Cờ lê tự động

Thương hiệu

Cờ lê tự động FUTURO

Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated, heavy-duty industrial quality, flat form, without reversing lever, thus also suitable for cramped and narrow spaces. Right/left reversing by turning the wrench over., return angle only 5°

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321505.0100

Cờ lê tự động FUTURO 5.5

5.5
309,000 PCE

321505.0200

Cờ lê tự động FUTURO 6

6
309,000 PCE

321505.0300

Cờ lê tự động FUTURO 7

7
311,000 PCE

321505.0400

Cờ lê tự động FUTURO 8

8
321,000 PCE

321505.0500

Cờ lê tự động FUTURO 9

9
327,000 PCE

321505.0600

Cờ lê tự động FUTURO 10

10
335,000 PCE

321505.0700

Cờ lê tự động FUTURO 11

11
352,000 PCE

321505.0800

Cờ lê tự động FUTURO 12

12
374,000 PCE

321505.0900

Cờ lê tự động FUTURO 13

13
397,000 PCE

321505.1000

Cờ lê tự động FUTURO 14

14
433,000 PCE

321505.1100

Cờ lê tự động FUTURO 15

15
463,000 PCE

321505.1200

Cờ lê tự động FUTURO 16

16
520,000 PCE

321505.1300

Cờ lê tự động FUTURO 17

17
550,000 PCE

321505.1400

Cờ lê tự động FUTURO 18

18
597,000 PCE

321505.1500

Cờ lê tự động FUTURO 19

19
624,000 PCE

321505.1700

Cờ lê tự động FUTURO 22

22
908,000 PCE

321505.1800

Cờ lê tự động FUTURO 24

24
1,133,000 PCE

321505.1900

Cờ lê tự động FUTURO 27

27
1,574,000 PCE

321505.2000

Cờ lê tự động FUTURO 30

30
1,856,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê tự động FACOM

Facom 467, Được làm từ thép mạ chrome-vanadium nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc hẹp. Đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không vũ trụ

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321540.0050

Cờ lê tự động FACOM 6

6
519,000 PCE

321540.0080

Cờ lê tự động FACOM 7

7
550,000 PCE

321540.0100

Cờ lê tự động FACOM 8

8
554,000 PCE

321540.0200

Cờ lê tự động FACOM 9

9
574,000 PCE

321540.0300

Cờ lê tự động FACOM 10

10
631,000 PCE

321540.0400

Cờ lê tự động FACOM 11

11
651,000 PCE

321540.0500

Cờ lê tự động FACOM 12

12
674,000 PCE

321540.0600

Cờ lê tự động FACOM 13

13
713,000 PCE

321540.0700

Cờ lê tự động FACOM 14

14
733,000 PCE

321540.0800

Cờ lê tự động FACOM 15

15
757,000 PCE

321540.0900

Cờ lê tự động FACOM 16

16
846,000 PCE

321540.1000

Cờ lê tự động FACOM 17

17
865,000 PCE

321540.1100

Cờ lê tự động FACOM 18

18
941,000 PCE

321540.1200

Cờ lê tự động FACOM 19

19
988,000 PCE

321540.1300

Cờ lê tự động FACOM 21

21
1,367,000 PCE

321540.1400

Cờ lê tự động FACOM 22

22
1,403,000 PCE

321540.1500

Cờ lê tự động FACOM 24

24
1,631,000 PCE

321540.1600

Cờ lê tự động FACOM 27

27
2,590,000 PCE

321540.1700

Cờ lê tự động FACOM 30

30
3,156,000 PCE

321540.1800

Cờ lê tự động FACOM 32

32
3,567,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê tự động FACOM

FACOM 467R, Được làm từ thép mạ chrome vanadium, thiết kế cấu tạo nhỏ gọn

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321545.0100

Cờ lê tự động FACOM 8

8
748,000 PCE

321545.0300

Cờ lê tự động FACOM 10

10
824,000 PCE

321545.0400

Cờ lê tự động FACOM 11

11
861,000 PCE

321545.0500

Cờ lê tự động FACOM 12

12
895,000 PCE

321545.0600

Cờ lê tự động FACOM 13

13
912,000 PCE

321545.0700

Cờ lê tự động FACOM 14

14
1,038,000 PCE

321545.0900

Cờ lê tự động FACOM 16

16
1,189,000 PCE

321545.1000

Cờ lê tự động FACOM 17

17
1,199,000 PCE

321545.1100

Cờ lê tự động FACOM 18

18
1,261,000 PCE

321545.1200

Cờ lê tự động FACOM 19

19
1,361,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê tự động FACOM

Facom 467S/BS,Tiêu chuẩn ISO 1711-1, Được làm từ thép mạ chrome-vanadium nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc hẹp. Đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không vũ trụ

AUSTRIA

Made in Austria

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321555.0150

Cờ lê tự động FACOM 7

7
504,000 PCE

321555.0250

Cờ lê tự động FACOM 8

8
508,000 PCE

321555.0450

Cờ lê tự động FACOM 10

10
578,000 PCE

321555.0550

Cờ lê tự động FACOM 11

11
623,000 PCE

321555.0650

Cờ lê tự động FACOM 12

12
606,000 PCE

321555.0750

Cờ lê tự động FACOM 13

13
662,000 PCE

321555.0850

Cờ lê tự động FACOM 14

14
708,000 PCE

321555.0950

Cờ lê tự động FACOM 15

15
722,000 PCE

321555.1050

Cờ lê tự động FACOM 16

16
825,000 PCE

321555.1150

Cờ lê tự động FACOM 17

17
836,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê tự động, đảo chiều FUTURO-321557

In chrome-vanadium steel, drop-forged, chrome-plated. Ring end offset 15°, reversible, return angle just 5°, with special profile for metric hex, metric double hex, inch hex, metric square, external TORX® screws. Slim form, thus also ideal for cramped and narrow spaces.

