Bulong lục giác chìm INOX

Bulong lục giác chìm INOX 304, ren toàn phần MAKE

DIN 912 / ISO 4762
Stainless steel A2 (INOX 304)

DIN 912: Standard withdrawn

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M23100
8,000
PCE
M24100
13,000
PCE
M25100
8,000
PCE
M26100
12,000
PCE
M28100
12,000
PCE
M210100
13,000
PCE
M212100
13,000
PCE
M216100
8,000
PCE
M2.54100
8,000
PCE
M2.55100
7,000
PCE
M2.56100
7,000
PCE
M2.58100
7,000
PCE
M2.510100
8,000
PCE
M2.512100
8,000
PCE
M2.516100
8,000
PCE
M2.520100
8,000
PCE
M34100
13,000
PCE
M35100
5,000
PCE
M36100
10,000
PCE
M38100
10,000
PCE
M310100
10,000
PCE
M312100
12,000
PCE
M314100
5,000
PCE
M316100
13,000
PCE
M318100
7,000
PCE
M320100
10,000
PCE
M325100
8,000
PCE
M45100
7,000
PCE
M46100
9,000
PCE
M48100
9,000
PCE
M410100
9,000
PCE
M412100
10,000
PCE
M414100
7,000
PCE
M416100
10,000
PCE
M418100
8,000
PCE
M420100
13,000
PCE
M425100
13,000
PCE
M430100
10,000
PCE
M56100
8,000
PCE
M58100
21,000
PCE
M510100
22,000
PCE
M512100
21,000
PCE
M514100
8,000
PCE
M516100
22,000
PCE
M518100
9,000
PCE
M520100
23,000
PCE
M522100
10,000
PCE
M525100
23,000
PCE
M530100
13,000
PCE
M66100
12,000
PCE
M68100
27,000
PCE
M610100
27,000
PCE
M612100
25,000
PCE
M614100
12,000
PCE
M616100
26,000
PCE
M618100
13,000
PCE
M620100
29,000
PCE
M622100
14,000
PCE
M625100
30,000
PCE
M630100
33,000
PCE
M635100
16,000
PCE
M640100
18,000
PCE
M650100
20,000
PCE
M810100
43,000
PCE
M812100
43,000
PCE
M814100
57,000
PCE
M816100
39,000
PCE
M818100
59,000
PCE
M820100
39,000
PCE
M822100
59,000
PCE
M825100
40,000
PCE
M830100
44,000
PCE
M835100
51,000
PCE
M860100
77,000
PCE
M1012100
75,000
PCE
M1016100
59,000
PCE
M1020100
51,000
PCE
M1025100
52,000
PCE
M1030100
57,000
PCE
M1035100
61,000
PCE
M1040100
66,000
PCE
M121650
118,000
PCE
M122050
83,000
PCE
M122550
77,000
PCE
M123050
81,000
PCE
M123550
86,000
PCE
M124050
92,000
PCE
M124550
99,000
PCE
M125050
105,000
PCE
M162525
191,000
PCE
M163025
187,000
PCE
M163525
194,000
PCE
M164025
202,000
PCE
M164525
208,000
PCE
M165025
220,000
PCE
M165525
237,000
PCE
M166025
242,000
PCE
M204025
423,000
PCE
M204525
326,000
PCE
M205025
352,000
PCE
M205525
345,000
PCE
M206025
348,000
PCE
M206525
495,000
PCE
M207025
525,000
PCE

Xem thêm >>


Bulong lục giác chìm INOX 304, ren lửng MAKE-761510

DIN 912 / ISO 4762
Stainless steel A2 (INOX 304)


DIN 912: Standard withdrawn

Sản phẩm chỉ bán theo MOQ (PCS / PACK)


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size (d1)Dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M325100
12,000
PCE
M330100
14,000
PCE
M335100
13,000
PCE
M340100
16,000
PCE
M430100
16,000
PCE
M435100
18,000
PCE
M440100
17,000
PCE