Bulong lục giác chìm

Socket head cap screws, fully threaded

DIN 912 / ISO 4762 Steel 12.9 / black Tensile strength: 1200 N/mm2 Proof stress 0,2%: 1080 N/mm2 Elongation after fracture: min. 8% DIN 912: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760510.0010

Socket head cap screws, fully threaded M1.4 x 3

M1.43100
Liên hệ PCE

760510.0020

Socket head cap screws, fully threaded M1.4 x 4

M1.44100
Liên hệ PCE

760510.0030

Socket head cap screws, fully threaded M1.4 x 5

M1.45100
Liên hệ PCE

760510.0040

Socket head cap screws, fully threaded M1.4 x 6

M1.46100
Liên hệ PCE

760510.0050

Socket head cap screws, fully threaded M1.6 x 3

M1.63100
Liên hệ PCE

760510.0060

Socket head cap screws, fully threaded M1.6 x 4

M1.64100
Liên hệ PCE

760510.0070

Socket head cap screws, fully threaded M1.6 x 5

M1.65100
Liên hệ PCE

760510.0080

Socket head cap screws, fully threaded M1.6 x 6

M1.66100
Liên hệ PCE

760510.0090

Socket head cap screws, fully threaded M1.6 x 8

M1.68100
Liên hệ PCE

760510.0092

Socket head cap screws, fully threaded M1.6 x 10

M1.610100
Liên hệ PCE

760510.0094

Socket head cap screws, fully threaded M1.6 x 12

M1.612100
Liên hệ PCE

760510.0100

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 3

M23100
Liên hệ PCE

760510.0110

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 4

M24100
Liên hệ PCE

760510.0120

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 5

M25100
Liên hệ PCE

760510.0130

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 6

M26100
Liên hệ PCE

760510.0140

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 8

M28100
Liên hệ PCE

760510.0150

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 10

M210100
Liên hệ PCE

760510.0160

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 12

M212100
Liên hệ PCE

760510.0170

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 16

M216100
Liên hệ PCE

760510.0180

Socket head cap screws, fully threaded M2 x 20

M220100
Liên hệ PCE

760510.0190

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 3

M2.53100
Liên hệ PCE

760510.0200

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 4

M2.54100
Liên hệ PCE

760510.0210

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 5

M2.55100
Liên hệ PCE

760510.0220

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 6

M2.56100
Liên hệ PCE

760510.0230

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 8

M2.58100
Liên hệ PCE

760510.0240

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 10

M2.510100
Liên hệ PCE

760510.0250

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 12

M2.512100
Liên hệ PCE

760510.0260

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 16

M2.516100
Liên hệ PCE

760510.0270

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 20

M2.520100
Liên hệ PCE

760510.0280

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 25

M2.525100
Liên hệ PCE

760510.0290

Socket head cap screws, fully threaded M2.5 x 30

M2.530100
Liên hệ PCE

760510.0300

Socket head cap screws, fully threaded M2.6 x 4

M2.64100
Liên hệ PCE

760510.0310

Socket head cap screws, fully threaded M2.6 x 5

M2.65100
Liên hệ PCE

760510.0320

Socket head cap screws, fully threaded M2.6 x 6

M2.66100
Liên hệ PCE

760510.0330

Socket head cap screws, fully threaded M2.6 x 8

M2.68100
Liên hệ PCE

760510.0340

Socket head cap screws, fully threaded M2.6 x 10

M2.610100
Liên hệ PCE

760510.0350

Socket head cap screws, fully threaded M2.6 x 12

M2.612100
Liên hệ PCE

760510.0360

Socket head cap screws, fully threaded M2.6 x 16

M2.616100
Liên hệ PCE

760510.0370

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 4

M34100
Liên hệ PCE

760510.0380

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 5

M35100
Liên hệ PCE

760510.0390

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 6

M36100
Liên hệ PCE

760510.0400

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 8

M38100
Liên hệ PCE

760510.0410

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 10

M310100
Liên hệ PCE

760510.0420

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 12

M312100
Liên hệ PCE

760510.0430

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 14

M314100
Liên hệ PCE

760510.0440

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 16

M316100
Liên hệ PCE

760510.0450

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 18

M318100
Liên hệ PCE

760510.0460

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 20

M320100
Liên hệ PCE

760510.0470

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 22

M322100
Liên hệ PCE

760510.0480

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 25

M325100
Liên hệ PCE

760510.0490

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 30

M330100
Liên hệ PCE

760510.0500

Socket head cap screws, fully threaded M3 x 35

M335100
Liên hệ PCE

760510.0510

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 5

M45100
Liên hệ PCE

760510.0520

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 6

M46100
Liên hệ PCE

760510.0530

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 8

M48100
Liên hệ PCE

760510.0540

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 10

M410100
Liên hệ PCE

760510.0550

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 12

M412100
Liên hệ PCE

760510.0560

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 14

M414100
Liên hệ PCE

760510.0570

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 16

M416100
Liên hệ PCE

760510.0580

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 18

M418100
Liên hệ PCE

760510.0590

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 20

M420100
Liên hệ PCE

760510.0600

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 22

M422100
Liên hệ PCE

760510.0610

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 25

M425100
Liên hệ PCE

760510.0620

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 30

