Chấu kẹp mâm cặp nhanh JF

Thương hiệu

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type A

Suitable for: 250500 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
70
SET
100
SET
150
SET

Xem thêm >>


Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type B

Suitable for: 250510 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
70
SET
100
SET
150
SET

Xem thêm >>


Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type W

Suitable for: 250520 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
70
SET
100
SET
150
SET

Xem thêm >>


Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type D

Suitable for: 250530 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
55
PCE
70
PCE
100
PCE
150
PCE

Xem thêm >>