Chốt định vị xẻ rãnh

Thương hiệu

Grooved pins full length parallel grooved, type KS 3-762835

DIN 1473 / ~ISO 8740 Steel 11SMnPb30 / plain


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dung saiDài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1h94100
7,000
PCE
1h95100
9,000
PCE
1h96100
12,000
PCE
1.5h94100
5,000
PCE
1.5h95100
5,000
PCE
1.5h96100
5,000
PCE
1.5h98100
7,000
PCE
1.5h910100
5,000
PCE
1.5h912100
5,000
PCE
2h94100
7,000
PCE
2h95100
7,000
PCE
2h96100
7,000
PCE
2h98100
7,000
PCE
2h910100
7,000
PCE
2h912100
7,000
PCE
2h916100
7,000
PCE
2h920100
8,000
PCE
2.5h98100
8,000
PCE
2.5h910100
8,000
PCE
2.5h912100
8,000
PCE
2.5h916100
8,000
PCE
3h96100
9,000
PCE
3h98100
8,000
PCE
3h910100
9,000
PCE
3h912100
8,000
PCE
3h916100
8,000
PCE
3h920100
8,000
PCE
3h925100
8,000
PCE
3h930100
8,000
PCE
3h940100
17,000
PCE
4h96100
8,000
PCE
4h98100
8,000
PCE
4h910100
8,000
PCE
4h912100
8,000
PCE
4h916100
8,000
PCE
4h920100
9,000
PCE
4h925100
12,000
PCE
4h930100
10,000
PCE
4h935100
10,000
PCE
4h940100
14,000
PCE
5h98100
9,000
PCE
5h910100
10,000
PCE
5h912100
10,000
PCE
5h916100
10,000
PCE
5h920100
13,000
PCE
5h925100
13,000
PCE
5h930100
14,000
PCE
5h935100
17,000
PCE
5h940100
18,000
PCE
5h945100
20,000
PCE
5h950100
30,000
PCE
6h912100
16,000
PCE
6h916100
16,000
PCE
6h920100
17,000
PCE
6h925100
18,000
PCE
6h930100
18,000
PCE
6h935100
22,000
PCE
6h940100
25,000
PCE
6h945100
23,000
PCE
6h950100
26,000
PCE
6h960100
23,000
PCE
8h920100
22,000
PCE
8h925100
21,000
PCE
8h930100
27,000
PCE
8h935100
69,000
PCE
8h940100
70,000
PCE
8h945100
74,000
PCE
8h950100
73,000
PCE
8h960100
87,000
PCE
10h916100
85,000
PCE
10h920100
91,000
PCE
10h925100
96,000
PCE
10h930100
114,000
PCE
10h935100
94,000
PCE
10h940100
121,000
PCE
10h950100
144,000
PCE
10h960100
155,000
PCE

Xem thêm >>


Grooved taper pins, type KS 1-762836

DIN 1471 / ~ISO 8744 / ~UNI 7586 Steel 11SMnPb30 / plain DIN 1471: Standard withdrawn


TAIWAN

Made in Taiwan

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dung saiDài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.5h95100
5,000
PCE
1.5h96100
4,000
PCE
1.5h98100
4,000
PCE
2h96100
7,000
PCE
2h98100
7,000
PCE
2h910100
9,000
PCE
2h912100
9,000
PCE
2h916100
7,000
PCE
2h918100
7,000
PCE
2.5h96100
7,000
PCE
2.5h98100
7,000
PCE
2.5h910100
7,000
PCE
3h96100
7,000
PCE
3h98100
7,000
PCE
3h910100
7,000
PCE
3h912100
8,000
PCE
3h916100
8,000
PCE
3h918100
8,000
PCE
4h118100
8,000
PCE
4h1110100
8,000
PCE
4h1112100
8,000
PCE
4h1114100
8,000
PCE
4h1116100
8,000
PCE
4h1118100
8,000
PCE
4h1120100
9,000
PCE
4h1125100
10,000
PCE
4h1130100
9,000
PCE
4h1140100
10,000
PCE
5h1120100
12,000
PCE
5h1125100
12,000
PCE
5h1130100
12,000
PCE
5h1135100
17,000
PCE
6h1130100
17,000
PCE
6h1132100
16,000
PCE