Chốt côn

Thương hiệu

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground-762925

~DIN 1 / ISO 2339 A Free-machining steel / plain DIN 1: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762925.0010

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 1.5 x 10 mm

1.510100
Liên hệ PCE

762925.0020

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 1.5 x 12 mm

1.512100
Liên hệ PCE

762925.0030

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 1.5 x 14 mm

1.514100
Liên hệ PCE

762925.0040

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 1.5 x 16 mm

1.516100
Liên hệ PCE

762925.0060

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 1.5 x 25 mm

1.525100
Liên hệ PCE

762925.0070

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2 x 10 mm

210100
Liên hệ PCE

762925.0080

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2 x 12 mm

212100
Liên hệ PCE

762925.0090

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2 x 14 mm

214100
Liên hệ PCE

762925.0100

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2 x 16 mm

216100
Liên hệ PCE

762925.0110

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2 x 20 mm

220100
Liên hệ PCE

762925.0120

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2 x 25 mm

225100
Liên hệ PCE

762925.0130

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2.5 x 12 mm

2.512100
Liên hệ PCE

762925.0140

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2.5 x 14 mm

2.514100
Liên hệ PCE

762925.0160

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2.5 x 20 mm

2.520100
Liên hệ PCE

762925.0170

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 2.5 x 25 mm

2.525100
Liên hệ PCE

762925.0180

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 14 mm

314100
Liên hệ PCE

762925.0190

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 16 mm

316100
Liên hệ PCE

762925.0200

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 20 mm

320100
Liên hệ PCE

762925.0210

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 25 mm

325100
Liên hệ PCE

762925.0220

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 30 mm

330100
Liên hệ PCE

762925.0230

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 35 mm

335100
Liên hệ PCE

762925.0240

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 40 mm

340100
Liên hệ PCE

762925.0250

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 45 mm

345100
Liên hệ PCE

762925.0260

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 3 x 50 mm

350100
Liên hệ PCE

762925.0270

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 16 mm

416100
Liên hệ PCE

762925.0280

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 20 mm

420100
Liên hệ PCE

762925.0290

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 25 mm

425100
Liên hệ PCE

762925.0300

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 30 mm

430100
Liên hệ PCE

762925.0310

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 35 mm

435100
Liên hệ PCE

762925.0320

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 40 mm

440100
Liên hệ PCE

762925.0330

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 45 mm

445100
Liên hệ PCE

762925.0340

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 50 mm

450100
Liên hệ PCE

762925.0350

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 4 x 60 mm

460100
Liên hệ PCE

762925.0360

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 20 mm

520100
Liên hệ PCE

762925.0370

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 25 mm

525100
Liên hệ PCE

762925.0380

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 30 mm

530100
Liên hệ PCE

762925.0390

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 35 mm

535100
Liên hệ PCE

762925.0400

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 40 mm

540100
Liên hệ PCE

762925.0410

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 45 mm

545100
Liên hệ PCE

762925.0420

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 50 mm

550100
Liên hệ PCE

762925.0430

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 55 mm

555100
Liên hệ PCE

762925.0440

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 5 x 60 mm

560100
Liên hệ PCE

762925.0460

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 25 mm

625100
Liên hệ PCE

762925.0470

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 30 mm

630100
Liên hệ PCE

762925.0480

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 35 mm

635100
Liên hệ PCE

762925.0490

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 40 mm

640100
Liên hệ PCE

762925.0500

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 45 mm

645100
Liên hệ PCE

762925.0510

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 50 mm

650100
Liên hệ PCE

762925.0520

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 55 mm

655100
Liên hệ PCE

762925.0530

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 60 mm

660100
Liên hệ PCE

762925.0540

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 70 mm

670100
Liên hệ PCE

762925.0550

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 80 mm

680100
Liên hệ PCE

762925.0560

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 90 mm

690100
Liên hệ PCE

762925.0570

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 100 mm

6100100
Liên hệ PCE

762925.0580

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 30 mm

830100
Liên hệ PCE

762925.0590

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 35 mm

835100
Liên hệ PCE

762925.0600

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 40 mm

840100
Liên hệ PCE

762925.0610

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 45 mm

845100
Liên hệ PCE

762925.0620

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 50 mm

850100
Liên hệ PCE

762925.0630

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 55 mm

855100
Liên hệ PCE

762925.0640

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 60 mm

860100
Liên hệ PCE

762925.0650

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 70 mm

870100
Liên hệ PCE

762925.0660

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 80 mm

880100
Liên hệ PCE

762925.0670

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 90 mm

890100
Liên hệ PCE

762925.0680

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 100 mm

8100100
Liên hệ PCE

762925.0690

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 120 mm

8120100
Liên hệ PCE

762925.0700

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 35 mm

103550
Liên hệ PCE

762925.0710

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 40 mm

104050
Liên hệ PCE

762925.0720

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 45 mm

104550
Liên hệ PCE

762925.0730

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 50 mm

105050
Liên hệ PCE

762925.0740

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 60 mm

106050
Liên hệ PCE

762925.0750

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 70 mm

107050
Liên hệ PCE

762925.0760

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 80 mm

108050
Liên hệ PCE

762925.0780

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 100 mm

1010050
Liên hệ PCE

762925.0790

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 120 mm

1012050
Liên hệ PCE

762925.0800

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 12 x 50 mm

125050
Liên hệ PCE

762925.0810

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 12 x 60 mm

126050
Liên hệ PCE

762925.0820

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 12 x 70 mm

127050
Liên hệ PCE

762925.0830

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 12 x 80 mm

128050
Liên hệ PCE

762925.0840

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 12 x 90 mm

129050
Liên hệ PCE

762925.0850

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 12 x 100 mm

1210050
Liên hệ PCE

762925.0860

Taper pins, tolerance h10, unhardened, ground 12 x 120 mm

1212050
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned-762930

~DIN 1 / ISO 2339 B Free-machining steel / plain DIN 1: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762930.0010

