Bulong thép đen

Thương hiệu

Hexagon screws, fully threaded-760740

DIN 933 / ISO 4017 Steel 10.9 / black Tensile strength: 1000 N/mm2 0.2% yield strength: 940 N/mm2 Elongation at break: min. 9% DIN 933: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M610100
8,000
PCE
M612100
9,000
PCE
M614100
12,000
PCE
M616100
8,000
PCE
M620100
9,000
PCE
M625100
9,000
PCE
M630100
13,000
PCE
M635100
12,000
PCE
M812100
17,000
PCE
M814100
14,000
PCE
M816100
13,000
PCE
M820100
14,000
PCE
M825100
16,000
PCE
M830100
16,000
PCE
M835100
17,000
PCE
M1016100
23,000
PCE
M1020100
25,000
PCE
M1025100
25,000
PCE
M1030100
25,000
PCE
M1035100
29,000
PCE
M1040100
69,000
PCE
M1050100
77,000
PCE
M1060100
83,000
PCE
M1220100
77,000
PCE
M1225100
78,000
PCE
M1230100
81,000
PCE
M1235100
85,000
PCE
M1240100
91,000
PCE
M1245100
98,000
PCE
M1250100
99,000
PCE
M1260100
112,000
PCE
M142550
111,000
PCE
M143050
148,000
PCE
M143550
155,000
PCE
M144050
160,000
PCE
M144550
148,000
PCE
M163050
155,000
PCE
M163550
155,000
PCE
M164050
166,000
PCE
M164550
169,000
PCE
M165050
173,000
PCE
M166025
185,000
PCE
M167025
270,000
PCE
M168025
202,000
PCE
M184025
228,000
PCE
M185025
140,000
PCE
M204025
235,000
PCE
M204525
251,000
PCE
M205025
260,000
PCE
M206025
285,000
PCE
M206525
343,000
PCE
M201301
443,000
PCE
M24501
351,000
PCE
M24601
309,000
PCE
M24701
348,000
PCE
M24751
226,000
PCE
M30701
819,000
PCE
M30801
PCE
M30901
746,000
PCE
M301001
PCE

Xem thêm >>


Hexagon screws, partially threaded-760745

DIN 931 / ISO 4014 Steel 10.9 / black Tensile strength: 1000 N/mm2 0.2% yield strength: 940 N/mm2 Elongation at break: min. 9% DIN 931: standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M630100
10,000
PCE
M635100
10,000
PCE
M640100
14,000
PCE
M645100
10,000
PCE
M650100
14,000
PCE
M660100
23,000
PCE
M835100
20,000
PCE
M840100
22,000
PCE
M845100
22,000
PCE
M850100
25,000
PCE
M855100
64,000
PCE
M860100
65,000
PCE
M865100
57,000
PCE
M870100
75,000
PCE
M875100
87,000
PCE
M880100
79,000
PCE
M890100
91,000
PCE
M8100100
87,000
PCE
M1040100
72,000
PCE
M1045100
81,000
PCE
M1050100
79,000
PCE
M1055100
87,000
PCE
M1060100
92,000
PCE
M1065100
92,000
PCE
M1070100
101,000
PCE
M1075100
85,000
PCE
M1080100
105,000
PCE
M1090100
112,000
PCE
M1010050
138,000
PCE
M1011050
217,000
PCE
M1012050
176,000
PCE
M1016025
256,000
PCE
M1245100
99,000
PCE
M1250100
101,000
PCE
M1255100
111,000
PCE
M1260100
113,000
PCE
M126550
117,000
PCE
M127050
152,000
PCE
M127550
165,000
PCE
M128050
157,000
PCE
M129050
170,000
PCE
M1210050
187,000
PCE
M1211050
224,000
PCE
M1212050
234,000
PCE
M1213050
251,000
PCE
M144550
157,000
PCE
M145050
152,000
PCE
M145550
138,000
PCE
M146050
118,000
PCE
M147050
194,000
PCE
M148050
194,000
PCE
M149050
224,000
PCE

760745.0530