Bulong mạ kẽm, blue

Thương hiệu

Hex cap screws, fully threaded-760757

DIN 933 / ISO 4017 Steel 8.8 / zinc plated Tensile strength: 800 N/mm2 Proof stress 0.2%: 640 N/mm2 Elongation after fracture: min. 12% DIN 933: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M35100
3,000
PCE
M36100
3,000
PCE
M38100
3,000
PCE
M310100
3,000
PCE
M312100
3,000
PCE
M314100
3,000
PCE
M316100
3,000
PCE
M320100
3,000
PCE
M325100
4,000
PCE
M46100
7,000
PCE
M48100
5,000
PCE
M410100
5,000
PCE
M412100
5,000
PCE
M414100
3,000
PCE
M416100
7,000
PCE
M418100
4,000
PCE
M420100
5,000
PCE
M422100
5,000
PCE
M425100
8,000
PCE
M430100
9,000
PCE
M435100
12,000
PCE
M440100
7,000
PCE
M450100
9,000
PCE
M56100
14,000
PCE
M58100
9,000
PCE
M510100
9,000
PCE
M512100
9,000
PCE
M514100
5,000
PCE
M516100
9,000
PCE
M518100
5,000
PCE
M520100
10,000
PCE
M522100
5,000
PCE
M525100
12,000
PCE
M530100
12,000
PCE
M535100
13,000
PCE
M540100
14,000
PCE
M545100
8,000
PCE
M550100
18,000
PCE
M560100
14,000
PCE
M66100
23,000
PCE
M68100
10,000
PCE
M610100
10,000
PCE
M612100
10,000
PCE
M614100
5,000
PCE
M616100
10,000
PCE
M618100
5,000
PCE
M620100
12,000
PCE
M622100
7,000
PCE
M625100
13,000
PCE
M630100
14,000
PCE
M635100
16,000
PCE
M640100
17,000
PCE
M645100
21,000
PCE
M650100
25,000
PCE
M655100
30,000
PCE
M660100
31,000
PCE
M665100
46,000
PCE
M670100
39,000
PCE
M680100
35,000
PCE
M690100
53,000
PCE
M6100100
61,000
PCE
M88100
13,000
PCE
M810100
17,000
PCE
M812100
17,000
PCE
M814100
10,000
PCE
M816100
16,000
PCE
M818100
10,000
PCE
M820100
17,000
PCE
M822100
21,000
PCE
M825100
21,000
PCE
M828100
25,000
PCE
M830100
22,000
PCE
M835100
23,000
PCE
M840100
26,000
PCE
M845100
27,000
PCE
M850100
30,000
PCE
M855100
35,000
PCE
M860100
40,000
PCE
M865100
65,000
PCE
M870100
55,000
PCE
M875100
83,000
PCE
M880100
46,000
PCE
M890100
88,000
PCE
M8100100
59,000
PCE
M8110100
107,000
PCE
M8120100
75,000
PCE
M1010100
86,000
PCE
M1012100
39,000
PCE
M1014100
20,000
PCE
M1016100
29,000
PCE
M1018100
20,000
PCE
M1020100
30,000
PCE
M1022100
21,000
PCE
M1025100
35,000
PCE
M1030100
35,000
PCE
M1035100
40,000
PCE
M1040100
42,000
PCE
M1045100
47,000
PCE
M1050100
51,000
PCE
M1055100
33,000
PCE
M1060100
52,000
PCE
M1065100
92,000
PCE
M1070100
61,000
PCE
M1075100
95,000
PCE
M1080100
70,000
PCE
M1090100
90,000
PCE
M10100100
96,000
PCE
M1011050
155,000
PCE
M1012050
95,000
PCE
M1013050
237,000
PCE
M1014050
181,000
PCE
M1015050
194,000
PCE
M1214100
121,000
PCE