Bulong, ốc vít, vòng đệm INOX

Bulong lục giác chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE

DIN 912 / ISO 4762
Stainless steel A2 (INOX 304)

DIN 912: Standard withdrawn

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761505.0005

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2 x 3

M23100
5,000 PCE

761505.0010

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2 x 4

M24100
9,000 PCE

761505.0015

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2 x 5

M25100
5,000 PCE

761505.0020

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2 x 6

M26100
9,000 PCE

761505.0030

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2 x 8

M28100
9,000 PCE

761505.0040

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2 x 10

M210100
9,000 PCE

761505.0050

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2 x 12

M212100
9,000 PCE

761505.0051

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2 x 16

M216100
5,000 PCE

761505.0052

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2.5 x 4

M2.54100
5,000 PCE

761505.0053

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2.5 x 5

M2.55100
5,000 PCE

761505.0054

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2.5 x 6

M2.56100
5,000 PCE

761505.0055

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2.5 x 8

M2.58100
5,000 PCE

761505.0056

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2.5 x 10

M2.510100
5,000 PCE

761505.0057

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2.5 x 12

M2.512100
5,000 PCE

761505.0058

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2.5 x 16

M2.516100
7,000 PCE

761505.0059

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M2.5 x 20

M2.520100
7,000 PCE

761505.0060

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 4

M34100
9,000 PCE

761505.0065

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 5

M35100
4,000 PCE

761505.0070

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 6

M36100
8,000 PCE

761505.0080

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 8

M38100
8,000 PCE

761505.0090

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 10

M310100
8,000 PCE

761505.0100

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 12

M312100
8,000 PCE

761505.0105

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 14

M314100
4,000 PCE

761505.0110

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 16

M316100
9,000 PCE

761505.0115

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 18

M318100
4,000 PCE

761505.0120

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 20

M320100
8,000 PCE

761505.0122

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M3 x 25

M325100
5,000 PCE

761505.0125

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 5

M45100
5,000 PCE

761505.0130

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 6

M46100
7,000 PCE

761505.0140

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 8

M48100
7,000 PCE

761505.0150

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 10

M410100
7,000 PCE

761505.0160

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 12

M412100
8,000 PCE

761505.0165

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 14

M414100
5,000 PCE

761505.0170

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 16

M416100
8,000 PCE

761505.0175

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 18

M418100
5,000 PCE

761505.0180

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 20

M420100
9,000 PCE

761505.0190

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 25

M425100
9,000 PCE

761505.0192

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M4 x 30

M430100
8,000 PCE

761505.0194

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 6

M56100
5,000 PCE

761505.0200

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 8

M58100
17,000 PCE

761505.0210

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 10

M510100
18,000 PCE

761505.0220

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 12

M512100
17,000 PCE

761505.0225

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 14

M514100
7,000 PCE

761505.0230

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 16

M516100
18,000 PCE

761505.0235

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 18

M518100
8,000 PCE

761505.0240

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 20

M520100
18,000 PCE

761505.0245

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 22

M522100
9,000 PCE

761505.0250

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 25

M525100
19,000 PCE

761505.0252

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M5 x 30

M530100
11,000 PCE

761505.0256

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 6

M66100
9,000 PCE

761505.0260

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 8

M68100
22,000 PCE

761505.0270

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 10

M610100
22,000 PCE

761505.0280

