Cờ lê đuôi chuột

Thương hiệu

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL

The opening of the socket for changeover of the reversible tye enables easy cleaning of sand and dirt. A hole for attaching a safety rope is provided in all sizes(2 holes for 17x19 / 17x21 / 19x21).

tag: RN1012, RN1013, RN1014, RN1113, RN1214, RN1317, RN1319, RN1415, RN1417, RN1618, RN1719, RN1721, RN1722, RN1921, RN1922, RN1924, RN2123, RN2124, RN2126, RN2127, RN2224, RN2227, RN2326, RN2426, RN2427, RN2430, RN2632, RN2730, RN2732, RN3032, RN3036, RN3235, RN3236, RN3541, RN3641, RN4146, RN4650


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm)Khối lượng (kg) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10×122250.16
409,000
PCE
10×132250.16
417,000
PCE
10×142250.16
442,000
PCE
11×132250.16
409,000
PCE
12×142250.16
409,000
PCE
13×172650.24
427,000
PCE
13×193100.4
529,000
PCE
14×152650.24
494,000
PCE
14×172650.24
430,000
PCE
17×193100.4
451,000
PCE
17×213100.4
451,000
PCE
17×223100.43
575,000
PCE
19×213100.4
447,000
PCE
19×223100.43
575,000
PCE
19×243550.68
662,000
PCE
21×243550.68
686,000
PCE
21×263550.68
662,000
PCE
21×273550.68
760,000
PCE
22×243550.68
662,000
PCE
22×273550.68
737,000
PCE
23×263550.68
692,000
PCE
24×263550.68
682,000
PCE
24×273550.68
737,000
PCE
24×304001.08
952,000
PCE
26×324001.08
945,000
PCE
27×304001.08
945,000
PCE
27×324001.08
945,000
PCE
30×324001.08
945,000
PCE
32×354451.4
1,207,000
PCE
32×364451.4
1,202,000
PCE
35×414902.05
1,840,000
PCE
36×414902.05
1,840,000
PCE
41×465002.5
2,595,000
PCE
46×505453.08
3,139,000
PCE

Xem thêm >>