Bulong mạ kẽm, blue

Thương hiệu

Hex cap screws, fully threaded-760757

DIN 933 / ISO 4017 Steel 8.8 / zinc plated Tensile strength: 800 N/mm2 Proof stress 0.2%: 640 N/mm2 Elongation after fracture: min. 12% DIN 933: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M35100
3,000
PCE
M36100
3,000
PCE
M38100
3,000
PCE
M310100
3,000
PCE
M312100
3,000
PCE
M314100
3,000
PCE
M316100
3,000
PCE
M320100
3,000
PCE
M325100
4,000
PCE
M46100
5,000
PCE
M48100
4,000
PCE
M410100
4,000
PCE
M412100
4,000
PCE
M414100
3,000
PCE
M416100
5,000
PCE
M418100
3,000
PCE
M420100
4,000
PCE
M422100
5,000
PCE
M425100
7,000
PCE
M430100
8,000
PCE
M435100
9,000
PCE
M440100
5,000
PCE
M450100
7,000
PCE
M56100
13,000
PCE
M58100
8,000
PCE
M510100
8,000
PCE
M512100
8,000
PCE
M514100
4,000
PCE
M516100
8,000
PCE
M518100
4,000
PCE
M520100
8,000
PCE
M522100
5,000
PCE
M525100
9,000
PCE
M530100
9,000
PCE
M535100
12,000
PCE
M540100
13,000
PCE
M545100
7,000
PCE
M550100
14,000
PCE
M560100
10,000
PCE
M66100
20,000
PCE
M68100
9,000
PCE
M610100
9,000
PCE
M612100
9,000
PCE
M614100
4,000
PCE
M616100
9,000
PCE
M618100
5,000
PCE
M620100
9,000
PCE
M622100
5,000
PCE
M625100
10,000
PCE
M630100
12,000
PCE
M635100
14,000
PCE
M640100
14,000
PCE
M645100
18,000
PCE
M650100
21,000
PCE
M655100
25,000
PCE
M660100
26,000
PCE
M665100
40,000
PCE
M670100
34,000
PCE
M680100
30,000
PCE
M690100
46,000
PCE
M6100100
49,000
PCE
M88100
12,000
PCE
M810100
14,000
PCE
M812100
14,000
PCE
M814100
9,000
PCE
M816100
14,000
PCE
M818100
10,000
PCE
M820100
16,000
PCE
M822100
18,000
PCE
M825100
18,000
PCE
M828100
22,000
PCE
M830100
20,000
PCE
M835100
21,000
PCE
M840100
22,000
PCE
M845100
25,000
PCE
M850100
26,000
PCE
M855100
30,000
PCE
M860100
33,000
PCE
M865100
56,000
PCE
M870100
47,000
PCE
M875100
70,000
PCE
M880100
39,000
PCE
M890100
73,000
PCE
M8100100
53,000
PCE
M8110100
87,000
PCE
M8120100
65,000
PCE
M1010100
72,000
PCE
M1012100
34,000
PCE
M1014100
17,000
PCE
M1016100
26,000
PCE
M1018100
18,000
PCE
M1020100
26,000
PCE
M1022100
18,000
PCE
M1025100
31,000
PCE
M1030100
31,000
PCE
M1035100
35,000
PCE
M1040100
36,000
PCE
M1045100
40,000
PCE
M1050100
44,000
PCE
M1055100
30,000
PCE
M1060100
46,000
PCE
M1065100
75,000
PCE
M1070100
55,000
PCE
M1075100
79,000
PCE
M1080100
61,000
PCE
M1090100
78,000
PCE
M10100100
82,000
PCE
M1011050
127,000
PCE
M1012050
83,000
PCE
M1013050
200,000
PCE
M1014050
148,000
PCE
M1015050
160,000
PCE
M1214100
100,000
PCE
M12</