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321557.0100

Cờ lê tự động FUTURO 8

8
344,000 PCE

321557.0200

Cờ lê tự động FUTURO 9

9
349,000 PCE

321557.0300

Cờ lê tự động FUTURO 10

10
373,000 PCE

321557.0400

Cờ lê tự động FUTURO 11

11
379,000 PCE

321557.0500

Cờ lê tự động FUTURO 12

12
396,000 PCE

321557.0600

Cờ lê tự động FUTURO 13

13
428,000 PCE

321557.0700

Cờ lê tự động FUTURO 14

14
464,000 PCE

321557.0800

Cờ lê tự động FUTURO 15

15
474,000 PCE

321557.0900

Cờ lê tự động FUTURO 16

16
522,000 PCE

321557.1000

Cờ lê tự động FUTURO 17

17
568,000 PCE

321557.1100

Cờ lê tự động FUTURO 18

18
596,000 PCE

321557.1200

Cờ lê tự động FUTURO 19

19
636,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê tự động, gập góc FACOM

Facom 467BF, Được làm từ thép mạ chrome-vanadium nhỏ gọn phù hợp với không gian làm việc hẹp.

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321565.0100

Cờ lê tự động FACOM 8

8
543,000 PCE

321565.0200

Cờ lê tự động FACOM 10

10
626,000 PCE

321565.0300

Cờ lê tự động FACOM 11

11
623,000 PCE

321565.0400

Cờ lê tự động FACOM 12

12
645,000 PCE

321565.0500

Cờ lê tự động FACOM 13

13
673,000 PCE

321565.0600

Cờ lê tự động FACOM 14

14
731,000 PCE

321565.0700

Cờ lê tự động FACOM 15

15
750,000 PCE

321565.0800

Cờ lê tự động FACOM 16

16
781,000 PCE

321565.0900

Cờ lê tự động FACOM 17

17
817,000 PCE

321565.1000

Cờ lê tự động FACOM 18

18
887,000 PCE

321565.1100

Cờ lê tự động FACOM 19

19
928,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê đóng mở tự động FACOM

Facom 70A, Được làm từ thép mạ chrome thiết kế cấu tạo nhỏ gọn

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

321730.0400

Cờ lê tự động FACOM 10

10
1,331,000 PCE

321730.0500

Cờ lê tự động FACOM 11

11
1,411,000 PCE

321730.0600

Cờ lê tự động FACOM 12

12
1,475,000 PCE

321730.0700

Cờ lê tự động FACOM 13

13
1,483,000 PCE

321730.0800

Cờ lê tự động FACOM 14

14
1,631,000 PCE

321730.1000

Cờ lê tự động FACOM 17

17
1,724,000 PCE

321730.1200

Cờ lê tự động FACOM 19

19
1,758,000 PCE

321730.1400

Cờ lê tự động FACOM 22

22
1,980,000 PCE

321730.1600

Cờ lê tự động FACOM 24

24
2,238,000 PCE

321730.1700

Cờ lê tự động FACOM 27

27
3,499,000 PCE

321730.1800

Cờ lê tự động FACOM 30

30
3,730,000 PCE

321730.1900

Cờ lê tự động FACOM 32

32
3,833,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê tự động FACOM-322235

Facom 64, Được làm từ thép mạ chrome thiết kế cấu tạo nhỏ gọn có thể đảo chiều

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

322235.0100

Cờ lê tự động FACOM 6 x 7

6 x 7
1,111,000 PCE

322235.0200

Cờ lê tự động FACOM 8 x 9

8 x 9
1,141,000 PCE

322235.0300

Cờ lê tự động FACOM 10 x 11

10 x 11
1,268,000 PCE

322235.0400

Cờ lê tự động FACOM 12 x 13

12 x 13
1,278,000 PCE

322235.0500

Cờ lê tự động FACOM 14 x 15

14 x 15
1,267,000 PCE

322235.0600

Cờ lê tự động FACOM 16 x 18

16 x 18
1,475,000 PCE

322235.0700

Cờ lê tự động FACOM 17 x 19

17 x 19
1,607,000 PCE

322235.0800

Cờ lê tự động FACOM 21 x 23

21 x 23
1,734,000 PCE

322235.0900

Cờ lê tự động FACOM 22 x 24

22 x 24
1,974,000 PCE

Xem thêm >>

Cờ lê tự động FACOM

Facom 64, Được làm từ thép mạ chrome thiết kế cấu tạo nhỏ gọn có thể đảo chiều

FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Kích cỡ Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

322238.0100

Cờ lê tự động FACOM

1/4 x 5/16
900,000 PCE

322238.0200

Cờ lê tự động FACOM

5/16 x 11/32
985,000 PCE

322238.0300

Cờ lê tự động FACOM

3/8 x 7/16
1,034,000 PCE

322238.0400

Cờ lê tự động FACOM

1/2 x 9/16
1,230,000 PCE

322238.0500

Cờ lê tự động FACOM

5/8 x 11/16
1,456,000 PCE

322238.0600

Cờ lê tự động FACOM

3/4 x 13/16
1,594,000 PCE

322238.0700

Cờ lê tự động FACOM

7/8 x 15/16
1,757,000 PCE

Xem thêm >>