Cờ lê đóng

Thương hiệu

Cờ lê đóng đầu mở WGB

DIN 133, special steel, phosphated up to 100 mm, grey finish from 105 mm.

Larger opening widths are available.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
24180
750,000
PCE
27180
806,000
PCE
30190
PCE
32190
PCE
36215
PCE
41235
PCE
46235
PCE
50275
PCE
55300
PCE
60320
PCE
65340
PCE
70375
PCE
75375
PCE
80408
PCE
85408
PCE
90445
PCE
95445
PCE
100485
PCE
105485
PCE
110510
PCE
115510
PCE
120545
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đầu mở STAHLWILLE

DIN 133, Được làm từ thép đặc biệt


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
27180
PCE
30190
PCE
32190
PCE
36215
PCE
41235
PCE
46255
PCE
50275
PCE
55300
PCE
60320
PCE
65342
PCE
70375
PCE
75375
PCE
80408
PCE
85408
PCE
90445
PCE
95445
PCE
100485
PCE
105485
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đầu mở STAHLWILLE

DIN 133, Được làm từ thép đặc biệt


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
27180
PCE
30190
PCE
32190
PCE
36215
PCE
41235
PCE
46255
PCE
50275
PCE
55300
PCE
60320
PCE
65342
PCE
70375
PCE
75375
PCE
80408
PCE
85408
PCE
90445
PCE
95445
PCE
100485
PCE
105485
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đóng đầu vòng STAHLWILLE 8

Stahlwille 8, chrome-alloy steel. Extremely thin-milled rings for fastening work in tight spaces.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
32195
PCE
36195
PCE
41200
PCE
46250
PCE
50280
PCE
55300
PCE
60300
PCE
65325
PCE
70355
PCE
75360
PCE
80440
PCE
85440
PCE
90445
PCE
95450
PCE
100455
PCE
105460
PCE
110500
PCE
115505
PCE
120510
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đóng đầu vòng STAHLWILLE 4205

Stahlwille 4205, DIN 7444, special steel, steel grey.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
24160
PCE
26160
PCE
27180
PCE
28180
PCE
30190
PCE
32195
PCE
33195
PCE
36205
PCE
37205
PCE
38205
PCE
41225
PCE
42225
PCE
46240
PCE
47240
PCE
48240
PCE
50250
PCE
52250
PCE
55270
PCE
56270
PCE
60270
PCE
64290
PCE
65290
PCE
70320
PCE
75325
PCE
80345
PCE
85360
PCE
90400
PCE
95400
PCE
100400
PCE
105435