Bulong lục giác chìm, thép đen

Thương hiệu

Socket head cap screws, fully threaded-760510

DIN 912 / ISO 4762 Steel 12.9 / black Tensile strength: 1200 N/mm2 Proof stress 0,2%: 1080 N/mm2 Elongation after fracture: min. 8% DIN 912: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1.43100
34,000
PCE
M1.44100
40,000
PCE
M1.45100
46,000
PCE
M1.46100
48,000
PCE
M1.63100
35,000
PCE
M1.64100
44,000
PCE
M1.65100
36,000
PCE
M1.66100
39,000
PCE
M1.68100
39,000
PCE
M1.610100
69,000
PCE
M1.612100
65,000
PCE
M23100
14,000
PCE
M24100
13,000
PCE
M25100
12,000
PCE
M26100
13,000
PCE
M28100
12,000
PCE
M210100
14,000
PCE
M212100
22,000
PCE
M216100
23,000
PCE
M220100
23,000
PCE
M2.53100
20,000
PCE
M2.54100
20,000
PCE
M2.55100
21,000
PCE
M2.56100
18,000
PCE
M2.58100
18,000
PCE
M2.510100
18,000
PCE
M2.512100
20,000
PCE
M2.516100
20,000
PCE
M2.520100
20,000
PCE
M2.525100
23,000
PCE
M2.530100
27,000
PCE
M2.64100
42,000
PCE
M2.65100
14,000
PCE
M2.66100
34,000
PCE
M2.68100
10,000
PCE
M2.610100
13,000
PCE
M2.612100
18,000
PCE
M2.616100
23,000
PCE
M34100
10,000
PCE
M35100
10,000
PCE
M36100
10,000
PCE
M38100
10,000
PCE
M310100
10,000
PCE
M312100
10,000
PCE
M314100
13,000
PCE
M316100
12,000
PCE
M318100
13,000
PCE
M320100
12,000
PCE
M322100
16,000
PCE
M325100
20,000
PCE
M330100
20,000
PCE
M335100
23,000
PCE
M45100
12,000
PCE
M46100
12,000
PCE
M48100
10,000
PCE
M410100
9,000
PCE
M412100
9,000
PCE
M414100
10,000
PCE
M416100
10,000
PCE
M418100
12,000
PCE
M420100
12,000
PCE
M422100
16,000
PCE
M425100
16,000
PCE
M430100
22,000
PCE
M435100
22,000
PCE
M440100
23,000
PCE
M445100
29,000
PCE
M450100
31,000
PCE
M455100
48,000
PCE
M460100
34,000
PCE
M56100
16,000
PCE
M58100
14,000
PCE
M510100
13,000
PCE
M512100
13,000
PCE
M514100
14,000
PCE
M516100
13,000
PCE
M518100
16,000
PCE
M520100
16,000
PCE
M522100
17,000
PCE
M525100
17,000
PCE
M530100
20,000
PCE
M535100
23,000
PCE
M540100
25,000
PCE
M545100
26,000
PCE
M550100
30,000
PCE
M555100
35,000
PCE
M560100
42,000
PCE
M570100
51,000
PCE
M66100
22,000
PCE
M68100
16,000
PCE
M610100
13,000
PCE
M612100
13,000
PCE
M614100
14,000
PCE
M616100
13,000
PCE
M618100
16,000
PCE
M620100
14,000
PCE
M622100
18,000
PCE
M625100
14,000
PCE
M630100
18,000
PCE
M635100
25,000
PCE
M640100
26,000
PCE
M645100
27,000
PCE
M650100
31,000
PCE
M655100
39,000
PCE
M660100
44,000
PCE
M670100
48,000
PCE
M680100
61,000
PCE
M690100
55,000
PCE
M6100100
74,000
PCE
M6110100
78,000
PCE
M810100
23,000
PCE
M812100
23,000
PCE
M814100
26,000
PCE