Cờ lê tự động

Thương hiệu

Cờ lê tự động FUTURO

Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated, heavy-duty industrial quality, flat form, without reversing lever, thus also suitable for cramped and narrow spaces. Right/left reversing by turning the wrench over., return angle only 5°


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321505.0100

Cờ lê tự động FUTURO 5.5

5.5
296,000
PCE

321505.0200

Cờ lê tự động FUTURO 6

6
296,000
PCE

321505.0300

Cờ lê tự động FUTURO 7

7
299,000
PCE

321505.0400

Cờ lê tự động FUTURO 8

8
303,000
PCE

321505.0500

Cờ lê tự động FUTURO 9

9
309,000
PCE

321505.0600

Cờ lê tự động FUTURO 10

10
322,000
PCE

321505.0700

Cờ lê tự động FUTURO 11

11
332,000
PCE

321505.0800

Cờ lê tự động FUTURO 12

12
355,000
PCE

321505.0900

Cờ lê tự động FUTURO 13

13
378,000
PCE

321505.1000

Cờ lê tự động FUTURO 14

14
406,000
PCE

321505.1100

Cờ lê tự động FUTURO 15

15
437,000
PCE

321505.1200

Cờ lê tự động FUTURO 16

16
491,000
PCE

321505.1300

Cờ lê tự động FUTURO 17

17
520,000
PCE

321505.1400

Cờ lê tự động FUTURO 18

18
560,000
PCE

321505.1500

Cờ lê tự động FUTURO 19

19
586,000
PCE

321505.1700

Cờ lê tự động FUTURO 22

22
861,000
PCE

321505.1800

Cờ lê tự động FUTURO 24

24
1,071,000
PCE

321505.1900

Cờ lê tự động FUTURO 27

27
1,468,000
PCE

321505.2000

Cờ lê tự động FUTURO 30

30
1,739,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê tự động FACOM

Facom 467, Được làm từ thép mạ chrome-vanadium nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc hẹp. Đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không vũ trụ


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321540.0050

Cờ lê tự động FACOM 6

6
494,000
PCE

321540.0080

Cờ lê tự động FACOM 7

7
524,000
PCE

321540.0100

Cờ lê tự động FACOM 8

8
528,000
PCE

321540.0200

Cờ lê tự động FACOM 9

9
547,000
PCE

321540.0300

Cờ lê tự động FACOM 10

10
601,000
PCE

321540.0400

Cờ lê tự động FACOM 11

11
620,000
PCE

321540.0500

Cờ lê tự động FACOM 12

12
642,000
PCE

321540.0600

Cờ lê tự động FACOM 13

13
679,000
PCE

321540.0700

Cờ lê tự động FACOM 14

14
698,000
PCE

321540.0800

Cờ lê tự động FACOM 15

15
721,000
PCE

321540.0900

Cờ lê tự động FACOM 16

16
806,000
PCE

321540.1000

Cờ lê tự động FACOM 17

17
824,000
PCE

321540.1100

Cờ lê tự động FACOM 18

18
896,000
PCE

321540.1200

Cờ lê tự động FACOM 19

19
941,000
PCE

321540.1300

Cờ lê tự động FACOM 21

21
1,302,000
PCE

321540.1400

Cờ lê tự động FACOM 22

22
1,336,000
PCE

321540.1500

Cờ lê tự động FACOM 24

24
1,553,000
PCE

321540.1600

Cờ lê tự động FACOM 27

27
2,467,000
PCE

321540.1700

Cờ lê tự động FACOM 30

30
3,006,000
PCE

321540.1800

Cờ lê tự động FACOM 32

32
3,397,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê tự động FACOM

FACOM 467R, Được làm từ thép mạ chrome vanadium, thiết kế cấu tạo nhỏ gọn


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321545.0100

Cờ lê tự động FACOM 8

8
712,000
PCE

321545.0300

Cờ lê tự động FACOM 10

10
785,000
PCE

321545.0400

Cờ lê tự động FACOM 11

11
820,000
PCE

321545.0500

Cờ lê tự động FACOM 12

12
852,000
PCE

321545.0600

Cờ lê tự động FACOM 13

13
869,000
PCE

321545.0700

Cờ lê tự động FACOM 14

14
989,000
PCE

321545.0900

Cờ lê tự động FACOM 16

16
1,132,000
PCE

321545.1000

Cờ lê tự động FACOM 17

17
1,142,000
PCE

321545.1100

Cờ lê tự động FACOM 18

18
1,201,000
PCE

321545.1200

Cờ lê tự động FACOM 19

19
1,296,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê tự động FACOM

Facom 467S/BS,Tiêu chuẩn ISO 1711-1, Được làm từ thép mạ chrome-vanadium nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc hẹp. Đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không vũ trụ


AUSTRIA

Made in Austria

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321555.0150

Cờ lê tự động FACOM 7

7
480,000
PCE

321555.0250

Cờ lê tự động FACOM 8

8
484,000
PCE

321555.0450

Cờ lê tự động FACOM 10

10
550,000
PCE

321555.0550

Cờ lê tự động FACOM 11

11
593,000
PCE

321555.0650

Cờ lê tự động FACOM 12

12
602,000
PCE

321555.0750

Cờ lê tự động FACOM 13

13
630,000
PCE

321555.0850

Cờ lê tự động FACOM 14

14
674,000
PCE

321555.0950

Cờ lê tự động FACOM 15

15
688,000
PCE

321555.1050

Cờ lê tự động FACOM 16

16
786,000
PCE

321555.1150

Cờ lê tự động FACOM 17

17
796,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê tự động, đảo chiều FUTURO-321557

