Bulong siết thay thế

Thương hiệu

Bulong siết thay thế GREENLEE

For manual operation. The ball bearing screw reduces the force required considerably.

Suitable for:
360500 Round punch SLUG-BUSTER
360540 Set of punches SLUG-BUSTER


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng TypeSize bulong Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-6.4 x 35
350,000
PCE
-9.5 x 40
PCE
-19 x 55
PCE
-19 x 75
PCE
-19 x 140
PCE

Xem thêm >>


Bu lông thay thế GREENLEE

For hydraulic application.

Suitable for:
360605 Set of punches SLUG-SPLITTER
360700 Hydraulic punch GREENLEE
360710 Cordless hydraulic punch GREENLEE
360720 Hydraulic unit GREENLEE


USA

Made in Usa

Mã & tên hàng TypeSize bulong Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
-9.5 x 71
660,000
PCE
-11.1 x 108
PCE
-19 x 105
PCE
-19 x 135
PCE
-19 x 140
PCE

Xem thêm >>


Bulong siết NERIOX

For manually operating the NERIOX hole punches. The ball bearing screw reduces the effort considerably.


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng TypeSize bulong Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
Round punch9,5 x 50.0, 3/8' UNF
593,000
PCE
Round punch11.1 x 50.0, 7/16' UNF
PCE
Round punch19.0 x 55.0, 3/4' UNF
PCE
Round punch19.0 x 75, 3/4' UNF
PCE

Xem thêm >>