Cờ lê, tròng vặn

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL

The opening of the socket for changeover of the reversible tye enables easy cleaning of sand and dirt. A hole for attaching a safety rope is provided in all sizes(2 holes for 17x19 / 17x21 / 19x21).

tag: RN1012, RN1013, RN1014, RN1113, RN1214, RN1317, RN1319, RN1415, RN1417, RN1618, RN1719, RN1721, RN1722, RN1921, RN1922, RN1924, RN2123, RN2124, RN2126, RN2127, RN2224, RN2227, RN2326, RN2426, RN2427, RN2430, RN2632, RN2730, RN2732, RN3032, RN3036, RN3235, RN3236, RN3541, RN3641, RN4146, RN4650


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm)Khối lượng (kg) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

1082663.001

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 10×12 mm

10×122250.16
310,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.002

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 10×13 mm

10×132250.16
316,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.003

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 10×14 mm

10×142250.16
335,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.004

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 11×13 mm

11×132250.16
310,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.005

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 12×14 mm

12×142250.16
310,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.006

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 13×17 mm

13×172650.24
323,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.007

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 13×19 mm

13×193100.4
401,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.008

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 14×15 mm

14×152650.24
374,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.009

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 14×17 mm

14×172650.24
326,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.010

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 17×19 mm

17×193100.4
342,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.011

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 17×21 mm

17×213100.4
342,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.012

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 17×22 mm

17×223100.43
436,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.013

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 19×21 mm

19×213100.4
338,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.014

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 19×22 mm

19×223100.43
436,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.015

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 19×24 mm

19×243550.68
502,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.016

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 21×24 mm

21×243550.68
520,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.017

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 21×26 mm

21×263550.68
502,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.018

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 21×27 mm

21×273550.68
576,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.019

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 22×24 mm

22×243550.68
502,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.020

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 22×27 mm

22×273550.68
558,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.021

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 23×26 mm

23×263550.68
524,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.022

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 24×26 mm

24×263550.68
517,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.023

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 24×27 mm

24×273550.68
558,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.024

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 24×30 mm

24×304001.08
721,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.025

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 26×32 mm

26×324001.08
716,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.026

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 27×30 mm

27×304001.08
716,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.027

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 27×32 mm

27×324001.08
716,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.028

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 30×32 mm

30×324001.08
716,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.029

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 32×35 mm

32×354451.4
914,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.030

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 32×36 mm

32×364451.4
911,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.031

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 35×41 mm

35×414902.05
1,394,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.032

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 36×41 mm

36×414902.05
1,394,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.033

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 41×46 mm

41×465002.5
1,966,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

1082663.034

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 46×50 mm

46×505453.08
2,378,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Cờ lê đầu mở NERIOX

Tiêu chuẩn DIN 894/ISO 3318,Được làm từ thép đặc biệt, độ bền 140–170 kg/mm2.


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

321016.0100

Cờ lê đầu mở NERIOX 6 mm

673
30,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.0200

Cờ lê đầu mở NERIOX 7 mm

777
30,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.0300

Cờ lê đầu mở NERIOX 8 mm

895
33,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.0400

Cờ lê đầu mở NERIOX 9 mm

9100
35,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.0500

Cờ lê đầu mở NERIOX 10 mm

10105
34,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.0600

Cờ lê đầu mở NERIOX 11 mm

11110
35,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.0700

Cờ lê đầu mở NERIOX 12 mm

12125
46,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.0800

Cờ lê đầu mở NERIOX 13 mm

13130
51,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.0900

Cờ lê đầu mở NERIOX 14 mm

14140
57,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1000

Cờ lê đầu mở NERIOX 15 mm

15150
55,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1100

Cờ lê đầu mở NERIOX 16 mm

16155
65,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1200

Cờ lê đầu mở NERIOX 17 mm

17155
70,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1300

Cờ lê đầu mở NERIOX 18 mm

18161
66,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1400

Cờ lê đầu mở NERIOX 19 mm

19170
87,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1500

Cờ lê đầu mở NERIOX 21 mm

21181
107,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1600

Cờ lê đầu mở NERIOX 22 mm

22193
113,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1700

Cờ lê đầu mở NERIOX 24 mm

24216
152,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1800

Cờ lê đầu mở NERIOX 27 mm

27240
189,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.1900

Cờ lê đầu mở NERIOX 30 mm

30260
268,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321016.2000

Cờ lê đầu mở NERIOX 32 mm

32274
293,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Cờ lê đầu mở NERIOX

