Chuôi côn, áo côn mũi khoan máy

Chuôi côn mũi khoan ROEHM-242500

Taper shank shaft Taper drill chuck DIN 238. Cone: B18A*: shortened by 7 mm


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK1B10
428,000
PCE
MK1B12
433,000
PCE
MK1B16
449,000
PCE
MK1B18
462,000
PCE
MK1B18A*
454,000
PCE
MK2B10
579,000
PCE
MK2B12
584,000
PCE
MK2B16
594,000
PCE
MK2B18
603,000
PCE
MK2B18A*
589,000
PCE
MK2B22
638,000
PCE
MK3B12
806,000
PCE
MK3B16
829,000
PCE
MK3B18
844,000
PCE
MK3B18A*
827,000
PCE
MK3B22
872,000
PCE
MK3B24
894,000
PCE
MK4B16
1,252,000
PCE
MK4B18
1,265,000
PCE
MK4B18A*
1,261,000
PCE
MK4B22
1,296,000
PCE
MK4B24
1,321,000
PCE
MK5B16
2,357,000
PCE
MK5B18
2,373,000
PCE
MK5B18A*
2,402,000
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan NERIOX-242501

Taper shank shaft Taper drill chuck DIN 238.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK0B10
225,000
PCE
MK0B12
230,000
PCE
MK1B10
238,000
PCE
MK1B12
241,000
PCE
MK1B16
254,000
PCE
MK1B18
267,000
PCE
MK2B10
299,000
PCE
MK2B12
302,000
PCE
MK2B16
317,000
PCE
MK2B18
330,000
PCE
MK2B22
359,000
PCE
MK3B12
439,000
PCE
MK3B16
452,000
PCE
MK3B18
465,000
PCE
MK3B22
494,000
PCE
MK3B24
528,000
PCE
MK4B12
692,000
PCE
MK4B16
707,000
PCE
MK4B18
720,000
PCE
MK4B22
757,000
PCE
MK4B24
781,000
PCE
MK5B16
1,577,000
PCE
MK5B18
1,591,000
PCE
MK5B22
1,630,000
PCE
MK5B24
1,661,000
PCE

Xem thêm >>


Chuôi côn mũi khoan MAKE

Cylinder shaft
Taper drill chuck DIN 238.

Cone:
B18A*: shortened by 7 mm

Usable with:
173000 Tapping device TAPMATIC
173040 Tapping device TAPMATIC
241000 Keyless drill chuck ALBRECHT
241060 Keyless drill chuck ALBRECHT CNC
241080 Keyless drill chuck RÖHM Spiro
241120 Keyless drill chuck RÖHM Supra
241220 quick-action drill chuck RÖHM Supra-SK
241340 Drill chuck RÖHM Prima


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-B6
1,178,000
PCE
-B6
1,405,000
PCE
-B10
1,408,000
PCE
-B6
1,466,000
PCE
-B10
1,472,000
PCE
-B12
1,474,000
PCE
-B16
1,483,000
PCE
-B10
1,477,000
PCE
-B12
1,479,000
PCE
-B16
1,489,000
PCE
-B12
1,781,000
PCE
-B16
1,791,000
PCE
-B12
2,150,000
PCE
-B16
2,159,000
PCE
-B18A*
2,166,000
PCE
-B12
2,438,000
PCE
-B16
2,448,000
PCE
-B18A*
2,456,000
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan RÖHM-242581

DIN 2185 Design Precision version, completely hardened, ground internal and external


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT1MT0
423,000
PCE
MT2MT1
555,000
PCE
MT3MT1
790,000
PCE
MT3MT2
764,000
PCE
MT4MT1
1,208,000
PCE
MT4MT2
1,182,000
PCE
MT4MT3
1,131,000
PCE
MT5MT1
2,205,000
PCE
MT5MT2
2,154,000
PCE
MT5MT3
2,080,000
PCE
MT5MT4
1,946,000
PCE
MT6MT3
5,656,000
PCE
MT6MT4
5,476,000
PCE
MT6MT5
4,963,000
PCE

Xem thêm >>


Chuôi côn mũi khoan MAKE-242600

Similar to DIN 2187 Design Hardened on tab, outside taper ground true-to-gauge.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT1MT2
909,000
PCE
MT4MT3
2,058,000
PCE
MT4MT5
4,496,000
PCE
MT5MT3
2,852,000
PCE
MT5MT4
4,287,000
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan MAKE-242620

With forcing nut, continuous, smooth bore holes, hardened, ground. Thread: MK3: M24 x 1.5 MK4: M32 x 1.5 MK5: M45 x 2


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT3MT1
9,936,000
PCE
MT3MT2
9,897,000
PCE
MT4MT1
11,148,000
PCE
MT4MT2
11,125,000
PCE
MT4MT3
11,059,000
PCE
MT5MT2
14,308,000
PCE
MT5MT3
14,728,000
PCE
MT5MT4
14,609,000
PCE

Xem thêm >>


Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242640

DIN 317, case-hardened steel, fully hardened. Special steel, hardened in burnished tone, tempered.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
11/2
194,000
PCE
33
343,000
PCE
44
690,000
PCE
55/6
1,564,000
PCE

Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242660

Half-automatic, no hammer required, protects the spindle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1-2MK 1/2/3
2,675,000
PCE
4-6MK 4/5/6
3,476,000
PCE