Cờ lê đuôi chuột

Thương hiệu

Cờ lê đuôi chuột size kép SUPERTOOL

The opening of the socket for changeover of the reversible tye enables easy cleaning of sand and dirt. A hole for attaching a safety rope is provided in all sizes(2 holes for 17x19 / 17x21 / 19x21).

tag: RN1012, RN1013, RN1014, RN1113, RN1214, RN1317, RN1319, RN1415, RN1417, RN1618, RN1719, RN1721, RN1722, RN1921, RN1922, RN1924, RN2123, RN2124, RN2126, RN2127, RN2224, RN2227, RN2326, RN2426, RN2427, RN2430, RN2632, RN2730, RN2732, RN3032, RN3036, RN3235, RN3236, RN3541, RN3641, RN4146, RN4650


JAPAN

Made in Japan

Mã & tên hàng Size (mm)Dài (mm)Khối lượng (kg) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
10×122250.16
470,000
PCE
10×132250.16
480,000
PCE
10×142250.16
508,000
PCE
11×132250.16
470,000
PCE
12×142250.16
470,000
PCE
13×172650.24
491,000
PCE
13×193100.4
608,000
PCE
14×152650.24
568,000
PCE
14×172650.24
495,000
PCE
17×193100.4
519,000
PCE
17×213100.4
519,000
PCE
17×223100.43
661,000
PCE
19×213100.4
514,000
PCE
19×223100.43
661,000
PCE
19×243550.68
761,000
PCE
21×243550.68
789,000
PCE
21×263550.68
761,000
PCE
21×273550.68
874,000
PCE
22×243550.68
761,000
PCE
22×273550.68
848,000
PCE
23×263550.68
796,000
PCE
24×263550.68
784,000
PCE
24×273550.68
848,000
PCE
24×304001.08
PCE
26×324001.08
PCE
27×304001.08
PCE
27×324001.08
PCE
30×324001.08
PCE
32×354451.4
PCE
32×364451.4
PCE
35×414902.05
PCE
36×414902.05
PCE
41×465002.5
PCE
46×505453.08
PCE

Xem thêm >>