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 12

M612100
21,000 PCE

761505.0285

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 14

M614100
9,000 PCE

761505.0290

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 16

M616100
22,000 PCE

761505.0295

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 18

M618100
11,000 PCE

761505.0300

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 20

M620100
23,000 PCE

761505.0305

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 22

M622100
11,000 PCE

761505.0310

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 25

M625100
24,000 PCE

761505.0320

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 30

M630100
26,000 PCE

761505.0322

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 35

M635100
14,000 PCE

761505.0325

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 40

M640100
15,000 PCE

761505.0326

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M6 x 50

M650100
18,000 PCE

761505.0330

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 10

M810100
36,000 PCE

761505.0340

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 12

M812100
36,000 PCE

761505.0345

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 14

M814100
44,000 PCE

761505.0350

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 16

M816100
32,000 PCE

761505.0355

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 18

M818100
45,000 PCE

761505.0360

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 20

M820100
30,000 PCE

761505.0365

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 22

M822100
46,000 PCE

761505.0370

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 25

M825100
33,000 PCE

761505.0380

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 30

M830100
37,000 PCE

761505.0390

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 35

M835100
40,000 PCE

761505.0395

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M8 x 60

M860100
62,000 PCE

761505.0398

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M10 x 12

M1012100
59,000 PCE

761505.0400

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M10 x 16

M1016100
48,000 PCE

761505.0410

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M10 x 20

M1020100
40,000 PCE

761505.0420

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M10 x 25

M1025100
44,000 PCE

761505.0430

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M10 x 30

M1030100
46,000 PCE

761505.0440

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M10 x 35

M1035100
51,000 PCE

761505.0450

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M10 x 40

M1040100
56,000 PCE

761505.0455

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M12 x 16

M121650
97,000 PCE

761505.0460

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M12 x 20

M122050
65,000 PCE

761505.0470

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M12 x 25

M122550
62,000 PCE

761505.0480

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M12 x 30

M123050
64,000 PCE

761505.0490

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M12 x 35

M123550
71,000 PCE

761505.0500

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M12 x 40

M124050
76,000 PCE

761505.0510

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M12 x 45

M124550
82,000 PCE

761505.0520

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M12 x 50

M125050
89,000 PCE

761505.0530

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M16 x 25

M162525
161,000 PCE

761505.0540

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M16 x 30

M163025
149,000 PCE

761505.0550

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M16 x 35

M163525
154,000 PCE

761505.0560

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M16 x 40

M164025
163,000 PCE

761505.0570

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M16 x 45

M164525
167,000 PCE

761505.0580

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M16 x 50

M165025
176,000 PCE

761505.0590

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M16 x 55

M165525
192,000 PCE

761505.0600

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M16 x 60

M166025
195,000 PCE

761505.0610

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M20 x 40

M204025
249,000 PCE

761505.0620

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M20 x 45

M204525
255,000 PCE

761505.0630

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M20 x 50

M205025
265,000 PCE

761505.0640

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M20 x 55

M205525
305,000 PCE

761505.0650

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M20 x 60

M206025
294,000 PCE

761505.0660

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M20 x 65

M206525
332,000 PCE

761505.0670

Bulong lục giác chìm INOX, ren toàn phần MAKE M20 x 70

M207025
464,000 PCE

Xem thêm >>

Bulong lục giác SAO chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE-761508

ISO 14580
Stainless steel A2 (INOX 304)

