Chốt côn

Thương hiệu

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground-762925

~DIN 1 / ISO 2339 A Free-machining steel / plain DIN 1: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1.510100
13,000
PCE
1.512100
10,000
PCE
1.514100
12,000
PCE
1.516100
12,000
PCE
1.525100
14,000
PCE
210100
10,000
PCE
212100
10,000
PCE
214100
10,000
PCE
216100
14,000
PCE
220100
10,000
PCE
225100
14,000
PCE
2.512100
16,000
PCE
2.514100
13,000
PCE
2.520100
17,000
PCE
2.525100
20,000
PCE
314100
13,000
PCE
316100
14,000
PCE
320100
16,000
PCE
325100
16,000
PCE
330100
17,000
PCE
335100
17,000
PCE
340100
16,000
PCE
345100
16,000
PCE
350100
17,000
PCE
416100
13,000
PCE
420100
14,000
PCE
425100
Liên hệ
PCE
430100
16,000
PCE
435100
Liên hệ
PCE
440100
52,000
PCE
445100
47,000
PCE
450100
51,000
PCE
460100
62,000
PCE
520100
17,000
PCE
525100
16,000
PCE
530100
17,000
PCE
535100
51,000
PCE
540100
53,000
PCE
545100
55,000
PCE
550100
57,000
PCE
555100
57,000
PCE
560100
61,000
PCE
625100
51,000
PCE
630100
56,000
PCE
635100
56,000
PCE
640100
69,000
PCE
645100
59,000
PCE
650100
73,000
PCE
655100
68,000
PCE
660100
81,000
PCE
670100
78,000
PCE
680100
82,000
PCE
690100
77,000
PCE
6100100
103,000
PCE
830100
68,000
PCE
835100
70,000
PCE
840100
72,000
PCE
845100
61,000
PCE
850100
73,000
PCE
855100
68,000
PCE
860100
78,000
PCE
870100
92,000
PCE
880100
113,000
PCE
890100
139,000
PCE
8100100
155,000
PCE
8120100
157,000
PCE
103550
98,000
PCE
104050
87,000
PCE
104550
73,000
PCE
105050
90,000
PCE
106050
103,000
PCE
107050
111,000
PCE
108050
107,000
PCE
1010050
161,000
PCE
1012050
176,000
PCE
125050
100,000
PCE
126050
159,000
PCE
127050
151,000
PCE
128050
208,000
PCE
129050
153,000
PCE
1210050
239,000
PCE
1212050
471,000
PCE

Xem thêm >>


Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned-762930

~DIN 1 / ISO 2339 B Free-machining steel / plain DIN 1: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
210100
7,000
PCE
220100
9,000
PCE
230100
14,000
PCE
240100
13,000
PCE
250100
16,000
PCE
312100
8,000
PCE
314100
13,000
PCE
316100
8,000
PCE
320100
8,000
PCE
325100
12,000
PCE
330100
12,000
PCE
335100
14,000
PCE
340100
16,000
PCE
345100
14,000
PCE
350100
17,000
PCE
416100
9,000
PCE
420100
12,000
PCE
425100
16,000
PCE
430100
16,000
PCE
435100
Liên hệ
PCE
440100
17,000
PCE
445100
16,000
PCE
450100
20,000
PCE
460100
22,000
PCE
470100
72,000
PCE
480100
85,000
PCE
516100
12,000
PCE
520100
13,000
PCE
525100
17,000
PCE
530100
16,000
PCE