Chuôi côn, áo côn mũi khoan

Thương hiệu

Chuôi côn mũi khoan ROEHM-242500

Taper shank shaft Taper drill chuck DIN 238. Cone: B18A*: shortened by 7 mm


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK1B10
428,000
PCE
MK1B12
433,000
PCE
MK1B16
449,000
PCE
MK1B18
462,000
PCE
MK1B18A*
454,000
PCE
MK2B10
579,000
PCE
MK2B12
584,000
PCE
MK2B16
594,000
PCE
MK2B18
603,000
PCE
MK2B18A*
589,000
PCE
MK2B22
638,000
PCE
MK3B12
806,000
PCE
MK3B16
829,000
PCE
MK3B18
844,000
PCE
MK3B18A*
827,000
PCE
MK3B22
872,000
PCE
MK3B24
894,000
PCE
MK4B16
PCE
MK4B18
PCE
MK4B18A*
PCE
MK4B22
PCE
MK4B24
PCE
MK5B16
PCE
MK5B18
PCE
MK5B18A*
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan NERIOX-242501

Taper shank shaft Taper drill chuck DIN 238.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MK0B10
225,000
PCE
MK0B12
230,000
PCE
MK1B10
238,000
PCE
MK1B12
241,000
PCE
MK1B16
254,000
PCE
MK1B18
267,000
PCE
MK2B10
299,000
PCE
MK2B12
302,000
PCE
MK2B16
317,000
PCE
MK2B18
330,000
PCE
MK2B22
359,000
PCE
MK3B12
439,000
PCE
MK3B16
452,000
PCE
MK3B18
465,000
PCE
MK3B22
494,000
PCE
MK3B24
528,000
PCE
MK4B12
692,000
PCE
MK4B16
707,000
PCE
MK4B18
720,000
PCE
MK4B22
757,000
PCE
MK4B24
781,000
PCE
MK5B16
PCE
MK5B18
PCE
MK5B22
PCE
MK5B24
PCE

Xem thêm >>


Chuôi côn mũi khoan MAKE

Cylinder shaft
Taper drill chuck DIN 238.

Cone:
B18A*: shortened by 7 mm

Usable with:
173000 Tapping device TAPMATIC
173040 Tapping device TAPMATIC
241000 Keyless drill chuck ALBRECHT
241060 Keyless drill chuck ALBRECHT CNC
241080 Keyless drill chuck RÖHM Spiro
241120 Keyless drill chuck RÖHM Supra
241220 quick-action drill chuck RÖHM Supra-SK
241340 Drill chuck RÖHM Prima


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-B6
PCE
-B6
PCE
-B10
PCE
-B6
PCE
-B10
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B10
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B18A*
PCE
-B12
PCE
-B16
PCE
-B18A*
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan RÖHM-242581

DIN 2185 Design Precision version, completely hardened, ground internal and external


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT1MT0
423,000
PCE
MT2MT1
555,000
PCE
MT3MT1
790,000
PCE
MT3MT2
764,000
PCE
MT4MT1
PCE
MT4MT2
PCE
MT4MT3
PCE
MT5MT1
PCE
MT5MT2
PCE
MT5MT3
PCE
MT5MT4
PCE
MT6MT3
PCE
MT6MT4
PCE
MT6MT5
PCE

Xem thêm >>


Chuôi côn mũi khoan MAKE-242600

Similar to DIN 2187 Design Hardened on tab, outside taper ground true-to-gauge.


EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT1MT2
909,000
PCE
MT4MT3
PCE
MT4MT5
PCE
MT5MT3
PCE
MT5MT4
PCE

Xem thêm >>


Áo côn mũi khoan MAKE-242620

With forcing nut, continuous, smooth bore holes, hardened, ground. Thread: MK3: M24 x 1.5 MK4: M32 x 1.5 MK5: M45 x 2


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
MT3MT1
PCE
MT3MT2
PCE
MT4MT1
PCE
MT4MT2
PCE
MT4MT3
PCE
MT5MT2
PCE
MT5MT3
PCE
MT5MT4
PCE

Xem thêm >>