Bulong lục giác chìm

Socket head cap screws, fully threaded-760510

DIN 912 / ISO 4762 Steel 12.9 / black Tensile strength: 1200 N/mm2 Proof stress 0,2%: 1080 N/mm2 Elongation after fracture: min. 8% DIN 912: Standard withdrawn


GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (vnđ) Số lượng Đặt, Gom hàng Tình trạng hàng
M1.43100
31,000
PCE
M1.44100
30,000
PCE
M1.45100
34,000
PCE
M1.46100
35,000
PCE
M1.63100
27,000
PCE
M1.64100
35,000
PCE
M1.65100
29,000
PCE
M1.66100
30,000
PCE
M1.68100
31,000
PCE
M1.610100
46,000
PCE
M1.612100
46,000
PCE
M23100
12,000
PCE
M24100
10,000
PCE
M25100
10,000
PCE
M26100
10,000
PCE
M28100
10,000
PCE
M210100
10,000
PCE
M212100
18,000
PCE
M216100
20,000
PCE
M220100
20,000
PCE
M2.53100
17,000
PCE
M2.54100
17,000
PCE
M2.55100
17,000
PCE
M2.56100
16,000
PCE
M2.58100
16,000
PCE
M2.510100
16,000
PCE
M2.512100
17,000
PCE
M2.516100
17,000
PCE
M2.520100
17,000
PCE
M2.525100
18,000
PCE
M2.530100
22,000
PCE
M2.64100
35,000
PCE
M2.65100
10,000
PCE
M2.66100
27,000
PCE
M2.68100
9,000
PCE
M2.610100
10,000
PCE
M2.612100
12,000
PCE
M2.616100
12,000
PCE
M34100
8,000
PCE
M35100
8,000
PCE
M36100
9,000
PCE
M38100
9,000
PCE
M310100
9,000
PCE
M312100
9,000
PCE
M314100
10,000
PCE
M316100
9,000
PCE
M318100
10,000
PCE
M320100
10,000
PCE
M322100
12,000
PCE
M325100
18,000
PCE
M330100
17,000
PCE
M335100
20,000
PCE
M45100
10,000
PCE
M46100
10,000
PCE
M48100
9,000
PCE
M410100
8,000
PCE
M412100
8,000
PCE
M414100
9,000
PCE
M416100
9,000
PCE
M418100
10,000
PCE
M420100
9,000
PCE
M422100
13,000
PCE
M425100
13,000
PCE
M430100
18,000
PCE
M435100
18,000
PCE
M440100
20,000
PCE
M445100
25,000
PCE
M450100
23,000
PCE
M455100
39,000
PCE
M460100
30,000
PCE
M56100
14,000
PCE
M58100
13,000
PCE
M510100
12,000
PCE
M512100
10,000
PCE
M514100
12,000
PCE
M516100
10,000
PCE
M518100
13,000
PCE
M520100
13,000
PCE
M522100
16,000
PCE
M525100
13,000
PCE
M530100
16,000
PCE
M535100
18,000
PCE
M540100
20,000
PCE
M545100
22,000
PCE
M550100
25,000
PCE
M555100
33,000
PCE
M560100
38,000
PCE
M570100
46,000
PCE
M66100
17,000
PCE
M68100
14,000
PCE
M610100
12,000
PCE
M612100
12,000
PCE
M614100
12,000
PCE
M616100
12,000
PCE
M618100
14,000
PCE
M620100
13,000
PCE
M622100
16,000
PCE
M625100
12,000
PCE
M630100
16,000
PCE
M635100
22,000
PCE
M640100
23,000
PCE
M645100
23,000
PCE
M650100
27,000
PCE
M655100
36,000
PCE
M660100
38,000
PCE
M670100
46,000
PCE
M680100
51,000
PCE
M690100
49,000
PCE
M6100100
61,000
PCE
M6110100
73,000
PCE
M810100
22,000
PCE
M812100
22,000
PCE
M814100
23,000