In chrome-vanadium steel, drop-forged, chrome-plated. Ring end offset 15°, reversible, return angle just 5°, with special profile for metric hex, metric double hex, inch hex, metric square, external TORX® screws. Slim form, thus also ideal for cramped and narrow spaces.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321557.0100

Cờ lê tự động FUTURO 8

8
351,000
PCE

321557.0200

Cờ lê tự động FUTURO 9

9
355,000
PCE

321557.0300

Cờ lê tự động FUTURO 10

10
380,000
PCE

321557.0400

Cờ lê tự động FUTURO 11

11
386,000
PCE

321557.0500

Cờ lê tự động FUTURO 12

12
403,000
PCE

321557.0600

Cờ lê tự động FUTURO 13

13
436,000
PCE

321557.0700

Cờ lê tự động FUTURO 14

14
471,000
PCE

321557.0800

Cờ lê tự động FUTURO 15

15
481,000
PCE

321557.0900

Cờ lê tự động FUTURO 16

16
529,000
PCE

321557.1000

Cờ lê tự động FUTURO 17

17
576,000
PCE

321557.1100

Cờ lê tự động FUTURO 18

18
603,000
PCE

321557.1200

Cờ lê tự động FUTURO 19

19
644,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê tự động, gập góc FACOM

Facom 467BF, Được làm từ thép mạ chrome-vanadium nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc hẹp.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321565.0100

Cờ lê tự động FACOM 8

8
517,000
PCE

321565.0200

Cờ lê tự động FACOM 10

10
596,000
PCE

321565.0300

Cờ lê tự động FACOM 11

11
593,000
PCE

321565.0400

Cờ lê tự động FACOM 12

12
614,000
PCE

321565.0500

Cờ lê tự động FACOM 13

13
641,000
PCE

321565.0600

Cờ lê tự động FACOM 14

14
696,000
PCE

321565.0700

Cờ lê tự động FACOM 15

15
714,000
PCE

321565.0800

Cờ lê tự động FACOM 16

16
744,000
PCE

321565.0900

Cờ lê tự động FACOM 17

17
778,000
PCE

321565.1000

Cờ lê tự động FACOM 18

18
845,000
PCE

321565.1100

Cờ lê tự động FACOM 19

19
884,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đóng mở tự động FACOM

Facom 70A, Được làm từ thép mạ chrome thiết kế cấu tạo nhỏ gọn


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

321730.0400

Cờ lê tự động FACOM 10

10
1,268,000
PCE

321730.0500

Cờ lê tự động FACOM 11

11
1,344,000
PCE

321730.0600

Cờ lê tự động FACOM 12

12
1,405,000
PCE

321730.0700

Cờ lê tự động FACOM 13

13
1,412,000
PCE

321730.0800

Cờ lê tự động FACOM 14

14
1,553,000
PCE

321730.1000

Cờ lê tự động FACOM 17

17
1,642,000
PCE

321730.1200

Cờ lê tự động FACOM 19

19
1,674,000
PCE

321730.1400

Cờ lê tự động FACOM 22

22
1,886,000
PCE

321730.1600

Cờ lê tự động FACOM 24

24
2,131,000
PCE

321730.1700

Cờ lê tự động FACOM 27

27
3,332,000
PCE

321730.1800

Cờ lê tự động FACOM 30

30
3,552,000
PCE

321730.1900

Cờ lê tự động FACOM 32

32
3,650,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê tự động FACOM-322235

Facom 64, Được làm từ thép mạ chrome thiết kế cấu tạo nhỏ gọn có thể đảo chiều


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

322235.0100

Cờ lê tự động FACOM 6 x 7

6 x 7
1,074,000
PCE

322235.0200

Cờ lê tự động FACOM 8 x 9

8 x 9
1,087,000
PCE

322235.0300

Cờ lê tự động FACOM 10 x 11

10 x 11
1,208,000
PCE

322235.0400

Cờ lê tự động FACOM 12 x 13

12 x 13
1,217,000
PCE

322235.0500

Cờ lê tự động FACOM 14 x 15

14 x 15
1,207,000
PCE

322235.0600

Cờ lê tự động FACOM 16 x 18

16 x 18
1,405,000
PCE

322235.0700

Cờ lê tự động FACOM 17 x 19

17 x 19
1,530,000
PCE

322235.0800

Cờ lê tự động FACOM 21 x 23

21 x 23
1,651,000
PCE

322235.0900

Cờ lê tự động FACOM 22 x 24

22 x 24
1,880,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê tự động FACOM

Facom 64, Được làm từ thép mạ chrome thiết kế cấu tạo nhỏ gọn có thể đảo chiều


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

322238.0100

Cờ lê tự động FACOM

1/4 x 5/16
857,000
PCE

322238.0200

Cờ lê tự động FACOM

5/16 x 11/32
938,000
PCE

322238.0300

Cờ lê tự động FACOM

3/8 x 7/16
985,000
PCE

322238.0400

Cờ lê tự động FACOM

1/2 x 9/16
1,172,000
PCE

322238.0500

Cờ lê tự động FACOM

5/8 x 11/16
1,387,000
PCE

322238.0600

Cờ lê tự động FACOM

3/4 x 13/16
1,518,000
PCE

322238.0700

Cờ lê tự động FACOM

7/8 x 15/16
1,673,000
PCE

Xem thêm >>