Chuôi côn, áo côn mũi khoan máy

Chuôi côn mũi khoan ROEHM-242500

Taper shank shaft Taper drill chuck DIN 238. Cone: B18A*: shortened by 7 mm


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK1B10
458,000
PCE
MK1B12
463,000
PCE
MK1B16
480,000
PCE
MK1B18
491,000
PCE
MK1B18A*
484,000
PCE
MK2B10
619,000
PCE
MK2B12
624,000
PCE
MK2B16
634,000
PCE
MK2B18
642,000
PCE
MK2B18A*
629,000
PCE
MK2B22
677,000
PCE
MK3B12
857,000
PCE
MK3B16
880,000
PCE
MK3B18
894,000
PCE
MK3B18A*
878,000
PCE
MK3B22
923,000
PCE
MK3B24
944,000
PCE
MK4B16
PCE
MK4B18
PCE
MK4B18A*
PCE
MK4B22
PCE
MK4B24
PCE
MK5B16
PCE
MK5B18
PCE
MK5B18A*
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan NERIOX-242501

Taper shank shaft Taper drill chuck DIN 238.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK0B10
274,000
PCE
MK0B12
280,000
PCE
MK1B10
287,000
PCE
MK1B12
290,000
PCE
MK1B16
303,000
PCE
MK1B18
316,000
PCE
MK2B10
360,000
PCE
MK2B12
363,000
PCE
MK2B16
377,000
PCE
MK2B18
390,000
PCE
MK2B22
419,000
PCE
MK3B12
523,000
PCE
MK3B16
536,000
PCE
MK3B18
547,000
PCE
MK3B22
576,000
PCE
MK3B24
610,000
PCE
MK4B12
793,000
PCE
MK4B16
807,000
PCE
MK4B18
820,000
PCE
MK4B22
857,000
PCE
MK4B24
883,000
PCE
MK5B16
PCE
MK5B18
PCE
MK5B22
PCE
MK5B24
PCE

Xem thêm >>


Chuôi côn mũi khoan MAKE

Cylinder shaft
Taper drill chuck DIN 238.

Cone:
B18A*: shortened by 7 mm

Usable with:
173000 Tapping device TAPMATIC
173040 Tapping device TAPMATIC
241000 Keyless drill chuck ALBRECHT
241060 Keyless drill chuck ALBRECHT CNC
241080 Keyless drill chuck RÖHM Spiro
241120 Keyless drill chuck RÖHM Supra
241220 quick-action drill chuck RÖHM Supra-SK
241340 Drill chuck RÖHM Prima


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-B6
PCE
-B6
PCE
-B10
PCE
-B6
PCE
-B10
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B10
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B18A*
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B18A*
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan RÖHM-242581

DIN 2185 Design Precision version, completely hardened, ground internal and external


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT1MT0
452,000
PCE
MT2MT1
595,000
PCE
MT3MT1
840,000
PCE
MT3MT2
815,000
PCE
MT4MT1
PCE
MT4MT2
PCE
MT4MT3
PCE
MT5MT1
PCE
MT5MT2
PCE
MT5MT3
PCE
MT5MT4
PCE
MT6MT3
PCE
MT6MT4
PCE
MT6MT5
PCE

Xem thêm >>


Chuôi côn mũi khoan MAKE-242600

Similar to DIN 2187 Design Hardened on tab, outside taper ground true-to-gauge.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT1MT2
909,000
PCE
MT4MT3
PCE
MT4MT5
PCE
MT5MT3
PCE
MT5MT4
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan MAKE-242620

With forcing nut, continuous, smooth bore holes, hardened, ground. Thread: MK3: M24 x 1.5 MK4: M32 x 1.5 MK5: M45 x 2


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT3MT1
PCE
MT3MT2
PCE
MT4MT1
PCE
MT4MT2
PCE
MT4MT3
PCE
MT5MT2
PCE
MT5MT3
PCE
MT5MT4
PCE

Xem thêm >>


Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242640

DIN 317, case-hardened steel, fully hardened. Special steel, hardened in burnished tone, tempered.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
11/2
220,000
PCE
33
387,000
PCE
44
779,000
PCE
55/6
PCE

Xem thêm >>


Dụng cụ tháo chuôi côn AMF-242660

Half-automatic, no hammer required, protects the spindle.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Sizefor Morse taper Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1-2MK 1/2/3
PCE
4-6MK 4/5/6
PCE