Tiêu chuẩn DIN 894/ISO 3318,Được làm từ thép đặc biệt, độ bền 140–170 kg/mm2


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

321021.0100

Cờ lê đầu mở NERIOX 6 mm

673
25,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.0200

Cờ lê đầu mở NERIOX 7 mm

777
25,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.0300

Cờ lê đầu mở NERIOX 8 mm

895
27,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.0400

Cờ lê đầu mở NERIOX 9 mm

9100
27,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.0500

Cờ lê đầu mở NERIOX 10 mm

10105
30,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.0600

Cờ lê đầu mở NERIOX 11 mm

11110
34,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.0700

Cờ lê đầu mở NERIOX 12 mm

12125
39,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.0800

Cờ lê đầu mở NERIOX 13 mm

13130
47,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.0900

Cờ lê đầu mở NERIOX 14 mm

14140
48,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1000

Cờ lê đầu mở NERIOX 15 mm

15150
57,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1100

Cờ lê đầu mở NERIOX 16 mm

16155
60,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1200

Cờ lê đầu mở NERIOX 17 mm

17155
66,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1300

Cờ lê đầu mở NERIOX 18 mm

18161
66,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1400

Cờ lê đầu mở NERIOX 19 mm

19170
78,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1500

Cờ lê đầu mở NERIOX 21 mm

21181
96,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1600

Cờ lê đầu mở NERIOX 22 mm

22193
114,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1700

Cờ lê đầu mở NERIOX 24 mm

24216
130,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1800

Cờ lê đầu mở NERIOX 27 mm

27240
170,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.1900

Cờ lê đầu mở NERIOX 30 mm

30260
252,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2000

Cờ lê đầu mở NERIOX 32 mm

32274
273,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2100

Cờ lê đầu mở NERIOX 34 mm

34295
351,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2200

Cờ lê đầu mở NERIOX 36 mm

36299
386,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2300

Cờ lê đầu mở NERIOX 38 mm

38324
425,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2400

Cờ lê đầu mở NERIOX 41 mm

41339
559,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2500

Cờ lê đầu mở NERIOX 46 mm

46380
679,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2600

Cờ lê đầu mở NERIOX 50 mm

50401
906,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2700

Cờ lê đầu mở NERIOX 55 mm

55442
1,053,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2800

Cờ lê đầu mở NERIOX 60 mm

60473
1,399,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.2900

Cờ lê đầu mở NERIOX 65 mm

65522
1,716,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3000

Cờ lê đầu mở NERIOX 70 mm

70570
2,419,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3100

Cờ lê đầu mở NERIOX 75 mm

75608
3,197,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3200

Cờ lê đầu mở NERIOX 80 mm

80644
4,776,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3300

Cờ lê đầu mở NERIOX 85 mm

85686
4,950,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3400

Cờ lê đầu mở NERIOX 90 mm

90738
5,831,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3500

Cờ lê đầu mở NERIOX 95 mm

95738
8,685,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3600

Cờ lê đầu mở NERIOX 100 mm

100855
8,947,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3700

Cờ lê đầu mở NERIOX 105 mm

105855
10,563,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3800

Cờ lê đầu mở NERIOX 110 mm

1101100
11,775,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.3900

Cờ lê đầu mở NERIOX 115 mm

1151100
12,728,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321021.4000

Cờ lê đầu mở NERIOX 120 mm

1201100
13,203,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Cờ lê đóng đầu mở WGB-321030

