Chốt chẻ

Thương hiệu

Linch pins-762864

~DIN 11023 Steel / spring steel / zinc plated yellow Pin: steel Ring: spring steel

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762864.0100

Linch pins 4.5 mm

4.5-100
Liên hệ PCE

762864.0200

Linch pins 6 mm

6-100
Liên hệ PCE

762864.0300

Linch pins 8 mm

8-50
Liên hệ PCE

762864.0400

Linch pins 10 mm

10-50
Liên hệ PCE

762864.0500

Linch pins 11 mm

11-50
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Split pins-762865

DIN 94 / ISO 1234 Steel / zinc plated DIN 94: standard withdrawn

ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762865.0010

Split pins 1 x 6 mm

16200
Liên hệ PCE

762865.0020

Split pins 1 x 8 mm

18200
Liên hệ PCE

762865.0030

Split pins 1 x 10 mm

110200
Liên hệ PCE

762865.0040

Split pins 1 x 12 mm

112200
Liên hệ PCE

762865.0050

Split pins 1 x 16 mm

116200
Liên hệ PCE

762865.0060

Split pins 1 x 20 mm

120200
Liên hệ PCE

762865.0070

Split pins 1 x 25 mm

125200
Liên hệ PCE

762865.0080

Split pins 1 x 32 mm

132200
Liên hệ PCE

762865.0090

Split pins 1 x 36 mm

136200
Liên hệ PCE

762865.0100

Split pins 1.2 x 8 mm

1.28200
Liên hệ PCE

762865.0110

Split pins 1.2 x 10 mm

1.210200
Liên hệ PCE

762865.0120

Split pins 1.2 x 12 mm

1.212200
Liên hệ PCE

762865.0130

Split pins 1.2 x 16 mm

1.216200
Liên hệ PCE

762865.0140

Split pins 1.2 x 20 mm

1.220200
Liên hệ PCE

762865.0150

Split pins 1.2 x 25 mm

1.225200
Liên hệ PCE

762865.0160

Split pins 1.6 x 6 mm

1.66200
Liên hệ PCE

762865.0170

Split pins 1.6 x 8 mm

1.68200
Liên hệ PCE

762865.0180

Split pins 1.6 x 10 mm

1.610200
Liên hệ PCE

762865.0190

Split pins 1.6 x 12 mm

1.612200
Liên hệ PCE

762865.0200

Split pins 1.6 x 14 mm

1.614200
Liên hệ PCE

762865.0210

Split pins 1.6 x 16 mm

1.616200
Liên hệ PCE

762865.0220

Split pins 1.6 x 20 mm

1.620200
Liên hệ PCE

762865.0230

Split pins 1.6 x 25 mm

1.625200
Liên hệ PCE

762865.0240

Split pins 1.6 x 32 mm

1.632200
Liên hệ PCE

762865.0250

Split pins 1.6 x 36 mm

1.636200
Liên hệ PCE

762865.0260

Split pins 1.6 x 40 mm

1.640200
Liên hệ PCE

762865.0270

Split pins 2 x 6 mm

26200
Liên hệ PCE

762865.0280

Split pins 2 x 10 mm

210200
Liên hệ PCE

762865.0290

Split pins 2 x 12 mm

212200
Liên hệ PCE

762865.0300

Split pins 2 x 14 mm

214200
Liên hệ PCE

762865.0310

Split pins 2 x 16 mm

216200
Liên hệ PCE

762865.0320

Split pins 2 x 18 mm

218200
Liên hệ PCE

762865.0330

Split pins 2 x 20 mm

220200
Liên hệ PCE

762865.0340

Split pins 2 x 22 mm

222200
Liên hệ PCE

762865.0350

Split pins 2 x 25 mm

225200
Liên hệ PCE

762865.0360

Split pins 2 x 28 mm

228200
Liên hệ PCE

762865.0370

Split pins 2 x 32 mm

232200
Liên hệ PCE

762865.0380

Split pins 2 x 36 mm

236200
Liên hệ PCE

762865.0390

Split pins 2 x 40 mm

240200
Liên hệ PCE

762865.0400

Split pins 2 x 45 mm

245200
Liên hệ PCE

762865.0410

Split pins 2.5 x 10 mm

2.510200
Liên hệ PCE

762865.0420

Split pins 2.5 x 12 mm

2.512200
Liên hệ PCE

762865.0430

Split pins 2.5 x 14 mm

2.514200
Liên hệ PCE

762865.0440

Split pins 2.5 x 16 mm

2.516200
Liên hệ PCE

762865.0450

Split pins 2.5 x 18 mm

2.518200
Liên hệ PCE

762865.0460

Split pins 2.5 x 20 mm

2.520200
Liên hệ PCE

762865.0470

Split pins 2.5 x 22 mm

2.522200
Liên hệ PCE

762865.0480

Split pins 2.5 x 25 mm

2.525200
Liên hệ PCE

762865.0490

Split pins 2.5 x 28 mm

2.528200
Liên hệ PCE

762865.0500

Split pins 2.5 x 32 mm

2.532200
Liên hệ PCE

762865.0510

Split pins 2.5 x 36 mm

2.536200
Liên hệ PCE