M430100
Liên hệ PCE

760510.0630

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 35

M435100
Liên hệ PCE

760510.0640

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 40

M440100
Liên hệ PCE

760510.0650

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 45

M445100
Liên hệ PCE

760510.0660

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 50

M450100
Liên hệ PCE

760510.0670

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 55

M455100
Liên hệ PCE

760510.0680

Socket head cap screws, fully threaded M4 x 60

M460100
Liên hệ PCE

760510.0690

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 6

M56100
Liên hệ PCE

760510.0700

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 8

M58100
Liên hệ PCE

760510.0710

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 10

M510100
Liên hệ PCE

760510.0720

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 12

M512100
Liên hệ PCE

760510.0730

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 14

M514100
Liên hệ PCE

760510.0740

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 16

M516100
Liên hệ PCE

760510.0750

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 18

M518100
Liên hệ PCE

760510.0760

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 20

M520100
Liên hệ PCE

760510.0770

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 22

M522100
Liên hệ PCE

760510.0780

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 25

M525100
Liên hệ PCE

760510.0790

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 30

M530100
Liên hệ PCE

760510.0800

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 35

M535100
Liên hệ PCE

760510.0810

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 40

M540100
Liên hệ PCE

760510.0820

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 45

M545100
Liên hệ PCE

760510.0830

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 50

M550100
Liên hệ PCE

760510.0840

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 55

M555100
Liên hệ PCE

760510.0850

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 60

M560100
Liên hệ PCE

760510.0860

Socket head cap screws, fully threaded M5 x 70

M570100
Liên hệ PCE

760510.0870

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 6

M66100
Liên hệ PCE

760510.0880

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 8

M68100
Liên hệ PCE

760510.0890

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 10

M610100
Liên hệ PCE

760510.0900

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 12

M612100
Liên hệ PCE

760510.0910

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 14

M614100
Liên hệ PCE

760510.0920

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 16

M616100
Liên hệ PCE

760510.0930

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 18

M618100
Liên hệ PCE

760510.0940

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 20

M620100
Liên hệ PCE

760510.0950

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 22

M622100
Liên hệ PCE

760510.0960

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 25

M625100
Liên hệ PCE

760510.0970

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 30

M630100
Liên hệ PCE

760510.0980

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 35

M635100
Liên hệ PCE

760510.0990

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 40

M640100
Liên hệ PCE

760510.1000

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 45

M645100
Liên hệ PCE

760510.1010

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 50

M650100
Liên hệ PCE

760510.1020

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 55

M655100
Liên hệ PCE

760510.1030

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 60

M660100
Liên hệ PCE

760510.1040

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 70

M670100
Liên hệ PCE

760510.1050

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 80

M680100
Liên hệ PCE

760510.1060

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 90

M690100
Liên hệ PCE

760510.1070

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 100

M6100100
Liên hệ PCE

760510.1080

Socket head cap screws, fully threaded M6 x 110

M6110100
Liên hệ PCE

760510.1090

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 10

M810100
Liên hệ PCE

760510.1100

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 12

M812100
Liên hệ PCE

760510.1110

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 14

M814100
Liên hệ PCE

760510.1120

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 16

M816100
Liên hệ PCE

760510.1130

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 18

M818100
Liên hệ PCE

760510.1140

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 20

M820100
Liên hệ PCE

760510.1150

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 22

M822100
Liên hệ PCE

760510.1160

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 25

M825100
Liên hệ PCE

760510.1170

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 30

M830100
Liên hệ PCE

760510.1180

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 35

M835100
Liên hệ PCE

760510.1190

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 40

M840100
Liên hệ PCE

760510.1200

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 45

M845100
Liên hệ PCE

760510.1210

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 50

M850100
Liên hệ PCE

760510.1220

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 55

M855100
Liên hệ PCE

760510.1230

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 60

M860100
Liên hệ PCE

760510.1240

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 70

M870100
Liên hệ PCE

760510.1250

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 80

M880100
Liên hệ PCE

760510.1260

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 90

M890100
Liên hệ PCE

760510.1270

