Cảo tháo xích

Thương hiệu

Cảo tháo xích MAKE


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dùng cho xíchHole (mm)Bolt (mm) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
1/2 x 1/8 inch4.23.2
945,000
PCE
1/2 x 3/16 / 1/2 x 1/4 inch53.8
PCE