Bulong lục giác chìm, mạ kẽm, blue

Thương hiệu

Socket head cap screws, fully threaded-760530

DIN 912 / ISO 4762 Steel 8.8 / zinc plated Tensile strength: 800 N/mm2 Proof stress 0.2%: 640 N/mm2 Elongation after fracture: min. 12% DIN 912: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M34100
7,000
PCE
M35100
7,000
PCE
M36100
7,000
PCE
M38100
8,000
PCE
M310100
7,000
PCE
M312100
7,000
PCE
M314100
4,000
PCE
M316100
7,000
PCE
M318100
5,000
PCE
M320100
8,000
PCE
M322100
7,000
PCE
M325100
9,000
PCE
M45100
7,000
PCE
M46100
7,000
PCE
M48100
7,000
PCE
M410100
5,000
PCE
M412100
7,000
PCE
M414100
4,000
PCE
M416100
5,000
PCE
M418100
5,000
PCE
M420100
7,000
PCE
M422100
5,000
PCE
M425100
7,000
PCE
M430100
10,000
PCE
M440100
9,000
PCE
M56100
9,000
PCE
M58100
10,000
PCE
M510100
9,000
PCE
M512100
9,000
PCE
M514100
5,000
PCE
M516100
10,000
PCE
M518100
5,000
PCE
M520100
12,000
PCE
M522100
7,000
PCE
M525100
12,000
PCE
M530100
20,000
PCE
M535100
22,000
PCE
M66100
18,000
PCE
M68100
13,000
PCE
M610100
12,000
PCE
M612100
12,000
PCE
M614100
5,000
PCE
M616100
12,000
PCE
M618100
7,000
PCE
M620100
12,000
PCE
M622100
7,000
PCE
M625100
13,000
PCE
M630100
17,000
PCE
M635100
23,000
PCE
M640100
25,000
PCE
M645100
25,000
PCE
M650100
30,000
PCE
M660100
52,000
PCE
M680100
70,000
PCE
M810100
23,000
PCE
M812100
23,000
PCE
M814100
12,000
PCE
M816100
21,000
PCE
M818100
12,000
PCE
M820100
21,000
PCE
M822100
14,000
PCE
M825100
25,000
PCE
M830100
26,000
PCE
M835100
27,000
PCE
M840100
35,000
PCE
M845100
36,000
PCE
M850100
42,000
PCE
M860100
47,000
PCE
M870100
57,000
PCE
M1012100
51,000
PCE
M1014100
77,000
PCE
M1016100
35,000
PCE
M1018100
65,000
PCE
M1020100
33,000
PCE
M1022100
72,000
PCE
M1025100
35,000
PCE
M1030100
39,000
PCE
M1035100
40,000
PCE
M1040100
43,000
PCE
M1045100
56,000
PCE
M1050100
66,000
PCE
M1060100
74,000
PCE
M1216100
56,000
PCE
M1220100
49,000
PCE
M1225100
46,000
PCE
M1230100
48,000
PCE
M1235100
49,000
PCE
M1240100
53,000
PCE
M1245100
57,000
PCE
M1250100
62,000
PCE
M1260100
77,000
PCE
M1425100
103,000
PCE
M1430100
105,000
PCE
M1435100
114,000
PCE
M1440100
118,000
PCE
M144550
146,000
PCE
M145050
150,000
PCE
M145550
161,000
PCE
M162550
96,000
PCE
M163050
86,000
PCE
M163550
147,000
PCE
M164050
94,000
PCE
M164550
103,000
PCE
M165050
109,000
PCE
M165550
174,000
PCE
M166050
122,000
PCE
M167050
216,000
PCE
M184025
186,000
PCE
M184525
196,000
PCE
M185025
212,000
PCE
M186025
283,000
PCE
M203525
231,000
PCE
M204025
186,000
PCE