Cờ lê vòng-miệng

Thương hiệu

Cờ lê vòng miệng FACOM

Facom 39, ISO 7738, phiên bản rất ngắn dành cho công việc vi mô, được làm từ thép mạ chrome.


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
3.277
330,000
PCE
477
334,000
PCE
582
334,000
PCE
5.584
337,000
PCE
690
344,000
PCE
790
349,000
PCE
894
360,000
PCE
998
367,000
PCE
10103
367,000
PCE
11109
394,000
PCE
12127
398,000
PCE
13141
416,000
PCE
14147
456,000
PCE
15152
486,000
PCE
16158
510,000
PCE
17165
524,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®-321269

Facom 440, DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4106
328,000
PCE
5115
337,000
PCE
5.5115
258,000
PCE
6115
258,000
PCE
7122
258,000
PCE
8133
277,000
PCE
9138
296,000
PCE
10145
329,000
PCE
11155
336,000
PCE
12162
367,000
PCE
13170
408,000
PCE
14180
425,000
PCE
15185
468,000
PCE
16195
511,000
PCE
17202
533,000
PCE
18208
584,000
PCE
19216
624,000
PCE
20224
666,000
PCE
21233
724,000
PCE
22248
773,000
PCE
23257
922,000
PCE
24267
940,000
PCE
25274
1,022,000
PCE
26285
1,084,000
PCE
27295
1,098,000
PCE
28305
1,211,000
PCE
29320
1,276,000
PCE
30340
1,324,000
PCE
32355
1,452,000
PCE
33380
1,532,000
PCE
34390
1,837,000
PCE
35430
2,087,000
PCE
36440
2,033,000
PCE
38450
1,824,000
PCE
41460
2,761,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440 RFID. tiêu chuẩn DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
5115
25
PCE
5.5115
25
PCE
6115
25
PCE
7122
25
PCE
8133
25
PCE
9138
25
PCE
10145
25
PCE
11155
25
PCE
12162
25
PCE
13170
26
PCE
14180
26
PCE
15185
26
PCE
16195
26
PCE
17202
27
PCE
18208
27
PCE
19216
28
PCE
20224
28
PCE
21233
29
PCE
22248
29
PCE
23257
29
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440 SLS, Tiêu chuẩn DIN 3113A / ISO 3318; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
6115
739,000
PCE
7122
745,000
PCE
8133
752,000
PCE
9138
756,000
PCE
10145
766,000
PCE
11155
782,000
PCE
12162
796,000
PCE
13170
821,000
PCE
14180
830,000
PCE
15185
881,000
PCE
16195
913,000
PCE
17202
970,000
PCE
18208
995,000
PCE
19216
1,043,000
PCE
21233
1,129,000
PCE
22248
1,159,000
PCE
23257
1,074,000
PCE
24267
1,261,000
PCE
27295
1,434,000
PCE
29320
1,308,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng FACOM OGV®

Facom 440, inch sizes, NF ISO 7738 / NF ISO 1711-1 ; Tuân thủ tiêu chuẩn hàng không vũ trụ SAE AS 954E. Làm từ thép mạ chrome vanadium


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Size (mm / inch)Dài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1/4"115
271,000
PCE
5/16"133
310,000
PCE
11/32"138
314,000
PCE
3/8"145
361,000
PCE
7/16"155
366,000
PCE
1/2"170
415,000
PCE
9/16"180
449,000
PCE
5/8"195
560,000
PCE
11/16"202
599,000
PCE
3/4"216
678,000
PCE
13/16"224
781,000
PCE
7/8"248
847,000
PCE
15/16"267
1,004,000
PCE
1"274
1,063,000
PCE
1 1/16"295
1,170,000
PCE
1 1/8"305
1,304,000
PCE
1 1/4"355
1,600,000
PCE
1 5/16"380
1,579,000
PCE
1 3/8"430
1,660,000
PCE
1 7/16"440
1,692,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê vòng miệng STAHLWILLE

Stahlwille 16 (3.2-5 mm) / Stahlwille 13 (5.5-60 mm), Tiêu chuẩn DIN 3113 form A / ISO 7738 form A, Được làm từ thép mạ chrome.


GERMANY

Made in Germany