Chuôi côn, áo côn mũi khoan

Thương hiệu

Chuôi côn mũi khoan ROEHM-242500

Taper shank shaft Taper drill chuck DIN 238. Cone: B18A*: shortened by 7 mm

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

242500.0200

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK1B10
427,000 PCE

242500.0300

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK1B12
432,000 PCE

242500.0400

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK1B16
449,000 PCE

242500.0500

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK1B18
461,000 PCE

242500.0600

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK1B18A*
454,000 PCE

242500.0700

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK2B10
576,000 PCE

242500.0800

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK2B12
582,000 PCE

242500.0900

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK2B16
592,000 PCE

242500.1000

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK2B18
602,000 PCE

242500.1100

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK2B18A*
587,000 PCE

242500.1200

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK2B22
638,000 PCE

242500.1400

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK3B12
805,000 PCE

242500.1500

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK3B16
830,000 PCE

242500.1600

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK3B18
845,000 PCE

242500.1700

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK3B18A*
827,000 PCE

242500.1800

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK3B22
875,000 PCE

242500.1900

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK3B24
897,000 PCE

242500.2100

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK4B16
1,259,000 PCE

242500.2200

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK4B18
1,273,000 PCE

242500.2300

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK4B18A*
1,268,000 PCE

242500.2400

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK4B22
1,305,000 PCE

242500.2500

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK4B24
1,332,000 PCE

242500.2700

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK5B16
2,382,000 PCE

242500.2800

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK5B18
2,398,000 PCE

242500.2900

Chuôi côn mũi khoan ROEHM

MK5B18A*
2,429,000 PCE

Xem thêm >>

Áo côn mũi khoan NERIOX-242501

Taper shank shaft Taper drill chuck DIN 238.

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

242501.0100

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK0B10
231,000 PCE

242501.0200

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK0B12
236,000 PCE

242501.0300

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK1B10
243,000 PCE

242501.0400

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK1B12
246,000 PCE

242501.0500

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK1B16
259,000 PCE

242501.0600

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK1B18
273,000 PCE

242501.0700

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK2B10
308,000 PCE

242501.0800

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK2B12
310,000 PCE

242501.0900

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK2B16
327,000 PCE

242501.1000

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK2B18
340,000 PCE

242501.1100

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK2B22
370,000 PCE

242501.1200

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK3B12
454,000 PCE

242501.1300

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK3B16
467,000 PCE

242501.1400

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK3B18
481,000 PCE

242501.1500

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK3B22
510,000 PCE

242501.1600

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK3B24
546,000 PCE

242501.1700

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK4B12
715,000 PCE

242501.1800

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK4B16
732,000 PCE

242501.1900

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK4B18
746,000 PCE

242501.2000

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK4B22
782,000 PCE

242501.2100

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK4B24
810,000 PCE

242501.2200

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK5B16
1,633,000 PCE

242501.2300

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK5B18
1,649,000 PCE

242501.2400

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK5B22
1,689,000 PCE

242501.2500

Áo côn mũi khoan NERIOX

MK5B24
1,721,000 PCE

Xem thêm >>

Chuôi côn mũi khoan MAKE

Cylinder shaft
Taper drill chuck DIN 238.

Cone:
B18A*: shortened by 7 mm

Usable with:
173000 Tapping device TAPMATIC
173040 Tapping device TAPMATIC
241000 Keyless drill chuck ALBRECHT
241060 Keyless drill chuck ALBRECHT CNC
241080 Keyless drill chuck RÖHM Spiro
241120 Keyless drill chuck RÖHM Supra
241220 quick-action drill chuck RÖHM Supra-SK
241340 Drill chuck RÖHM Prima

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

242540.0100

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B6
1,152,000 PCE

242540.0200

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B6
1,369,000 PCE

242540.0300

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B10
1,373,000 PCE

242540.0400

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B6
1,429,000 PCE

242540.0500

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B10
1,434,000 PCE

242540.0600

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B12
1,437,000 PCE

242540.0700

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B16
1,448,000 PCE

242540.0800

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B10
1,441,000 PCE

242540.0900

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B12
1,443,000 PCE

242540.1000

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B16
1,454,000 PCE

242540.1100

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B12
1,742,000 PCE

242540.1200

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B16
1,752,000 PCE

242540.1300

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B12
2,093,000 PCE

242540.1400

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B16
2,102,000 PCE

242540.1500

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B18A*
2,109,000 PCE

242540.1600

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B12
2,378,000 PCE

242540.1700

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B16
2,389,000 PCE

242540.1800

Chuôi côn mũi khoan MAKE

-B18A*
2,397,000 PCE

Xem thêm >>

Áo côn mũi khoan RÖHM-242581

DIN 2185 Design Precision version, completely hardened, ground internal and external

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

242581.0100

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT1MT0
420,000 PCE

242581.0200

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT2MT1
551,000 PCE

242581.0300

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT3MT1
789,000 PCE

242581.0400

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT3MT2
761,000 PCE

242581.0500

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT4MT1
1,214,000 PCE

242581.0600

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT4MT2
1,187,000 PCE

242581.0700

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT4MT3
1,132,000 PCE

242581.0800

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT5MT1
2,228,000 PCE

242581.0900

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT5MT2
2,175,000 PCE

242581.1000

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT5MT3
2,097,000 PCE

242581.1100

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT5MT4
1,956,000 PCE

242581.1200

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT6MT3
5,837,000 PCE

242581.1300

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT6MT4
5,537,000 PCE

242581.1400

Áo côn mũi khoan RÖHM

MT6MT5
4,999,000 PCE

Xem thêm >>

Chuôi côn mũi khoan MAKE-242600

Similar to DIN 2187 Design Hardened on tab, outside taper ground true-to-gauge.

EU

Made in Eu

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

242600.0200

Chuôi côn mũi khoan MAKE

MT1MT2
909,000 PCE

242600.1100

Chuôi côn mũi khoan MAKE

MT4MT3
2,058,000 PCE

242600.1300

Chuôi côn mũi khoan MAKE

MT4MT5
4,496,000 PCE

242600.1400

Chuôi côn mũi khoan MAKE

MT5MT3
2,852,000 PCE

242600.1500

Chuôi côn mũi khoan MAKE

MT5MT4
4,287,000 PCE

Xem thêm >>

Áo côn mũi khoan MAKE-242620

With forcing nut, continuous, smooth bore holes, hardened, ground. Thread: MK3: M24 x 1.5 MK4: M32 x 1.5 MK5: M45 x 2

SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Đầu lắp máyĐầu nối Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

242620.0100

Áo côn mũi khoan MAKE

MT3MT1
10,142,000 PCE

242620.0200

Áo côn mũi khoan MAKE

MT3MT2
10,101,000 PCE

242620.0300

Áo côn mũi khoan MAKE

MT4MT1
11,383,000 PCE

242620.0400

Áo côn mũi khoan MAKE

MT4MT2
11,360,000 PCE

242620.0500

Áo côn mũi khoan MAKE

MT4MT3
11,290,000 PCE

242620.0600

Áo côn mũi khoan MAKE

MT5MT2
14,619,000 PCE

242620.0700

Áo côn mũi khoan MAKE

MT5MT3
15,045,000 PCE

242620.0800

Áo côn mũi khoan MAKE

MT5MT4
14,921,000 PCE

Xem thêm >>