Bulong nở thép, vít bê tông

Thương hiệu

Expansion anchors Mungo®, type MSSwith internal thread-762724

Steel / zinc


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
4550-
42,000
PCE
5050-
68,000
PCE
6050-
99,000
PCE
7525-
120,000
PCE
11510-
278,000
PCE

Xem thêm >>


Brass anchors Mungo®, type MMDwith internal thread-762727

Brass / plain


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
16100-
17,000
PCE
20100-
17,000
PCE
22100-
21,000
PCE
27100-
33,000
PCE
32100-
51,000
PCE
3850-
75,000
PCE

Xem thêm >>


Expansion anchors Weco®, with internal thread-762728

Brass / plain Nz = recommended working load


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
21100-
82,000
PCE
26.5100-
130,000
PCE
30100-
150,000
PCE
40100-
272,000
PCE
4850-
573,000
PCE

Xem thêm >>


Wedge anchors Mungo®, type m2-Cwith washers DIN 9021 and nuts-762729

Steel / zinc ETA-Approval Option 7 for non-cracked concrete M8x50; M8x60; M10x70; M10x210: not part of the approval


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
50100-
43,000
PCE
60100-
44,000
PCE
80100-
52,000
PCE
16550-
79,000
PCE
70100-
75,000
PCE
9550-
83,000
PCE
11025-
91,000
PCE
12525-
98,000
PCE
16025-
114,000
PCE
18025-
122,000
PCE
21025-
169,000
PCE
11025-
130,000
PCE
12525-
92,000
PCE
16525-
166,000
PCE
18525-
187,000
PCE
20025-
209,000
PCE
22020-
124,000
PCE
24020-
185,000
PCE
26020-
150,000
PCE
28010-
156,000
PCE
30015-
164,000
PCE
33010-
179,000
PCE
36015-
217,000
PCE
22010-
367,000
PCE
24010-
390,000
PCE
26010-
198,000
PCE
2805-
217,000
PCE
3005-
237,000
PCE
3305-
278,000
PCE
4405-
423,000
PCE
20010-
616,000
PCE
2705-
647,000
PCE

Xem thêm >>


Wedge anchors Mungo®, type m2with washers DIN 125A and nuts-762730

Steel / zinc / GreenTec® Is part of: 862731 Wedge anchors in Mini-Box Mungo® type m2 with washers DIN 125A and nuts


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
65100-
Liên hệ
PCE
80100-
Liên hệ
PCE
50100-
39,000
PCE
60100-
42,000
PCE
80100-
48,000
PCE
85100-
49,000
PCE
95100-
53,000
PCE
115100-
61,000
PCE
16550-
75,000
PCE
60100-
64,000
PCE
70100-
69,000
PCE
95100-
77,000
PCE
11050-
85,000
PCE
12550-
92,000
PCE
14050-
100,000
PCE
16050-
105,000
PCE
18025-
116,000
PCE
8050-
103,000
PCE
11050-
120,000
PCE
12550-
134,000
PCE
14525-
148,000
PCE
16550-
159,000
PCE
18550-
177,000
PCE
9025-
199,000
PCE
11525-
222,000
PCE
13025-
238,000
PCE
14525-
247,000
PCE
16025-
267,000
PCE
18025-
291,000
PCE
13020-
378,000
PCE
16020-
477,000
PCE

Xem thêm >>


Wedge anchors in Mini-Box Mungo®, type m2with washers DIN 125A and nuts-762731

Steel / zinc

ETA-Approval Option 7 for non-cracked concrete

762731.0100 consisting of:
762730.0060: 300 pieces Wedge anchor Mungo m2 st zn M 8 x 80
762731.0200 consisting of:
762730.0130: 150 pieces Wedge anchor Mungo m2 st zn M 10 x 95
862731.0300 consisting of:
762730.0200: 100 pieces Wedge anchor Mungo m2 st zn M 12 x 110


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
801-
PCE
951-
PCE
1101-
PCE

Xem thêm >>


Wedge anchors Mungo®, type m2fwith washers DIN 125A and nuts-762732

Steel / hot dip galvanized


SWITZERLAND

Made in Switzerland

Mã & tên hàng Size (mm)Dài L (mm)Đóng gói (pcs/ pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
50100-
70,000
PCE
65100-
66,000
PCE
50100-
51,000
PCE
60100-
68,000
PCE
80100-
75,000
PCE
95100-
114,000
PCE
115100-
81,000
PCE
60100-
66,000
PCE
70100-
107,000
PCE
95100-
121,000
PCE
11050-
127,000
PCE
12550-
139,000
PCE
14050-
105,000
PCE
16050-
109,000
PCE
18025-
116,000
PCE
8050-
155,000
PCE
11050-
181,000
PCE
12550-
195,000
PCE
14525-
229,000
PCE
16550-
172,000
PCE
18550-
182,000
PCE
9025-
203,000
PCE
11525-
316,000
PCE
13025-
233,000
PCE