Chốt chẻ

Thương hiệu

Linch pins-762864

~DIN 11023 Steel / spring steel / zinc plated yellow Pin: steel Ring: spring steel


INDIA

Made in India

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

762864.0100

Linch pins 4.5 mm
4.5-100
53,000
PCE

762864.0200

Linch pins 6 mm
6-100
62,000
PCE

762864.0300

Linch pins 8 mm
8-50
69,000
PCE

762864.0400

Linch pins 10 mm
10-50
79,000
PCE

762864.0500

Linch pins 11 mm
11-50
298,000
PCE

Xem thêm >>


Split pins-762865

DIN 94 / ISO 1234 Steel / zinc plated DIN 94: standard withdrawn


ITALY

Made in Italy

Mã & tên hàng Size d1 (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

762865.0010

Split pins 1 x 6 mm
16200
3,000
PCE

762865.0020

Split pins 1 x 8 mm
18200
3,000
PCE

762865.0030

Split pins 1 x 10 mm
110200
3,000
PCE

762865.0040

Split pins 1 x 12 mm
112200
3,000
PCE

762865.0050

Split pins 1 x 16 mm
116200
3,000
PCE

762865.0060

Split pins 1 x 20 mm
120200
3,000
PCE

762865.0070

Split pins 1 x 25 mm
125200
3,000
PCE

762865.0080

Split pins 1 x 32 mm
132200
3,000
PCE

762865.0090

Split pins 1 x 36 mm
136200
3,000
PCE

762865.0100

Split pins 1.2 x 8 mm
1.28200
4,000
PCE
1.210200
4,000
PCE
1.212200
4,000
PCE
1.216200
5,000
PCE
1.220200
4,000
PCE
1.225200
4,000
PCE

762865.0160

Split pins 1.6 x 6 mm
1.66200
3,000
PCE

762865.0170

Split pins 1.6 x 8 mm
1.68200
3,000
PCE
1.610200
3,000
PCE
1.612200
3,000
PCE
1.614200
3,000
PCE
1.616200
3,000
PCE
1.620200
3,000
PCE
1.625200
3,000
PCE
1.632200
4,000
PCE
1.636200
5,000
PCE
1.640200
5,000
PCE

762865.0270

Split pins 2 x 6 mm
26200
3,000
PCE

762865.0280

Split pins 2 x 10 mm
210200
4,000
PCE

762865.0290

Split pins 2 x 12 mm
212200
4,000
PCE

762865.0300

Split pins 2 x 14 mm
214200
4,000
PCE

762865.0310

Split pins 2 x 16 mm
216200
4,000
PCE

762865.0320

Split pins 2 x 18 mm
218200
4,000
PCE

762865.0330

Split pins 2 x 20 mm
220200
4,000
PCE

762865.0340

Split pins 2 x 22 mm
222200
4,000
PCE

762865.0350

Split pins 2 x 25 mm
225200
4,000
PCE

762865.0360

Split pins 2 x 28 mm
228200
4,000
PCE

762865.0370

Split pins 2 x 32 mm
232200
4,000
PCE

762865.0380

Split pins 2 x 36 mm
236200
5,000
PCE

762865.0390

Split pins 2 x 40 mm
240200
4,000
PCE

762865.0400

Split pins 2 x 45 mm
245200
5,000
PCE
2.510200
3,000
PCE
2.512200
4,000
PCE
2.514200
3,000
PCE
2.516200
5,000
PCE
2.518200
5,000
PCE
2.520200
4,000
PCE
2.522200
4,000
PCE
2.525200
5,000
PCE
2.528200
4,000
PCE
2.532200
5,000
PCE
2.536200
5,000
PCE
2.540100
5,000
PCE
2.545100
7,000
PCE
2.550100
5,000
PCE
3.210100
4,000
PCE
3.212100
4,000
PCE
3.216100
4,000
PCE
3.218100
7,000
PCE
3.220100
5,000
PCE
3.222100
5,000
PCE
3.225100
5,000
PCE
3.228100
4,000
PCE
3.232100
5,000
PCE
3.236100
7,000
PCE
3.240100
5,000
PCE
3.245100
5,000
PCE
3.250100
7,000
PCE
3.256100
7,000
PCE
3.263100
8,000
PCE
3.271100
8,000
PCE
3.280100
10,000
PCE

762865.0720

Split pins 4 x 16 mm
416100
4,000
PCE

762865.0730

Split pins 4 x 18 mm
418100
4,000
PCE

762865.0740

Split pins 4 x 20 mm
420100
5,000
PCE

762865.0750

Split pins 4 x 22 mm
422100
4,000
PCE

762865.0760

Split pins 4 x 25 mm
425100
7,000
PCE

762865.0770

Split pins 4 x 28 mm
428100
7,000
PCE

762865.0780

Split pins 4 x 32 mm
432100
7,000
PCE

762865.0790

Split pins 4 x 36 mm
436100
7,000
PCE

762865.0800

Split pins 4 x 40 mm
440100
7,000
PCE

762865.0810

Split pins 4 x 45 mm
445100
8,000
PCE

762865.0820

Split pins 4 x 50 mm
450100
8,000
PCE

762865.0830

Split pins 4 x 56 mm
456100
9,000
PCE

762865.0840

Split pins 4 x 63 mm
463100
9,000
PCE

762865.0850

Split pins 4 x 71 mm
471100
10,000
PCE

762865.0860

Split pins 4 x 80 mm
480100
12,000
PCE

762865.0870

Split pins 4 x 100 mm
4100100
16,000
PCE

762865.0880

Split pins 5 x 20 mm
520100
5,000
PCE

762865.0890

Split pins 5 x 25 mm
525100
8,000
PCE

762865.0900

Split pins 5 x 28 mm
528100
5,000
PCE

762865.0910

Split pins 5 x 32 mm
532100
9,000
PCE

762865.0920

Split pins 5 x 36 mm
536100
10,000
PCE

762865.0930

Split pins 5 x 40 mm
540100
10,000
PCE

762865.0940

Split pins 5 x 45 mm
545100
12,000
PCE

762865.0950

Split pins 5 x 50 mm
550100
12,000
PCE

762865.0960

Split pins 5 x 56 mm
556100
13,000
PCE

762865.0970

Split pins 5 x 63 mm
563100
14,000
PCE

762865.0980

Split pins 5 x 71 mm
571100
16,000
PCE

762865.0990

Split pins 5 x 80 mm
580100
17,000
PCE

762865.1000

Split pins 5 x 90 mm
590100
13,000
PCE

762865.1010

Split pins 5 x 100 mm
5100100
22,000
PCE
6.332100
14,000
PCE
6.336100
10,000
PCE
6.340100
18,000
PCE
6.345100
18,000
PCE
6.350100
20,000
PCE
6.356100
20,000
PCE
6.363100
22,000
PCE