Bulong lục giác SAO chìm, mạ kẽm, blue

Thương hiệu

Hexalobular socket head screws with low head-760575

ISO 14580 Steel 8.8 / zinc plated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M34100
4,000
PCE
M35100
8,000
PCE
M36100
10,000
PCE
M38100
8,000
PCE
M310100
8,000
PCE
M312100
9,000
PCE
M316100
5,000
PCE
M320100
12,000
PCE
M325100
12,000
PCE
M330100
14,000
PCE
M340100
9,000
PCE
M345100
9,000
PCE
M45100
4,000
PCE
M46100
8,000
PCE
M48100
8,000
PCE
M410100
8,000
PCE
M412100
9,000
PCE
M416100
9,000
PCE
M420100
10,000
PCE
M425100
12,000
PCE
M430100
8,000
PCE
M435100
8,000
PCE
M440100
9,000
PCE
M445100
9,000
PCE
M450100
10,000
PCE
M58100
14,000
PCE
M510100
14,000
PCE
M512100
16,000
PCE
M516100
16,000
PCE
M520100
18,000
PCE
M525100
22,000
PCE
M530100
22,000
PCE
M535100
10,000
PCE
M540100
10,000
PCE
M545100
14,000
PCE
M550100
12,000
PCE
M66100
8,000
PCE
M68100
18,000
PCE
M610100
21,000
PCE
M612100
22,000
PCE
M616100
26,000
PCE
M620100
23,000
PCE
M625100
23,000
PCE
M630100
29,000
PCE
M635100
30,000
PCE
M640100
33,000
PCE
M645100
17,000
PCE
M650100
18,000
PCE
M810100
62,000
PCE
M812100
30,000
PCE
M816100
29,000
PCE
M820100
31,000
PCE
M825100
36,000
PCE
M830100
42,000
PCE
M835100
44,000
PCE
M840100
49,000
PCE
M850100
70,000
PCE

Xem thêm >>


Hexalobular socket head screws with special low head-760577

Steel ~8.8 / zinc plated


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M24100
81,000
PCE
M25100
86,000
PCE
M26100
82,000
PCE
M28100
83,000
PCE
M210100
86,000
PCE
M2.54100
82,000
PCE
M2.55100
78,000
PCE
M2.56100
81,000
PCE
M2.58100
82,000
PCE
M2.510100
83,000
PCE
M2.512100
85,000
PCE
M2.516100
88,000
PCE
M2.520100
90,000
PCE
M34100
18,000
PCE
M35100
14,000
PCE
M36100
13,000
PCE
M38100
14,000
PCE
M310100
16,000
PCE
M312100
61,000
PCE
M316100
62,000
PCE
320100
66,000
PCE
M325100
68,000
PCE
M330100
70,000
PCE
M45100
62,000
PCE
M46100
64,000
PCE
M48100
62,000
PCE
M410100
66,000
PCE
M412100
69,000
PCE
M416100
70,000
PCE
M420100
72,000
PCE
M425100
77,000
PCE
M430100
79,000
PCE
M56100
78,000
PCE
M58100
69,000
PCE
M510100
70,000
PCE
M512100
70,000
PCE
M516100
72,000
PCE
M520100
72,000
PCE
M525100
74,000
PCE
M530100
79,000
PCE
M66100
77,000
PCE
M68100
68,000
PCE
M610100
72,000
PCE
M612100
73,000
PCE
M616100
74,000
PCE
M620100
78,000
PCE
M625100
86,000
PCE
M630100
90,000
PCE
M635100
92,000
PCE
M640100
86,000
PCE
M88100
94,000
PCE
M810100
87,000
PCE
M812100
86,000
PCE
M816100
87,000
PCE
M820100