Bulong thép đen

Thương hiệu

Hexagon screws, fully threaded-760740

DIN 933 / ISO 4017 Steel 10.9 / black Tensile strength: 1000 N/mm2 0.2% yield strength: 940 N/mm2 Elongation at break: min. 9% DIN 933: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M610100
8,000
PCE
M612100
9,000
PCE
M614100
12,000
PCE
M616100
8,000
PCE
M620100
9,000
PCE
M625100
10,000
PCE
M630100
13,000
PCE
M635100
12,000
PCE
M812100
17,000
PCE
M814100
13,000
PCE
M816100
14,000
PCE
M820100
14,000
PCE
M825100
16,000
PCE
M830100
17,000
PCE
M835100
20,000
PCE
M1016100
26,000
PCE
M1020100
26,000
PCE
M1025100
29,000
PCE
M1030100
29,000
PCE
M1035100
33,000
PCE
M1040100
83,000
PCE
M1050100
98,000
PCE
M1060100
99,000
PCE
M1220100
86,000
PCE
M1225100
86,000
PCE
M1230100
100,000
PCE
M1235100
101,000
PCE
M1240100
103,000
PCE
M1245100
108,000
PCE
M1250100
117,000
PCE
M1260100
134,000
PCE
M142550
126,000
PCE
M143050
155,000
PCE
M143550
161,000
PCE
M144050
170,000
PCE
M144550
179,000
PCE
M163050
176,000
PCE
M163550
186,000
PCE
M164050
199,000
PCE
M164550
190,000
PCE
M165050
203,000
PCE
M166025
216,000
PCE
M167025
306,000
PCE
M168025
229,000
PCE
M184025
251,000
PCE
M185025
181,000
PCE
M204025
282,000
PCE
M204525
293,000
PCE
M205025
304,000
PCE
M206025
338,000
PCE
M206525
420,000
PCE
M201301
463,000
PCE
M24501
364,000
PCE
M24601
333,000
PCE
M24701
354,000
PCE
M24751
274,000
PCE
M30701
867,000
PCE
M30801
937,000
PCE
M30901
705,000
PCE
M301001
PCE

Xem thêm >>


Hexagon screws, partially threaded-760745

DIN 931 / ISO 4014 Steel 10.9 / black Tensile strength: 1000 N/mm2 0.2% yield strength: 940 N/mm2 Elongation at break: min. 9% DIN 931: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M630100
13,000
PCE
M635100
13,000
PCE
M640100
14,000
PCE
M645100
14,000
PCE
M650100
14,000
PCE
M660100
20,000
PCE
M835100
21,000
PCE
M840100
23,000
PCE
M845100
25,000
PCE
M850100
27,000
PCE
M855100
73,000
PCE
M860100
79,000
PCE
M865100
70,000
PCE
M870100
83,000
PCE
M875100
103,000
PCE
M880100
96,000
PCE
M890100
104,000
PCE
M8100100
129,000
PCE
M1040100
85,000
PCE
M1045100
91,000
PCE
M1050100
99,000
PCE
M1055100
103,000
PCE
M1060100
104,000
PCE
M1065100
112,000
PCE
M1070100
111,000
PCE
M1075100
99,000
PCE
M1080100
117,000
PCE
M1090100
134,000
PCE
M1010050
163,000
PCE
M1011050
254,000
PCE
M1012050
212,000
PCE
M1016025
280,000
PCE
M1245100
125,000
PCE
M1250100
118,000
PCE
M1255100
130,000
PCE
M1260100
135,000
PCE
M126550
146,000
PCE
M127050
169,000
PCE
M127550
190,000
PCE
M128050
186,000
PCE
M129050
192,000
PCE
M1210050
203,000
PCE
M1211050
265,000
PCE
M1212050
267,000
PCE
M1213050
298,000
PCE
M144550
176,000
PCE
M145050
182,000
PCE
M145550
150,000
PCE
M146050
148,000
PCE
M147050
207,000
PCE
M148050
230,000
PCE
M149050
251,000
PCE

760745.0530