Chấu kẹp mâm cặp nhanh JF

Thương hiệu

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type A

Suitable for: 250500 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
70
13,845,000
SET
100
16,140,000
SET
150
25,874,000
SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type B

Suitable for: 250510 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
70
13,858,000
SET
100
16,192,000
SET
150
26,044,000
SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type W

Suitable for: 250520 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
70
12,497,000
SET
100
14,759,000
SET
150
24,631,000
SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type D

Suitable for: 250530 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
55
22,459,000
PCE
70
23,261,000
PCE
100
22,537,000
PCE
150
51,003,000
PCE