Bulong lục giác chìm, mạ kẽm, blue

Thương hiệu

Socket head cap screws, fully threaded-760530

DIN 912 / ISO 4762 Steel 8.8 / zinc plated Tensile strength: 800 N/mm2 Proof stress 0.2%: 640 N/mm2 Elongation after fracture: min. 12% DIN 912: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760530.0010

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 4

M34100
Liên hệ PCE

760530.0020

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 5

M35100
Liên hệ PCE

760530.0030

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 6

M36100
Liên hệ PCE

760530.0040

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 8

M38100
Liên hệ PCE

760530.0050

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 10

M310100
Liên hệ PCE

760530.0060

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 12

M312100
Liên hệ PCE

760530.0065

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 14

M314100
Liên hệ PCE

760530.0070

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 16

M316100
Liên hệ PCE

760530.0075

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 18

M318100
Liên hệ PCE

760530.0080

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 20

M320100
Liên hệ PCE

760530.0085

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 22

M322100
Liên hệ PCE

760530.0090

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 25

M325100
Liên hệ PCE

760530.0100

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 5

M45100
Liên hệ PCE

760530.0110

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 6

M46100
Liên hệ PCE

760530.0120

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 8

M48100
Liên hệ PCE

760530.0130

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 10

M410100
Liên hệ PCE

760530.0140

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 12

M412100
Liên hệ PCE

760530.0145

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 14

M414100
Liên hệ PCE

760530.0150

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 16

M416100
Liên hệ PCE

760530.0155

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 18

M418100
Liên hệ PCE

760530.0160

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 20

M420100
Liên hệ PCE

760530.0165

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 22

M422100
Liên hệ PCE

760530.0170

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 25

M425100
Liên hệ PCE

760530.0180

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 30

M430100
Liên hệ PCE

760530.0185

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 40

M440100
Liên hệ PCE

760530.0190

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 6

M56100
Liên hệ PCE

760530.0200

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 8

M58100
Liên hệ PCE

760530.0210

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 10

M510100
Liên hệ PCE

760530.0220

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 12

M512100
Liên hệ PCE

760530.0225

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 14

M514100
Liên hệ PCE

760530.0230

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 16

M516100
Liên hệ PCE

760530.0235

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 18

M518100
Liên hệ PCE

760530.0240

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 20

M520100
Liên hệ PCE

760530.0245

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 22

M522100
Liên hệ PCE

760530.0250

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 25

M525100
Liên hệ PCE

760530.0260

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 30

M530100
Liên hệ PCE

760530.0270

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 35

M535100
Liên hệ PCE

760530.0280

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 6

M66100
Liên hệ PCE

760530.0290

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 8

M68100
Liên hệ PCE

760530.0300

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 10

M610100
Liên hệ PCE

760530.0310

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 12

M612100
Liên hệ PCE

760530.0315

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 14

M614100
Liên hệ PCE

760530.0320

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 16

M616100
Liên hệ PCE

760530.0325

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 18

M618100
Liên hệ PCE

760530.0330

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 20

M620100
Liên hệ PCE

760530.0335

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 22

M622100
Liên hệ PCE

760530.0340

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 25

M625100
Liên hệ PCE

760530.0350

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 30

M630100
Liên hệ PCE

760530.0360

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 35

M635100
Liên hệ PCE

760530.0370

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 40

M640100
Liên hệ PCE

760530.0380

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 45

M645100
Liên hệ PCE

760530.0390

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 50

M650100
Liên hệ PCE

760530.0400

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 60

M660100
Liên hệ PCE

760530.0405

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 80

M680100
Liên hệ PCE

760530.0410

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 10

M810100
Liên hệ PCE

760530.0420

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 12

M812100
Liên hệ PCE

760530.0425

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 14

M814100
Liên hệ PCE

760530.0430

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 16

M816100
Liên hệ PCE

760530.0435

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 18

M818100
Liên hệ PCE

760530.0440

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 20

M820100
Liên hệ PCE

760530.0445