DIN 133, special steel, phosphated up to 100 mm, grey finish from 105 mm. Larger opening widths are available.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

321030.0100

Cờ lê đóng đầu mở WGB 24 mm

24180
608,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.0200

Cờ lê đóng đầu mở WGB 27 mm

27180
664,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.0300

Cờ lê đóng đầu mở WGB 30 mm

30190
789,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.0400

Cờ lê đóng đầu mở WGB 32 mm

32190
996,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.0500

Cờ lê đóng đầu mở WGB 36 mm

36215
1,256,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.0600

Cờ lê đóng đầu mở WGB 41 mm

41235
1,379,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.0700

Cờ lê đóng đầu mở WGB 46 mm

46235
2,235,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.0800

Cờ lê đóng đầu mở WGB 50 mm

50275
2,513,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.0900

Cờ lê đóng đầu mở WGB 55 mm

55300
3,249,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1000

Cờ lê đóng đầu mở WGB 60 mm

60320
3,843,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1100

Cờ lê đóng đầu mở WGB 65 mm

65340
4,520,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1200

Cờ lê đóng đầu mở WGB 70 mm

70375
5,597,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1300

Cờ lê đóng đầu mở WGB 75 mm

75375
6,911,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1400

Cờ lê đóng đầu mở WGB 80 mm

80408
8,301,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1500

Cờ lê đóng đầu mở WGB 85 mm

85408
8,753,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1600

Cờ lê đóng đầu mở WGB 90 mm

90445
11,855,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1700

Cờ lê đóng đầu mở WGB 95 mm

95445
11,151,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1800

Cờ lê đóng đầu mở WGB 100 mm

100485
13,198,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.1900

Cờ lê đóng đầu mở WGB 105 mm

105485
24,681,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.2000

Cờ lê đóng đầu mở WGB 110 mm

110510
27,550,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.2100

Cờ lê đóng đầu mở WGB 115 mm

115510
23,699,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321030.2200

Cờ lê đóng đầu mở WGB 120 mm

120545
33,188,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE-321035

DIN 133, Được làm từ thép đặc biệt


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

321035.0100

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 27 mm

27180
936,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.0200

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 30 mm

30190
1,032,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.0300

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 32 mm

32190
1,069,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.0400

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 36 mm

36215
1,372,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.0500

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 41 mm

41235
1,792,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.0600

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 46 mm

46255
2,398,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.0700

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 50 mm

50275
2,678,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.0800

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 55 mm

55300
3,406,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.0900

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 60 mm

60320
3,836,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1000

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 65 mm

65342
4,932,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1100

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 70 mm

70375
6,269,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1200

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 75 mm

75375
7,049,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1300

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 80 mm

80408
8,742,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1400

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 85 mm

85408
8,992,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1500

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 90 mm

90445
12,139,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1600

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 95 mm

95445
12,613,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1700

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 100 mm

100485
19,988,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321035.1800

Cờ lê đóng đầu mở STAHLWILLE 105 mm

105485
21,803,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Cờ lê đầu mở FACOM 44

Facom 44

NF ISO 10102, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 10102,
ISO 3318, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 3110

Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts.
Heads hinged at 15°.
Metric sizes: 3.2 to 42 mm.
Presentation: satin chrome finish


