
PCE

321300.1200

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 11 mm

11135
312,000
PCE

321300.1300

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 12 mm

12140
322,000
PCE

321300.1400

Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE 13 mm

13160