Bulong lục giác SAO chìm, mạ kẽm, blue

Thương hiệu

Hexalobular socket head screws with low head-760575

ISO 14580 Steel 8.8 / zinc plated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M34100
4,000
PCE
M35100
7,000
PCE
M36100
9,000
PCE
M38100
7,000
PCE
M310100
8,000
PCE
M312100
8,000
PCE
M316100
4,000
PCE
M320100
10,000
PCE
M325100
10,000
PCE
M330100
12,000
PCE
M340100
8,000
PCE
M345100
8,000
PCE
M45100
4,000
PCE
M46100
7,000
PCE
M48100
8,000
PCE
M410100
8,000
PCE
M412100
8,000
PCE
M416100
8,000
PCE
M420100
9,000
PCE
M425100
10,000
PCE
M430100
7,000
PCE
M435100
7,000
PCE
M440100
8,000
PCE
M445100
8,000
PCE
M450100
9,000
PCE
M58100
12,000
PCE
M510100
13,000
PCE
M512100
13,000
PCE
M516100
13,000
PCE
M520100
16,000
PCE
M525100
18,000
PCE
M530100
20,000
PCE
M535100
9,000
PCE
M540100
9,000
PCE
M545100
12,000
PCE
M550100
12,000
PCE
M66100
7,000
PCE
M68100
16,000
PCE
M610100
17,000
PCE
M612100
18,000
PCE
M616100
22,000
PCE
M620100
22,000
PCE
M625100
20,000
PCE
M630100
25,000
PCE
M635100
27,000
PCE
M640100
31,000
PCE
M645100
14,000
PCE
M650100
18,000
PCE
M810100
55,000
PCE
M812100
26,000
PCE
M816100
27,000
PCE
M820100
31,000
PCE
M825100
35,000
PCE
M830100
38,000
PCE
M835100
43,000
PCE
M840100
46,000
PCE
M850100
60,000
PCE

Xem thêm >>


Hexalobular socket head screws with special low head-760577

Steel ~8.8 / zinc plated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M24100
70,000
PCE
M25100
69,000
PCE
M26100
69,000
PCE
M28100
69,000
PCE
M210100
72,000
PCE
M2.54100
69,000
PCE
M2.55100
68,000
PCE
M2.56100
68,000
PCE
M2.58100
68,000
PCE
M2.510100
69,000
PCE
M2.512100
70,000
PCE
M2.516100
73,000
PCE
M2.520100
74,000
PCE
M34100
14,000
PCE
M35100
12,000
PCE
M36100
12,000
PCE
M38100
12,000
PCE
M310100
13,000
PCE
M312100
49,000
PCE
M316100
51,000
PCE
320100
55,000
PCE
M325100
56,000
PCE
M330100
59,000
PCE
M45100
53,000
PCE
M46100
52,000
PCE
M48100
53,000
PCE
M410100
55,000
PCE
M412100
57,000
PCE
M416100
59,000
PCE
M420100
64,000
PCE
M425100
64,000
PCE
M430100
65,000
PCE
M56100
68,000
PCE
M58100
57,000
PCE
M510100
57,000
PCE
M512100
59,000
PCE
M516100
60,000
PCE
M520100
61,000
PCE
M525100
65,000
PCE
M530100
65,000
PCE
M66100
64,000
PCE
M68100
59,000
PCE
M610100
60,000
PCE
M612100
61,000
PCE
M616100
61,000
PCE
M620100
68,000
PCE
M625100
69,000
PCE
M630100
74,000
PCE
M635100
77,000
PCE
M640100
72,000
PCE
M88100
82,000
PCE
M810100
75,000
PCE
M812100
72,000
PCE
M816100
73,000
PCE
M820100