Bulong lục giác SAO chìm INOX

Bulong lục giác SAO chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE-761508

ISO 14580
Stainless steel A2 (INOX 304)

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23100
9,000
PCE
M24100
9,000
PCE
M25100
9,000
PCE
M26100
9,000
PCE
M28100
9,000
PCE
M210100
9,000
PCE
M212100
9,000
PCE
M216100
9,000
PCE
M2.53100
9,000
PCE
M2.54100
9,000
PCE
M2.55100
9,000
PCE
M2.56100
9,000
PCE
M2.58100
9,000
PCE
M2.510100
9,000
PCE
M2.512100
9,000
PCE
M2.516100
9,000
PCE
M34100
8,000
PCE
M35100
8,000
PCE
M36100
7,000
PCE
M38100
7,000
PCE
M310100
7,000
PCE
M312100
7,000
PCE
M316100
8,000
PCE
M320100
8,000
PCE
M325100
9,000
PCE
M45100
10,000
PCE
M46100
8,000
PCE
M48100
8,000
PCE
M410100
8,000
PCE
M412100
8,000
PCE
M416100
9,000
PCE
M420100
9,000
PCE
M425100
12,000
PCE
M430100
13,000
PCE
M56100
12,000
PCE
M58100
12,000
PCE
M510100
12,000
PCE
M512100
10,000
PCE
M516100
13,000
PCE
M520100
13,000
PCE
M525100
13,000
PCE
M530100
14,000
PCE
M535100
13,000
PCE
M540100
18,000
PCE
M68100
14,000
PCE
M610100
16,000
PCE
M612100
14,000
PCE
M616100
14,000
PCE
M620100
16,000
PCE
M625100
18,000
PCE
M630100
20,000
PCE
M635100
60,000
PCE
M640100
60,000
PCE
M645100
60,000
PCE
M650100
70,000
PCE

Xem thêm >>


Bulong lục giác SAO chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE-761521

Stainless steel A2 (INOX 304)

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M24100
78,000
PCE
M25100
74,000
PCE
M26100
72,000
PCE
M28100
79,000
PCE
M2.54100
75,000
PCE
M2.55100
69,000
PCE
M2.56100
69,000
PCE
M2.58100
73,000
PCE
M35100
72,000
PCE
M36100
66,000
PCE
M38100
68,000
PCE
M310100
68,000
PCE
M46100
68,000
PCE
M48100
65,000
PCE
M410100
68,000
PCE
M412100
68,000
PCE
M56100
73,000
PCE
M58100
72,000
PCE
M510100
73,000
PCE
M512100
73,000
PCE
M516100
73,000
PCE
M68100
79,000
PCE
M610100
73,000
PCE
M612100
74,000
PCE
M616100
74,000
PCE
M620100
82,000
PCE
M88100
125,000
PCE
M810100
121,000
PCE
M812100
113,000
PCE
M816100
114,000
PCE
M820100
117,000
PCE

Xem thêm >>


Bulong lục giác SAO chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE-761522

ISO 14583
Stainless steel A2 (INOX 304)

 

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23100
7,000
PCE
M24100
7,000
PCE
M25100
7,000
PCE
M26100
3,000
PCE
M28100
3,000
PCE
M210100
7,000
PCE
M212100
5,000
PCE
M216100
8,000
PCE
M220100
5,000
PCE
M2.53100
4,000
PCE
M2.54100
7,000
PCE
M2.55100
7,000
PCE
M2.56100
4,000
PCE
M2.58100
9,000
PCE
M2.510100
4,000
PCE
M2.512100
8,000
PCE
M2.516100
8,000
PCE
M2.520100
5,000
PCE
M2.525100
5,000
PCE
M34100
7,000
PCE
M35100
7,000
PCE
M36100
7,000
PCE
M38100
7,000
PCE
M310100
7,000
PCE