Chấu kẹp mâm cặp nhanh JF

Thương hiệu

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type A

Suitable for: 250500 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

250550.0100

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

70
13,455,000
SET

250550.0200

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

100
15,688,000
SET

250550.0300

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

150
25,159,000
SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type B

Suitable for: 250510 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

250560.0100

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

70
13,469,000
SET

250560.0200

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

100
15,740,000
SET

250560.0300

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

150
25,328,000
SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type W

Suitable for: 250520 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

250570.0100

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

70
12,147,000
SET

250570.0200

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

100
14,349,000
SET

250570.0300

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

150
23,960,000
SET

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

Type D

Suitable for: 250530 Quick-action chuck


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size kẹp max (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng

250580.0100

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

55
21,826,000
PCE

250580.0200

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

70
22,607,000
PCE

250580.0300

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

100
21,905,000
PCE

250580.0400

Chấu kẹp mâm cặp nhanh

150
49,565,000
PCE