Bulong, ốc vít, vòng đệm INOX

Bulong lục giác chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE

DIN 912 / ISO 4762
Stainless steel A2 (INOX 304)

DIN 912: Standard withdrawn

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23100
5,000
PCE
M24100
9,000
PCE
M25100
5,000
PCE
M26100
9,000
PCE
M28100
9,000
PCE
M210100
9,000
PCE
M212100
9,000
PCE
M216100
5,000
PCE
M2.54100
5,000
PCE
M2.55100
5,000
PCE
M2.56100
5,000
PCE
M2.58100
5,000
PCE
M2.510100
5,000
PCE
M2.512100
5,000
PCE
M2.516100
7,000
PCE
M2.520100
7,000
PCE
M34100
9,000
PCE
M35100
4,000
PCE
M36100
8,000
PCE
M38100
8,000
PCE
M310100
8,000
PCE
M312100
8,000
PCE
M314100
4,000
PCE
M316100
9,000
PCE
M318100
4,000
PCE
M320100
8,000
PCE
M325100
5,000
PCE
M45100
5,000
PCE
M46100
7,000
PCE
M48100
7,000
PCE
M410100
7,000
PCE
M412100
8,000
PCE
M414100
5,000
PCE
M416100
8,000
PCE
M418100
5,000
PCE
M420100
9,000
PCE
M425100
9,000
PCE
M430100
8,000
PCE
M56100
5,000
PCE
M58100
16,000
PCE
M510100
17,000
PCE
M512100
16,000
PCE
M514100
7,000
PCE
M516100
17,000
PCE
M518100
8,000
PCE
M520100
17,000
PCE
M522100
9,000
PCE
M525100
18,000
PCE
M530100
10,000
PCE
M66100
9,000
PCE
M68100
21,000
PCE
M610100
21,000
PCE
M612100
20,000
PCE
M614100
9,000
PCE
M616100
21,000
PCE
M618100
10,000
PCE
M620100
22,000
PCE
M622100
10,000
PCE
M625100
23,000
PCE
M630100
25,000
PCE
M635100
13,000
PCE
M640100
14,000
PCE
M650100
17,000
PCE
M810100
34,000
PCE
M812100
34,000
PCE
M814100
42,000
PCE
M816100
30,000
PCE
M818100
43,000
PCE
M820100
29,000
PCE
M822100
44,000
PCE
M825100
31,000
PCE
M830100
35,000
PCE
M835100
38,000
PCE
M860100
59,000
PCE
M1012100
56,000
PCE
M1016100
46,000
PCE
M1020100
38,000
PCE
M1025100
42,000
PCE
M1030100
44,000
PCE
M1035100
49,000
PCE
M1040100
53,000
PCE
M121650
92,000
PCE
M122050
62,000
PCE
M122550
59,000
PCE
M123050
61,000
PCE
M123550
68,000
PCE
M124050
72,000
PCE
M124550
78,000
PCE
M125050
85,000
PCE
M162525
153,000
PCE
M163025
142,000
PCE
M163525
147,000
PCE
M164025
155,000
PCE
M164525
159,000
PCE
M165025
168,000
PCE
M165525
183,000
PCE
M166025
186,000
PCE
M204025
237,000
PCE
M204525
243,000
PCE
M205025
252,000
PCE
M205525
290,000
PCE
M206025
280,000
PCE
M206525
316,000
PCE
M207025
442,000
PCE

Xem thêm >>


Bulong lục giác SAO chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE-761508

ISO 14580
Stainless steel A2 (INOX 304)

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23100
7,000
PCE
M24100
7,000
PCE
M25100
7,000
PCE
M26100
7,000
PCE
M28100
8,000
PCE
M210100
7,000
PCE
M212100
7,000
PCE