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 2 x 10 mm

210100
Liên hệ PCE

762930.0020

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 2 x 20 mm

220100
Liên hệ PCE

762930.0030

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 2 x 30 mm

230100
Liên hệ PCE

762930.0040

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 2 x 40 mm

240100
Liên hệ PCE

762930.0050

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 2 x 50 mm

250100
Liên hệ PCE

762930.0060

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 12 mm

312100
Liên hệ PCE

762930.0070

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 14 mm

314100
Liên hệ PCE

762930.0080

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 16 mm

316100
Liên hệ PCE

762930.0090

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 20 mm

320100
Liên hệ PCE

762930.0100

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 25 mm

325100
Liên hệ PCE

762930.0110

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 30 mm

330100
Liên hệ PCE

762930.0120

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 35 mm

335100
Liên hệ PCE

762930.0130

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 40 mm

340100
Liên hệ PCE

762930.0140

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 45 mm

345100
Liên hệ PCE

762930.0150

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 3 x 50 mm

350100
Liên hệ PCE

762930.0160

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 16 mm

416100
Liên hệ PCE

762930.0170

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 20 mm

420100
Liên hệ PCE

762930.0180

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 25 mm

425100
Liên hệ PCE

762930.0190

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 30 mm

430100
Liên hệ PCE

762930.0200

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 35 mm

435100
Liên hệ PCE

762930.0210

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 40 mm

440100
Liên hệ PCE

762930.0220

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 45 mm

445100
Liên hệ PCE

762930.0230

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 50 mm

450100
Liên hệ PCE

762930.0240

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 60 mm

460100
Liên hệ PCE

762930.0250

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 70 mm

470100
Liên hệ PCE

762930.0260

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 4 x 80 mm

480100
Liên hệ PCE

762930.0270

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 16 mm

516100
Liên hệ PCE

762930.0280

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 20 mm

520100
Liên hệ PCE

762930.0290

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 25 mm

525100
Liên hệ PCE

762930.0300

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 30 mm

530100
Liên hệ PCE

762930.0310

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 35 mm

535100
Liên hệ PCE

762930.0320

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 40 mm

540100
Liên hệ PCE

762930.0330

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 45 mm

545100
Liên hệ PCE

762930.0340

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 50 mm

550100
Liên hệ PCE

762930.0350

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 60 mm

560100
Liên hệ PCE

762930.0360

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 70 mm

570100
Liên hệ PCE

762930.0370

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 80 mm

580100
Liên hệ PCE

762930.0380

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 5 x 100 mm

5100100
Liên hệ PCE

762930.0390

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 16 mm

616100
Liên hệ PCE

762930.0400

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 20 mm

620100
Liên hệ PCE

762930.0410

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 25 mm

625100
Liên hệ PCE

762930.0420

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 30 mm

630100
Liên hệ PCE

762930.0430

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 35 mm

635100
Liên hệ PCE

762930.0440

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 40 mm

640100
Liên hệ PCE

762930.0450

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 45 mm

64550
Liên hệ PCE

762930.0460

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 50 mm

65050
Liên hệ PCE

762930.0470

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 60 mm

66050
Liên hệ PCE

762930.0480

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 70 mm

67050
Liên hệ PCE

762930.0490

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 80 mm

68050
Liên hệ PCE

762930.0500

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 90 mm

69050
Liên hệ PCE

762930.0510

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 100 mm

610050
Liên hệ PCE

762930.0520

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 6 x 120 mm

612050
Liên hệ PCE

762930.0530

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 25 mm

825100
Liên hệ PCE

762930.0540

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 30 mm

830100
Liên hệ PCE

762930.0550

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 35 mm

835100
Liên hệ PCE

762930.0560

