Chốt định vị, then, đinh rivet, vòng định vị

Light metal blind rivets POP® Standard, type TAPD...BS-345650

Aluminium / plain Rivet: Aluminium Mandrel: Steel


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
TAPD 42 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 44 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 46 BS3.26.41.11000
PACK
TAPD 48 BS3.26.41.11000
PACK

Xem thêm >>


Stainless blind rivets POP® Standard, type SSD...SSBS-345660

Stainless steel Rivet: Stainless steel A2 Mandrel: Stainless steel


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng Typed1 (mm)d2 (mm)s (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
SSD 42 SSBS3.26.31.11000
PACK
SSD 43 SSBS3.26.31.11000
PACK
SSD 44 SSBS3.26.31.11000
PACK

Xem thêm >>


Precision dowel pins, Tolerance m6, hardened, ground-761650

DIN 6325 / ~ISO 8734 Steel hardened 60 HRC / plain DIN 6325: Standard withdrawn


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
14100
12,000
PCE
15100
14,000
PCE
16100
13,000
PCE
18100
14,000
PCE
110100
16,000
PCE
112100
18,000
PCE
1.54100
13,000
PCE
1.55100
10,000
PCE
1.56100
9,000
PCE
1.58100
10,000
PCE
1.510100
10,000
PCE
1.512100
12,000
PCE
1.514100
12,000
PCE
1.516100
12,000
PCE
1.518100
13,000
PCE
1.520100
17,000
PCE
1.522100
12,000
PCE
1.524100
20,000
PCE
1.528100
29,000
PCE
1.530100
31,000
PCE
1.536100
39,000
PCE
1.540100
62,000
PCE
24100
7,000
PCE
25100
9,000
PCE
26100
9,000
PCE
28100
10,000
PCE
210100
9,000
PCE
212100
9,000
PCE
214100
10,000
PCE
216100
12,000
PCE
218100
12,000
PCE
220100
13,000
PCE
222100
8,000
PCE
224100
16,000
PCE
228100
22,000
PCE
230100
20,000
PCE
236100
33,000
PCE
240100
36,000
PCE
2.56100
9,000
PCE
2.58100
9,000
PCE
2.510100
10,000
PCE
2.512100
10,000
PCE
2.514100
12,000
PCE
2.516100
12,000
PCE
2.518100
13,000
PCE
2.520100
12,000
PCE
2.522100
9,000
PCE
2.524100
14,000
PCE
2.528100
22,000
PCE
2.530100
25,000
PCE
2.532100
27,000
PCE
2.534100
56,000
PCE
2.536100
31,000
PCE
2.540100
36,000
PCE
2.545100
46,000
PCE
2.550100
40,000
PCE
35100
10,000
PCE
36100
10,000
PCE
38100
9,000
PCE
310100
10,000
PCE
312100
10,000
PCE
314100
12,000
PCE
316100
12,000
PCE
318100
12,000
PCE
320100
13,000
PCE
322100
13,000
PCE
324100
14,000
PCE
326100
9,000
PCE
328100
16,000
PCE
330100
16,000
PCE
332100
16,000
PCE
334100
25,000
PCE
336100
20,000
PCE
340100
23,000
PCE
345100
22,000
PCE
350100
30,000
PCE
360100
44,000
PCE
46100
10,000
PCE
48100
10,000
PCE
410100
10,000
PCE
412100
10,000
PCE
414100
13,000
PCE
416100
13,000
PCE
418100
14,000
PCE
420100
17,000
PCE
422100
20,000
PCE
424100
17,000
PCE
428100
18,000
PCE
430100
21,000
PCE
432100
23,000
PCE
434100
64,000
PCE
436100
25,000
PCE
440100
27,000
PCE
445100
25,000
PCE
450100
26,000
PCE
460100
39,000
PCE
480100
68,000
PCE
58100
9,000
PCE
510100
23,000
PCE
512100
23,000
PCE
514100
26,000
PCE
516100
29,000
PCE

761650.0990