762865.0520

Split pins 2.5 x 40 mm

2.540100
Liên hệ PCE

762865.0530

Split pins 2.5 x 45 mm

2.545100
Liên hệ PCE

762865.0540

Split pins 2.5 x 50 mm

2.550100
Liên hệ PCE

762865.0550

Split pins 3.2 x 10 mm

3.210100
Liên hệ PCE

762865.0560

Split pins 3.2 x 12 mm

3.212100
Liên hệ PCE

762865.0570

Split pins 3.2 x 16 mm

3.216100
Liên hệ PCE

762865.0580

Split pins 3.2 x 18 mm

3.218100
Liên hệ PCE

762865.0590

Split pins 3.2 x 20 mm

3.220100
Liên hệ PCE

762865.0600

Split pins 3.2 x 22 mm

3.222100
Liên hệ PCE

762865.0610

Split pins 3.2 x 25 mm

3.225100
Liên hệ PCE

762865.0620

Split pins 3.2 x 28 mm

3.228100
Liên hệ PCE

762865.0630

Split pins 3.2 x 32 mm

3.232100
Liên hệ PCE

762865.0640

Split pins 3.2 x 36 mm

3.236100
Liên hệ PCE

762865.0650

Split pins 3.2 x 40 mm

3.240100
Liên hệ PCE

762865.0660

Split pins 3.2 x 45 mm

3.245100
Liên hệ PCE

762865.0670

Split pins 3.2 x 50 mm

3.250100
Liên hệ PCE

762865.0680

Split pins 3.2 x 56 mm

3.256100
Liên hệ PCE

762865.0690

Split pins 3.2 x 63 mm

3.263100
Liên hệ PCE

762865.0700

Split pins 3.2 x 71 mm

3.271100
Liên hệ PCE

762865.0710

Split pins 3.2 x 80 mm

3.280100
Liên hệ PCE

762865.0720

Split pins 4 x 16 mm

416100
Liên hệ PCE

762865.0730

Split pins 4 x 18 mm

418100
Liên hệ PCE

762865.0740

Split pins 4 x 20 mm

420100
Liên hệ PCE

762865.0750

Split pins 4 x 22 mm

422100
Liên hệ PCE

762865.0760

Split pins 4 x 25 mm

425100
Liên hệ PCE

762865.0770

Split pins 4 x 28 mm

428100
Liên hệ PCE

762865.0780

Split pins 4 x 32 mm

432100
Liên hệ PCE

762865.0790

Split pins 4 x 36 mm

436100
Liên hệ PCE

762865.0800

Split pins 4 x 40 mm

440100
Liên hệ PCE

762865.0810

Split pins 4 x 45 mm

445100
Liên hệ PCE

762865.0820

Split pins 4 x 50 mm

450100
Liên hệ PCE

762865.0830

Split pins 4 x 56 mm

456100
Liên hệ PCE

762865.0840

Split pins 4 x 63 mm

463100
Liên hệ PCE

762865.0850

Split pins 4 x 71 mm

471100
Liên hệ PCE

762865.0860

Split pins 4 x 80 mm

480100
Liên hệ PCE

762865.0870

Split pins 4 x 100 mm

4100100
Liên hệ PCE

762865.0880

Split pins 5 x 20 mm

520100
Liên hệ PCE

762865.0890

Split pins 5 x 25 mm

525100
Liên hệ PCE

762865.0900

Split pins 5 x 28 mm

528100
Liên hệ PCE

762865.0910

Split pins 5 x 32 mm

532100
Liên hệ PCE

762865.0920

Split pins 5 x 36 mm

536100
Liên hệ PCE

762865.0930

Split pins 5 x 40 mm

540100
Liên hệ PCE

762865.0940

Split pins 5 x 45 mm

545100
Liên hệ PCE

762865.0950

Split pins 5 x 50 mm

550100
Liên hệ PCE

762865.0960

Split pins 5 x 56 mm

556100
Liên hệ PCE

762865.0970

Split pins 5 x 63 mm

563100
Liên hệ PCE

762865.0980

Split pins 5 x 71 mm

571100
Liên hệ PCE

762865.0990

Split pins 5 x 80 mm

580100
Liên hệ PCE

762865.1000

Split pins 5 x 90 mm

590100
Liên hệ PCE

762865.1010

Split pins 5 x 100 mm

5100100
Liên hệ PCE

762865.1020

Split pins 6.3 x 32 mm

6.332100
Liên hệ PCE

762865.1030

Split pins 6.3 x 36 mm

6.336100
Liên hệ PCE

762865.1040

Split pins 6.3 x 40 mm

6.340100
Liên hệ PCE

762865.1050

Split pins 6.3 x 45 mm

6.345100
Liên hệ PCE

762865.1060

Split pins 6.3 x 50 mm

6.350100
Liên hệ PCE

762865.1070

Split pins 6.3 x 56 mm

6.356100
Liên hệ PCE

762865.1080

Split pins 6.3 x 63 mm

6.363100
Liên hệ PCE

762865.1090

Split pins 6.3 x 71 mm

6.371100
Liên hệ PCE

762865.1100

Split pins 6.3 x 80 mm

6.380100
Liên hệ PCE

762865.1110

Split pins 6.3 x 90 mm

6.390100
Liên hệ PCE

762865.1120

Split pins 6.3 x 100 mm

6.3100100
Liên hệ PCE

762865.1130