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 22

M822100
Liên hệ PCE

760530.0450

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 25

M825100
Liên hệ PCE

760530.0460

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 30

M830100
Liên hệ PCE

760530.0470

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 35

M835100
Liên hệ PCE

760530.0480

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 40

M840100
Liên hệ PCE

760530.0490

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 45

M845100
Liên hệ PCE

760530.0500

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 50

M850100
Liên hệ PCE

760530.0510

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 60

M860100
Liên hệ PCE

760530.0520

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 70

M870100
Liên hệ PCE

760530.0530

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 12

M1012100
Liên hệ PCE

760530.0535

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 14

M1014100
Liên hệ PCE

760530.0540

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 16

M1016100
Liên hệ PCE

760530.0545

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 18

M1018100
Liên hệ PCE

760530.0550

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 20

M1020100
Liên hệ PCE

760530.0555

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 22

M1022100
Liên hệ PCE

760530.0560

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 25

M1025100
Liên hệ PCE

760530.0570

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 30

M1030100
Liên hệ PCE

760530.0580

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 35

M1035100
Liên hệ PCE

760530.0590

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 40

M1040100
Liên hệ PCE

760530.0600

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 45

M1045100
Liên hệ PCE

760530.0610

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 50

M1050100
Liên hệ PCE

760530.0620

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 60

M1060100
Liên hệ PCE

760530.0630

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 16

M1216100
Liên hệ PCE

760530.0640

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 20

M1220100
Liên hệ PCE

760530.0650

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 25

M1225100
Liên hệ PCE

760530.0660

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 30

M1230100
Liên hệ PCE

760530.0670

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 35

M1235100
Liên hệ PCE

760530.0680

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 40

M1240100
Liên hệ PCE

760530.0690

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 45

M1245100
Liên hệ PCE

760530.0700

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 50

M1250100
Liên hệ PCE

760530.0710

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 60

M1260100
Liên hệ PCE

760530.0712

Socket head cap screws, fully threaded M14 x 25

M1425100
Liên hệ PCE

760530.0713

Socket head cap screws, fully threaded M14 x 30

M1430100
Liên hệ PCE

760530.0714

Socket head cap screws, fully threaded M14 x 35

M1435100
Liên hệ PCE

760530.0715

Socket head cap screws, fully threaded M14 x 40

M1440100
Liên hệ PCE

760530.0716

Socket head cap screws, fully threaded M14 x 45

M144550
Liên hệ PCE

760530.0717

Socket head cap screws, fully threaded M14 x 50

M145050
Liên hệ PCE

760530.0718

Socket head cap screws, fully threaded M14 x 55

M145550
Liên hệ PCE

760530.0720

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 25

M162550
Liên hệ PCE

760530.0730

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 30

M163050
Liên hệ PCE

760530.0740

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 35

M163550
Liên hệ PCE

760530.0750

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 40

M164050
Liên hệ PCE

760530.0760

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 45

M164550
Liên hệ PCE

760530.0770

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 50

M165050
Liên hệ PCE

760530.0775

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 55

M165550
Liên hệ PCE

760530.0780

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 60

M166050
Liên hệ PCE

760530.0790

Socket head cap screws, fully threaded M16 x 70

M167050
Liên hệ PCE

760530.0792

Socket head cap screws, fully threaded M18 x 40

M184025
Liên hệ PCE

760530.0794

Socket head cap screws, fully threaded M18 x 45

M184525
Liên hệ PCE

760530.0796

Socket head cap screws, fully threaded M18 x 50

M185025
Liên hệ PCE

760530.0798

Socket head cap screws, fully threaded M18 x 60

M186025
Liên hệ PCE

760530.0800

Socket head cap screws, fully threaded M20 x 35

M203525
Liên hệ PCE

760530.0810

Socket head cap screws, fully threaded M20 x 40

M204025
Liên hệ PCE

760530.0820

Socket head cap screws, fully threaded M20 x 45

M204525
Liên hệ PCE

760530.0830

Socket head cap screws, fully threaded M20 x 50

M205025
Liên hệ PCE

760530.0835

Socket head cap screws, fully threaded M20 x 55

M205525
Liên hệ PCE

760530.0840

Socket head cap screws, fully threaded M20 x 60

M206025
Liên hệ PCE

760530.0845

Socket head cap screws, fully threaded M20 x 65

M206525
Liên hệ PCE

760530.0850

Socket head cap screws, fully threaded M20 x 70

M207025
Liên hệ PCE

760530.0860

Socket head cap screws, fully threaded M24 x 40

M24401
Liên hệ PCE

760530.0870

Socket head cap screws, fully threaded M24 x 50

M24501
Liên hệ PCE

760530.0880

Socket head cap screws, fully threaded M24 x 60

M24601
Liên hệ PCE

760530.0890

Socket head cap screws, fully threaded M24 x 70

M24701
Liên hệ PCE

760530.0900

Socket head cap screws, fully threaded M24 x 80

M24801
Liên hệ PCE

760530.0910

Socket head cap screws, fully threaded M24 x 100

M241001
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Socket head cap screws, fully threaded-760532