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761508.0010

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2 x 3

M23100
7,000 PCE

761508.0020

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2 x 4

M24100
7,000 PCE

761508.0030

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2 x 5

M25100
7,000 PCE

761508.0040

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2 x 6

M26100
7,000 PCE

761508.0050

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2 x 8

M28100
8,000 PCE

761508.0060

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2 x 10

M210100
7,000 PCE

761508.0070

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2 x 12

M212100
7,000 PCE

761508.0080

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2 x 16

M216100
8,000 PCE

761508.0090

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2.5 x 3

M2.53100
7,000 PCE

761508.0100

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2.5 x 4

M2.54100
7,000 PCE

761508.0110

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2.5 x 5

M2.55100
7,000 PCE

761508.0120

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2.5 x 6

M2.56100
7,000 PCE

761508.0130

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2.5 x 8

M2.58100
7,000 PCE

761508.0140

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2.5 x 10

M2.510100
7,000 PCE

761508.0150

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2.5 x 12

M2.512100
7,000 PCE

761508.0160

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M2.5 x 16

M2.516100
8,000 PCE

761508.0170

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 4

M34100
5,000 PCE

761508.0180

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 5

M35100
5,000 PCE

761508.0190

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 6

M36100
5,000 PCE

761508.0200

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 8

M38100
5,000 PCE

761508.0210

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 10

M310100
5,000 PCE

761508.0220

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 12

M312100
5,000 PCE

761508.0230

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 16

M316100
7,000 PCE

761508.0240

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 20

M320100
7,000 PCE

761508.0250

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M3 x 25

M325100
7,000 PCE

761508.0260

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 5

M45100
5,000 PCE

761508.0270

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 6

M46100
5,000 PCE

761508.0280

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 8

M48100
7,000 PCE

761508.0290

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 10

M410100
7,000 PCE

761508.0300

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 12

M412100
7,000 PCE

761508.0310

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 16

M416100
7,000 PCE

761508.0320

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 20

M420100
8,000 PCE

761508.0330

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 25

M425100
9,000 PCE

761508.0340

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M4 x 30

M430100
11,000 PCE

761508.0350

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 6

M56100
8,000 PCE

761508.0360

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 8

M58100
8,000 PCE

761508.0370

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 10

M510100
9,000 PCE

761508.0380

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 12

M512100
8,000 PCE

761508.0390

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 16

M516100
11,000 PCE

761508.0400

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 20

M520100
11,000 PCE

761508.0410

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 25

M525100
11,000 PCE

761508.0420

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 30

M530100
13,000 PCE

761508.0430

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 35

M535100
9,000 PCE

761508.0440

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M5 x 40

M540100
15,000 PCE

761508.0450

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 8

M68100
13,000 PCE

761508.0460

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 10

M610100
13,000 PCE

761508.0470

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 12

M612100
13,000 PCE

761508.0480

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 16

M616100
13,000 PCE

761508.0490

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 20

M620100
14,000 PCE

761508.0500

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 25

M625100
15,000 PCE

761508.0510

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 30

M630100
17,000 PCE

761508.0520

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 35

M635100
48,000 PCE

761508.0530

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 40

M640100
49,000 PCE

761508.0540

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 45

M645100
46,000 PCE

761508.0550

Bulong lục giác SAO chìm INOX, ren toàn phần M6 x 50

M650100
58,000 PCE

Xem thêm >>

Bulong lục giác chìm INOX 304, ren lửng MAKE-761510

DIN 912 / ISO 4762
Stainless steel A2 (INOX 304)


DIN 912: Standard withdrawn

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

761510.0010

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M3 x 25

M325100
9,000 PCE

761510.0020

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M3 x 30

M330100
11,000 PCE

761510.0030

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M3 x 35

M335100
11,000 PCE

761510.0040

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M3 x 40

M340100
14,000 PCE

761510.0050

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M4 x 30

M430100
13,000 PCE

761510.0060

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M4 x 35

M435100
14,000 PCE

761510.0070

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M4 x 40

M440100
14,000 PCE

761510.0080

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M4 x 45

M445100
17,000 PCE

761510.0090

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M4 x 50

M450100
21,000 PCE

761510.0095

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M4 x 60

M460100
44,000 PCE

761510.0100

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 30

M530100
24,000 PCE

761510.0110

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 35

M535100
26,000 PCE

761510.0120

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 40

M540100
27,000 PCE

761510.0130

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 45

M545100
30,000 PCE

761510.0140

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 50

M550100
33,000 PCE

761510.0145

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 55

M555100
48,000 PCE

761510.0150

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 60

M560100
40,000 PCE

761510.0152

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 70

M570100
54,000 PCE

761510.0154

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 80

M580100
58,000 PCE

761510.0156

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 90

M590100
51,000 PCE

761510.0158

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M5 x 100

M5100100
64,000 PCE

761510.0160

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M6 x 35

M635100
27,000 PCE

761510.0170

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M6 x 40

M640100
30,000 PCE

761510.0180

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M6 x 45

M645100
32,000 PCE

761510.0190

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M6 x 50

M650100
35,000 PCE

761510.0195

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M6 x 55

M655100
48,000 PCE

761510.0200

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M6 x 60

M660100
46,000 PCE

761510.0205

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M6 x 65

M665100
48,000 PCE

761510.0210

Bulong lục giác chìm INOX, ren lửng MAKE M6 x 70

M670100
44,000 PCE