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 100

M8100100
Liên hệ PCE

760510.1280

Socket head cap screws, fully threaded M8 x 110

M8110100
Liên hệ PCE

760510.1290

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 10

M1010100
Liên hệ PCE

760510.1300

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 12

M1012100
Liên hệ PCE

760510.1310

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 14

M1014100
Liên hệ PCE

760510.1320

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 16

M1016100
Liên hệ PCE

760510.1330

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 18

M1018100
Liên hệ PCE

760510.1340

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 20

M1020100
Liên hệ PCE

760510.1350

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 22

M1022100
Liên hệ PCE

760510.1360

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 25

M1025100
Liên hệ PCE

760510.1370

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 30

M1030100
Liên hệ PCE

760510.1380

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 35

M1035100
Liên hệ PCE

760510.1390

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 40

M1040100
Liên hệ PCE

760510.1400

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 45

M1045100
Liên hệ PCE

760510.1410

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 50

M1050100
Liên hệ PCE

760510.1420

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 55

M1055100
Liên hệ PCE

760510.1430

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 60

M1060100
Liên hệ PCE

760510.1440

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 65

M1065100
Liên hệ PCE

760510.1450

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 70

M1070100
Liên hệ PCE

760510.1460

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 75

M1075100
Liên hệ PCE

760510.1470

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 80

M1080100
Liên hệ PCE

760510.1480

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 90

M109050
Liên hệ PCE

760510.1490

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 100

M1010050
Liên hệ PCE

760510.1500

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 110

M1011050
Liên hệ PCE

760510.1510

Socket head cap screws, fully threaded M10 x 120

M1012050
Liên hệ PCE

760510.1530

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 16

M1216100
Liên hệ PCE

760510.1550

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 20

M1220100
Liên hệ PCE

760510.1560

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 22

M1222100
Liên hệ PCE

760510.1570

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 25

M1225100
Liên hệ PCE

760510.1580

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 30

M1230100
Liên hệ PCE

760510.1590

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 35

M1235100
Liên hệ PCE

760510.1600

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 40

M1240100
Liên hệ PCE

760510.1610

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 45

M1245100
Liên hệ PCE

760510.1620

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 50

M1250100
Liên hệ PCE

760510.1625

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 55

M1255100
Liên hệ PCE

760510.1630

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 60

M1260100
Liên hệ PCE

760510.1640

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 70

M127050
Liên hệ PCE

760510.1650

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 80

M128050
Liên hệ PCE

760510.1660

Socket head cap screws, fully threaded M12 x 90

M129050
Liên hệ PCE

Xem thêm >>

Socket head cap screws, partially threaded

DIN 912 / ISO 4762 Steel 12.9 / black Tensile strength: 1200 N/mm2 Proof stress 0,2%: 1080 N/mm2 Elongation after fracture: min. 8% DIN 912: Standard withdrawn

GERMANY

Made in Germany

Mã & tên hàng Size d1 (mm)dài L (mm)Đóng gói (pcs / pack) Đơn giá (VNĐ) & Số lượng Tình trạng hàng

760515.0010

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 25

M325100
Liên hệ PCE

760515.0020

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 30

M330100
Liên hệ PCE

760515.0030

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 35

M335100
Liên hệ PCE

760515.0040

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 40

M340100
Liên hệ PCE

760515.0050

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 45

M345100
Liên hệ PCE

760515.0060

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 50

M350100
Liên hệ PCE

760515.0070

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 60

M360100
Liên hệ PCE

760515.0080

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 30

M430100
Liên hệ PCE

760515.0085

Socket head cap screws, partially threaded M3 x 70

M370100
Liên hệ PCE

760515.0090

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 35

M435100
Liên hệ PCE

760515.0100

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 40

M440100
Liên hệ PCE

760515.0110

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 45

M445100
Liên hệ PCE

760515.0120

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 50

M450100
Liên hệ PCE

760515.0130

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 55

M455100
Liên hệ PCE

760515.0140

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 60

M460100
Liên hệ PCE

760515.0150

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 65

M465100
Liên hệ PCE

760515.0160

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 70

M470100
Liên hệ PCE

760515.0165

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 90

M490100
Liên hệ PCE

760515.0166

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 100

M4100100
Liên hệ PCE

760515.0170

Socket head cap screws, partially threaded M4 x 80

M480100
Liên hệ PCE

760515.0180

Socket head cap screws, partially threaded M5 x 30

M530100
Liên hệ PCE

760515.0190

Socket head cap screws, partially threaded M5 x 35

M535100
Liên hệ PCE