Cờ lê đầu mở

Cờ lê đầu mở NERIOX

Tiêu chuẩn DIN 894/ISO 3318,Được làm từ thép đặc biệt, độ bền 140–170 kg/mm2.


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
673
35,000
PCE
777
35,000
PCE
895
38,000
PCE
9100
40,000
PCE
10105
39,000
PCE
11110
42,000
PCE
12125
52,000
PCE
13130
57,000
PCE
14140
64,000
PCE
15150
61,000
PCE
16155
72,000
PCE
17155
75,000
PCE
18161
73,000
PCE
19170
94,000
PCE
21181
113,000
PCE
22193
121,000
PCE
24216
160,000
PCE
27240
198,000
PCE
30260
280,000
PCE
32274
304,000
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đầu mở NERIOX

Tiêu chuẩn DIN 894/ISO 3318,Được làm từ thép đặc biệt, độ bền 140–170 kg/mm2


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
673
31,000
PCE
777
31,000
PCE
895
34,000
PCE
9100
34,000
PCE
10105
36,000
PCE
11110
39,000
PCE
12125
44,000
PCE
13130
52,000
PCE
14140
52,000
PCE
15150
61,000
PCE
16155
64,000
PCE
17155
70,000
PCE
18161
70,000
PCE
19170
81,000
PCE
21181
100,000
PCE
22193
118,000
PCE
24216
135,000
PCE
27240
176,000
PCE
30260
259,000
PCE
32274
281,000
PCE
34295
359,000
PCE
36299
397,000
PCE
38324
436,000
PCE
41339
572,000
PCE
46380
694,000
PCE
50401
924,000
PCE
55442
PCE
60473
PCE
65522
PCE
70570
PCE
75608
PCE
80644
PCE
85686
PCE
90738
PCE
95738
PCE
100855
PCE
105855
PCE
1101100
PCE
1151100
PCE
1201100
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đầu mở FACOM 44

Facom 44, metric dimensions, chrome-plated, satined. Tight across-flats tolerances, slim design, narrow heads, working arc 30°.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4 x 590
157,000
PCE
6 x 7120
173,000
PCE
8 x 9137
197,000
PCE
8 x 10143
197,000
PCE
10 x 11152
212,000
PCE
10 x 13162
222,000
PCE
12 x 13167
233,000
PCE
12 x 14177
253,000
PCE
13 x 17192
319,000
PCE
14 x 15182
305,000
PCE
16 x 17200
347,000
PCE
16 x 18210
359,000
PCE
17 x 19210
401,000
PCE
18 x 19220
402,000
PCE
20 x 22240
462,000
PCE
21 x 23242
512,000
PCE
22 x 24261
521,000
PCE
24 x 27270
677,000
PCE
25 x 28282
749,000
PCE
26 x 28282
760,000
PCE
27 x 30301
784,000
PCE
30 x 32318
PCE
34 x 36342
PCE
36 x 41381
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đầu mở hệ inch FACOM 44

Facom 44, inch dimensions, chrome-plated, satined. Tight across-flats tolerances, slim design, narrow heads, working arc 30°.


FRANCE

Made in France

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1/4" x 5/16"120
204,000
PCE
3/8" x 7/16"152
240,000
PCE
1/2" x 9/16"177
295,000
PCE
5/8" x 11/16"210
407,000
PCE
3/4" x 13/16"240
493,000
PCE
7/8" x 15/16"261
580,000
PCE
1" x 1 1/16"282
914,000
PCE
1 1/8" x 1 1/4"318
PCE
1 3/8" x 1 1/2"381
PCE

Xem thêm >>


Cờ lê đầu mở STAHLWILLE 10

Stahlwille 10, DIN 3110 / ISO 10102, Được làm từ thép mạ chrome


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng SizeDài (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4 x 5100
276,000
PCE
5.5 x 7120
244,000
PCE
6 x 7120
199,000
PCE
7 x 8140
269,000
PCE
8 x 9140
222,000
PCE
8 x 10140
252,000
PCE
10 x 11155
236,000
PCE
10 x 13170
312,000
PCE
11 x 13170
347,000
PCE
12 x 13170
287,000
PCE
12 x 14170
336,000
PCE
13 x 14190
350,000
PCE
13 x 15190
365,000
PCE
13 x 17205
384,000
PCE
14 x 15190
319,000
PCE
14 x 17205
391,000
PCE
16 x 17205
347,000
PCE