Chốt định vị, then, đinh rivet, vòng định vị

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS-345650

Aluminium / plain Rivet: Aluminium Mandrel: Steel


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TAPD 42 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 44 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 46 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 48 BS3.26.41.11000
PACK

Xem thêm >>


Stainless blind rivets POP® Standard, type SSD...SSBS-345660

Stainless steel Rivet: Stainless steel A2 Mandrel: Stainless steel


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SSD 42 SSBS3.26.31.11000
PACK
SSD 43 SSBS3.26.31.11000
PACK
SSD 44 SSBS3.26.31.11000
PACK

Xem thêm >>


Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground-761650

DIN 6325 / ~ISO 8734 Steel hardened 60 HRC / plain DIN 6325: Standard withdrawn


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
14100
9,000
PCE
15100
12,000
PCE
16100
12,000
PCE
18100
12,000
PCE
110100
13,000
PCE
112100
14,000
PCE
1.54100
12,000
PCE
1.55100
8,000
PCE
1.56100
8,000
PCE
1.58100
8,000
PCE
1.510100
8,000
PCE
1.512100
9,000
PCE
1.514100
9,000
PCE
1.516100
9,000
PCE
1.518100
10,000
PCE
1.520100
14,000
PCE
1.522100
9,000
PCE
1.524100
16,000
PCE
1.528100
22,000
PCE
1.530100
26,000
PCE
1.536100
29,000
PCE
1.540100
43,000
PCE
24100
5,000
PCE
25100
8,000
PCE
26100
8,000
PCE
28100
8,000
PCE
210100
8,000
PCE
212100
8,000
PCE
214100
8,000
PCE
216100
8,000
PCE
218100
9,000
PCE
220100
9,000
PCE
222100
7,000
PCE
224100
12,000
PCE
228100
16,000
PCE
230100
17,000
PCE
236100
26,000
PCE
240100
27,000
PCE
2.56100
8,000
PCE
2.58100
8,000
PCE
2.510100
8,000
PCE
2.512100
8,000
PCE
2.514100
9,000
PCE
2.516100
9,000
PCE
2.518100
10,000
PCE
2.520100
9,000
PCE
2.522100
8,000
PCE
2.524100
12,000
PCE
2.528100
17,000
PCE
2.530100
18,000
PCE
2.532100
21,000
PCE
2.534100
42,000
PCE
2.536100
23,000
PCE
2.540100
27,000
PCE
2.545100
27,000
PCE
2.550100
33,000
PCE
35100
5,000
PCE
36100
8,000
PCE
38100
8,000
PCE
310100
8,000
PCE
312100
8,000
PCE
314100
9,000
PCE
316100
9,000
PCE
318100
9,000
PCE
320100
10,000
PCE
322100
10,000
PCE
324100
10,000
PCE
326100
8,000
PCE
328100
12,000
PCE
330100
12,000
PCE
332100
13,000
PCE
334100
25,000
PCE
336100
16,000
PCE
340100
17,000
PCE
345100
17,000
PCE
350100
25,000
PCE
360100
34,000
PCE
46100
8,000
PCE
48100
9,000
PCE
410100
8,000
PCE
412100
9,000
PCE
414100
10,000
PCE
416100
10,000
PCE
418100
12,000
PCE
420100
13,000
PCE
422100
14,000
PCE
424100
14,000
PCE
428100
16,000
PCE
430100
16,000
PCE
432100
18,000
PCE
434100
46,000
PCE
436100
21,000
PCE
440100
22,000
PCE
445100
21,000
PCE
450100
25,000
PCE
460100
29,000
PCE
480100
53,000
PCE
58100
7,000
PCE
510100
20,000
PCE
512100
21,000
PCE
514100
21,000
PCE
516100
23,000
PCE

761650.0990