DIN 912 / ISO 4762 Steel 12.9 / zinc plated Tensile strength: 1200 N/mm2 Proof stress 0,2%: 1080 N/mm2 Elongation after fracture: min. 8% DIN 912: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760532.0010

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 4

M24100
Liên hệ PCE

760532.0020

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 5

M25100
Liên hệ PCE

760532.0030

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 6

M26100
Liên hệ PCE

760532.0040

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 8

M28100
Liên hệ PCE

760532.0050

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 10

M210100
Liên hệ PCE

760532.0060

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 12

M212100
Liên hệ PCE

760532.0070

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 16

M216100
Liên hệ PCE

760532.0080

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 4

M2.54100
Liên hệ PCE

760532.0090

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 5

M2.55100
Liên hệ PCE

760532.0100

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 6

M2.56100
Liên hệ PCE

760532.0110

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 8

M2.58100
Liên hệ PCE

760532.0120

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 10

M2.510100
Liên hệ PCE

760532.0130

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 12

M2.512100
Liên hệ PCE

760532.0140

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 16

M2.516100
Liên hệ PCE

760532.0150

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 20

M2.520100
Liên hệ PCE

760532.0160

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 25

M2.525100
Liên hệ PCE

760532.0170

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 4

M34100
Liên hệ PCE

760532.0180

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 5

M35100
Liên hệ PCE

760532.0190

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 6

M36100
Liên hệ PCE

760532.0200

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 8

M38100
Liên hệ PCE

760532.0210

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 10

M310100
Liên hệ PCE

760532.0220

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 12

M312100
Liên hệ PCE

760532.0230

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 14

M314100
Liên hệ PCE

760532.0240

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 16

M316100
Liên hệ PCE

760532.0250

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 18

M318100
Liên hệ PCE

760532.0260

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 20

M320100
Liên hệ PCE

760532.0270

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 25

M325100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Socket head cap screws, partially threaded-760533

DIN 912 / ISO 4762 Steel 12.9 / zinc plated Tensile strength: 1200 N/mm2 Proof stress 0,2%: 1080 N/mm2 Elongation after fracture: min. 8% DIN 912: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760533.0010

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 25

M325100
Liên hệ PCE

760533.0020

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 30

M330100
Liên hệ PCE

760533.0030

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 35

M335100
Liên hệ PCE

760533.0040

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 40

M340100
Liên hệ PCE

760533.0050

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 45

M345100
Liên hệ PCE

760533.0060

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 50

M350100
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Socket head cap screws, fully threaded-760535

DIN 912 / ISO 4762 Steel 12.9 / zinc flake coated Tensile strength: 1200 N/mm2 Proof stress 0,2%: 1080 N/mm2 Elongation after fracture: min. 8% DIN 912: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760535.0010

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 5

M45100
Liên hệ PCE

760535.0020

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 6

M46100
Liên hệ PCE

760535.0030

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 8

M48100
Liên hệ PCE

760535.0040

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 10

M410100
Liên hệ PCE

760535.0050

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 12

M412100
Liên hệ PCE

760535.0060

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 14

M414100
Liên hệ PCE

760535.0070

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 16

M416100
Liên hệ PCE

760535.0080

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 18

M418100
Liên hệ PCE

760535.0090

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 20

M420100
Liên hệ PCE

760535.0100

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 22

M422100
Liên hệ PCE

760535.0110

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 25

M425100
Liên hệ PCE

760535.0120

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 30

M430100
Liên hệ PCE

760535.0130

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 6

M56100
Liên hệ PCE

760535.0140

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 8

M58100
Liên hệ PCE

760535.0150

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 10

M510100
Liên hệ PCE

760535.0160

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 12

M512100
Liên hệ PCE

760535.0170

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 14

M514100
Liên hệ PCE

760535.0180

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 16

M516100
Liên hệ PCE

760535.0190

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 18

M518100
Liên hệ PCE

760535.0200

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 20

M520100
Liên hệ PCE

760535.0210

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 22

M522100
Liên hệ PCE

760535.0220

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 25

M525100
Liên hệ PCE

760535.0230

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 30

M530100
Liên hệ PCE

760535.0240

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 8

M68100
Liên hệ PCE

760535.0250

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 10

M610100
Liên hệ PCE

760535.0260

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 12

M612100
Liên hệ PCE

760535.0270

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 14

M614100
Liên hệ PCE

760535.0280

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 16

M616100
Liên hệ PCE

760535.0290

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 18

M618100
Liên hệ PCE