Split pins 6.3 x 125 mm

6.3125100
Liên hệ PCE

762865.1140

Split pins 8 x 40 mm

840100
Liên hệ PCE

762865.1150

Split pins 8 x 45 mm

845100
Liên hệ PCE

762865.1160

Split pins 8 x 50 mm

850100
Liên hệ PCE

762865.1170

Split pins 8 x 56 mm

856100
Liên hệ PCE

762865.1180

Split pins 8 x 63 mm

863100
Liên hệ PCE

762865.1190

Split pins 8 x 71 mm

871100
Liên hệ PCE

762865.1200

Split pins 8 x 80 mm

880100
Liên hệ PCE

762865.1210

Split pins 8 x 90 mm

890100
Liên hệ PCE

762865.1220

Split pins 8 x 100 mm

8100100
Liên hệ PCE

762865.1230

Split pins 8 x 112 mm

8112100
Liên hệ PCE

762865.1240

Split pins 8 x 125 mm

8125100
Liên hệ PCE

762865.1250

Split pins 10 x 45 mm

1045100
Liên hệ PCE

762865.1260

Split pins 10 x 50 mm

1050100
Liên hệ PCE

762865.1270

Split pins 10 x 56 mm

1056100
Liên hệ PCE

762865.1280

Split pins 10 x 63 mm

1063100
Liên hệ PCE

762865.1290

Split pins 10 x 71 mm

1071100
Liên hệ PCE

762865.1300

Split pins 10 x 80 mm

1080100
Liên hệ PCE

762865.1310

Split pins 10 x 90 mm

1090100
Liên hệ PCE

762865.1320

Split pins 10 x 100 mm

10100100
Liên hệ PCE

762865.1330

Split pins 10 x 112 mm

10112100
Liên hệ PCE

762865.1340

Split pins 10 x 125 mm

10125100
Liên hệ PCE

762865.1350

Split pins 10 x 140 mm

10140100
Liên hệ PCE

762865.1360

Split pins 13 x 71 mm

137125
Liên hệ PCE

762865.1370

Split pins 13 x 80 mm

138025
Liên hệ PCE

762865.1380

Split pins 13 x 90 mm

139025
Liên hệ PCE

762865.1390

Split pins 13 x 100 mm

1310025
Liên hệ PCE

762865.1400

Split pins 13 x 112 mm

1311225
Liên hệ PCE

762865.1410

Split pins 13 x 125 mm

1312525
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Cotter pins, single-762867

~UNI 8833 A Spring steel / zinc plated blue

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762867.0100

Cotter pins, single 2, for shaft Ø 9-14, length 50 mm

2, for shaft Ø 9-1450100
Liên hệ PCE

762867.0200

Cotter pins, single 3, for shaft Ø 10-16, lenght 60 mm

3, for shaft Ø 10-1660100
Liên hệ PCE

762867.0300

Cotter pins, single 4, for shaft Ø 16-20, lenght 60 mm

4, for shaft Ø 16-2060100
Liên hệ PCE

762867.0400

Cotter pins, single 5, for shaft Ø 20-28, lenght 85 mm

5, for shaft Ø 20-288550
Liên hệ PCE

762867.0500

Cotter pins, single 6, for shaft Ø 28-40, lenght 105 mm

6, for shaft Ø 28-4010550
Liên hệ PCE

762867.0600

Cotter pins, single 7, for shaft Ø 28-45, lenght 105 mm

7, for shaft Ø 28-4510525
Liên hệ PCE

762867.0700

Cotter pins, single 8, for shaft Ø 30-45, lenght 110 mm

8, for shaft Ø 30-4511025
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Cotter pins, double-762868

~DIN 11024 / ~UNI 8833 B Spring steel / zinc plated blue

INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

762868.0100

Cotter pins, double 2, for shaft Ø 8-14, lenght 50 mm

2, for shaft Ø 8-1450100
Liên hệ PCE

762868.0200

Cotter pins, double 3, for shaft Ø 14-20, lenght 62 mm

3, for shaft Ø 14-2062100
Liên hệ PCE

762868.0300

Cotter pins, double 4, for shaft Ø 17-24, lenght 78 mm

4, for shaft Ø 17-247850
Liên hệ PCE

762868.0400

Cotter pins, double 5, for shaft Ø 18-30, lenght 92 mm

5, for shaft Ø 18-309225
Liên hệ PCE

762868.0500

Cotter pins, double 6, for shaft Ø 24-36, lenght 120 mm

6, for shaft Ø 24-3612025
Liên hệ PCE

762868.0600

Cotter pins, double 7, for shaft Ø 26-40, lenght 130 mm

7, for shaft Ø 26-4013010
Liên hệ PCE

762868.0700

Cotter pins, double 8, for shaft Ø 24-40, lenght 130 mm

8, for shaft Ø 24-4013010
Liên hệ PCE

Xem thêm >>