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

321060.0100

Cờ lê đầu mở FACOM 4 x 5 mm

4 x 590
184,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.0300

Cờ lê đầu mở FACOM 6 x 7 mm

6 x 7120
188,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.0500

Cờ lê đầu mở FACOM 8 x 9 mm

8 x 9137
193,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.0600

Cờ lê đầu mở FACOM 8 x 10 mm

8 x 10143
198,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.0700

Cờ lê đầu mở FACOM 10 x 11 mm

10 x 11152
222,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.0800

Cờ lê đầu mở FACOM 10 x 13 mm

10 x 13162
259,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.1000

Cờ lê đầu mở FACOM 12 x 13 mm

12 x 13167
258,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.1100

Cờ lê đầu mở FACOM 12 x 14 mm

12 x 14177
296,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.1300

Cờ lê đầu mở FACOM 13 x 17 mm

13 x 17192
344,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.1400

Cờ lê đầu mở FACOM 14 x 15 mm

14 x 15182
281,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.1600

Cờ lê đầu mở FACOM 16 x 17 mm

16 x 17200
341,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.1700

Cờ lê đầu mở FACOM 16 x 18 mm

16 x 18210
371,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.1800

Cờ lê đầu mở FACOM 17 x 19 mm

17 x 19210
385,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.1900

Cờ lê đầu mở FACOM 18 x 19 mm

18 x 19220
379,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.2000

Cờ lê đầu mở FACOM 20 x 22 mm

20 x 22240
439,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.2100

Cờ lê đầu mở FACOM 21 x 23 mm

21 x 23242
478,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.2200

Cờ lê đầu mở FACOM 22 x 24 mm

22 x 24261
527,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.2300

Cờ lê đầu mở FACOM 24 x 27 mm

24 x 27270
611,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.2400

Cờ lê đầu mở FACOM 25 x 28 mm

25 x 28282
695,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321060.2500

Cờ lê đầu mở FACOM 26 x 28 mm

26 x 28282
780,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Cờ lê hệ inch đầu mở FACOM 44

Facom 44 imperial

ASME B107.100
Open end wrenches = the open ends are slimmer than a standard combination wrench for better thickness accessibility. Examples: brake calipers, hydraulic hose locknuts.
Heads hinged at 15°.
Dimensions in inches: from 1/4" to 1"5/8.
Presentation: satin chrome finish


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

321065.0100

Cờ lê đầu mở FACOM 1/4" x 5/16"

1/4" x 5/16"120
190,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321065.0200

Cờ lê đầu mở FACOM 3/8" x 7/16"

3/8" x 7/16"152
235,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321065.0300

Cờ lê đầu mở FACOM 1/2" x 9/16"

1/2" x 9/16"177
310,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321065.0400

Cờ lê đầu mở FACOM 5/8" x 11/16"

5/8" x 11/16"210
416,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321065.0600

Cờ lê đầu mở FACOM 3/4" x 13/16"

3/4" x 13/16"240
524,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321065.0700

Cờ lê đầu mở FACOM 7/8" x 15/16"

7/8" x 15/16"261
562,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321065.0800

Cờ lê đầu mở FACOM 1" x 1 1/16"

1" x 1 1/16"282
894,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321065.0900

Cờ lê đầu mở FACOM 1 1/8" x 1 1/4"

1 1/8" x 1 1/4"318
997,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321065.1100

Cờ lê đầu mở FACOM 1 3/8" x 1 1/2"

1 3/8" x 1 1/2"381
1,722,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Xem thêm >>

Bộ cờ lê đầu mở FACOM

Facom 44, Được làm từ thép mạ chrome, thiết kế mỏng đầu hẹp đầu mở 30°.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng Số chi tiếtSize (mm / inch) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

321080.0100

Bộ cờ lê đầu mở FACOM

86…32
2,706,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321080.0200

Bộ cờ lê đầu mở FACOM

126…32
5,449,000 SET
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

Cờ lê đầu mở STAHLWILLE-321100

Stahlwille 10, DIN 3110 / ISO 10102, Được làm từ thép mạ chrome


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Đặt | Gom hàng Tình trạng hàng

321100.0100

Cờ lê đầu mở STAHLWILLE 4 x 5 mm

4 x 5100
227,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321100.0200

Cờ lê đầu mở STAHLWILLE 5.5 x 7 mm

5.5 x 7120
199,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321100.0300

Cờ lê đầu mở STAHLWILLE 6 x 7 mm

6 x 7120
164,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!

321100.0400

Cờ lê đầu mở STAHLWILLE 7 x 8 mm

7 x 8140
220,000 PCE
Đặt hàng ngay Gom hàng xuất báo giá
tự động, đăng nhập để
sử dụng tính năng này!