Cờ lê đuôi chuột

Thương hiệu

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL

The opening of the socket for changeover of the reversible tye enables easy cleaning of sand and dirt. A hole for attaching a safety rope is provided in all sizes(2 holes for 17x19 / 17x21 / 19x21).

tag: RN1012, RN1013, RN1014, RN1113, RN1214, RN1317, RN1319, RN1415, RN1417, RN1618, RN1719, RN1721, RN1722, RN1921, RN1922, RN1924, RN2123, RN2124, RN2126, RN2127, RN2224, RN2227, RN2326, RN2426, RN2427, RN2430, RN2632, RN2730, RN2732, RN3032, RN3036, RN3235, RN3236, RN3541, RN3641, RN4146, RN4650


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm)Khối lượng (kg) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

1082663.001

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 10×12 mm

10×122250.16
409,000
PCE

1082663.002

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 10×13 mm

10×132250.16
417,000
PCE

1082663.003

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 10×14 mm

10×142250.16
442,000
PCE

1082663.004

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 11×13 mm

11×132250.16
409,000
PCE

1082663.005

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 12×14 mm

12×142250.16
409,000
PCE

1082663.006

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 13×17 mm

13×172650.24
427,000
PCE

1082663.007

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 13×19 mm

13×193100.4
529,000
PCE

1082663.008

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 14×15 mm

14×152650.24
494,000
PCE

1082663.009

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 14×17 mm

14×172650.24
430,000
PCE

1082663.010

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 17×19 mm

17×193100.4
451,000
PCE

1082663.011

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 17×21 mm

17×213100.4
451,000
PCE

1082663.012

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 17×22 mm

17×223100.43
575,000
PCE

1082663.013

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 19×21 mm

19×213100.4
447,000
PCE

1082663.014

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 19×22 mm

19×223100.43
575,000
PCE

1082663.015

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 19×24 mm

19×243550.68
662,000
PCE

1082663.016

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 21×24 mm

21×243550.68
686,000
PCE

1082663.017

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 21×26 mm

21×263550.68
662,000
PCE

1082663.018

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 21×27 mm

21×273550.68
760,000
PCE

1082663.019

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 22×24 mm

22×243550.68
662,000
PCE

1082663.020

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 22×27 mm

22×273550.68
737,000
PCE

1082663.021

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 23×26 mm

23×263550.68
692,000
PCE

1082663.022

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 24×26 mm

24×263550.68
682,000
PCE

1082663.023

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 24×27 mm

24×273550.68
737,000
PCE

1082663.024

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 24×30 mm

24×304001.08
952,000
PCE

1082663.025

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 26×32 mm

26×324001.08
945,000
PCE

1082663.026

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 27×30 mm

27×304001.08
945,000
PCE

1082663.027

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 27×32 mm

27×324001.08
945,000
PCE

1082663.028

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 30×32 mm

30×324001.08
945,000
PCE

1082663.029

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 32×35 mm

32×354451.4
1,207,000
PCE

1082663.030

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 32×36 mm

32×364451.4
1,202,000
PCE

1082663.031

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 35×41 mm

35×414902.05
1,840,000
PCE

1082663.032

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 36×41 mm

36×414902.05
1,840,000
PCE

1082663.033

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 41×46 mm

41×465002.5
2,595,000
PCE

1082663.034

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL 46×50 mm

46×505453.08
3,139,000
PCE

Xem thêm >>