Bulong lục giác SAO chìm INOX

Bulong lục giác SAO chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE-761508

ISO 14580
Stainless steel A2 (INOX 304)

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23100
7,000
PCE
M24100
7,000
PCE
M25100
7,000
PCE
M26100
7,000
PCE
M28100
8,000
PCE
M210100
7,000
PCE
M212100
7,000
PCE
M216100
8,000
PCE
M2.53100
7,000
PCE
M2.54100
7,000
PCE
M2.55100
7,000
PCE
M2.56100
7,000
PCE
M2.58100
7,000
PCE
M2.510100
7,000
PCE
M2.512100
7,000
PCE
M2.516100
8,000
PCE
M34100
5,000
PCE
M35100
5,000
PCE
M36100
5,000
PCE
M38100
5,000
PCE
M310100
5,000
PCE
M312100
5,000
PCE
M316100
7,000
PCE
M320100
7,000
PCE
M325100
7,000
PCE
M45100
8,000
PCE
M46100
5,000
PCE
M48100
7,000
PCE
M410100
7,000
PCE
M412100
7,000
PCE
M416100
7,000
PCE
M420100
8,000
PCE
M425100
9,000
PCE
M430100
10,000
PCE
M56100
8,000
PCE
M58100
8,000
PCE
M510100
9,000
PCE
M512100
8,000
PCE
M516100
10,000
PCE
M520100
10,000
PCE
M525100
10,000
PCE
M530100
12,000
PCE
M535100
9,000
PCE
M540100
14,000
PCE
M68100
12,000
PCE
M610100
12,000
PCE
M612100
12,000
PCE
M616100
12,000
PCE
M620100
13,000
PCE
M625100
14,000
PCE
M630100
16,000
PCE
M635100
46,000
PCE
M640100
47,000
PCE
M645100
44,000
PCE
M650100
55,000
PCE

Xem thêm >>


Bulong lục giác SAO chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE-761521

Stainless steel A2 (INOX 304)

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M24100
56,000
PCE
M25100
52,000
PCE
M26100
55,000
PCE
M28100
52,000
PCE
M2.54100
52,000
PCE
M2.55100
51,000
PCE
M2.56100
52,000
PCE
M2.58100
52,000
PCE
M35100
55,000
PCE
M36100
49,000
PCE
M38100
51,000
PCE
M310100
51,000
PCE
M46100
51,000
PCE
M48100
49,000
PCE
M410100
52,000
PCE
M412100
52,000
PCE
M56100
56,000
PCE
M58100
55,000
PCE
M510100
53,000
PCE
M512100
53,000
PCE
M516100
55,000
PCE
M68100
59,000
PCE
M610100
56,000
PCE
M612100
56,000
PCE
M616100
57,000
PCE
M620100
59,000
PCE
M88100
90,000
PCE
M810100
86,000
PCE
M812100
78,000
PCE
M816100
87,000
PCE
M820100
88,000
PCE

Xem thêm >>


Bulong lục giác SAO chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE-761522

ISO 14583
Stainless steel A2 (INOX 304)

 

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23100
4,000
PCE
M24100
5,000
PCE
M25100
5,000
PCE
M26100
3,000
PCE
M28100
3,000
PCE
M210100
5,000
PCE
M212100
4,000
PCE
M216100
7,000
PCE
M220100
4,000
PCE
M2.53100
3,000
PCE
M2.54100
5,000
PCE
M2.55100
5,000
PCE
M2.56100
3,000
PCE
M2.58100
5,000
PCE
M2.510100
3,000
PCE
M2.512100
7,000
PCE
M2.516100
7,000
PCE
M2.520100
4,000
PCE
M2.525100
4,000
PCE
M34100
5,000
PCE
M35100
5,000
PCE
M36100
5,000
PCE
M38100
5,000
PCE
M310100
5,000
PCE