Cảo tháo xích

Thương hiệu

Cảo tháo xích MAKE

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Dùng cho xíchHole (mm)Bolt (mm) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

365550.0100

Cảo tháo xích MAKE

1/2 x 1/8 inch4.23.2
992,000 PCE

365550.0200

Cảo tháo xích MAKE

1/2 x 3/16 / 1/2 x 1/4 inch53.8
1,155,000 PCE