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 40 mm

84050
Liên hệ PCE

762930.0570

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 45 mm

84550
Liên hệ PCE

762930.0580

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 50 mm

85050
Liên hệ PCE

762930.0590

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 55 mm

85550
Liên hệ PCE

762930.0600

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 60 mm

86050
Liên hệ PCE

762930.0610

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 70 mm

87050
Liên hệ PCE

762930.0620

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 80 mm

88050
Liên hệ PCE

762930.0630

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 90 mm

89050
Liên hệ PCE

762930.0640

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 100 mm

810050
Liên hệ PCE

762930.0650

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 8 x 120 mm

812050
Liên hệ PCE

762930.0660

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 10 x 60 mm

106050
Liên hệ PCE

762930.0670

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 10 x 70 mm

107025
Liên hệ PCE

762930.0680

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 10 x 80 mm

108025
Liên hệ PCE

762930.0690

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 10 x 90 mm

109025
Liên hệ PCE

762930.0700

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 10 x 100 mm

1010025
Liên hệ PCE

762930.0710

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 10 x 120 mm

1012025
Liên hệ PCE

762930.0730

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 12 x 60 mm

126050
Liên hệ PCE

762930.0740

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 12 x 70 mm

127025
Liên hệ PCE

762930.0750

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 12 x 80 mm

128025
Liên hệ PCE

762930.0760

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 12 x 90 mm

129025
Liên hệ PCE

762930.0770

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 12 x 100 mm

1210025
Liên hệ PCE

762930.0780

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 12 x 120 mm

1212025
Liên hệ PCE

762930.0800

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 12 x 160 mm

1216025
Liên hệ PCE

762930.0810

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 16 x 60 mm

166025
Liên hệ PCE

762930.0820

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 16 x 70 mm

167025
Liên hệ PCE

762930.0830

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 16 x 80 mm

168025
Liên hệ PCE

762930.0840

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 16 x 90 mm

169025
Liên hệ PCE

762930.0850

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 16 x 100 mm

1610025
Liên hệ PCE

762930.0860

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 16 x 120 mm

1612025
Liên hệ PCE

762930.0870

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 16 x 140 mm

1614025
Liên hệ PCE

762930.0880

Taper pins, tolerance h10, unhardened, turned 16 x 160 mm

1616025
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground-762935

DIN 7978 A / ~ISO 8736 A / ~VSM 12782 A Free-machining steel / plain DIN 7978 A: standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762935.0010

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 20 mm

620100
Liên hệ PCE

762935.0020

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 25 mm

625100
Liên hệ PCE

762935.0030

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 30 mm

630100
Liên hệ PCE

762935.0040

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 35 mm

635100
Liên hệ PCE

762935.0050

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 40 mm

640100
Liên hệ PCE

762935.0060

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 45 mm

645100
Liên hệ PCE

762935.0070

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 50 mm

650100
Liên hệ PCE

762935.0080

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 6 x 60 mm

660100
Liên hệ PCE

762935.0090

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 30 mm

830100
Liên hệ PCE

762935.0100

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 35 mm

835100
Liên hệ PCE

762935.0110

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 40 mm

840100
Liên hệ PCE

762935.0120

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 45 mm

845100
Liên hệ PCE

762935.0130

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 50 mm

850100
Liên hệ PCE

762935.0140

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 60 mm

860100
Liên hệ PCE

762935.0150

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 8 x 70 mm

870100
Liên hệ PCE

762935.0160

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 35 mm

103550
Liên hệ PCE

762935.0170

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 40 mm

104050
Liên hệ PCE

762935.0180

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 45 mm

104550
Liên hệ PCE

762935.0190

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 50 mm

105050
Liên hệ PCE

762935.0200

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 60 mm

106050
Liên hệ PCE

762935.0210

Taper pins with internal thread, tolerance h10, unhardened, ground 10 x 65 mm

106550