Bulong lục giác đặc biệt

Thương hiệu

Stud bolts with reduced shank-760795

DIN 2510 L Steel 21 CrMo V57 / plain

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760795.0100

Stud bolts with reduced shank M12 x 65

M12651
Liên hệ PCE

760795.0200

Stud bolts with reduced shank M12 x 70

M12701
Liên hệ PCE

760795.0300

Stud bolts with reduced shank M12 x 80

M12801
Liên hệ PCE

760795.0400

Stud bolts with reduced shank M12 x 90

M12901
Liên hệ PCE

760795.0500

Stud bolts with reduced shank M16 x 65

M16651
Liên hệ PCE

760795.0600

Stud bolts with reduced shank M16 x 80

M16801
Liên hệ PCE

760795.0700

Stud bolts with reduced shank M16 x 90

M16901
Liên hệ PCE

760795.0800

Stud bolts with reduced shank M16 x 100

M161001
Liên hệ PCE

760795.0900

Stud bolts with reduced shank M20 x 70

M20701
Liên hệ PCE

760795.1000

Stud bolts with reduced shank M20 x 100

M201001
Liên hệ PCE

760795.1100

Stud bolts with reduced shank M20 x 110

M201101
Liên hệ PCE

760795.1200

Stud bolts with reduced shank M20 x 120

M201201
Liên hệ PCE

760795.1300

Stud bolts with reduced shank M20 x 130

M201301
Liên hệ PCE

760795.1400

Stud bolts with reduced shank M20 x 140

M201401
Liên hệ PCE

760795.1500

Stud bolts with reduced shank M24 x 110

M241101
Liên hệ PCE

760795.1600

Stud bolts with reduced shank M24 x 120

M241201
Liên hệ PCE

760795.1700

Stud bolts with reduced shank M24 x 130

M241301
Liên hệ PCE

760795.1800

Stud bolts with reduced shank M24 x 140

M241401
Liên hệ PCE

760795.1900

Stud bolts with reduced shank M24 x 150

M241501
Liên hệ PCE

Xem thêm >>